1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

We wrześniu 2017 r. uczniowie klas IV i VII po raz pierwszy przekroczyli próg nowej szkoły – Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brusach. Przez 3 miesiące poznawali swoje prawa (...) więcej

14.XI.2017 r. uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Chacie Kaszubskiej. Dzieci zapoznały się z (...) więcej

Listopad, to miesiąc, kiedy obchodzimy nasze Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji w piątek 10 listopada w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Leśnie odbył się uroczysty (...) więcej
2017-11-28 • Dyskoteka Andrzejkowa

Wróżby i zabawy to dwa najważniejsze symbole andrzejek. We wszystkich typach szkół z okazji listopadowego święta organizowane są dyskoteki. W Szkole Podstawowej w Leśnie (...) więcej
2017-11-28 • Zapachniało w szkole

W piątek 17 listopada 2017 w Szkole Filialnej w Przymuszewie w ramach zajęć świetlicowych  odbyło się wielkie pieczenie gofrów.  Z pomocą przyszły mamy- Pani Dorota (...) więcej

więcej

Od października przy Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczął działalność  Szkolny Klub Wolontariatu. Klub liczący prawie 40 osób opracował plan pracy na rok szkolny 2017/2018 i (...) więcej

14 listopada br. po raz kolejny gościli w naszej szkole Teatr Młodego Pokolenia z Białegostoku. Tym razem młodzi artyści wcielili się w role bohaterów z II części (...) więcej

16 listopada 2017 r. przedszkolaki obchodziły Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Była to okazja do uświadomienia dzieciom podobieństw i różnic między ludźmi oraz wzbogacenia wiadomości (...) więcej

10 listopada 2017 r. dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w warsztatach pt. „Kapuściana Przygoda” w Chacie Kaszubskiej w Brusach – Jagliach. Zajęcia rozpoczęły się (...) więcej

Dnia 17.11.2017 r. w sali gimnastycznej w Brusach odbyły się po raz pierwszy Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej Chłopców. O tytuł najlepszej chłopięcej drużyny (...) więcej

W poniedziałek  20 listopada 2017 r.  już po raz czwarty w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach  obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. (...) więcej

9 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci oraz Młodzieży w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców. W każdej (...) więcej

3 listopada br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej nr 2  w Brusach, pod opieką  Izabeli Dudek-Rogalli, Bożeny Czapiewskiej, Adama Mochola i Bartosza (...) więcej
2017-11-17 • Uroczysty dzień w szkole

9 listopada 2017 roku był bardzo uroczystym dniem w Szkole w Przymuszewie. Zaproszonym gościom uczniowie zaprezentowali montaż słowno- muzyczny, w którym wykazali się wiedzą dotyczącą (...) więcej

16 listopada 2017 roku Gdańsk przywitał uczniów klasy VII, VI Szkoły Podstawowej w Leśnie oraz opiekunów: E. Adamczyk, A. Klonowską – Dorszyńską wyjątkowo piękną pogodą. (...) więcej
2017-11-17 • Pamiętamy…

Listopad to czas  kiedy wspominamy tych, którzy odeszli. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przymuszewie  wybrali się na groby ofiar II Wojny Światowej, które znajdują (...) więcej
2017-11-17 • Pomagamy kasztanowcom

Trudno wyobrazić sobie matury bez kwitnących kasztanowców czy jesień bez kasztanowych ludzików, dlatego uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie wzięli udział w akcji pomocy (...) więcej

W czwartek 16 listopada 2017 r. uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia z Kosobud uczestniczyli w warsztatach regionalnych zorganizowanych przez Chatę Kaszubską (...) więcej

W dniu 8 listopada 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach wybrali się na wycieczkę do Kręgielni „Mistral” w Chojnicach, która była nagrodą za aktywną (...) więcej

9 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia uczcili 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Uczniowie pod kierunkiem  pana (...) więcej

10 listopada 2017r. cała społeczność Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zebrała się na uroczystym apelu, by świętować 99 rocznicę odzyskania przez Polskę (...) więcej

Lektura szkolna Adama Mickiewicza pt. "Dziady" (cz.2) nie należy do najprostszych w odbiorze. Zrozumienie dzieła literackiego często ułatwiają adaptacje filmowe lub teatralne.  (...) więcej

13 listopada 2017r. trzynastu uczniów kl. I SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach stało się pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej. Tego dnia odbyło się (...) więcej

W piątek 10 listopada 2017 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz (...) więcej

Dnia 10 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni  uczczono Narodowe Święto Niepodległości. Uczniowie wraz z nauczycielami obejrzeli montaż (...) więcej

Kulminacją tegorocznych rozgrywek w unihokeju chłopców był Wojewódzki Turniej Półfinałowy, który odbył się 08.11.2017 r. w Trąbkach Wielkich. W Półfinałach (...) więcej

30 października w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się „Pasowanie na przedszkolaka”. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości (...) więcej

Pod taką nazwą, 20 października 2017r. w Chacie Kaszubskiej odbyły się warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie klasy I b. Celem wycieczki było zapoznanie uczestników (...) więcej

„Idźmy naprzód z nadzieją” to hasło tegorocznego XVII Dnia Papieskiego i wokół tych słów skupiona była uroczysta akademia w Szkole Podstawowej im. (...) więcej

Najważniejsze aby rozpocząć swój dzień od zdrowego i  sycącego śniadania, bo to nie tylko pozytywnie wpływa na nasz nastrój, ale pozwala też na zwiększenie wydajności (...) więcej
2017-11-10 • „Kaszebsczi EKO-ART”

W ramach dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej organizowanej przez Chojnickie Centrum Kultury, Urząd Miejski w Chojnicach i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Chojnicach 24 października 2017 roku (...) więcej

W dniach 09-12.10.2017r. w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej  „Gryf Pomorski” w Lubni po raz czwarty została przeprowadzona zbiórka publiczna na (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zajęli 11 miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców. Tym samym (...) więcej

W niedzielę 29 października br. odbył się wernisaż Powiatowego Konkursu Plastycznego Barwy Jesieni zorganizowanego w ramach Dni Kultury Kaszubsko – Pomorskiej w Centrum Sztuki (...) więcej

Dnia 25 października 2017 roku uczniowie uczący się języka kaszubskiego ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie i Szkoły Filialnej w Przymuszewie w myśl powiedzenia (...) więcej

Po wygraniu, w piątek 13 października, Gminnych Igrzysk Dzieci w Unihokeju nasi uczniowie pojechali na zawody powiatowe. Powiatowe Igrzyska Dzieci w Unihokeju odbyły się we wtorek 17 (...) więcej

Dwa cenne zwycięstwa wywalczyli uczniowie naszej szkoły w Igrzyskach Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych. 27 września br. w Lubni chłopcy wygrali w zawodach gminnych, (...) więcej

Po raz kolejny wszyscy kochający przyrodę, teatr i sztukę recytacji mieli okazję zaprezentować  swe uzdolnienia i talenty w języku regionalnym kaszubskim. Tegoroczny konkurs (...) więcej

Maluchy z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pod czujnym okiem Pani Kasi i Pani Eweliny podczas zajęć przygotowały gofry. (...) więcej

W dniach 26 – 28 października 2017r. grupa 45 uczniów z naszej szkoły wybrała się na Tropikalną Wyspę pod Berlinem. Podczas wycieczki młodzież mieła okazję poczuć urok (...) więcej

30 października 2017r. reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły w składzie: Rekowska Roksana, Czarnowska Julia, Cysewska Zuzanna, Kantrzonka Wiktoria,Przytarska Kinga, Kiedrowicz Sandra, Roda (...) więcej

We wtorek 31 października 2017 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – uczniowie klas: (...) więcej

W czas złotej jesieni To święto przypada Gdy wśród drzew podcieni Grad kasztanów spada…  Tak… oczywiście chodzi o Dzień Nauczyciela. Stało się (...) więcej
2017-11-02 • Pamiętamy...

Szkoła Podstawowa w Leśnie od wielu lat kultywuje tradycje czczenia miejsc pamięci w najbliższej okolicy. 23 października uczniowie klasy V oraz VII wraz z wychowawczyniami zgromadzili się (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!