1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

22 czerwca 2018 r. w sali gimnastycznej w Lubni odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni od wielu lat biorą udział w zbiórce zużytych baterii. W tym roku szkolnym zostaliśmy Laureatem III Edycji (...) więcej

W dniach 14-16 czerwca 2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni” odwiedzili Sandomierz i jego okolice. Wycieczka była (...) więcej

Adrian Remus, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, wygrał zawody w skokach w dal podczas 24 edycji Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych. (...) więcej

19 czerwca 2018 r. w Leśnictwie Laska odbyło się spotkanie integracyjne Rodziców, Dzieci oraz Wychowawcy klasy III b ze Szkoły Podstawowej Im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w (...) więcej

17 czerwca 2018 uczniowie klasy VII i VI naszej szkoły wzięli udział w Gminnych Obchodach Dnia Dziecka w Brusach i uczestniczyli w happeningu czytelniczym „Bruscrossing”. Swoim (...) więcej

Praca Dominiki Pacak z klasy IV c Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach została  wyróżniona w LX Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży (...) więcej

Dnia 14 czerwca 2018r. w świetlicy wiejskiej w Lubni oddział przedszkolny ze Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni przygotował i przedstawił członkom swoich rodzin (...) więcej

Po raz drugi w historii Gminnych Obchodów Dnia Dziecka w Brusach, 17 czerwca 2018r., odbył się "Bruscrossing, czyli happening czytelniczy". Przemarsz uczestników był (...) więcej

Na zakończenie nauki szkolnej w Lubni, młodzież przygotowała przedstawienie pt. „Gala rozdania Oscarów”. W trakcie występu uczniowie złożyli podziękowania Dyrekcji, (...) więcej
2018-06-19 • Piknik rodzinny w Hucie

14 czerwca br. na placu przy Sali Wiejskiej w Hucie odbyło się spotkanie integracyjne dla rodzin uczniów klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w (...) więcej

13 czerwca 2018r. dzieci z Oddziału i Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach  wybrały się do Brus, gdzie zaplanowana była (...) więcej

Dnia 18 czerwca 2018r. uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach wybrały się na wycieczkę na ścieżkę edukacyjno – przyrodniczą w Czersku. (...) więcej

30 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się impreza otwarta z okazji Dnia Matki, Dziecka i Sportu. Wszystkie mamy z sołectwa Huta, Kinice i Kosobudy, uczniowie i nauczyciele (...) więcej

W poniedziałek 28 maja 2018r. w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach odbył się I Gminny Konkurs Krajoznawczy (Geograficzny) „Znam swoją małą Ojczyznę” (...) więcej

W dn. 14.06.2018r na boisku sportowym w Czyczkowach odbył się turniej piłki nożnej szkół podstawowych gminy Brusy dla klas VI oraz VII. Organizatorem rozgrywek było Stowarzyszenie (...) więcej

W dniu 13 czerwca 2018 r. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbył się coroczny konkurs pt. „Życie i twórczość Anny Łajming” . Temat tegorocznej edycji brzmiał: (...) więcej

W czwartek 7 czerwca w Gdańsku odbyły się zawody w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców, rozgrywane w ramach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci. W wydarzeniu (...) więcej

Uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne wakacje”. Jego organizator (...) więcej

12 czerwca 2018 r. już po raz XVII Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach zorganizowała gminny konkurs czytelniczy dla uczniów klas III i IV. Hasłem tegorocznego (...) więcej

4 czerwca 2018 r. uczniowie klas VI i VII ze szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach wyruszyli na długo oczekiwaną wycieczkę. Jej celem było zwiedzanie wysuniętego (...) więcej

Klasa piąta w dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyła klasową całodniową wycieczkę do Trójmiasta. Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzenie Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie. (...) więcej

5 czerwca 2018r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach wybrały się na wycieczkę do ”Parku Dinozaurów” w Łebie. ŁEBA (...) więcej

5 czerwca w Charzykowach odbył się etap parkowy konkursu "Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”, w którym uczestniczyli zwycięzcy etapu gminnego. W rywalizacji wzięły udział (...) więcej

Uczennice klasy II b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach brały udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wspaniały świat Turcji”, zorganizowanym przez Gdańską (...) więcej

Wszyscy uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach wraz ze swymi rodzicami w dniach 1 i 2 czerwca br. odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę. (...) więcej

Kołobrzeg jest największym i najpiękniejszym polskim uzdrowiskiem o niezrównanym uroku i bogatej historii. Wymarzona pogoda  towarzyszyła uczestnikom wycieczki nad Bałtyk, (...) więcej

25 maja 2018 roku o godzinie 11:00 w Szkole Podstawowej Im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia odbyło się spotkanie Mam uczniów klasy III B, którzy wraz ze swoją wychowawczynią (...) więcej

Dnia 28.05.2018r. odbyła się wycieczka szkolna dla uczniów klas IV a, IV b i VI organizowana przez p. Magdalenę Repińską, Justynę Górską, Monikę Trawicką, Magdalenę Miętką oraz (...) więcej

W tym roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka i Dzień Sportu już 30 maja. Był to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Nie zabrakło jednak atrakcyjnych zajęć rekreacyjnych i (...) więcej

25 maja 2018 r. Szkołę Podstawową im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni odwiedziła Grupa Artystyczna Rekonstrukto i zaprezentowała pokaz historyczny pt. "Ku niepodległej" (...) więcej

Dnia 30.05.2018r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany wspólnie z Radą Rodziców oraz Sołtysem i Radą Sołecką. (...) więcej
2018-06-06 • Dzień Matki i Dziecka

Dnia 30 maja 2018 roku w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki. Uczniowie uczcili ten dzień w sposób bardzo uroczysty i wyjątkowy. Zaprosili (...) więcej

23 maja 2018 r. reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w zawodach w indywidualnej lekkoatletyce w Słupsku.  Podczas Wojewódzkich Igrzysk Młodzieżowych uczniowie wzięli udział w (...) więcej

30 maja przedszkolaki z grupy Misiaki pojechały na wycieczkę autokarową do ZOO w Canpolu za Człuchowem. Ogród Zoologiczny jest wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym (...) więcej

W piątek 25.05.2018r. dzieci z grupy „Żabki” wybrały się do Ochotniczej Straży Pożarnej Brusach. Kilka dni wcześniej przedszkolaki rozmawiały na zajęciach o pracy strażaka i (...) więcej

Uroczystość Dnia Mamy to szczególna okazja, której towarzyszą uśmiech, wzruszenie i duma z pociech. To także okazja do wyrażenia podziękowania za trud, jaki włożyły mamy w (...) więcej

Gdy śpiewają dzieci to wkoło robi się wesoło, kolorowo i wiosennie. Tak było w naszym przedszkolu 28 maja 2018 roku podczas konkursu piosenki przedszkolnej pt. „Wiosna w (...) więcej

Kardynał Stefan Wyszyński jest dla nas - młodych ludzi - wzorem godnym podziwu i naśladowania... - od trzynastu lat Szkole Podstawowej w Leśnie patronuje niezwykły Polak, dlatego 18 maja (...) więcej

W czwartek 17 maja w Chojnicach odbyły się zawody w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców, rozgrywanym w ramach Powiatowych Igrzysk Dzieci. W tym wydarzeniu (...) więcej

Ile warta jest mała pszczoła? W nawiązaniu do pasji Patrona naszej szkoły w dniu 22 maja 2018 roku odwiedził nas  pszczelarz – pasjonat Daniel Zbilski pracownik Nadleśnictwa (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach dnia 23 maja 2018r. odbyła się uroczystość z okazji "Dnia Matki", na którą uczniowie klasy I (...) więcej

„Hibernacja” pod takim hasłem odbył się XII Wiosenny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej dla klas pierwszych oraz dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z przedszkoli organizowany przez (...) więcej

We wtorek 15 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się zawody w czwórboju lekkoatletycznym chłopców, rozgrywanym w ramach Gminnych Igrzysk Dzieci. W (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!