1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 13.04.2018r. w Szkole Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni został rozstrzygnięty konkurs „Kolorowy świat papieroplastyki” pod hasłem „Wiosenny (...) więcej

Na boisku sportowym w Czyczkowach odbył się turniej piłki nożnej szkół podstawowych w ramach GLPN. Organizatorem rozgrywek było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy (...) więcej

26 marca 2018r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega (...) więcej

Światowy Dzień  Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, (...) więcej

W piątek 6 kwietnia br. w naszej szkole odbyła się „Żywa lekcja historii” przygotowana przez grupę artystyczną „Rekontrukto”. Uczniowie z klas IV i (...) więcej

W poniedziałek 16 kwietnia, w Gdyni odbył się finał Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych. Bardzo dobrze w tych zawodach spisali się (...) więcej

Bardzo udany start na zawodach odnotowali biegacze ze Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II w Brusach. W środę 11 kwietnia w Kłodawie odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w (...) więcej

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, po raz kolejny brali udział w  XVII  edycji Ligii Matematycznej im. Zdzisława Matuskiego, (...) więcej

Dnia 20 marca 2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Piłki Siatkowej Dziewcząt. W zawodach udział wzięły cztery drużyny Gminy Brusy: SP (...) więcej

13 kwietnia 2018 r. naszą szkołę odwiedzili „Atomowi naukowcy”, którzy w sposób humorystyczny i naukowy przedstawili doświadczenia z zakresu przyrody. W pokazie (...) więcej
2018-04-19 • XII Czëtanié Remúsa

„Żëcé i przigòdë Remùsa” to najwybitniejsze dzieło literatury kaszubskiej, o którego powszechność dbają wierni Kaszubi. Ku czci pięknej (...) więcej
2018-04-19 • „mo(r)że Opera?”

26 marca w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbyła się muzyczna audycja pod tytułem „mo(r)że Opera?” z udziałem współpracowników Opery (...) więcej

Dnia 11 kwietnia 2018 roku uczennice ze Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Brusach brały udział w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w indywidualnych i drużynowych biegach przełajowych w (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni odbył się konkurs plastyczny pt. „Kolorowy świat papieroplastyki” skierowany do (...) więcej
2018-04-19 • Sukces Wiktorii

Uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie zajęła III miejsce w konkursie plastycznym pt. „Kolorowy świat papieroplastyki”,  (...) więcej
2018-04-19 • Sukces Patrycji

W dniu 14 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbyła się XII edycja konkursu „Czëtanié  (...) więcej

13 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:00 w Szkole Podstawowej Im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryfa Pomorskiego” w Lubni odbyło się wręczenie nagród gminnego konkursu (...) więcej

Dnia 10.04.2018r. do Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni zawitała grupa teatralna z Torunia i zaprezentowała przedstawienie pt. „Magiczny kapelusz”. (...) więcej

Dnia 12.04.2018r. uczniowie klas III gimnazjum Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni mieli okazję porozmawiać z doradcą zawodowym ze Szkolnego Ośrodka Kariery (...) więcej

Za nami XII Konkurs "Czëtanié Remùsa", który po raz kolejny w historii odbył się w Leśnie. Właśnie w tutejszej szkole miała miejsce I edycja czytania w (...) więcej
2018-04-19 • Sukces Igi

Uczennica klasy I ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie Iga Kossak Główczewska zajęła II miejsce w konkursie plastycznym pt. „Kolorowy świat papieroplastyki”,  (...) więcej

We wtorek 10 kwietnia 2018r. odbyły się już po raz szósty mistrzostwa dziewcząt kl. IV – VI szkół podstawowych naszej gminy w gimnastyce. Mistrzostwa odbyły się na sali (...) więcej

W piątek,  13 kwietnia br. o godz. 9.00 w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt. O tytuł najlepszej żeńskiej drużyny piłkarskiej walczyły (...) więcej

Samorząd Uczniowski przekazał najmłodszym uczniom naszej szkoły życzenia wielkanocne, smakołyki oraz własnoręcznie wykonane upominki, które otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionych z naszą (...) więcej

Czworo uczniów Szkoły Podstawowej im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni: Konrad Meller, Bartosz Warnke, Natalia Plata oraz Nikola Ossowska zostało nagrodzonych w XXVIII edycji (...) więcej

W środę, 11 kwietnia 2018r., klasy IV a i b SP im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni wybrały się do kręgielni „Mistral” w Chojnicach. Był to czas na relaks, zdrową (...) więcej

Już po raz jedenasty Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach zorganizowała Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Plastyczny. Celem (...) więcej

Dnia 12.03.2018 roku w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w którym (...) więcej

W przeddzień dni wolnych przed Wielkanocą w czasie Wielkiego Tygodnia społeczność Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach oraz mieszkańcy wsi udali się na (...) więcej

12 marca br. troje uczniów naszej szkoły, Martyna Stoltmann  i Wiktoria Laska z klasy VII a oraz Bartosz Januszewski z klasy VII b wzięli udział w Gminnym Konkursie Wiedzy o (...) więcej
2018-04-12 • Świąteczne życzenia

Z okazji Świąt Wielkanocnych uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie, w dniu 28 marca 2018 roku,  odwiedzili pracowników Nadleśnictwa Przymuszewo, aby złożyć świąteczne (...) więcej

Mimo, że za oknem zimowa pogoda, wielkanocny zajączek pamiętał o uczniach naszej szkoły. 28 marca br. wszystkie grzeczne dzieci  obdarował słodkimi upominkami, które schował w (...) więcej

6 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się IV edycja Szkolnego Konkursu Gimnastycznego. Wystąpić mogli wszyscy chętni uczniowie z (...) więcej

Dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach 23 marca 2018 r. uczestniczyły w XVIII Przeglądzie Piosenki „Na powitanie wiosny”. (...) więcej

Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej co roku gromadzi liczne rzesze pielgrzymów z całej Polski. Tym razem wybrała się również grupa z Leśna. 24 marca 2018 r.  (...) więcej

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej odbyły się 26 marca 2018 r. w Brusach. W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i (...) więcej

Przytoczone w tytule motto przyświecało pierwszej edycji konkursu recytatorskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach  dla klas 0-III. Bohaterem tegorocznych zmagań był (...) więcej

9  oraz 13 marca br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, w świetlicy szkolnej odbywał się konkurs czytelniczy na podstawie lektury C. S. Levisa „Opowieści (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!