1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

26marca 2019 r. dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zajęły II miejsce w Powiatowych  Igrzyskach Dzieci w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych. W (...) więcej

Trzy kwietniowe dni (15-17.04.2019 r.) były dla dwudziestu uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach ogromnym wyzwaniem oraz równie ważnym (...) więcej

Pierwszego kwietnia 2019r. klasy VI-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum pod opieką pp. Justyny Górskiej, Anny Wieteska, Moniki Trawickiej oraz Tomasza Klamana wybrały się do (...) więcej
2019-04-16 • "Niezłomne historie"

W piątek 5 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00 miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród finalistom w wojewódzkim konkursie historycznym "Niezłomne historie" w (...) więcej
2019-04-16 • Turniej BRD w Brusach

Dnia 5 kwietnia  2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W turnieju wzięło udział 8 czteroosobowych (...) więcej

W sobotę 20 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni odbył się XIII Konkurs Czytelniczy w Języku Kaszubskim „Czytanie (...) więcej

5 kwietnia br. uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach oglądali na żywo teatr pt. ,,Jak Rumcajs Cypiska uratował”. W świat znanej (...) więcej

I GMINNY KONKURS WIOSENNO – PRZYRODNICZY DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH Z GMINY BRUSY organizowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach panie: Martynę Ostrowską, (...) więcej

10 kwietnia br. uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach uczestniczyli w rodzinnym wyjeździe do Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni miała przyjemność gościć w sobotę 6 kwietnia 2019 r. uczestników  XIII Konkursu Czytelniczego (...) więcej

W czwartek 4 kwietnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Książki dla Dzieci. Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci obchodzony jest co roku 2 kwietnia w dzień urodzin Hansa Christiana (...) więcej

Dnia 27 marca 2019 roku dzieci z grupy Żabki wybrały się na wycieczkę do Chaty Kaszubskiej w miejscowości Brusy Jaglie. Przedszkolaki mogły podziwiać zebranych tam blisko 400 (...) więcej

W związku z omawianym tematem kompleksowym dzieci z grupy "Zuchy" wybrały się 25 marca na wycieczkę na wieś. "Zuchy" w tym pięknym wiosennym dniu odwiedziły naszego (...) więcej

3 kwietnia dzieci z grupy "Krasnoludki" wraz ze swoimi Paniami - Sylwią i Haliną wyruszyły na wycieczkę autokarową do Brus - Jagli. A po co?? A na warsztaty regionalne do Chaty (...) więcej

Powitanie wiosny to dla każdego przedszkolaka wyjątkowe wydarzenie. Przygotowania „Misiaczki” poczyniły dużo wcześniej, niż kalendarzowe nadejście wiosny. Podczas spacerów (...) więcej

27-ego marca br nasze „Krasnoludki” odwiedziły ogród i szklarnie Państwa Wieckich. Właścicielka oprowadziła dzieci po ogrodzie i szklarniach mówiąc o roślinach, (...) więcej

27 marca Skrzaty wybrały się do gabinetu stomatologicznego w ośrodku zdrowia w Brusach. Poznały tam wykorzystywane przez stomatologa przyrządy, mogły też usiąść na fotelu dentystycznym. Poza (...) więcej

Kolejny sukces naszych przedszkolaków !!! W dniu 5 kwietnia 2019 roku, artyści z naszego przedszkola wystąpili podczas I Gminnego Przeglądu Inscenizacji na Powitanie Wiosny pt. " (...) więcej

05.04.2019 w Szkole Filialnej w Rolbiku odbyła się lekcja otwarta z wykorzystaniem TIK w formie warsztatów. Na zajęcia zostali zaproszeniu również rodzice. Gościliśmy też Panią (...) więcej

29 marca 2019 roku uczniowie klasy VIII wraz z opiekunami, paniami: A.Klonowską-Dorszyńską oraz P.Szymlek uczestniczyli w Dniu Otwartym w Zespole Szkół w Brusach. Przyszli absolwenci (...) więcej

27 marca 2019 roku w Chojnickim Centrum Kultury odbyły się eliminacje powiatowe do XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Poezji Polskiej, którego finał odbędzie się w połowie maja w (...) więcej

W sobotni poranek, 30 marca 2019 roku, wolontariusze Szkoły Podstawowej w Leśnie wraz z opiekunem Klubu Wolontariusza (p.E.Adamczyk) oraz panią dyrektor udali się do schroniska dla zwierząt (...) więcej
2019-04-10 • Wiosna, ach to ty

Motocykliści, smerfy, kowboje, chłopacy i dziewczyny, ogrodnicy oraz hipisi przejęli władzę w Szkole Podstawowej w Leśnie 22 marca 2019 roku. Bowiem tego dnia klasy IV – VIII obchodziły (...) więcej

22 marca 2019 roku w godzinach popołudniowych uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami, paniami: Eweliną Adamczyk oraz Sylwią Pluto-Prondzinską, udali się do Nowego Teatru im. Witkacego w (...) więcej

20 marca 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym pt. "Aktywne Kaszuby: Kaszuby, tradycja, natura w (...) więcej
2019-04-10 • (Nie)proszeni goście

"W pewnej norze ziemnej mieszkał sobie pewien hobbit...". Kto ugościł szóstoklasistów w środowy poranek? 20.03.2019 roku uczniowie szóstej klasy wraz z (...) więcej

Dnia 28 marca 2019r. dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału „O” w Kosobudach udali  się wraz z wychowawczyniami na wycieczkę do „Świata Mai” w Chojnicach. (...) więcej

3 kwietnia  rozstrzygnięty został gminny konkurs plastyczny ,, Tradycje i obrzędy wielkanocne " zorganizowany przez nauczycielki pracujące w świetlicy szkolnej : Panią Małgorzatę (...) więcej

Dnia 3 kwietnia 2019 roku na bruskim Orliku odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt. W turnieju wzięły udział trzy drużyny dziewcząt: Szkoła Podstawowa im. Jana (...) więcej

Po raz pierwszy w Szkole Podstawowej  im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni zorganizowany został konkurs plastyczno – logopedyczny pt. „Głoską (...) więcej

Dnia 28 marca 2019r. w SP im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Mistrzostwa Gminy Brusy Szkół Podstawowych w gimnastyce dziewcząt. W imprezie tej brały udział 4-osobowe reprezentacje (...) więcej

Dnia 14 marca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Piłki Siatkowej Dziewcząt. W zawodach udział wzięło pięć drużyn Gminy Brusy: SP (...) więcej

Uroczyste pasowanie 84 uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach  odbyło się 6 marca 2019 roku. Niezwykłe spotkanie z (...) więcej

28 marca 2019 r. uczniowie klasy VIII ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach zawitali w gościnnych progach bruskich szkół ponadpodstawowych: (...) więcej

I GMINNY KONKURS WIOSENNO – PRZYRODNICZY DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH Z GMINY BRUSY organizowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach panie: Martynę Ostrowską, (...) więcej

Reprezentacja szkolna, w składzie Kinga Przytarska i Agata Butowska, 29 marca 2019 roku wzięła udział w finale Europejskiego Quizu o Finansach.  Celem konkursu było: upowszechnianie (...) więcej

Finał VI edycji konkursu "Twòrzimë w rodnej mòwie" odbył się 28.03 2019r. w Technikum Ekonomiczno - Usługowym w Bytowie. SP im. TOW "Gryf Pomorski” w (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach powitanie wiosny odbyło się 22 marca. Uczniowie z kasy 0 przygotowali przedstawienie dla całej szkoły. Pozostali uczniowie (...) więcej

"ZACZNIJ DZIEŃ OD WIELKIEGO UŚMIECHU" - to hasło towarzyszyło społeczności szkolnej SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni podczas powitania wytęsknionej wiosny, które (...) więcej

21 marca 2019 r. grupa uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. TOW Gryf Pomorski w Lubni wzięła udział w uroczystościach związanych z obchodami 75 rocznicy walki pod Męcikałem. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!