1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 13 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych wybrały się na wycieczkę do Centrum Zabaw „Świat Mai” oraz do eksperymentarium w Chojnicach, gdzie mogły skorzystać ze (...) więcej

W listopadzie odbył się konkurs wiedzy „Polak mały” dla klas 0-III.  W konkursie wzięło udział 36 uczniów naszej szkoły. Uczniowie rozwiązywali test z wiedzy, (...) więcej

W dniach 6 i 7 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się warsztaty pszczelarskie dla klas 0-III .Warsztaty odbyły się zgodnie z założeniami podstawy (...) więcej

Dnia 19 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu odbyły się Półfinały Wojewódzkie Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym dziewcząt i (...) więcej

08.11.2019r., obchodziliśmy w Przedszkolu Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia cała społeczność przedszkolna spotkała się na holu głównym, aby wziąć udział w uroczystym apelu, (...) więcej
2019-11-28 • „Sąd nad Papierosem”

19 listopada odbył się w naszej szkole apel antynikotynowy, w trakcie którego uczniowie obejrzeli przedstawienie pt. „Sąd nad Papierosem”. Występ przygotowali uczniowie kl. (...) więcej

,, Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.” „ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały więcej

Dnia 14. 11 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu: Najpiękniejszy Różaniec Misyjny. W konkursie wzięło udział 34 uczniów. Różańce były przepięknie wykonane (...) więcej

We wrześniu i listopadzie odbyły się mistrzostwa szkoły w szachach dla klas 0-VIII. Łącznie w zawodach wzięła udział 46 osobowa, rekordowa ilość młodych szachistów. Zawody odbyły się z (...) więcej

Dnia 14 listopada 2019 r. szkołę odwiedził niecodzienny gość. Był nim „sztukmistrz z Lublina”, a mówiąc ściśle pan Kamil Marzec, pasjonat nauk ścisłych, który (...) więcej

W dniach 9-10 listopada  2019 r. przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców wybrali się na uroczyste nadanie imienia i przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej w (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Leśnie w ramach akcji "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków" odbyły się obchody Dnia Głośnego Czytania. Akcję poprzedziła bardzo entuzjastycznie przyjęta (...) więcej
2019-11-27 • Święto Niepodległości

W piątek 8 listopada 2019 r. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbyła się uroczystość z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem (...) więcej

Uczennice klasy II Kinga Las i Marta Las zostały nagrodzone w IX Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym pt. ,,Drogi, tory, mosty. Czarno-biała fotografia”. Zdjęcia wykonane przez (...) więcej

Dnia 12 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci oraz Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt i (...) więcej

We wtorek 5 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie odbył się Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w unihokeju chłopców. W turnieju powiat chojnicki (...) więcej

„Chociaż mały ze mnie brzdąc, Chociaż lat niewiele mam, przedszkolakiem zostać chcę i na pewno radę dam!” Takimi oto słowami piosenki „Biedronki” przywitały (...) więcej

29 października to ważny dzień dla grupy "Stokrotki" w tym dniu odbyło się UROCZYSTE PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA dzieci, które dołączyły w tym roku do naszej przedszkolnej (...) więcej

Grupa "Misiaki" i grupa „Biedronki” gościła policjanta z Posterunku Policji w Brusach. Dzieci poznawały zasady ruchu drogowego oraz dowiedziały się, jak zachować się, (...) więcej

„My jesteśmy przedszkolaki, maluszki kochane”. Takimi oto słowami przywitały swoich gości dziewczynki z grupy „Krasnoludki”. Dnia 31.10.2019 r. w grupie odbyło się (...) więcej

04.11.2019 i 05.11.2019r. dzieci z Przedszkolu nr 1 w Brusach wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez przyrodnika, pszczelarza, który opowiedział dzieciom o życiu pszczół. (...) więcej

Dnia 12 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci oraz Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt i (...) więcej

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach po wygraniu zawodów powiatowych zakwalifikowały się do  Półfinałów Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w unihokeju. (...) więcej

Dzień 7 listopada 2019 r. był w Lubni wyjątkowy - społeczność szkolna otrzymała swój wielki symbol – Sztandar Szkoły. Po nadaniu pięć lat temu imienia szkole sztandar dopełnia (...) więcej

W piątek 8 listopada 2019 r. odbył się apel z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Po wprowadzeniu sztandaru zebrani nauczyciele oraz uczniowie o godzinie 11:11 (...) więcej

W dniu 30 października 2019 roku w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci oraz Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie (...) więcej

W dniu 30 października 2019 roku w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci oraz Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie (...) więcej

W dniach 21 – 28 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach pedagog szkolny wspólnie z wychowawcami klas V – VIII i Fundacją Aflofarm, (...) więcej

W dniu  5 listopada 2019 roku odbył się dzień "Głośnego czytania" w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach w  klasie  II i III - (...) więcej

8 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła (...) więcej

„Drogi, tory, mosty – czarno  biała fotografia” - tak brzmiał temat IX Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Anna (...) więcej

Dnia 5 listopada w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej na 1 im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się „Pasowanie na zerówkowicza”. Uroczystość rozpoczęła się od (...) więcej

Dnia 23 października przedszkolaki z grupy 0 A wybrały się do Chaty Kaszubskiej na warsztaty „Gorące wafle”. Dzieci potrafią już odpowiedzieć na pytanie: Czym rożni się wafel od (...) więcej

Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Przymuszewie od września 2019 r. bierze udział w ogólnopolskim projekcie pt. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury.” Miłość do (...) więcej

W październiku w naszej szkole odbył się pokaz chemiczny „Atomowi naukowcy”.  Pokazy to czas, w którym dzieci odkryją niejedną tajemnicę. Magia kontra nauka – (...) więcej
2019-11-14 • Dziady w Owidzu

Niecodzienny świat mitologii słowiańskiej intryguje coraz więcej współczesnych Polaków. Wierzenia ludowe, tajemniczość i fantastyka tkwiąca w folklorze stały się inspiracją do (...) więcej
2019-11-14 • Uczta na Olimpie

W jaki sposób zainteresować uczniów i przedstawić uniwersalne wartości literatury? Wcielając się w rolę bohaterów literackich! 25 października 2019 roku uczniowie klasy V (...) więcej

Szkoła Filialna w Przymuszewie od września 2019 r. bierze udział w II edycji Międzynarodowego Projektu pt. „Piękna nasza Polska cała.”  Głównym celem projektu jest (...) więcej

Dnia 3 października br. w Lubni odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców. Liczna obecność szkół z naszej gminy (...) więcej

Dnia 16 października br. w Brusach odbyły się gminne igrzyska młodzieży szkolnej w unihokeju dziewcząt. W turnieju rywalizowały ze sobą 3 reprezentacje ze szkół: SP nr 2 w Brusach, SP (...) więcej

16 października 2019 r. uczniowie klasy II i III uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego oraz przedszkolaki wzięli udział w wycieczce do Kościerzyny. Na początku uczniowie odwiedzili (...) więcej

22 października 2019r. grupa uczniów z klasy VIa, VIb, VII i VIII wybrała się na spektakl ,,Kasieńka’’ do Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku.  Spektakl (...) więcej
2019-11-14 • bohaterOn

Uczniowie klas I - VIII naszej szkoły w październiku włączyli się do akcji BohaterON – włącz historię!  Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej (...) więcej
2019-11-14 • Pamiętamy

Wiersz K. Wierzyńskiego „Modlitwa” Wieczne odpoczywanie Racz im dać, Panie Na Powązkach, na placach, na skwerach, Pod ruinami domów W zasypanych piwnicach (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni dnia 17 października b. r. odbył się Koncert Wdzięczności ku pamięci świętego Jana Pawła II. Podczas zorganizowanego koncertu (...) więcej

Chwila refleksji, modlitwy i zadumy nad kruchością ludzkiej egzystencji towarzyszyła uczniom SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni, którzy wraz z opiekunami p. Justyną (...) więcej

Dnia 22 października br. w Leśnie odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w Unihokeju Chłopców. W zawodach udział wzięło 7 szkół  z terenu gminy Brusy. Drużyny zostały podzielone (...) więcej

Minął Nadzwyczajny Miesiąc Październik ogłoszony przez Papieża Franciszka, a poświęcony problemom misji i misjonarzom. W naszej szkole od stycznia 2019 r. można było pomóc (...) więcej

W szkole w Zalesiu zorganizowano obchody kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Okoliczności odzyskania przez Polskę wolności oraz fragmenty poezji patriotycznej zaprezentowali (...) więcej

We wtorek 20 października dzieci z grupy Skrzaty wybrały się do piekarni. Wcześniej w przedszkolu dzieci poznawały, w jaki sposób powstają różne produkty między innymi: cukier, (...) więcej

W piątek 25 października dzieci z grupy Skrzaty przyłączyły się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta". Akcja ta miała na celu uwrażliwienie młodzieży i dzieci na (...) więcej

„Policjant to naprawdę przyjaciel nasz bliski. Przyjaciel, który myśli życzliwie o wszystkich” - pod takim celem przebiegała wizyta funkcjonariuszy policji w grupie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!