1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W dniu 14 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt. Uczennice z ośmiu szkół (...) więcej

22 maja dzieci z grupy Misiaki udały się na wycieczkę do piekarni w Brusach. Przedszkolaki miały możliwość zobaczyć, jak wyglądają poszczególne pomieszczenia oraz wyposażenie piekarni. (...) więcej

W kwietniu dzieci z grupy „Żabki” wzięły udział w konkursie pieśni patriotycznej, który organizowany był z okazji 100- lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na tę (...) więcej

15 maja 2018r. "Stokrotki" zaprosiły do przedszkola swoje kochane mamy aby im zaprezentować krótki program artystyczny, przygotowany z okazji Dnia Matki. Po wręczeniu (...) więcej

08.05. 2018r. "Stokrotki" wybrały się do Chaty Kaszubskiej w Brusach-Jagliach by tam poznawać instrumenty ludowe. Pani Danka Miszczyk w sposób bardzo ciekawy przedstawiła (...) więcej

16.04.2018r dzieci starsze, 5 i 6-latki po raz kolejny spotkały się z p. Kasią Bajeczką. Tym razem dzieci usłyszały bajkę o zwykłym ziarenku groszku i jego wielkiej mocy. Usłyszana bajka (...) więcej

W marcu i kwietniu w poszczególnych grupach przedszkolnych, w Przedszkolu nr 1 i Punkcie Przedszkolnym w Brusach, odbywały się zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom potrzeby (...) więcej

W dniach 08 - 11 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce: Szklarska Poręba - Praga - Adrspach. Pierwszym przystankiem było Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, w (...) więcej

W piątek 11 maja w Łubianie odbyły się półfinały Igrzysk Dzieci w Mini Piłce Nożnej. W zawodach wzięły udział 4 zespoły - mistrzowie swoich powiatów. Mecze rozegrano (...) więcej

„Ojczyzna to moja Matka” - takim hasłem rozpoczęto uroczysty apel z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i rocznicy Kanonizacji Jana Pawła II, który odbył się 27 (...) więcej

Dnia 7 maja w Trąbkach Wielkich odbył się Półfinał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej Piłki Siatkowej Dziewcząt. Turniej rozegrany został systemem „każdy z (...) więcej

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 roku było wydarzeniem godnym, które zapisało chlubną kartę w historii Polski. Warto wracać pamięcią do tak ważnych chwil, dlatego dnia 07.05.2018r. w (...) więcej

W środę  9 maja 2018 r. podczas obchodów 70 – lecia działalności biblioteki publicznej w Brusach został podsumowany Gminny Konkursu Plastyczny „Biblioteka (...) więcej

W czwartek 10 maja br. w Chojnicach odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Mini Piłce Nożnej. W zawodach wzięły udział 4 najlepsze zespoły z naszego powiatu. Mecze rozgrywano w jednej grupie (...) więcej

Jak co roku uczniowie języka kaszubskiego wzięli udział w wycieczce po Kaszubach. Tym razem zwiedzili Swarzewo, Władysławowo, Rozewie i Puck. Mięli okazję podziwiać panoramę Zatoki Puckiej, (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni,   8 maja 2018 r., uczestniczyli w Interaktywnym Widowisku Telewizyjnym dla klas IV - (...) więcej
2018-05-14 • Minipiłka nożna

W dniach 25.04.2018 r. odbyły się w Czyczkowach gminne eliminacje dziewcząt i chłopców w minipiłkę nożną w ramach Igrzysk Dzieci. SP w Leśnie reprezentowały:   (...) więcej
2018-05-14 • Rodno Mowa

27 kwietnia w Brusach odbyły się powiatowe eliminacje 47. Konkursu Recytatorskiego prozy i poezji kaszubskiej "Rodno Mowa". Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w (...) więcej

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. SP Leśno reprezentowała drużyna  (...) więcej

W dniu 17.04.2018 r. odbyły się na „Orliku” w Brusach gminne eliminacje w p8iłkę nożną w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Naszą szkołę reprezentowali: Czapiewski Bartosz (...) więcej
2018-05-14 • Święto Konstytucji

Dnia 27.04 uczniowie SP w Leśnie uczestniczyli w uroczystym apelu poświęconym Konstytucji 3 maja. Program słowno - muzyczny "Majowa jutrzenka" zaprezentowała klasa IV. Uczniowie (...) więcej
2018-05-14 • SP Leśno w stolicy

Prosta, wszystkim znana prawda o rzeczywistości szkolnej: najwięcej emocji i radości uczniom dostarczają wolne chwile, połączone ze wspaniałą przygodą. Dlatego najtrwalsze i najpiękniejsze (...) więcej

Poezja jest pomnikiem twórczości wielu znakomitych pisarzy. Rodzi się ona ze szczególnej wrażliwości na piękno oraz potrzeby wyrażenia siebie, a także stosunku do otaczającego (...) więcej

W dn. 9.05.2018r w Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach odbyły się powiatowe igrzyska dzieci w mini piłce nożnej dziewcząt.  Reprezentacja szkoły podstawowej im. bł . ks. Józefa (...) więcej

7 maja w Szkole Podstawowej Im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia odbyła się promocja działań podjętych w ramach programu ogólnopolskiego „Zdrowo jem, więcej wiem” . (...) więcej

23 kwietnia obchodziliśmy w szkole Dzień Ziemi. To święto, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety dlatego (...) więcej

Za nami 47. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej "Rodnô Mòwa" Chmielno 2018.  Etap powiatu  chojnickiego odbył się 27 kwietnia 2018 r. w CK i B im. (...) więcej

26 kwietnia 2018 r. dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach brały udział w Gminnym Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki Patriotycznej „Kto (...) więcej

We wtorek 8 maja 2018 r. uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej im. ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach brali udział w interaktywnym widowisku pt. „Talent Show, czyli (...) więcej

26 kwietnia 2018 roku w   Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach odbył się finał Międzypowiatowego  Konkursu Historyczno-Plastycznego „Ludzkości Dzieje Malowane” dla (...) więcej

W kwietniu w grupie „Żabek” realizowano tematykę związaną z muzyką. W tym czasie towarzyszyło nam hasło „MUZYKA JEST WSZĘDZIE” o czym przekonaliśmy się na własnej (...) więcej

W piątek 27.04.2018r dzieci z grupy „Żabki” stanęły przed zadaniem, które polegało na samodzielnym przygotowaniu śniadania. Tym razem dzieci nie otrzymały jak zawsze (...) więcej

11 kwietnia 5- i 6- latki z naszego przedszkola uczestniczyły w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielki: Katarzyna Kiełpińska, Maria Wolter i Brygida (...) więcej

Świat Mai w Chojnicach to magiczne miejsce dla najmłodszych, które zaprasza dzieci na cudowne chwile zabaw i relaksu. Z tego zaproszenia skorzystały dzieci z grupy Misiaki. Dnia 20 (...) więcej

„Walka z zanieczyszczeniami planety plastikowymi odpadami” pod takim hasłem odbył się apel z okazji Święta Ziemi. Chociaż człowiek wie coraz więcej o świecie, to jego działalność (...) więcej

W środę 25 kwietnia w Czyczkowach odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w Mini Piłce Nożnej. W zawodach wzięło udział 7 zespołów z naszej gminy. Na początku mecze rozegrano w 2 (...) więcej
2018-05-07 • Wizyta żołnierzy

Dnia 16 kwietnia 2018 roku Punkt i Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach odwiedzili żołnierze z Jednostki Wojskowej w (...) więcej

W piątek 27 kwietnia 2018 r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyły się eliminacje powiatowe 47. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej (...) więcej

27 kwietnia 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach po raz kolejny włączyli się w obchody Międzynarodowego „Dnia Ziemi”. Z tej (...) więcej

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Święto Konstytucji 3 Maja, to wyjątkowe dni dla wszystkich Polaków. Z tej też okazji, 27 kwietnia, (...) więcej

W miniony piątek 27 kwietnia w CKiB odbyły się coroczne powiatowe eliminacje konkursu Rodnô Mòwa, w których udział wzięło 4 przedszkolaków i 5 uczniów Szkoły (...) więcej
2018-05-02 • "Ludzie listy piszą"

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie na Najpiękniej Napisany Odręcznie List. Wśród najlepszych (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!