1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

22 kwietnia 2017r. w Pelplinie odbył się finał VIII Konkursu Biblijnego. Konkurs przebiegał w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i diecezjalnym.Do finału ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. (...) więcej

Lego Duplo, Lego City, Lego Friends, Lego Technics…. I jeszcze wiele innych rodzai klocków lego mogli podziwiać uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale, którzy 25 kwietnia udali się na (...) więcej

Dnia 26 marca 2017 roku,  w ramach projektu grantowego „Start do siatkówki”  prowadzonego przez Izabelę Dudek-Rogallę i Bartosza Rogallę, najmłodsze dziewczęta UKS Gryf (...) więcej

Starostwo Powiatowe w Chojnicach, wspólnie ze szkołami ponadgimnazjalnymi, dla tegorocznych absolwentów gimnazjów, przygotowało targi edukacyjne, które odbyły się 5 kwietnia 2017 r. w hali (...) więcej

XI Konkurs Czytelniczy w Języku Kaszubskim „Czytanie Remusa" odbył się 8 kwietnia 2017 r. w Zalesiu. Zamiłowanie do czytania literatury kaszubskiej, a w szczególności „Życia i (...) więcej

Dnia 6 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół w Lubni zorganizowano spotkania z pedagogiem i psychologiem z ramienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnicach. Obejmowały one następujące (...) więcej

W dniach 22 i 23 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Lubni odbyły się warsztaty profilaktyczne z ramienia Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień w Bydgoszczy. Zajęcia zostały podzielone na 2 (...) więcej

XXVII finał Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bory Tucholskie w oczach dziecka”. W tym roku na konkurs napłynęło, po wstępnej selekcji, 818 prac z 57 placówek. Z nich (...) więcej

W dniu 19 kwietnia uczniowie „Koła przyrodniczego” ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach , działającego w ramach projektu  pn. „Szansa (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przystąpiła do konkursu na najpiękniejszy witraż wielkanocny. Organizatorem konkursu była szkoła w Wielkich Chełmach. Osoba (...) więcej

Dnia 12.04.2017 r. o godz. 9.00 w Brusach odbyła się Gminna Gimnazjada w Piłce Nożnej Dziewcząt. O tytuł najlepszej żeńskiej drużyny piłkarskiej walczyły reprezentacje dwóch szkół: (...) więcej

19 kwietnia 2017r. uczniowie kl. IV ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczęszczający na j. kaszubski udali się ze swoją nauczycielką Anną Pestka do kręgielni (...) więcej

Dnia 12.04.2017 r. w Brusach odbyła się Gminna Gimnazjada w Piłce Nożnej Chłopców. O tytuł najlepszej męskiej drużyny piłkarskiej walczyły reprezentacje dwóch szkół: Gimnazjum  w Brusach i (...) więcej

 Dnia 04.04.2017 r. w Lasku Miejskim w Chojnicach odbyły się drużynowe biegi przełajowe w kategorii dziewcząt i chłopców. Nasze gimnazjum reprezentowały dwie drużyny 6-osobowe. W zawodach (...) więcej

11 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyło się przedstawienie „Sąd nad książką”. Uczniowie kl. IV, którzy wcielili się w postaci z (...) więcej

W Wielką Środę, uczniowie klasy szóstej zaskoczyli uczniów i pracowników szkoły robiąc „pozytywne zamieszanie”. W zajęczych maskach na głowach, które wykonali na lekcji plastyki, (...) więcej

W tym roku wielkanocny zajączek również pamiętał o uczniach ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie i obdarował ich słodkimi upominkami. Dzieci otrzymały również pięknie przystrojone koszyczki (...) więcej

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja. Z (...) więcej

27 lutego 2017 roku w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelników. To wyjątkowe spotkanie rozpoczęły dzieci z koła miłośników książki i biblioteki (...) więcej

05.04.2017r. uczniowie klas trzecich Gimnazjum w Brusach uczestniczyli w Targach Edukacji, Pracy i Kariery w Chojnicach.Uczniowie wysłuchali prelekcji eksperta PSSE z Sopotu na temat (...) więcej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach odwiedzili dwukrotnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia z Kosobud.  W ramach zajęć języka kaszubskiego klasa V była tam 4 (...) więcej

Dnia 7 kwietnia  2017 roku w Gimnazjum w Brusach odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W turnieju wzięło udział 7 czteroosobowych drużyn ze szkół (...) więcej

8 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbył się regionalny konkurs czytelniczy: XI Czytanie Remusa. Konkurs ma charakter przechodni – co roku odbywa się w innej szkole lub (...) więcej

8 kwietnia 2017 r. w Zalesiu odbył się XI Konkurs Czytelniczy w Języku Kaszubskim „Czytanie Remusa”. Jego celem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, popularyzacja tekstów (...) więcej

4 kwietnia 2017r. Szkołę Podstawową im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odwiedził szczególny gość, policjant p. Sławomir Sawa. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wzięły udział w (...) więcej

5 kwietnia 2017r. uczniowie kl. I i II robili podczas lekcji j. kaszubskiego tradycyjne palemki, takie jak robiło się i robi na Kaszubach. Do zrobienia ich dzieci użyły gałązek wierzby, (...) więcej

6 kwiecień 2017r. rozpoczął się w naszej szkole nieco inaczej niż zwykle. Tego dnia wszyscy uczniowie oraz dzieci z PP obejrzeli autorskie przedstawienie pt.,,Skrzat Titelitury” w (...) więcej

Powitanie wiosnyLeci pliszkaspod kamyczka: Jak się macie dzieci!Już przybyławiosna miła,już słoneczko świeci! Poszły rzeki wświat daleki,płyną het - do morza;A ja śpiewam,a ja lecę,gdzie (...) więcej

Nowa tradycją w Szkole Filialnej w Przymuszewie jest ,, Dzień tabletu”.  Jeden dzień w miesiącu uczniowie korzystają na zajęciach ze swoich tabletów. Szukają w nich informacji (...) więcej

Z „bykami” za rogi zmierzyli się uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale, którzy 31 marca 2017r. wzięli udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym „Ortek” zorganizowanym (...) więcej

Kino „Kingsajz” i kręgielnia „Mistral” – te dwa miejsca w Chojnicach 4 kwietnia 2017r.  odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale. Wyjazd ten był w (...) więcej

Dziewczęta z naszego gimnazjum: Emilia Skwierawska, Małgorzata Pestka, Nikola Ossowska oraz Natalia Plata, uczestniczyły w XVII Przeglądzie Piosenki na powitanie wiosny w Brusach. Miło nam (...) więcej

Dnia 23.03.2017r. w Gimnazjum nr 7. w Chojnicach odbył się VII Powiatowy Konkurs Matematyczny „Z Ekonomią za pan brat”. Konkurs skierowany był dla uczniów klas pierwszych. Spotkanie (...) więcej

29 marca 2017 r. w Centrum Sztuki Collegium ARS odbył się etap powiatowy XXXIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice:  Alicja (...) więcej

Dnia 29 marca 2017 roku  gościliśmy w naszym Gimnazjum Teatr Młodego Pokolenia z Białegostoku ze spektaklem pt. "Dziady" cz. II na podstawie dramatu Adama Mickiewicza. Aktorzy w (...) więcej

30 marca 2017r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się III edycja Szkolnego Konkursu Gimnastycznego. Wystąpić mogli wszyscy chętni uczniowie z całej (...) więcej

21 marca to kolejna wyjątkowa data w kalendarzu roku szkolnego. Uczniowie Gimnazjum w Lubni czekają na ten dzień z niecierpliwością, bo wiedzą, że w tradycji szkoły Pierwszy Dzień Wiosny (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!