1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 7 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach odbyły się Mistrzostwa Szkoły Piłki Siatkowej. W rywalizacji brały udział drużyny dziewcząt i chłopców klas VII, VIII i III (...) więcej

8 lutego 2019 roku nad jeziorem w Leśnie zorganizowano pokaz ratownictwa na lodzie dla uczniów Szkoły Podstawowej. W akcję zaangażowało się wielu strażaków oraz policja. (...) więcej

8 lutego 219 roku zakończono szkolną zbiórkę artykułów papierniczych dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w Chojnicach. Niebawem wszystkie przyniesione kredki, farbki, (...) więcej

Działalność w Szkolnym Klubie Wolontariusza to nie tylko praca na rzecz innych. Klub tworzą uczniowie, którzy powinni być też zgraną grupą. Dlatego w ramach podsumowania aktywności w I (...) więcej

7 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej w Leśnie pojawiły się wróżki, kotki, czarownice, pszczółki, myszki, kowboje i inne ciekawe postacie, bowiem tego dnia odbył się bal (...) więcej
2019-02-25 • W krainie baśni i bajek

Książka rozwija wrażliwość i ciekawość, pobudza wyobraźnię. Czytana w gronie rodzinnym wzmacnia więzy, integruje jej członków. My również postanowiliśmy promować czytelnictwo w (...) więcej

W ferie 18. lutego uczniowie Szkoły Podstawowej w Czyczkowach pod opieką p. Krystyny Teca, Bernadetty Niebrzydowskiej, Anny Pestka, Anny Roda, Hanny Leper, Anny Gawin, Dominiki Szulc  (...) więcej

W dniach 18 – 22 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia Kosobudach odbywają się ciekawe zajęcia dla chętnych uczniów. Są to zajęcia (...) więcej

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Grupa Biedronki od samego rana z niecierpliwością wyczekiwała swych zaproszonych (...) więcej

„W karnawale same bale” - 7-mego lutego br. Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Brusach też miały swój bal karnawałowy. W tym dniu oprócz wesołych zabaw przy muzyce, (...) więcej

29 stycznia nasze „Krasnoludki” świętowały Dzień Babci i Dziadka. Wnuczęta zaprosiły swoich Gości do oglądania przestawienia w którym chciały pokazać swoją miłość, szacunek (...) więcej

Dzień Babci i Dziadka to szczególne dni w roku, podczas których wnuczęta mogą wyrazić babciom i dziadkom wdzięczność za trud i oddanie oraz podziękować za wszystko co od nich (...) więcej

Uczniowie klasy III i VI ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia z Kosobud  5 lutego 2019r. uczestniczyli w warsztatach ceramicznych zorganizowanych w Wiejskim Domu Kultury (...) więcej

Uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia z Kosobud 8 lutego 2019 r. wyruszyli na wycieczkę, której motywem przewodnim była historia naszego (...) więcej

W dniach 17 – 18 stycznia 2019 roku w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Brusach, uczniowie i uczennice klas IV – VI  Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława (...) więcej

„Jest karnawał, w karnawale wszyscy urządzają bale. To tradycja bardzo stara – pięknych strojów, co niemiara! Dziś na moje rozkazanie niech się miły nastrój stanie. (...) więcej

Dzieci z grupy Muchomorki wzięły udział w XV konkursie jasełek w języku kaszubskim. Przedszkolaki pokazały przedstawienie jasełkowe pt. "Maleńka przyszła miłość", które już (...) więcej

Dokładnie w święto Dziadka, 22 stycznia dzieci z grupy Muchomorki zaprosiły do przedszkola swoje Babcie i swoich Dziadków z okazji ich święta. Dzieci zaprezentowały przedstawienie (...) więcej

25 stycznia Skrzaty zaprosiły do przedszkola swoje babcie i dziadków, aby razem z nimi uroczyście obchodzić ich święto. Z tej okazji przedszkolaki zaprezentowały przedstawienie (...) więcej

Dnia 24 stycznia dzieci z grupy 5-latków „Żabki” obchodziła w przedszkolu Dzień Babci i Dziadka. Podczas przygotowanej uroczystości wnuczęta zaprosiły swoje Babcie i (...) więcej

W czwartek 31 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w minipiłce siatkowej dziewcząt. W turnieju wzięły udział (...) więcej

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. 4 lutego przedszkolaki z naszej szkoły zaprosiły swoje babcie i dziadków (...) więcej

Tradycją stało się już, że co roku na początku lutego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbywa się apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Brusy. Ten ważny fakt (...) więcej

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach gościli  niezwykłego  gościa. Był nim pan Tomasz Buza – (...) więcej

We wtorek, 5  lutego 2019r w Czersku odbył się półfinał wojewódzki igrzysk dzieci w dwa ognie usportowione dziewcząt z rocznika 2008 oraz 2009. W zawodach wzięły udział (...) więcej
2019-02-06 • Dzień Babci i Dziadka

21 stycznia 2018r. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbyło się uroczyste spotkanie, na które zaproszono wyjątkowych gości- najukochańsze Babcie i Dziadków. Dzieci (...) więcej

W dniu 17.01.2019 uczennice Szkoły Podstawowej im. Tajniej Organizacji Wojskowej ,,Gryf  Pomorski ’’ wywalczyły II miejsce podczas Gminnych Igrzysk w minipiłkę siatkową (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. TOW ,, Gryf Pomorski’’ w Lubni jak co roku  uczestniczyli  w pięknej akcji GÓRA GROSZA. I jak co roku nie zawiedli . (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!