1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

26 października br. w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach odbył się uroczysty apel szkolny poświęcony Św. Janowi Pawłowi II. Wszyscy uczniowie mieli okazję (...) więcej

Dnia 26.10.2017r uczniowie klas IV-VII byli na wycieczce w Centrum Hewelianum w Gdańsku. Odwiedzenie wystawy Łamigłówka to super pomysł na niecodzienny kontakt z królowa nauk - (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach 18 października 2017 roku rozegrano Gminne Igrzyska Młodzieży w Unihokeju. Jest to kategoria wiekowe obejmująca młodzież z klas VII (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach 13 października 2017 roku rozegrano Gminne Igrzyska Dzieci w Unihokeju. Kategoria obejmuje dzieci do klasy VI szkół podstawowych. (...) więcej

W dniu 23 października 2017 roku w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci oraz Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym (...) więcej
2017-10-26 • „Kaszubski EKO-ART”

Chojnickie Centrum Kultury, Urząd Miejski w Chojnicach i Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Chojnice zorganizowali kolejną edycję konkursu recytatorskiego „Kaszubski (...) więcej

W dniach 16 – 20 października 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przeżywali Tydzień Patrona. W tym tygodniu starali się naśladować (...) więcej

Szachiści ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zajęli II miejsce w półfinałach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Szachach Drużynowych. Tym samym znaleźli się (...) więcej

Dnia 13 października 2017r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców. W kategorii dziewcząt rozegrano mecz (...) więcej

Dnia 18 października 2017r. w Szkole Podstawowej nr 2. w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców. Do zawodów przystąpiły (...) więcej

Dnia 12.10.2017 r. o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach w poczet uczniów przyjęto pierwszoklasistów. Pierwszoklasiści przygotowali pod (...) więcej

W piątek 13 października 2017 r. uczniowie klas II – VII ze Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia z Kosobud wybrali się na wycieczkę do Kościerzyny. Uczestniczyli w (...) więcej

21 września 2017 r. uczniowie klasy III a i III c ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrali się na wycieczkę do Biskupina, aby wziąć udział w XXIII Festynie Archeologicznym. (...) więcej

Po raz kolejny w naszej szkole odbyły się obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia .Konkurs trwał 3 dni ,uczniowie klas III-VI w dniach od  29.09 do 2.10.2017 r. w formie pisemnej (...) więcej

13 października 2017r. społeczność Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zebrała się, by razem świętować Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie kl. III w (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale już w pierwszym miesiącu nauki opuścili szkolne mury, żeby pouczyć się „trochę inaczej”. 29 września uczniowie wraz z (...) więcej
2017-10-13 • Kaszebe na wale

4 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale, którzy uczęszczają na lekcje języka kaszubskiego, wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Kaszebe na wale” w gdyńskim (...) więcej

W dniach 29 i 30 września uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brusach wraz z rodzicami i nauczycielami włączyli się w ogólnopolską akcję pod nazwą „Podziel się dobrym posiłkiem (...) więcej

Dnia 30 września 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach i Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Brusach w ramach realizacji projektu grantowego „Piłka nożna nie (...) więcej

W dniu 5.10.2017 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje do szczebla powiatowego halowej piłki nożnej chłopców. W turnieju udział wzięli: SP Lubnia SP Kosobudy SP (...) więcej
2017-10-06 • Sprzątanie Świata 2017

Uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie  wzięli udział  w corocznej akcji „Sprzątania Świata”, w tym roku pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. (...) więcej

29 września dzieci z oddziału przedszkolnego wybrały się na  wycieczkę do siedziby Leśnictwa Laska. Przewodnikiem wyprawy był pan leśniczy Tomasz Orzłowski. Opowiadał (...) więcej

29 września to szczególny dzień dla matematyków. Tego dnia przypada VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W bezpłatnej akcji edukacyjnej prowadzonej w szkołach na całym świecie (...) więcej

27 września 2017 r. w Lubni odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci i Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Z naszej szkoły, dziewczęta (...) więcej
2017-10-06 • Pożegnanie lata

W piękny słoneczny dzień,  27 września 2017 roku, uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie pożegnali lato i powitali jesień. Na  ognisku uczniowie  upiekli kiełbaski i  (...) więcej

3 października 2017r. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zorganizował dyskotekę z okazji Dnia Chłopaka. Na dyskotekę przyszli (...) więcej

Dnia 27.09.2017r. w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych oraz Gminne (...) więcej
2017-10-04 • XXI Bieg Gryfa

Bieg Gryfa co roku wywołuje w uczestnikach wiele emocji. Tak też było podczas XXI Biegu Gryfa, który odbył się na Stadionie Miejskim w Brusach 12.09.2017 r. W wyniku sportowej (...) więcej

Dnia 20 września dzieci z oddziału przedszkolnego były wyjątkowo szczęśliwe i zadowolone, ponieważ obchodziły swoje święto – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Specjalnie na (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz z Oddziału "0" przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach otrzymały zaproszenie do wspólne zabawy na (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!