1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2020-05-26 • Zawody międzyklasowe „Liczymy kroki” – 16.05.2020 r.

W sobotę dnia 16.05.2020 r. uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach przystąpili do zawodów międzyklasowych pod nazwą „Liczymy kroki”. Nauczyciele wychowania fizycznego chcąc zachęcić swoich wychowanków do aktywności zorganizowali małą rywalizację. Trudne warunki jakie dotykają nas od kilku miesięcy nie przeraziły naszych uczniów. Poradzili sobie z nimi znakomicie !!!

Zawody kojarzą nam się z obecnością na stadionie i chyba fajnie było przełamać ten stereotyp :) Wszyscy uczniowie dostali wcześniej instrukcję co należy zrobić żeby wystartować w zawodach. Każdy zainteresowany zainstalował aplikację „krokomierz” w swoim telefonie bądź wykorzystał zegarek z taką funkcją. Zadaniem uczestnika było wykonać jak największą liczbę kroków od wczesnego rana do godziny 20.00 i oczywiście udokumentować to zdjęciem.

Zainteresowanie było większe niż przypuszczaliśmy.

Uczniowie mieli różne sposoby na osiągnięcie zamierzonego celu. Takie o których wiemy to jazda na rowerze, bieganie, chodzenie z kijkami, poruszanie się sprzątając, czy też chodzenie wokół stołu :D - liczy się efekt końcowy 😊

Gratulujemy tym którym udało się wyjść z domu, a na szczególne brawa zasługują ci którzy wyciągnęli członków rodziny. Wielu z Was motywowanych było przez rodziców, ale i nie zabrakło takich u których rola się odwróciła. Oczywiście nie obyło się też bez zaangażowania ze strony wychowawców. Większość z nich dołożyła swoją cegiełkę na rzecz klasy.

Jeśli choć  połowa z Was tego dnia poczuła zadowolenie z siebie z osiągniętego wyniku, z tego, że zrobiła coś dla siebie, że spędziła czas z rodziną, że spędziła w ciągłym ruchu więcej czasu niż dotychczas to naprawdę warto było przeprowadzić takie zawody.

Drodzy uczniowie pamiętajcie że każdemu z nas potrzebne jest dla zdrowia przynajmniej pół godziny intensywnych ćwiczeń dziennie. Ten dzień macie zdecydowanie zaliczony...

Dziękujemy za udział i świetną zabawę.

Lista zbiorcza kroków wykonanych przez poszczególne klasy:

 

KLASA 4a

 • łącznie cała klasa wykonała -  276 168   kroków 

dziewczęta – 129 611   kroków  (ilość biorących udział -   9/11 )

Najlepsze zawodniczki:

1.  Majkowska Maja -  27 550 kroków

2.  Pałubicka Emilia – 24 016  kroków

3.  Szczepańska Joanna – 14 578  kroków

chłopcy – 135 046   kroków  (ilość biorących udział -  6/10  ) 

Najlepsi zawodnicy:

1. Sebastian Wałdoch  -  34 107  kroków

2. Paweł Lemańczyk  -  31 622  kroków

3. Nikodem Karnowski  - 21 953  kroków

wychowawca Beata Rudnik – 11 511  kroków

 

KLASA 5a

 • łącznie cała klasa wykonała -  319 685   kroków 

dziewczęta – 224 269  kroków  (ilość biorących udział -  11/15  )  

Najlepsze zawodniczki:

1. Roksana Spot - Gliszczyńska  - 57 183  kroków

2. Kinga Wirkus  - 39 018  kroków

3. Agata Skiba – 23 220  kroków

chłopcy -  95 416  kroków  (ilość biorących udział -  5/8 )

Najlepsi zawodnicy:

1.  Goebel Klaudiusz -  31 607 kroków

2.  Jażdżewski  Miłosz – 25 590  kroków

3.  Bluma Nikodem – 18 797  kroków

 

KLASA 5b

 • łącznie cała klasa wykonała -  138 768   kroków

dziewczęta – 77 586  kroków  (ilość biorących udział – 9/13 )

Najlepsze zawodniczki:

1. Sielska Daria – 22 023   kroków

2. Wysińska Sandra – 16 080 kroków

3. Wielewska Emilia – 10 354 kroków

chłopcy -  43 362  kroków  (ilość biorących udział – 3/9  )

Najlepsi zawodnicy:

1.  Landowski Franciszek – 32 068  kroków

2.  Mankiewicz Maciej – 6 002  kroków

3.  Zabrocki Jakub – 5 292  kroków

wychowawca Marcin Stoltmann -  17 820 kroków

 

KLASA 5c

 • łącznie cała klasa wykonała -  247 300   kroków

dziewczęta – 146 586  kroków  (ilość biorących udział -   11/11 )

Najlepsze zawodniczki:

1. Lena Kiedrowicz  -  31 102 kroków

2. Zuzanna Chrapkowska  - 18 174  kroków

3. Lena Orzłowska  - 15 888  kroków

chłopcy - 83574   kroków  (ilość biorących udział -  8/11  )

Najlepsi zawodnicy:

1. Szuca Jakub  - 26146  kroków

2. Chabowski Jan - 11004  kroków

3. Dorau Wiktor  - 10431  kroków

wychowawca Justyna Meller -  17 140 kroków

 

KLASA 6a

 • łącznie cała klasa wykonała -  372 001   kroków

dziewczęta – 189 772  kroków  (ilość biorących udział -  9/12 )

Najlepsze zawodniczki:

1.  Bucław Julia – 33 878  kroków

2.  Rogalla Julia – 32 275  kroków

3.  Pestka Oliwia – 28 809  kroków

chłopcy – 167 926   kroków  (ilość biorących udział -  11/12 )

Najlepsi zawodnicy:

1. Pestka Maksymilian  - 29 243  kroków

2. Zabrocki Bartosz  - 21 648   kroków

3. Lewiński Dawid  - 20 169  kroków

wychowawca Dorota Czarnowska - 14 303  kroków

 

KLASA 6b

 • łącznie cała klasa wykonała -  292 109   kroków

dziewczęta – 178 109  kroków  (ilość biorących udział -  11/12 )

Najlepsze zawodniczki:

1. Bielińska Barbara  - 46 297 kroków

2. Szyszka Wiktoria – 43 050 kroków

3. Drobińska Beata – 14 369  kroków

chłopcy -    112750 kroków  (ilość biorących udział -  6/12 )

Najlepsi zawodnicy:

1.  Kierzk Fabian 44214 -   kroków

2.  Kubiszewski Bartosz 20290 -   kroków

3.  Rekowski Dawid 18147 -   kroków

wychowawca Bartosz Rogalla  -  1250 kroków

 

KLASA 6c

 • łącznie cała klasa wykonała -  236 019   kroków

dziewczęta – 143 809  kroków  (ilość biorących udział – 10/12  )

Najlepsze zawodniczki:

1. Mankiewicz Weronika  - 26 015  kroków

2. Pacak Dominika  - 23 788  kroków

3. Mankiewicz Kamila – 17 822  kroków

chłopcy – 80 169   kroków  (ilość biorących udział – 7/12  )

Najlepsi zawodnicy:

1. Pilacki Przemysław  -  32 726 kroków

2. Lamczyk Kacper  - 11 748  kroków

3. Spot Gliszczyński Filip  - 10 654  kroków

wychowawca Anna Miszewska – 12 041  kroków

 

KLASA 6d

 • łącznie cała klasa wykonała -  278 314   kroków

dziewczęta – 100 281  kroków  (ilość biorących udział -  6/10 )

Najlepsze zawodniczki:

1.  Kalitta Wiktoria – 29 189  kroków

2.  Szczepańska Zuzanna – 22 170  kroków

3.  Bukowska Klaudia – 19 202  kroków

chłopcy – 165 481   kroków  (ilość biorących udział -  8/16 )

Najlepsi zawodnicy:

1. Pałubicki Filip  - 31 417  kroków

2. Lepak Tymoteusz  - 30 350  kroków

3. Parzątka Lipiński Adrian  - 27 175  kroków

wychowawca Paweł Ossowski -  12 552 kroków

 

KLASA 7a

 • łącznie cała klasa wykonała -  169 573   kroków

dziewczęta -  123 156 kroków  (ilość biorących udział – 6/9 )  

Najlepsze zawodniczki:

1. Iga Peplińska  - 32 278  kroków

2. Apolonia Peplińska  - 25 715  kroków

3. Martyna Goebel  -  23 717 kroków

chłopcy – 46 417   kroków  (ilość biorących udział – 4/13)

Najlepsi zawodnicy:

1. Karol Gawin – 20 183 kroków

2. Goebel Juliusz – 16 130  kroków

3. Andrzejczak Jakub – 6 176  kroków

 

KLASA 7b

 • łącznie cała klasa wykonała -   257 262  kroków

dziewczęta – 135 591  kroków  (ilość biorących udział -  9/12)

Najlepsze zawodniczki:

1. Majkowska Dominika  - 34 809  kroków

2. Jeżewska Zuzanna  - 24 078  kroków

3. Zagórska Oliwia – 20 391 kroków

chłopcy – 97 035   kroków  (ilość biorących udział -  6 /9  )

Najlepsi zawodnicy:

1. Szczepański Grzegorz  - 45 728  kroków

2. Gliszczyński Patryk -  13 190 kroków

3. Dombrowski Kacper -  12 028 kroków

wychowawca Kamila Ciesielska – 24 636  kroków

 

KLASA 8a

 • łącznie cała klasa wykonała -  321 210   kroków  

dziewczęta – 186 764  kroków  (ilość biorących udział -  9/12   ) 

Najlepsze zawodniczki:

1. Kornelia Lemańczyk  - 36 553  kroków

2. Julia Piotrowska  -  30 083 kroków

3. Eliza Gierszewska  - 28 508  kroków

chłopcy – 121 358   kroków  (ilość biorących udział – 7/15    )

Najlepsi zawodnicy:

1. Remus Adrian  - 39 738  kroków

2. Przytarski Adrian  - 26 486  kroków

3. Cysewski Beniamin  - 16 352  kroków

wychowawca Lucyna Synak – 13 088  kroków

 

TEGO DNIA WSZYSCY ZROBILIŚMY   2 908 409  :)

 

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce - 6A- 372 001

II miejsce - 8A- 321 210

III miejsce - 5A-  319 685

IV miejsce - 6B- 292 109

V miejsce - 6D- 278 314

VI miejsce - 4A- 276 168

VII miejsce - 7B- 257 262

VIII miejsce - 5C- 247 300

IX miejsce - 6C- 236 019

X miejsce - 7A-  169 573

XI miejsce - 5B-  138 768

 

Gratulujemy wszystkim którzy podjęli wyzwanie :)

 

Opracowanie: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!