1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

23 maja 2019 r. w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta.” (...) więcej

16 kwietnia br. dzieci z oddziału przedszkolnego gr. A i B  udały się na wycieczkę do Urzędu Gminy. Głównym celem było przybliżenie działalności urzędu. Dzieci zostały przywitane (...) więcej

Dnia 23 maja 2018 r. naszych przedszkolaków odwiedzili uczniowie z klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach wraz z wychowawczynią p. Katarzyną (...) więcej

W dniu 15 maja 2019 roku na Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt. Uczennice z dziewięciu szkół podstawowych (...) więcej

Kulminacją tegorocznych rozgrywek w piłce nożnej dziewcząt był półfinał wojewódzki, który odbył się 20.05.2019 r. w miejscowości Nowa Wieś Przywidzka (powiat gdański ). (...) więcej

W poniedziałek 13 maja uczniowie uczęszczający na zajęcia języka kaszubskiego klas IV- VII wraz z opiekunami (Pani dr Anna Kolonowska-Dorszyńska (organizator wycieczki), Sylwia (...) więcej
2019-05-30 • Muzyczne powitanie wiosny

W czwartek 21 marca 2019 roku odbył się XIX Przegląd Piosenki „Na powitanie wiosny”. W przeglądzie piosenki wzięło około150 uzdolnionych muzycznie uczestników (...) więcej

Szkoła w Leśnie po raz kolejny zaprezentowała się na konkursie recytacji w języku kaszubskim "Rodno Mowa". Jak co roku uczniowie recytowali poezję i prozę podczas etapu powiatowego (...) więcej

7 maja 2019 r. wszyscy uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie podczas pobytu w Szkole Podstawowej w Leśnie mieli okazję nie ruszając się z miejsca przenieść się do innej przestrzeni, a (...) więcej

30 kwietnia 2019 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowali ją uczniowie klasy V a wraz z wychowawczynią panią Sylwią (...) więcej

17  maja 2019 r., Szkoła Podstawowa w Kosobudach obchodziła swoje kolejne święto, czwartą rocznicę nadania imienia Księdza Kanonika Bolesława Śledzia. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego (...) więcej

We wtorek 20 maja na stadionie miejskim Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach była organizatorem zawodów w czwórboju lekkoatletycznym chłopców, rozgrywanym w (...) więcej

W dniu 15 maja 2019 roku na Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt. Uczennice z dziewięciu szkół podstawowych (...) więcej

W dniach 14 i 15 maja w Przedszkolu w Brusach gościł pan Sławomir Głowala, który przyjechał, aby zapoznać przedszkolaki z instrumentami muzycznymi pochodzącymi z dalekich (...) więcej

16 maja dzieci z grupy Skrzaty odwiedziły poznanych niedawno, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, aby wspólnie z nimi i z ich pomocą przygotować niespodziankę dla mamy (...) więcej

W ostatnim czasie przedszkolne Skrzaty poznawały bliżej region Polski, w którym mieszkają. W tym celu wybrały się do Chaty Kaszubskiej w Busach Jagliach na zajęcia dydaktyczne pt. (...) więcej

W miesiącu kwietniu, jak co roku w naszym przedszkolu odbywały się zajęcia dotyczące tematyki niesienia pomocy. Podczas spotkań z Katarzyną Kiełpińską dzieci z poszczególnych grup (...) więcej

W dniu 9 maja 2019 roku w Przedszkolu nr 1 w Brusach odbył się konkurs piosenki patriotycznej pt. „Piękna nasza Polska cała”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci z wszystkich grup (...) więcej

16 kwietnia 2019 r. oddziały przedszkolne wraz z wychowawczyniami i opiekunami wybrały się na wycieczkę do Torunia. W tym dniu oprócz humorów dopisywała również słoneczna (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczestniczy w Konkursie Ogólnopolskim „ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH”. Konkurs polega na zaprojektowaniu (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczestniczy w Konkursie Ogólnopolskim „TRADYCYJNY SAD”. Wolontariusze z klasy VII i VIII  (...) więcej

W dniu 30 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się uroczysty apel z okazji 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby (...) więcej

Za nami 48. KONKURS RECYTATORSKI LITERATURY KASZUBSKIEJ „RODNÔ MÒWA” CHMIELNO 2019. Etap powiatu chojnickiego odbył się 10 maja 2019 r. w Centrum Kultury (...) więcej

W piątek 10 maja 2019 r. uczniowie klas IV, Va i Vb wybrali się na wycieczkę szkolną do Gdyni. W programie wycieczki znalazły się wizyta w Muzeum Marynarki Wojennej, Teatrze Muzycznym oraz (...) więcej

9 maja 2019 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprosiło dzieci z klasy 3 SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni na spektakl Teatru Maska z Krakowa (...) więcej

Miło mi poinformować, że troje uczniów naszej szkoły: Konrad Meller, Anna Peplińska oraz Rafał Klonowski  zostało nagrodzonych w XXVIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu (...) więcej

W dniach 9 – 11 maja 2019 roku w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu „Potyczki Ekonomiczne 2019”. W konkursie wzięło udział ponad 20 tysiące (...) więcej

„Nie chodzi o to, by patrzeć na świat przez różowe okulary, ale by w jego szarościach dostrzegać to, co ważne, dobre i piękne” To słowa, które są esencją bardzo (...) więcej

9 kwietnia 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnie pisali ostatni, siódmy test w ogólnopolskim Wielkim Maratonie Czytelniczym. Niedawno otrzymaliśmy wyniki podsumowujące (...) więcej

9 maja br. uczniowie kl. III ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach wzięli udział w ich pierwszym ogólnopolskim sprawdzianie kompetencji. Przed (...) więcej

Uczniowie klas IV - VIII Szkoły Podstawowej w Zalesiu wyjechali na wycieczkę do Gniewu i Wirt. Pierwszym odwiedzonym przez nas miejscem był krzyżacki zamek w Gniewie. Uczniowie rozpoczęli (...) więcej

Dnia 14 maja 2019 r. w Brusach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt. O tytuł najlepszej żeńskiej drużyny piłkarskiej walczyły reprezentacje trzech (...) więcej

W dniu 10 maja 2019 roku w hali sportowej szkoły podstawowej w Brusach odbyły się Półfinały Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w sztafetach sprawnościowych nazywanych też czasami grami (...) więcej

Dnia 12 maja 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach w ramach realizacji projektu grantowego „Piłka nożna nie tylko dla chłopców ”, wybrali się do Gdańska  (...) więcej

30 kwietnia br. odbyły się spotkania kl. I-III i IV-VI z p. Mariuszem Pałubickim –absolwentem mechatroniki Politechniki Poznańskiej. Nasi uczniowie w formie oglądowej oraz  pokazu (...) więcej

9 maja 2019r. na boisku SP 1 w Chojnicach rozegrał się finałowy mecz SP 1 Chojnice – SP Czyczkowy na szczeblu powiatowym. Nasze piłkarki w składzie: Oliwia Kiedrowicz, Dorota (...) więcej

W we wtorek 9 kwietnia w Czyczkowach odbyły się gminne Igrzyska Dzieci w Mini Piłce Nożnej. W zawodach wzięło 10 zespołów z naszej gminy. Najpierw mecze rozegrano w 2 grupach, każdy z (...) więcej

W czwartek 4 kwietnia w Brusach odbyły się gminne Igrzyska Młodzieży w Piłce Nożnej. W zawodach wzięło 6 zespołów z naszej gminy. Mecze rozegrano w jednaj grupie, każdy z każdym. (...) więcej

W dniu 11 kwietnia  2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu zorganizowanego przez Zaborski Park Krajobrazowy „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”, do którego (...) więcej

Dnia 7 maja 2019 roku klasy I - III  ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach pojechały  na wycieczkę do Gdańska.   Podczas pierwszego (...) więcej

Dnia 28 marca 2019 roku, w Szkole Podstawowej w Silnie, odbyło się wręczenie nagród laureatom dwunastego Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego.  W każdej (...) więcej

W środę 24 kwietnia uczniowie z klas I-III  Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach wzięli udział w wycieczce do Wdzydz Kiszewskich. W skansenie dzieci  (...) więcej

30 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach okonano rozdania nagród laureatom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego: ,, Idę z Jezusem Drogą (...) więcej

W tym roku przypada 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w dniu 29 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbył się (...) więcej

W piątek 5 kwietnia, w Człuchowie odbył się finał wojewódzki w Drużynowych i Indywidualnych Biegach Przełajowych w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży. Bardzo dobrze w tych zawodach (...) więcej

26 kwietnia br. uczniowie ze szkół podstawowych w Brusach, którzy uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej prowadzone przez Izabelę Dudek-Rogallę i Bartosza (...) więcej

3 kwietnia 2019 r. na kompleksie boisk sportowych „Orlik” rozegrane zostały Gminne Igrzyska Młodzieży w piłkę nożną dziewcząt. Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa (...) więcej

Dnia 28 marca 2019 roku o godzinie 1000 w naszej szkole odbyły się  Mistrzostwa Szkoły Dzieci w skoku wzwyż. Drogą eliminacji najlepszych wyłoniono w konkursach klasowych podczas lekcji (...) więcej

Udany start odnotowali nasi biegacze 26 marca na zawodach w Chojnicach . Odbył się tam etap powiatowych Igrzysk Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców. Drużynę danej szkoły (...) więcej

Dzięki uczestnictwie w konkursie matematyczno-plastycznym uczniowie poznają najważniejsze pojęcia matematyczne oraz uczą się logicznego matematycznego myślenia, stosowania rytmu w sztuce. (...) więcej

We wtorek 26 kwietnia o godz. 10:00 odbył się XVIII finał edycji Ogólnopolskiej Ligi Matematycznej im. Zdzisława Matuskiego. Celem konkursu jest rozwijanie logicznego myślenia poprzez (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!