1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Zima to czas, w którym nie powinniśmy zapominać o naszych małych przyjaciołach. Bez naszej pomocy ptaki mogą nie przetrwać zimy zwłaszcza kiedy temperatury za oknem są bardzo niskie. (...) więcej

Tradycyjnie, jak co roku w okresie świątecznym w naszej szkole odbywają się warsztaty integrujące lokalną społeczność. Tegoroczne warsztaty dla rodziców poświęcone były zdobieniu (...) więcej

Dnia 21.01.2019r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się szkolny konkurs matematyczny o tytuł „Mistrza Tabliczki Mnożenia” skierowany do uczniów klas IV – VI. (...) więcej

W mroźny styczniowy dzień, 24.01.2019 r., grupa gimnazjalistów z klas trzecich SP im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni wzięła udział w „Kaszubskim kolędowaniu” w KLO (...) więcej

Dnia 22 stycznia 2019r. odbyło się spotkanie uczniów oddziału „0” z dziadkami. Dzieci i dziadkowie spotkali się w świetlicy wiejskiej w Lubni. Uczniowie przygotowali dla (...) więcej

W dniu 18 stycznia 2019 r. drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej im. TOW "Gryf Pomorski" z Lubni pod opieką Janusza Topki uczestniczyła w Gminnych Igrzyskach Dzieci w (...) więcej

W styczniu w  Szkole Podstawowej w Czyczkowach odbył się kolejny szkolny turniej tenisa stołowego dla klas IV - VIII. Eliminacje do tego konkursu odbyły się na lekcjach wychowania (...) więcej

9 stycznia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wzięli udział w I Powiatowym Konkursie Kolęd i Piosenek w Języku Angielskim. Organizatorem przedsięwzięcia była (...) więcej

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych (...) więcej

„Już pora wstać, wyruszyć z domu, przyjaciela spotkać znów. Miły, puchaty, okrągły, bo to mój jest... Kubuś Puchatek, Kubuś….” Dnia 16.01.2019 (...) więcej

Uczniowie klasy I i II świetnie sobie radzą na zajęciach z kodowania. Mieli już okazję pograć razem z zabawnym robotem, w grę Scottie Go oraz w aplikacji Scratch Junior uczyli się tworzyć (...) więcej

18 stycznia 1882 roku urodził się pisarz Alan Aleksander Milne. Rocznica urodzin autora misia o bardzo małym rozumku stała się okazją do ustanowienia 18 stycznia Międzynarodowym Dniem Kubusia (...) więcej

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często (...) więcej

10 stycznia 2019 grupa "Stokrotki" gościła w przedszkolu babcie i dziadków. Było przedstawienie...wiersze i piosenki... życzenia... upominki i całusy... zdjęcia... no i (...) więcej

W czwartek 17 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w minipiłce siatkowej dziewcząt. W turnieju wzięły udział reprezentacje czterech szkół podstawowych (...) więcej

14 grudnia w naszej grupie odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Temat zajęć „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie” miał wprowadzić dzieci i rodziców w nastrój (...) więcej

W sobotę 12 stycznia 2019 r. dwie drużyny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach brały udział w turnieju mini piłki siatkowej pod nazwą Mini Volley Cup - Człuchów (...) więcej

Uczniowie kl. Ia oraz Ib Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach udali się na wycieczkę edukacyjną poza siedzibę szkoły, w ramach planowanych działań projektu Koder Junior Pomorskie. (...) więcej

29 listopada 2018 roku nasza szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Jest to szczególne wyróżnienie i uhonorowanie naszych  (...) więcej

W ramach Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „CZUJKA na straży bezpieczeństwa!” Szkołę Podstawową im. Ks. Kanonika Bolesława (...) więcej

20-21grudnia 2018 r. dzieci z grup przedszkolnych ze  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przedstawiły dla swoich rodziców i zaproszonych gości program artystyczny z okazji (...) więcej

08 stycznia 2019r w Czersku odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Dwa Ognie Usportowione Dziewcząt z rocznika 2008 oraz 2009. W turnieju wzięły udział 4 drużyny z naszego powiatu. Mecze (...) więcej

13 grudnia 2018 roku odbył się  Gminny Turniej Dwa Ognie Usportowione szkół podstawowych Gminy Brusy. W rozgrywkach chłopców uczestniczyło 9  reprezentacji szkolnych. (...) więcej

13 grudnia 2018 r. odbyły się Mistrzostwa Gminy w dwa ognie usportowione chłopców i dziewcząt z rocznika 2008 oraz 2009. Na zawody chłopców  zgłosiło się 9 drużyn, (...) więcej

13 grudnia 2018 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano Gminne Igrzyska Dzieci w „Dwa ognie usportowione” dziewcząt i chłopców. W (...) więcej

W czwartek 20.12.2018r., dzieci z grupy Muchomorki zaprosiły do przedszkola swoich rodziców na przedstawienie jasełkowe pt. „ Maleńka przyszła miłość”. Po wielu dniach (...) więcej

18 grudnia nasze małe "Stokrotki" świętowały wspólnie z rodzicami... Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu spotkania. Dziękujemy; za (...) więcej

Grudzień to miesiąc, w którym oczekujemy Świąt Bożego Narodzenia. Również dzieci w przedszkolu w tym czasie przygotowują się do spotkania wigilijnego ze swoimi rodzicami i (...) więcej

17.10.2018r. uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach mieli przyjemność wziąć udział  w żywej lekcji historii. Spotkanie (...) więcej

W ramach Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „CZUJKA na straży bezpieczeństwa!” Szkołę Podstawową im. Ks. Kanonika Bolesława (...) więcej

Bóg tak po prostu stał się Człowiekiem i przyszedł na świat – dla naszego zbawienia. Narodzenie Pana Jezusa to piękny znak Bożej miłości i miłosierdzia dla nas. W wigilijnym (...) więcej

W dwie soboty (24 listopada i 1 grudnia 2018 r.) uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni uczestniczyli pod opieką Pani Anny Wietewskiej i Pana Janusza Topki (...) więcej

W dniu 28 listopada 2018 r. klasa szósta prawie w komplecie, (jeden uczeń zachorował), uczestniczyła w wycieczce na Basen w Bytowie. Celem wyjazdu była integracja klasy, zdrowe i (...) więcej

Boże Narodzenie to dla wszystkich wyjątkowy czas radości, kolędowania, podtrzymywania tradycji i zwyczajów. Dali temu wyraz również uczniowie SP im. TOW "Gryf (...) więcej
2019-01-02 • Koncerty wigilijny 2018

20 grudnia 2018 roku wieczorową porą w Szkole Podstawowej w Leśnie odbył się koncert wigilijny. Na sali gimnastycznej naszej szkoły zebrali się uczniowie, rodzice oraz grono pedagogiczne, by (...) więcej

Uczeń klasy VI SP w Leśnie - Karol Łonski zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym "100-lecie Odzyskania Niepodległości w oczach dziecka"- zaprojektowanie (...) więcej
2019-01-02 • Kręgielnia

13 grudnia 2018 roku odbył się wyjazd integracyjny dla klasy VI, VII oraz VIII. Uczniowie wraz z paniami: S. Chełmowską-Malich oraz E. Adamczyk udali się do Chojnic, by zrelaksować się w (...) więcej
2019-01-02 • Mikołaj w szkole

6 grudnia 2018 r. uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odwiedzili tajemniczy goście- Św. Mikołaj wraz pomocnikiem Krasnalem Konradem. Tego dnia w (...) więcej

Dnia 04.12.2018r uczniowie klas O-III ze Szkoły Podstawowej w Leśnie  uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym "W tajemniczej Krainie Krasnali", przygotowanym przez (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!