1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

23 czerwca 2017r. w sali gimnastycznej w Lubni odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Dyrektor Zespołu Szkół w Lubni Wioletta Ryduchowska powitała zaproszonych gości, (...) więcej

Ostatni dzień nauki szkolnej dla 12 uczniów Gimnazjum w Lubni był wyjątkowo przyjemny.W ramach odbioru nagrody za zajęcie I miejsca w „BRUSCROSSING – u” – happeningu (...) więcej

W ramach realizacji projektu edukacyjnego klasy II a gimnazjum – uczniowie Zespołu Szkół w Lubni, 14 czerwca 2017 r., odwiedzili Schronisko dla zwierząt w Chojnicach   (...) więcej

Dnia 8 czerwca 2017 r. gimnazjaliści klas I – III Zespołu Szkół w Lubni wybrali się na wycieczkę do Gniewu. Na miejscu mieli okazję uczestniczyć w warsztatach rzemieślniczych (drukarnia i (...) więcej

24 czerwca br. o godz. 8.00 uczniowie Szkoły Podstawowej w Brusach uczestniczyli we mszy świętej. Następnie udali się na ostatni apel w tym roku szkolnym. Podczas uroczystości podsumowano (...) więcej

W środę 7 czerwca 2017 r. klasy III a, III c i III e wybrały się na wycieczkę do Łeby. Wyprawa rozpoczęła się wcześnie rano, by móc podziwiać uroki wydm nadmorskich, morza i parku z dinozaurami. (...) więcej

We wtorek 31 maja br. odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetach sprawnościowych dziewcząt i chłopców klas III. Drużyna z SP im. Jana Pawła II w Brusach zdobyła I miejsce i (...) więcej

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 nauczyciele języka angielskiego przeprowadzili trzy konkursy. W listopadzie odbył się pierwszy, kuratoryjny z języka angielskiego na etapie szkolnym dla (...) więcej

„U nas poczujesz się jak Guliwer... a może jak kaszubski wielkolud Stolem, który przed wiekami mieszkał na tej ziemi” tymi słowami na swojej stronie internetowej właściciele (...) więcej

Dnia 8 czerwca 2017 r. Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odwiedzili wyjątkowi goście – pracownicy Nadleśnictwa Przymuszewo. Okazją były uroczystości związane z (...) więcej

Dnia 22 czerwca 2017 r. w CKiB w Brusach odbył się bal dla uczniów klas III Gimnazjum w Brusach. więcej

„Ukończone już zajęcia, ukończona pracaKażdy szybko i wesoło do domu powraca”Takimi słowami piosenki 23 czerwca 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale na dwa miesiące (...) więcej

Jak co roku w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbył się konkurs ,,Życie i twórczość Anny Łajming”. Uczniowie klas I- III wykazali się wiedzą na temat ,,Bajek” i ważnych wydarzeń (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły  Filialnej w Przymuszewie przywitały lato na zorganizowanym z tej okazji pikniku. Dzieci brały udział w grach i zabawach ruchowych. Sportowe zmagania sprawiały wszystkim (...) więcej

Przedostatni dzień w szkole w Męcikale obfitował w liczne atrakcje i niespodzianki. Można powiedzieć, że było to małe święto dla uczniów. W ten czwartek udaliśmy się na grilla i smaczną (...) więcej

I miejsce we Wiosennym Turnieju Piłki Nożnej w Wielkich Chełmach! Na najwyższym podium rozgrywek stanęli chłopcy ze szkoły Podstawowej w Męcikale, którzy podczas rozgrywek rozgromili pozostałe (...) więcej
2017-06-21 • Apel Gimnazjum w Brusach

Dnia 20 czerwca 2017 roku odbył się apel podsumowujący II okres roku szkolnego 2016/2017 Gimnazjum w Brusach.Wręczono wiele nagród, dyplomów wyróżnień i podziękowań. Uczniowie zebrali mnóstwo (...) więcej

12 czerwca 2017r. uczniowie klasy „O” Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze odwiedzili Zoo w (...) więcej

24 - 29 kwietnia  2017 r. uczniowie klas V  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z wychowawcami pojechali na wycieczkę w góry. Podróż odbyła się trasą: Częstochowa (...) więcej

W poniedziałek 12 czerwca br. uczniowie kl. III g Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przygotowali akademię z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny. Na wyjątkową uroczystość przybili (...) więcej

Dnia 25.05.2017 r. uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie byli na wycieczce w Sianowie, gdzie zwiedziły Sanktuarium Matki Boskiej – Królowej (...) więcej

W dniu 2 czerwca 2017 roku w PSP 1 w Starogardzie Gdańskim odbył się Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetach sprawnościowych dziewcząt i chłopców klas trzecich szkół (...) więcej

26.05.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uczniowie klas I-III,”0” i przedszkola zaprosili swoje mamy do szkoły na uroczystość z okazji Dnia (...) więcej

Największy na świecie zamek pod względem powierzchni, usytuowany w Malborku, na prawym brzegu Nogatu – to do tego  zamku krzyżackiego w Malborku 18 maja 2017r. wybrali się Uczniowie (...) więcej

W czwartek 8 czerwca 2017 r. odbyły się drzwi otwarte na Posterunku Policji w Brusach. Uczniowie kl. II a oraz II c ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odwiedzili miejscową (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach od września 2016 r. do maja 2017r. zbierali makulaturę. Wyniki akcji ogłoszono, 1 czerwca na apelu podsumowującym osiągnięcia szkolne w (...) więcej

Uczniowie klasy III b nie mogli się doczekać dnia, kiedy wyjadą na zieloną szkołę. W środę 31 maja pojechaliśmy szkolnym autobusem do Schodna, miejscowości położonej w gminie Dziemiany. Tam (...) więcej

8 czerwca 2017 roku odbył się „XV Gminny Konkurs Czytelniczy „Zaczarowany świat książki” organizowany przez Szkołę Podstawową im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach, w (...) więcej

10 czerwiec 2017r. na pewno zapadnie w pamięci uczniów z kl. III, którzy wraz ze swymi rodzinami i bliskimi oraz wychowawczynią i katechetką udali się do Pelplina, aby tam składać dziękczynienie (...) więcej

Tradycyjnie, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach podejmowane są działania promujące zasady savoir- vivre’u.  Uczniowie są zachęcani do utrwalania znajomości (...) więcej

W czwartek 18 maja 2017 r. uczniowie kl. II a oraz II c odbyli wycieczkę do Torunia. Pierwszym punktem wycieczki było Muzeum Piernika. To największe muzeum korzennych wypieków w Europie. Mieści (...) więcej

Dnia 23 maja 2017 r., o godzinie 5.00, pod opiekę wychowawców: Anny Klonowskiej-Dorszyńskiej, Barbary Narloch, Anny Nowickiej, Witolda Malicha oraz Remigiusza Pokrzywińskiego, uczniowie (...) więcej
2017-06-12 • Kolejna wizyta w Wirtach

25 maja br. Uczniowie z SP im TOW z Lubni odwiedzili miejscowość Wirty, która znana jest z najstarszego ogrodu dendrologicznego w Polsce. W zajęciach terenowych, mających na celu rozpoznawanie (...) więcej

Dnia 22 maja 2017 roku uczennica Gimnazjum w Lubni Alicja Rydygier wzięła udział w finale wojewódzkiego XXXIV Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej w Sopocie. Reprezentantka Zespołu Szkół w (...) więcej

Maj, to miesiąc poświęcony książce, dlatego uczniowie klasy szóstej z SP im. TOW w Lubni wraz z nauczycielem biblioteki Ireną Jażdżewską  przygotowali apel poświęcony historii druku i (...) więcej

Tradycyjnie 1 czerwca świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka i Dzień Sportu . W Zespole Szkół w Lubni był to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Nie zabrakło jednak atrakcyjnych zajęć  (...) więcej

Grupa  teatralna  Zespołu Szkół w Lubni, 02.06.2017r., odwiedziła Chatę Kaszubską w Brusach Jagliach. Uczniowie mieli okazję poznać tajniki kulinarne poprzez udział w warsztatach (...) więcej

W czerwcowy pogodny dzień, 6 czerwca 2017r., grupa uczniów z klasy III – VI Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni wyjechała do Trójmiasta. (...) więcej

1 czerwca w Gimnazjum w Brusach obchodzono Dzień Dziecka. W tym dniu- tradycyjnie- nie było lekcji. W ramach „Dnia z językiem polskim” uczniowie uczestniczyli w różnych (...) więcej

W dniach 22 – 27 maja 2017r młodzież z Gimnazjum w Brusach uczestniczyła w sześciodniowej wycieczce na południe Polski. W programie wycieczki znalazło się między innymi zwiedzanie (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach dzień dziecka minął pod znakiem wspólnej zabawy i klasowych rozgrywek sportowych. Uczniowie spędzili ten wyjątkowy czas na (...) więcej

Uczniowie kl. III – VI Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz ze swymi wychowawcami i nauczycielami udali się na 3 dniową wycieczkę szlakiem Pierwszych (...) więcej

Dnia 6 czerwca 2017 r. w Gimnazjum w Brusach odbył się finał II Gminnej Ligi Zadaniowej     z Języka Niemieckiego, w którym udział wzięło dziewięcioro uczniów z Gimnazjum w (...) więcej

Dzień Dziecka w Szkole Filialnej w Przymuszewie upłynął na wesołych grach, zabawach i konkursach na świeżym powietrzu. Wszyscy uczniowie otrzymali słodkie niespodzianki, lody oraz nagrody za (...) więcej

Choć serduszko moje małe, Tobie dziś oddaje całe.Byś na zawsze pamiętała i podziękę moją znała.Za to wszystko coś zrobiła, za to żeś mnie urodziłai że byłaś mą ostoją,  za to żeś jest matką (...) więcej

Dzieci uczęszczające do Szkoły Filialnej w Przymuszewie wybrały się wraz ze swoimi najbliższymi członkami rodziny na wspólną wycieczkę do Parku Edukacyjnego Zoo – Egzotyczne Kaszuby w (...) więcej

1 czerwca 2017 r. podczas Szkolnego Dnia Dziecka i Sportu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji bicia rekordu  w ogólnopolskim czytaniu dzieci „Jak nie czytam, jak (...) więcej

W dniu 23 maja 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach wyruszyli na wycieczkę.  Podczas czterodniowej wędrówki po ziemi świętokrzyskiej (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz z Oddziału "0" przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego dzień dziecka spędzili na gospodarstwie rolnym u Państwa Kuleszów w (...) więcej

         1 czerwca 2017r. w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się  impreza z okazji Dnia Dziecka i Sportu. Wszyscy uczniowie i nauczyciele (...) więcej
2017-06-06 • Dzień Matki w plenerze

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach 25.05.2017 w godzinach popołudniowych zaprosiły swoje mamy na uroczystą akademię z okazji ich (...) więcej

Wyjazd niespodzianka czekał w piątek 2 czerwca 2017r. na uczniów Szkoły Podstawowej w Męcikale. Tego dnia dzieci pojechały do Kokoszki koło Swornychgaci. Tam czekało na nie kilka przyjemnych (...) więcej

W piątek 2 czerwca 2017r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach odbyło się spotkanie autorskie z Danutą Stanulewicz, autorką książki „Balbina z IVB” oraz (...) więcej

  15 maja 2017r. na sali gimnastycznej w Brusach odbył się Wielkanocny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt. W zawodach udział wzięło 6 drużyn. Rozegrano mecze systemem każdy z każdym. (...) więcej

 19 maja br. odbyła się Powiatowa Gimnazjada LA w Czersku. W rywalizacji wzięli udział uczniowie Gimnazjum w Lubni. Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: pchnięcie kulą, (...) więcej

      16  maja 2017r. uczniowie Gimnazjum w Lubni wzięli udział w Gminnej Gimnazjadzie  Lekkoatletycznej Dziewcząt i Chłopców w Brusach. Zawody odbywały się w (...) więcej

Uczniowie klasy III g wybrali się do Chaty Kaszubskiej na warsztaty pt. „Anioły Chełmowskiego”. W Brusach – Jagliach przywitał nas pan Krzysztof Gradowski, który pokazał nam (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!