1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach uczcili pierwszy dzień wiosny z fantazją. Ponad 300 uczniów ustawiło się w gigantyczny napis SP2. Zdjęcia z dachu szkoły wykonała (...) więcej

W poniedziałek 25 marca dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole im Jana Pawła II w Brusach  odwiedziły Gospodarstwo Ogrodnicze P. Wieckich w Brusach. Właścicielka gospodarstwa (...) więcej

Zimę dziś żegnamy, wiosnę powitamy! – wnosząc te okrzyki dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Brusach witały wiosnę! 21 marca w (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach brali udział w konkursie fotograficznym pt. „Uchwyć zimę smartfonem”. Organizatorem Konkursu był Bank Spółdzielczy (...) więcej

Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach dnia 21.03.2019r. uczestniczyły w XIX Przeglądzie Piosenki „Na powitanie wiosny”, (...) więcej
2019-03-29 • Spotkanie nauczyciela

25 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach odbyło się spotkanie nauczycieli z gminy Brusy w ramach programu „Aktyna tablica – międzyszkolna sieć współpracy”. (...) więcej

W Pierwszy Dzień Wiosny, 21.03.2019 r.,  uczniowie klas piątych SP im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni mieli okazję do czynnego wypoczynku w kręgielni „MISTRAL” w (...) więcej

22 marca 2019r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się   V edycja Szkolnego Konkursu Gimnastycznego. Wystąpić mogli wszyscy chętni (...) więcej

W piątek 22 marca 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach wspólnie powitali WIOSNĘ! Aby Pani Wiosna mogła zagościć w progach naszej szkoły, (...) więcej

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy, który obchodzony jest 6 marca  uczniowie zajęć logopedycznych klas drugich, trzecich i czwartych SP w Lubni  przygotowali program (...) więcej

W ramach realizacji programu  „Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania Pomorskie”  klasy I, II i III ze Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf (...) więcej
2019-03-26 • Odżywiamy się zdrowo!

Dnia 12 marca  2019 r . grupę „Słoneczek ” z Punktu Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni odwiedziła pani pielęgniarka Kazimiera Skiba. (...) więcej

Dnia 19 marca br. w świetlicy remizy strażackiej w Brusach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W tym roku Szkołę Podstawową im. Tajnej Organizacji (...) więcej

Uczennica klasy III Angelika Las ze Szkoły Podstawowej im. K. S. Wyszyńskiego w Leśnie zdobyła I miejsce w konkursie  fotograficznym pod nazwą „Uchwyć zimę smartfonem”. (...) więcej

Dnia 7.03.2019 r. do najmłodszych grup przedszkolnych przybyli młodzi artyści ze szkoły w Czyczkowach. Pod przewodnictwem pani Anny Pestki i pani Katarzyny Lewińskiej pokazali przedstawienie (...) więcej
2019-03-25 • Góra Grosza 2019

W Szkole Podstawowej w Leśnie zakończono akcję Góra Grosza, w której szkoła bierze udział od wielu lat. Wolontariusze policzyli oraz posegregowali wszystkie monety ze (...) więcej

Cała społeczność Szkoły Filialnej w Przymuszewie wzięła udział w 1 edycji Międzynarodowego  Projektu Edukacyjnego pt. „Piękna Nasza Polska Cała,” który trwał od (...) więcej

Tradycją w Szkole Podstawowej w Leśnie stało się respektowanie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który jest obchodzony na całym świecie 21 lutego. W Polsce od kilku lat bardzo (...) więcej
2019-03-25 • Walentynki 2019

Z powodu ferii zimowych w województwie pomorskim przesunęły się nasze szkolne obchody walentynek. 26 lutego reprezentanci samorządu uczniowskiego przekazali miłosne korespondencje (...) więcej
2019-03-25 • Koncert w SP Leśno

W styczniu w Szkole Podstawowej w Leśnie odbył się koncert o tematyce morskiej. Muzycy z nadmorskiego regionu Polski w oryginalny sposób przyciągnęli uwagę uczniów. Ich program (...) więcej

Po ciężkiej pracy w I semestrze nauki uczniowie klas O-III i przedszkola ze Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Leśnie miło spędzili czas na zabawie karnawałowej w dniu (...) więcej

20 marca uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach wzięli udział w wycieczce do Gdańska. Zwiedzi między innymi Europejskie Centrum Solidarności, (...) więcej

Jak co roku już, uczniowie z Zalesia wzięli udział w kaszubskim konkursie plastycznym organizowanym przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Grupę Trefl. W tym roku konkurs odbył się pod hasłem (...) więcej

14 marca 2019 r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt. W turnieju wzięły udział również (...) więcej

Dnia 5 marca 2019 r. dzieci z grupy „Żabki” wybrały się do Przychodni Rodzinnej Thielemann i Wspólnicy w Brusach. Celem wizyty było zapoznanie dzieci z ośrodkiem zdrowia, (...) więcej

11 marca grupa Skrzaty gościła pielęgniarkę szkolną p. Kutz, która przyszła opowiedzieć dzieciom o tym, jak dbać o czystość ciała, a w szczególności o czystość zębów. (...) więcej

W dniach 13  i 14 marca w Przedszkolu w Brusach gościło mobilne planetarium. Dzieci z każdej grupy przedszkolnej oraz Punktu Przedszkolnego miały możliwość uczestniczenia w pokazie (...) więcej

W poniedziałek 4 marca dzieci z grupy Muchomorki odwiedził tata Zuzi, który na co dzień służy w Jednostce Wojskowej w Elblągu. Pan Grzegorz przybył do przedszkola w mundurze (...) więcej

7 marca w przed dzień święta kobiet w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie dla emerytowanych pracownic naszej placówki. Takowe spotkanie odbyło się już po raz czwarty. Jak co roku (...) więcej

Dnia 31 stycznia 2019 roku zakończył się powiatowy konkurs historyczny „Powrót ziemi chojnickiej do Macierzy”. Gratulujemy Michałowi Kobus za zdobycie I miejsca, Magdalenie (...) więcej

W niedzielę 10.03.2019 r. w Gołubiu miały miejsce uroczystości, upamiętniające 75. rocznicę śmierci kapitana Józefa Dambka, założyciela i komendanta Tajnej Organizacji Wojskowej (...) więcej

Dnia 6 marca 2019r. uczennice z klasy VIII Klaudia Słomińska i Agata Szulc oraz uczeń Bartosz Warnke z klasy IIIa gimnazjum uczestniczyli w Turnieju Wiedzy Językowej i Krajoznawczej (...) więcej

Dnia 14 marca br. uczniowie kl. I-III wraz z wychowawcami  uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych poza siedzibą szkoły w Galerii Starych Zabawek w Gdańsku. Zajęcia te były kolejnym (...) więcej

12 marca 2019 r. uczniowie klasy VIII ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach wzięli udział w III edycji Targów Edukacji, Pracy i Kariery, (...) więcej

W dniach 04.02 i 05.02.2019 nasza sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą salę balową. W poniedziałek w godzinach popołudniowych jako pierwsi  do tańca ruszyli uczniowie klas VII, (...) więcej

Uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach udali się na wycieczkę edukacyjną poza siedzibę szkoły, w ramach planowanych działań projektu Koder Junior Pomorskie. (...) więcej

28 lutego nasze przedszkolaki kultywując tradycję tłustego czwartku piekły wraz ze swoimi paniami faworki. Dzieci ubrane w fartuchy pod bacznym okiem pań, zachowując wszelkie zasady (...) więcej

Dnia 5 marca 2019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się pogadanki dla uczniów klas 1-3 na temat zagrożeń spowodowanych tlenkiem węgla. Pan Tomasz Buza z (...) więcej

27 lutego 2019 r. uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach brały udział w  Półfinale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w mini piłce siatkowej dziewcząt, (...) więcej

W pierwszym tygodniu po zimowej przerwie uczniowie klas I-III i oddziału przedszkolnego bawili się na balu przebierańców. Bardzo długi karnawał w tym roku już dobiega końca co uczciły (...) więcej

6 lutego 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach odbył się „Zimowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt”, zorganizowany przez uczennice klasy IIIC: Kingę Przytarską, Martę Osowską, (...) więcej
2019-03-01 • Wycieczka na narty

6 lutego 2019 r. uczniowie z klasy VIIIb Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wzięli udział w zajęciach narciarskich zorganizowany przez Uczniowski Klubu Sportowy „Gryf” (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!