1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W karnawale mamy bale...tańczą "Stokrotki", "Słoneczka" i "Krasnale".... 12 stycznia w naszym przedszkolu "dziwne stwory się zjawiły i w radosne tany (...) więcej

Bal przebierańców to wspaniała okazja, kiedy można wcielić się w swoje ulubione postacie z książek, bajek i filmów. Tego dnia wyczekiwały ze zniecierpliwieniem dzieci z (...) więcej

W poniedziałek 22 stycznia do dzieci z grupy „Żabek” przybyli bardzo ważni goście gdyż były to babcie i dziadkowie naszych przedszkolaków. Dzieci już kilkanaście dni (...) więcej

Pójdźmy wszyscy do stajenki! Słowami tej kolędy dzieci z grupy „Żabek” przywitały swoich rodziców na spotkaniu jasełkowym, jednocześnie zapraszając do (...) więcej

23 stycznia grupa "Stokrotki" z wielką radością powitała swoje babcie i swoich dziadków. Z okazji Ich święta dzieci zaprezentowały świąteczny program artystyczny, wzbogacony (...) więcej

26 stycznia dzieci z grupy Zuchy obchodziły w Przedszkolu święto Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci zaprezntowały swoich zaproszonym gościom przedstawienie jasełkowe na końcu którego (...) więcej

Dnia 16 stycznia 2018 r. dzieci z grupy Misiaki obchodziły Dzień Babci i Dzień Dziadka. Podczas przygotowanej uroczystości wnuczęta zaprosiły swoje Babcie i Dziadków do oglądnięcia (...) więcej

W dniu 17.01.2018 r. i 19.01.2018 r. uczniowie SP w Leśnie uczestniczyli w rozgrywkach gminnych Igrzysk Dzieci w Minisiatkówce- czwórek. Dziewczęta zajęły IV miejsce w (...) więcej

W dniu 16.01.2018 r. uczniowie klas IV SP w Leśnie brali udział w powiatowych rozgrywkach w ramach Igrzysk Dzieci w „Dwa ognie” -usportowione. Dziewczęta w tych rozgrywkach zajęły (...) więcej

W poniedziałkowe popołudnie, 22 stycznia, odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas IV - VII. Tego dnia sala gimnastyczna SP w Leśnie wypełniła się wróżkami, księżniczkami, (...) więcej

W piątek 12 stycznia 2018r. uczniowie kl. VII Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przyszli do szkoły po raz drugi po to, by spędzić wieczór i noc w (...) więcej

Dzieci z grupy Skrzaty z okazji dnia babci i dziadka zaprosiły swoich dziadków do przedszkola, aby zaprezntować Im jasełkowe przedstawienie, które przygotowali w języku (...) więcej

W ten wyjątkowy, piękny dzień Skrzaty pod okiem swoich pań przygotowały uroczyste przedstawienie Bożonarodzeniowe. Wyjątkowe, bo zupełnie inne... gdyż dzieci przedstawiły jasełka w języku (...) więcej

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka dzieci 6-letnie z grupy „Muchomorki” zaprosiły swoje kochane babcie i dziadków do przedszkola, by wyrazić swą wdzięczność za (...) więcej

Dnia 22 grudnia 2017 w naszym przedszkolu zapanował radosny i świąteczny nastrój. Dzieci sześcioletnie z grupy „Muchomorki” zaprosiły rodziców na spotkanie (...) więcej

23 stycznia Biedronki zaprosiły do przedszkola swoje babcie i dziadków, aby uczcić ich święto. Tego dnia wszystkie dzieci odświętnie ubrane zaprezentowały swoim gościom specjalnie (...) więcej

W okresie oczekiwania na Boże Narodzenie nauczycielka grupy Biedronek zaprosiła rodziców na zajęcia otwarte pt. Choinka strojnisia. Podczas zajęcia dzieci wysłuchały opowiadania (...) więcej

Dnia 23 stycznia 2018r. w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni odbyło się uroczyste spotkanie z dziadkami uczniów klas (...) więcej

W środę 19 stycznia 2018  r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w minisiatkówce dziewcząt. W turnieju wzięły udział (...) więcej

W dniu  20.01.2018r w Swornychgaciach odbył się XIII  ZIMOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ w którym wystąpili uczniowie z SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w (...) więcej

Dnia 22.01.2018 r. uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brusach po raz drugi brali udział w powiatowych sztafetach pływackich. Zawody te odbywały się na 25 - metrowym basenie Parku (...) więcej

Karnawałowe zabawy w SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni zainaugurował bal klas IV a i b, który odbył się 17 stycznia 2018 r. Oczywiście tematem przewodnim były przebrania, (...) więcej

W poniedziałek 15 stycznia 2018 r. piątoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia z Kosobud wzięli udział w warsztatach regionalnych organizowanych w Chacie Kaszubskiej w (...) więcej

Dnia 06.01.2018r. o godzinie 17:00 w WDK w Leśnie odbyło się spotkanie opłatkowe dla emerytów, rencistów oraz osób samotnych. Przed przedstawieniami dzieci ksiądz (...) więcej

Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika B. Śledzia w Kosobudach uczestniczyli trzykrotnie w warsztatach regionalnych w Chacie Kaszubskiej w Brusach-Jagliach. Były to zajęcia (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni mieli okazję wzięcia udziału w żywej lekcji historii. Dzieci bardzo cenią sobie tę formę zajęć (...) więcej

Szkoła Podstawowa w Leśnie rozpoczęła Nowy Rok historycznie, bowiem do naszej szkoły zawitali aktorzy z Agencji Widowiskowej "Arkona" z Torunia, którzy przybliżyli uczniom (...) więcej

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie w tegorocznym Powiatowym Konkursie Plastycznym „Projekt pocztówki wigilijnej” otrzymali nagrody i (...) więcej

Uczniowie klas IV – V SP im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni wraz z wychowawcami mieli okazję śledzić dalsze losy rezolutnego niedźwiadka o nienagannych manierach i skłonności (...) więcej

Michał Kiedrowski, uczeń klasy VIIb Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu z Języka Angielskiego dla (...) więcej

20 grudnia 2017 roku uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do biblioteki szkolnej na uroczyste pasowanie na czytelnika. Spotkanie z książką rozpoczęło się od obejrzenia przedstawienia (...) więcej

Tradycyjnie wyjątkowy czas świąt Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej w Leśnie poprzedzony został specjalnie przeznaczonymi na tę okazję jasełkami w regionalnym języku kaszubskim. W tym (...) więcej

W dniu 19.12.2018 r. odbyło się spotkanie wigilijne dla rodziców i uczniów klasy III Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie. Uczniowie (...) więcej
2018-01-12 • Fabryka elfów

Tuż przed świętami uczniowie klas czwartych i trzeciej Szkoły Podstawowej w Leśnie udali się do Wielkiej Fabryki Elfów, aby spotkać się z Mikołajem.  Jednak zanim to nastąpiło, (...) więcej

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni dnia 5 stycznia 2018 r. uczestniczyli w wyjeździe do Gdańska na seans filmowy w kinie (...) więcej

05.01.2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego udali się do Ergo Areny w Gdańsku na mecz piłki siatkowej PLUS LIGI mężczyzn Trefl Gdańsk -  Skra (...) więcej

6 stycznia 2018r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) uczniowie kl. V i VI Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zaprezentowali jasełka (...) więcej

W poniedziałek 8 stycznia 2018 r. uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia z Kosobud uczestniczyli w zajęciach regionalnych „Anioły (...) więcej

W środę 13 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w DWA OGNIE USPORTOWIONE dla kl. IV. W zawodach wzięło (...) więcej

Dzień 22 grudnia był dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach oraz zaproszonych gości dniem wyjątkowym. Uczciliśmy stąpienie Boga na ziemię , jak dawny obyczaj (...) więcej

19 grudnia 2017r. zakończył się Turniej Par Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach, który rozegrany został  na zajęciach pozalekcyjnych. Uczennice grały (...) więcej

W czwartek 21 grudnia br. już od rana w naszej szkole panowała świąteczna atmosfera. Wszystkie dzieci i uczniowie zgromadzili się, aby wspólnie uczestniczyć w uroczystości szkolnej, (...) więcej

„Je taczi dzéń..." - to tytuł tegorocznych Jasełek w języku regionalnym kaszubskim, przygotowanych przez grupę gimnazjalistów SP im. TOW „Gryf Pomorski" w (...) więcej

Czas przedświąteczny, to czas refleksji, ciepłych życzeń i miłych gestów. Ważnym elementem jest również podtrzymywanie tradycji i integracja zespołów klasowych. W takiej (...) więcej

Uroczystości związane z podsumowaniem ogłoszonego przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, Roku Józefa Chełmowskiego, odbyły się w (...) więcej

Uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej i bł. ks Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczestniczyli w warsztatach regionalnych w Chacie Kaszubskiej im. Józefa Chełmowskiego w (...) więcej

Okres Świąt Bożego Narodzenia to szczególny czas. Czas śpiewania kolęd, składania życzeń, rodzinnych spotkań, wręczania prezentów bliskim. Tradycyjnie nadchodzące Święta (...) więcej

W WDK w Leśnie dnia 16 grudnia odbyły się warsztaty pieczenia ciasteczek świątecznych. Dzieci mogły spróbować swoich umiejętności i zobaczyły jak z pieczenia można uczynić przyjemną (...) więcej

Bożonarodzeniowy okres to jeden z najpiękniejszych momentów w ciągu całego roku kalendarzowego. Choć pogoda nie usposabia wesoło, niezwykła radość w sercach i ciepły nastrój z (...) więcej

W piątek 22 grudnia 2017r. cała społeczność Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zebrała się, by wspólnie zatrzymać się na chwilę nad tajemnicą (...) więcej

21 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego zabrzmiały piękne melodie polskich kolęd, a to za sprawą nauczyciela muzyki, p. Mariusza Zdolskiego, który (...) więcej

Uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach dla podtrzymania tradycji kaszubskiej przygotowali kaszubskie kolędowanie i 20 grudnia 2017r. chodzili (...) więcej

19 grudnia 2017r. uczniowie zerówki wraz ze swymi rodzicami, nauczycielami i p. dyrektor zebrali się na wspólnym świętowaniu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Na tę (...) więcej
2018-01-02 • Teatr o św. Mikołaju

  12 grudnia 2017r. do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przybył teatr, w którym głównym bohaterem był św. Mikołaj. On też (...) więcej

6 grudnia 2017r. w dzień św. Mikołaja uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach spotkała miła niespodzianka, gdyż Mikołaj nie ominął ich, a (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!