1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W ostatnim dniu nauki ,,starego roku” uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego z Wielkich Chełmów spotkali się przy (...) więcej

W dniu 8 grudnia 2018r na sali sportowej w Brusach został rozegrany mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej dla dzieci ze szkoły podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w (...) więcej

Dnia 8 grudnia w szkole podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach została zorganizowana dla uczniów klasy V „Mikołajkowa Noc w Szkole”. Dzieci pod (...) więcej

Nasza mała Martynka,choć ma dopiero 5 lat, odniosła wielki sukces... Zdobyła II miejsce w XXIII Pomorskim Konkursie Plastycznym "Jesień na Kaszubach". GRATULACJE !!! (...) więcej

27 listopada 2018 dzieci z grupy "Stokrotki" samodzielnie przygotowywały śniadanko. Było; kolorowo, zdrowo i smacznie... Opracowanie: Przedszkole nr 1 w więcej

"Kolorowe kredki w pudełeczku noszę..." Któż z nas nie zna słów popularnej piosenki? Dziś Słoneczka przekonały się, że kredki oprócz tego, że wyczarowują piękne (...) więcej

„Urwisowo” w Bytowie to magiczne miejsce dla najmłodszych, które zaprasza dzieci na cudowne chwile zabaw i relaksu. Z tego zaproszenia skorzystały dzieci z grupy (...) więcej

Dzień Pluszowego Misia rozpoczął się od wielkiego czekania. Na kogo? Na Misia oczywiście! Niestety, nasz gość się rozchorował i nie przyszedł do przedszkola. Na szczęście przysłał list w (...) więcej

Małe sympatyczne, zwierzątko, które możemy spotkać w swoich ogrodach, było bohaterem dnia u Słoneczek. Dzień Jeża dostarczył wszystkim dzieciom wiele zabawy. Oprócz zabaw (...) więcej

Na ten moment dzieci czekają z niecierpliwością - Wyjazd do Świata Mai, miejsca, w którym wszystkie troski odchodzą w zapomnienie, a na pierwszym miejscu jest dobra zabawa i RADOŚĆ! (...) więcej

We wtorek 27 listopada, odwiedziła grupy Motyle i Zuchy pani pielęgniarka, która pracuje w szpitalu w Chojnicach. Dzieci dowiedziały się wiele na temat zarazków i tego, w jaki (...) więcej

Jesień to czas, kiedy dużo mówimy na temat zdrowia, aby wiedzieć, jak najlepiej o nie dbać. Jednym z czynników wpływającym na nasze zdrowie, jest niewątpliwie racjonalne (...) więcej

Wycieczka do Urzędu Miasta i Gminy Brusy. Krasnoludki 4-tego grudnia br. zostały miło przyjęte przez Panią Iwonę Wałdoch, która oprowadziła dzieci i wyjaśniła wraz z pracownikami (...) więcej

Mikołaj, jak co roku pamiętał o wszystkich dzieciach w naszym Przedszkolu. Wszytskie dzieci z niecierpliwością nasłuchiwały dźwięku dzwonka, a gdy w drzwiach zobaczyły wyczekiwanego gościa, (...) więcej

We wtorek 5 grudnia grupa Skrzaty udała się do centrum zabaw Świat Mai w Chojnicach. Był to mikołajkowy upominek od rodziców i tym samym pierwszy samodzielny wyjazd dzieci z (...) więcej

Światowy Dzień Misia nasze Krasnoludki świętowały wspólnie 26 listopada. Dzieci przedstawiały swoje ulubione misie i paradowały z nimi w mini paradzie misiów. Oglądały bajkę o (...) więcej

25 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia. W tym roku przypadł on w niedzielę, ale „Misiaki” uczciły go dwa dni później, we wtorek 27 listopada (...) więcej

30 listopada 2018 naszą grupę odwiedził miły gość...pani Renata, asystentka stomatologiczna. Opowiedziała dzieciom jak dbać o higienę jamy ustnej. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania, (...) więcej

13 grudnia 2018 r. odbyły się Mistrzostwa Gminy w dwa ognie usportowione dziewcząt oraz chłopców z rocznika 2008 oraz 2009. Na zawody dziewcząt  zgłosiło się 7 drużyn (...) więcej
2018-12-24 • SKSonTour w Baninie

Uczniowie dwóch grup SKS z naszej szkoły,  w Mikołajki bawili się na sportowo podczas SKSonTour w Baninie koło Gdańska.   Przyjechały tam oprócz nas dzieci i (...) więcej

W przedświątecznym czasie w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego przeprowadzono charytatywną akcję zbiórki żywności dla chojnickiego Schroniska dla zwierząt. Zainicjowała ją (...) więcej

15. grudnia  w sobotnie popołudnie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. JP II w Brusach odbył się po raz pierwszy Rodzinny Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkoły Podstawowej im. bł. (...) więcej

We wtorek 11 grudnia dzieci z grupy Muchomorki wybrały się do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Głównym celem naszej wizyty było wspólne wykonywanie kartek świątecznych (...) więcej

Dzieci z grupy Muchomorki zainspirowane zajęciami z religii postanowiły wspólnie z panią katechetką i swoją wychowawczynią napisać i wysłać list z pozdrowieniami do Papieża Franciszka. (...) więcej

Już za kilka dni Święta, dlatego dzieci z grupy Skrzaty zaprosiły do przedszkola swoich rodziców na spotkanie wigilijne. Aby wprowadzić rodziców w atmosferę świąt, dzieci (...) więcej

Dzieci z grupy Muchomorki postanowiły przed Świętami Bożego Narodzenia upiec pierniki gdyż Święta nie mogą odbyć się bez piernikowych ciasteczek. Wyposażeni w wałki, fartuszki i foremki, (...) więcej

Zapraszamy do udziału w internetowym głosowaniu „Dzieciaki do rakiet”. W ramach tej akcji najlepsza szkoła otrzyma sprzęt do tenisa ziemnego o wartości 1500 zł oraz szkolenia dla (...) więcej

Dnia 7 grudnia b.r. w Punkcie Przedszkolnym w Lubni odbyły się mikołajkowe warsztaty logopedyczne pt. „Mamo, tato poćwicz ze mną” prowadzone przez logopedę P. Annę Kowalczyk. W (...) więcej
2018-12-14 • Spotkanie z Mikołajem

W grudniowy poranek, dokładnie 6 dnia tego miesiąca, do SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni przybył wyczekiwany przez wszystkie dzieci, Święty Mikołaj. Towarzyszyły mu Śnieżynki, (...) więcej

Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu przystąpili do organizowanego przez szkołę w Męcikale konkursu "Poetyckie Podróże po Kaszubach". Uczniowie prezentowali się (...) więcej

Święty Mikołaj do nas więcej
2018-12-13 • Sukcesy sportowe

W miesiącach październiku i listopadzie uczniowie SP w Leśnie brali udział w szeregu turniejów sportowych: 12 października Gminny Turniej w piłkę nożną chłopców kl.IV-VI (...) więcej
2018-12-13 • Dyskoteka andrzejkowa

Jak co roku dyskoteka andrzejkowa w Szkole Podstawowej w Leśnie odbyła się pod koniec listopada. 27.11.2018 roku na sali gimnastycznej zebrali się uczniowie klas 4-8, by wspólnie oddać (...) więcej

10 grudnia odbyły się w naszej szkole warsztaty plastyczne pod hasłem „Świąteczne, piaskowe obrazki”. Dzieci z klas młodszych tworzyły świąteczne obrazki z kolorowego piasku, (...) więcej

28 listopada 2018 r. w Chacie Kaszubskiej im. Józefa Chełmowskiego w Brusach – Jagliach odbyło się uroczyste podsumowanie pomorskiego konkursu plastycznego „Jesień na (...) więcej
2018-12-13 • Spotkanie autorskie

W dobie wszechogarniających nowinek technologicznych coraz trudniej powstrzymać się od surfowania w sieci, co niestety często dzieje się kosztem czytania książek. A zalety wejścia w świat (...) więcej
2018-12-10 • Pomoc uczennic

 Marta i Julita ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach zorganizowały zbiórkę, przywiozły 9 grunia dary do nas, a na dodatek pomogły w wyprowadzeniu (...) więcej

W ostatnich dniach uczniowie Szkoły Filialnej w Rolbiku mieli wiele atrakcji! Najpierw otrzymali paczki świąteczne z Nadleśnictwa Przymuszewo, następnie całe popołudnie spędzili na produkcji (...) więcej

Dnia 27.11.2018r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Mój Jan Karnowski z Czarnowa”2018, w którym wyróżnienie zdobył Paweł Szyngwelski kl IV (...) więcej

W dniach 24 listopada i 1 grudnia 2018 roku została zorganizowana Gminna Liga Piłki Siatkowej Dzieci. Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych Gminy Brusy. (...) więcej

6 grudnia jak co roku był dla Mikołaja bardzo pracowity! W czasie gdy odwiedził naszą szkołę w Wielkich Chełmach i obdarowywał uczniów upominkami, nauczyciele nagradzali uczniów (...) więcej

29 listopada 2018r. w świetlicy wiejskiej w Kosobudach odbyła się zabawa andrzejkowa  dla klas IV – V oraz VI – VIII zorganizowana przez Radę Rodziców i Samorząd (...) więcej

W dwie soboty (24 listopada i 1 grudnia 2018 r.) uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni uczestniczyli pod opieką Pani Anny Wieteska i Pana Janusza Topki w (...) więcej

16 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny uczestniczyli w rozgrywkach Plus Ligi. Tym razem było to spotkanie siatkarzy TREFL GDAŃSK - ASSECO RESOVIA RZESZÓW w (...) więcej

W piątek 30 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im . Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach wzięli udział w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Męcikale ,,Poetyckie (...) więcej

Ośmioro uczniów z bruskich szkół (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 2, Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I stopnia im. (...) więcej

Gdzie powstały  słowa hymnu polskiego? Kto był przyjacielem Józefa Wybickiego? Jakim uczniem był autor „Mazurka Dąbrowskiego? Na te oraz wiele innych pytań uczniowie Szkoły (...) więcej

13 listopada 2018r. w miejscowości Suchy Dąb odbyły się Półfinały Wojewódzkie Młodzieżowych Igrzysk w Unihokeju Dziewcząt. W rozgrywkach uczestniczyły najlepsze zespoły z (...) więcej

W czwartkowe popołudnie 29 listopada 2018 r. w SP im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni odbyły się tradycyjne Andrzejki. Klasy: IV, V a, V b, VI i VII urządziły klasowe dyskoteki (...) więcej

16 listopada br. uczniowie klas VI, VII i VIII SP im. Jana Pawła II w Brusach  przystąpili do Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!