1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego. Celem walk było wyzwolenie stolicy (...) więcej

Jesienią las wygląda wyjątkowo, barwne liście drzew a pod drzewami grzyby. 22 października Żabki wybrały się na wycieczkę do lasu w Leśnictwie Laska oraz na spotkanie z panem leśniczym. Po (...) więcej

Magda, Julia, Anastazja, Martyna, Emilia i Bartek wcielili się w role grzybków i przygotowali teatrzyk dla młodszych kolegów i koleżanek pt. "Muchomorze, do widzenia" (...) więcej

Dnia 16 października dzieci z grupy „Motyle” wybrały się do Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach, gdzie uczestniczyły w warsztacie pt. „Kapuściana Przygoda”. Zajęcia (...) więcej

Dnia 11 października dzieci w grupie „Motyle” obchodziły Dzień Marchewki. Głównym celem akcji było promowanie spożywania warzyw. Wszystkie działania w tym dniu były (...) więcej

23 października  br. reprezentacja Szkoły Podstawowej im. ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach w kategorii wiekowej U-12 chłopców wzięła udział w finałach powiatowych w (...) więcej
2019-10-29 • Strefa bez komórki

W Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach wyznaczono strefę ciszy i relaksu, w której obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Ma (...) więcej

Tradycyjnie pod koniec października szkolny klub wolontariusza działający przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach zorganizował akcję sprzątania cmentarza. Kilkudziesięciu wolontariuszy (...) więcej

Wszyscy kochający przyrodę, sztukę recytacji oraz język regionalny kaszubski mieli okazję zaprezentować swe uzdolnienia i talenty na scenie Chojnickiego Centrum Kultury.  Tegoroczny (...) więcej

W okresie przygotowań do Wszystkich Świętych, 24.10.2019 r., grupa uczniów ucząca się języka regionalnego kaszubskiego, jak i historii i kultury Kaszubów, wybrała się na bruski (...) więcej

W dniu 8 października 2019 r. w Konarzynach odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w  sztafetowych biegach przełajowych. W kategorii dziewcząt naszą gminę reprezentowały zawodniczki (...) więcej

We wtorek 22 października 2019 r. w Chojnickim Centrum Kultury odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski EKO-ART. Skupił on dzieci i młodzież ze szkół i placówek kulturalnych (...) więcej

Uczniowie kl. VI b podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie pt. „Zwiedzaj świat z Bankiem Koronowskim”. Jego organizatorem był właśnie Bank Koronowski, a zadanie polegało na (...) więcej

We wtorek 22 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w unihokeju chłopców.  W turnieju wzięły (...) więcej
2019-10-24 • Misja Brusmena

Dnia 4 października br. drużyna TIKEJS, którą reprezentowali uczniowie  z klasy VII: Teofil Dorszyński, Katarzyna Lemańczyk, Emilia Szymlek, Julia Krzoska, Seweryn Gliszczyński (...) więcej

Na początku października odbyły się pierwsze testy w Wielkim Maratonie Czytelniczym. W tym roku do akcji czytelniczej dołączyły klasy II-III. Uczniowie najmłodszych klas czytali książkę (...) więcej

1 października 2019 roku uczniowie klasy VII i VIII, uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego, wzięli udział w wycieczce do Wymysłowa i Fojutowa. W pierwszej wymienionej miejscowości (...) więcej
2019-10-24 • WYCIECZKA DO ROLBIKA

25 września 2019 roku uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie wybrali się na wycieczkę do miejscowości Rolbik, mającej na celu rozwijanie wśród dzieci wrażliwości związanej z (...) więcej
2019-10-24 • XXIII BIEG GRYFA

W dniu 24.09.2019 r. odbył się XXIII Bieg „Gryfa”. Szkołę Filialną w Przymuszewie reprezentowało 3 uczniów – Iga Kossak Główczewska, Piotr Borzyszkowski (...) więcej

W środę 9 października dzieci z grupy Skrzaty wraz z dziećmi z grupy Zuchy wybrały się do Świata Mai w Chojnicach. Wyjazd ten był świetną okazją do wspólnych zabaw, integracji i (...) więcej

Dnia 16 października br. w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt. W turnieju rywalizowały ze sobą 3 reprezentacje ze szkół: SP nr 2 w Brusach, SP (...) więcej

Dnia 15 października br. w Czyczkowach odbył się gminny turniej piłki nożnej chłopców. W turnieju rywalizowało ze sobą drużyny 8 szkół. Nasza reprezentacja zajęła III miejsce w (...) więcej

Dnia 18/19 października w Szkole Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach została zorganizowana dla uczniów klasy VI „Noc w Szkole”. Dzieci pod opieką (...) więcej

W piątek 18 października 2019 r. uczniowie klas II – VII, uczący się języka kaszubskiego, ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach odwiedzili Centrum Edukacji i (...) więcej

4 października 2019 roku reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach wzięła udział w grze miejskiej „Misja Brusmena” zorganizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej (...) więcej

15 października w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach  odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Ciekawy występ z dozą  humoru (...) więcej

26 września Komisariat Policji w Brusach odwiedziły przedszkolaki z grupy „Motyle”. Mali goście pod fachowym okiem Pana dzielnicowego mł. asp. Sławomira Sawy zostały oprowadzone (...) więcej

Dnia 23 września odbyło się rodzinne spotkanie integracyjne na terenie Przedszkola nr 1 w Brusach, którego celem było nawiązanie bliższych i serdecznych kontaktów z rodzicami i (...) więcej

7 października Muchomorki wybrały się na wycieczki do zakładu Fungopol w Brusach, aby poznać cykl przygotowywania przetworów z owoców, warzyw i grzybów. Dzieci (...) więcej

27 września grupa "Stokrotki" świętowała Dzień Jabłka. Dzień ten dzieci rozpoczęły od zrobienia opasek z jabłkiem, apotem wesoło się bawiły przy piosence "Małe czerwone (...) więcej

To, że owoce i warzywa dostarczają mnóstwo witamin to już wiemy. Przekonały się o tym również Słoneczka z Punktu Przedszkolnego. Podczas różnych zabaw w przedszkolu, (...) więcej

Tradycją w naszym przedszkolu jest uroczyste świętowanie Dnia Jabłka. Ten soczysty i pełen witamin owoc stał się również głównym bohaterem dnia u Słoneczek. Dzieci już od rana (...) więcej

W środę 2 października gościł w naszym przedszkolu p. Dawid Gacek, który przeprowadził z dziećmi warsztaty muzyczne z wykorzystaniem bum bum rurek. Podczas zajęć dzieci grały na bum (...) więcej

Dnia 4 października br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni uczestniczyli w „Misji Brusmena” organizowanej przez (...) więcej

W październiku realizowane były kolejne zajęcia  „Dbamy o nasze zdrowie”, w których wzięły udział dzieci z oddziałów przedszkolnych. Tym razem był to dzień (...) więcej

We wtorek 17 września w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbyły się zajęcia profilaktyczne dla klas VIa i VIb z udziałem pracowników Komendy Powiatowej (...) więcej

„Czarnoksiężnik z Krainy Oz” zachwyca zarówno dzieci, jak i dorosłych. To radosny, rozśpiewany i roztańczony , pełen lekkości spektakl”. Czy ta recenzja jest (...) więcej
2019-10-15 • DZIEŃ KROPKI!

W piątek, 13 września w Szkole Filialnej w Przymuszewie świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Prawie każdy uczeń miał na sobie „kropkę”. Na początek przypomnieliśmy sobie (...) więcej

Początek roku szkolnego to zawsze czas integracji uczniowskiej. Różnorodne wyjazdy sprzyjają realizacji tego ważnego celu.  25 września 2019 roku uczniowie klasy IV, V oraz (...) więcej

Dnia 03.10.2019r odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Lubni. Po bardzo zaciętej walce dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji (...) więcej
2019-10-15 • Sprzątanie Świata

ONZ nieustannie bije na alarm i ogłasza rozpad ekosystemu. Przez działalność człowieka może wyginąć milion gatunków zwierząt, woda będzie coraz bardziej zanieczyszczona, a ziemia (...) więcej

W dniach : 20-30 września  2019 roku nasi uczniowie po raz kolejny wzięli udział w  Akcji Sprzątanie Świata - Polska. Wszystkie klasy, zmotywowane tak szczytnym celem, solidnie (...) więcej

Uczniowie SP im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni z klas II i III oraz IV i V, rozpoczynający wraz z nowym rokiem szkolnym przygodę z językiem regionalnym kaszubskim, odwiedzili Chatę (...) więcej

W dniu 2.10. 2019 r. w Szkole Podstawowej im.Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski " w Lubni odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży szkolnej  w Sztafetowych Biegach (...) więcej

W dniu 1.10. 2019 r. w Szkole Podstawowej im.Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski " w Lubni odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i (...) więcej

We wrześniu jak co roku odbywa się  Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata.  W tej akcji nie mogło zabraknąć dzieci z oddziałów zerowych z naszej szkoły, które (...) więcej

Zielone, czerwone, okrągłe, pachnące a jako przekąska niezwykle sycące... Jabłko - pełne witaminek dla chłopaków i dziewczynek. Wszyscy jabłka chętnie jemy i DZIEŃ JABŁKA (...) więcej

Reprezentacja uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni uczestniczyła w dniu 24 września 2019 roku na stadionie w Brusach w XXIII (...) więcej

20.września dzieci z grupy "ŻABKI" bawiły się wspólnie z rodzicami na pikniku w Kosobudach. Spotkanie zorganizowały wychowawczynie grupy wraz z rodzicami. Poczęstunek dla (...) więcej

W piątek, 20 września, obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka. Ten wyjątkowy dzień nasza grupa spędziła na wspaniałej zabawie w sali zabaw "Świat Mai" w Chojnicach. (...) więcej

Z okazji Dnia Przedszkolaka grupa Muchomorki korzystając z zaproszenia mamy Nikodema udała się na niezwykłą wyprawę do jesiennego lasu. Tam krocząc za wskazówkami w postaci (...) więcej

Wszyscy lubimy święta i uroczystości a zwłaszcza, kiedy związane są one z naszą osobą. 20 Września to dzień, kiedy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkola. Dzieci z grupy Skrzaty (...) więcej

Dnia 11 września dzieci z Oddziałów Przedszkolnych wybrały się na  wycieczkę do siedziby leśnictwa Laska. Przewodnikiem wyprawy był pan leśniczy Wiesław Skwierawski. Opowiadał on (...) więcej

Dnia 16 września dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach świętowały Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności i odkrywania (...) więcej

W tym tygodniu nasze przedszkolaki rozmawiały na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Poznawały bezpieczne sposoby przejścia przez jezdnię, znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz (...) więcej

Wszyscy mają swoje święto... Przedszkolaki również obchodzą swój dzień we wrześniu. Dla naszych wychowanków ten dzień był pełen zabaw na świeżym powietrzu. Przy pięknej (...) więcej

19 września 2019r. do Szkoły Podstawowej im. ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach zawitał teatrzyk ze spektaklem pt. „Borsuk Bazyli wyrusza do miasta”. Tematyka (...) więcej

19 września 2019r przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  podczas apelu powitali w imieniu całej społeczności uczniowskiej nową Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Kanonika Bolesława (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!