1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W środę 24 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły Gminne Igrzyska Dzieci w unihokeju chłopców. Do zawodów przystąpili uczniowie ze Szkoły (...) więcej

Piękna pogoda, wspaniałe przeżycia i cudowne widoki – to wszystko towarzyszyło uczniom Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia z Kosobud podczas ich wycieczki do Zakopanego. (...) więcej

W czwartek 18 października 2018 r. uczniowie klas I – III oraz IV - VI ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia z Kosobud wybrali się na wycieczkę do Kościerzyny. (...) więcej

15 października 2018 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II obchodziła swoje święto, które rozpoczęło się mszą św. dziękczynną.  Po nabożeństwie w sali gimnastycznej (...) więcej

Zwycięstwo i drugie miejsce to bilans udziału w Gminnych i Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców, w których brali udział uczniowie Szkoły (...) więcej

Szachiści Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zajęli III miejsce w półfinałach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Szachach Drużynowych. Oznacza to, że znaleźli się (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w środę 24 października 2018r. odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w unihokeju dziewcząt. Do rozgrywek zgłosiły się cztery drużyny: ze Szkoły (...) więcej

W środę 26 września odbyły się Miejsko – Gminne Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych. W zawodach uczestniczyły dwie reprezentacje: Szkoła Podstawowa (...) więcej

W piątek 19 października w Czyczkowach odbyła się Gminna Liga Piłki Nożnej dla klas VII i VIII. W zawodach wzięło 8 zespołów z naszej gminy. Na początku mecze rozegrano w 2 grupach, (...) więcej

O tym, że przez zabawę można się nauczyć najwięcej, wie niemal każdy z nas. W myśl tej zasady, aby uczynić lekcje języka kaszubskiego przyjemniejszymi, działają uczniowie i nauczyciel w (...) więcej

22 października br. w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach odbył się uroczysty apel szkolny poświęcony Św. Janowi Pawłowi II. Wszyscy uczniowie mieli okazję (...) więcej

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach są już pełnoprawnymi uczniami. 17 października 2018 roku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. W (...) więcej
2018-10-23 • Z wizytą w piekarni

Dnia 17 października 2018r. dzieci z oddziału "0" i klasy III Szkoły Podstawowej im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni były na wycieczce w piekarni GS w Brusach. Zapoznały się z (...) więcej
2018-10-19 • XXII Bieg Gryfa

Celem zawodów gminnych jest popularyzacja biegów masowych wśród dzieci i młodzieży. SP w Leśnie oraz szkołę filialną reprezentowało 37 uczniów. Rywalizacja (...) więcej

Dnia 17 października 2018r. w Szkole Podstawowej nr 2. w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców. Do zawodów przystąpiły (...) więcej

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji od wielu lat uczniowie składają życzenia swoim nauczycielom. 12 (...) więcej

Dnia 16 października 2018 roku uczennice Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brusach wzięły udział w etapie powiatowym XIX Turnieju „ Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Jest (...) więcej
2018-10-19 • Grzybobranie

26 września 2018 roku uczniowie klas: 4, 5A, 5B SP w Leśnie kontynuowali wielopokoleniową tradycję, udając się do Laski na grzybobranie. Opieką, gościnnością i pysznym poczęstunkiem uraczyło (...) więcej

Tradycją w Szkole Podstawowej w Leśnie stały się wrześniowe wyjazdy integracyjne.  11 września 2018 roku uczniowie klas 6, 7 oraz 8 wraz z opiekunami: Eweliną Adamczyk, Sylwią (...) więcej

Dzisiaj w naszej szkole odbyła się wyjątkowa uroczystość. Cała społeczność szkolna spotkała się w Wiejskim Domu Kultury, aby wspólnie podziękować wszystkim Nauczycielom oraz (...) więcej
2018-10-19 • Kinowa lekcja historii

20 września 2018 r. uczniowie naszej szkoły obejrzeli film pt.”Dywizjon 303”. Tym razem seans był nie tylko rozrywką, ale przede wszystkim kinową lekcją historii. Film powstał na (...) więcej

11 października 2018r. obchodzono Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni. W czwartą rocznicę nadania imienia w sali (...) więcej

„LOS ZWIERZĄT JEST DLA MNIE WAŻNIEJSZY, NIŻ STRACH PRZED OŚMIESZENIEM” – ta myśl Emila Zoli towarzyszyła uczniom Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej (...) więcej

W dniach : 21 września – do 11 października 2018 roku nasi uczniowie wzięli udział w Jubileuszowej 25 Akcji Sprzątanie Świata - Polska. Wszystkie klasy, zmotywowane tak szczytnym celem, (...) więcej

Dzieci z grupy "Misiaki" ostatnio realizowały temat "Bezpieczna droga do przedszkola". Przedszkolaki poznały elementarne zasady poruszania się pieszych w ruchu drogowym. (...) więcej

5 października grupa Skrzaty obchodziła Dzień Uśmiechu. Z tej okazji dzieci przygotowały wesołe baloniki oraz próbowały potraw o słodkim i kwaśnym smaku. Chętne dzieci przystąpiły też (...) więcej

28 września grupa "Stokrotki" bardzo wesoło obchodziła "Światowy dzień jabłka". Były śpiewy i tańce, a także śmieszne zdjęcia. Nie zabrakło też wyśmienitej szarlotki (...) więcej

Dzień 28 września 2018 roku był niecodziennym dniem, ponieważ maluchy ubrane w ubrankach w kolorach jabłek obchodziły „Święto Jabłka”. Każde dziecko w tym dniu przyniosło do (...) więcej

Dnia 20 września odbyło się rodzinne spotkanie integracyjne na terenie Przedszkola nr 1 w Brusach, którego celem było nawiązanie bliższych i serdecznych kontaktów z rodzicami i (...) więcej

Komisariat Policji w Brusach odwiedziły przedszkolaki z grupy „Żabki”. Mali goście pod fachowym okiem Pana dzielnicowego mł. asp. Karola Cuppy zostały oprowadzone po budynku (...) więcej

W czwartek 04.10.2018r. dzieci z grupy Muchomorki i Motyle wybrały się na wycieczkę do Świata Mai w Chojnicach. Wycieczka została zaplanowana z okazji dnia uśmiechu, który miał miejsce (...) więcej

Dnia 26 września 2018r. do Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni zawitał cyk pn. „Wesoły Maks”. Podczas przedstawienia dzieci (...) więcej

W dniu 2.10.2018r. w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej ,,Gryf Pomorski” w  Lubni odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych oraz Gminne (...) więcej

W dniu 27.09.2018r. odbył się kolejny już  "Bieg Gryfa" z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej ,, Gryf Pomorski'' w Lubni. Nasi (...) więcej

Dnia 6 października 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach w ramach realizacji projektu grantowego „Piłka nożna nie tylko dla chłopców ”, wybrali się do (...) więcej

Korzystając z tegorocznych obfitych darów jesieni, uczniowie naszej szkoły przeprowadzili akcję promującą spożywanie owoców. Na terenie szkoły zostały przygotowane koszyki z (...) więcej

20 września 2018r. odbyło się spotkanie integracyjne Rodziców, Dzieci oraz Wychowawcy klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach. O godzinie 16.00, (...) więcej

Dnia 19 września 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni odbył się uroczysty apel p.t. „Polski Wrzesień 1939 r.”. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!