1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 15.02.2017r. w Gimnazjum nr 3. w Chojnicach odbył się VIII Powiatowy Walentynkowy Konkurs ‘Love Songs’. W zmaganiach wokalnych w języku angielskim brały udział uczennice klasy (...) więcej

W dniach 21 i 24 lutego 2017 gimnazjaliści Zespołu Szkół w Lubni z klas pierwszych i trzecich uczestniczyli w wyjeździe do kręgielni „Mistral” w Chojnicach. Wycieczka zorganizowana (...) więcej

Zwieńczeniem tegorocznego karnawału w Gimnazjum w Lubni była dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Na wysokości zadania jak zwykle stanął DJ Mateusz Meller z klasy (...) więcej

Dnia 16 lutego pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach wstąpili w szeregi czytelniczej braci. Zostali uroczyście pasowani na czytelników podczas swojej pierwszej wizyty w szkolnej (...) więcej

7 lutego 2017r. w WDK w Czyczkowach odbył się Środowiskowy Dzień Babci i Dziadka, który zorganizowała Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach we współpracy z Radą (...) więcej

Pełen wzruszeń, śmiechu i dobrych żartów był IX Wieczór kaszubski, który odbył się 24 lutego 2017r. w Szkole Podstawowej w Męcikale.  Spotkanie zorganizowane zostało przez dyrektora, (...) więcej

„Bo gdy ludzia tuli się ludź.To ludź do ludzia musi coś czuć”Te słowa były pientą teatrzyku z okazji walentynek,jaki wystawiła klasa VI ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała (...) więcej

Młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach  mieli okazję obejrzeć przedstawienie teatralne pt. ,,Jak przemoc i wyzwiska zgubiły pewnego (...) więcej

Dnia 3 lutego br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczcili dzień Odzyskania Niepodległości przez Brusy. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu (...) więcej

W dniu 09.02.2017r. uczniowie naszej szkoły pod przewodnictwem pani Joanny Cupa i Magdaleny Rudnik przygotowali uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym roku na ten ważny dzień (...) więcej

15 lutego 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Czapiewicach bawili się na zabawie karnawałowej. Dzieci przybyły na bal w pięknych strojach, począwszy od policjantów, wróżek, klaunów, (...) więcej

Jak co roku spotkaliśmy się aby obchodzić Andrzejki. Tym razem spotkanie wyglądało nieco inaczej, wspólna zabawa przebiegała nie tylko w atmosferze wróżb i magii, uczniowie mieli okazję (...) więcej

2 listopada w Szkole Podstawowej w Męcikale został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny „Czerwony kolor w przyrodzie”. Z naszej szkoły aż dwie uczennice zostały nagrodzone w tym (...) więcej

22 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Z tej okazji uczniowie Szkolnego Koła Caritas brali udział w uroczystym apelu, który był ściśle związany z obchodzonym (...) więcej

W poniedziałek  14 listopada 2016 roku uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Czapiewicach przygotowali dla młodszych klas przedstawienie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. (...) więcej

21 października uczniowie szkoły Podstawowej w Czapiewicach wybrali się do kina Remus w Kościerzynie, na film animowany p.t.: „Sekretne życie zwierzaków domowych”. Film opowiadał o (...) więcej

Nie od dziś wiadomo, że kultura pięknego słowa powinna być ważna. Podążając za tym stwierdzeniem, trzy uczennice naszej szkoły wybrały się na powiatowy konkurs recytatorski "Eco-Art", (...) więcej

11 lutego br. uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum ZSP w Brusach, pod opieką  Izabeli Dudek-Rogalli, Sabiny Krzoski – Szreder, Tomasza Stoltmanna, Tomasza Kuteli, Kacpra (...) więcej
2017-02-15 • „Kaszebe w Namibii”

7 lutego 2017 r. gościliśmy Arkadiusza Adamczyka. Celem wizyty było przedstawienie uczniom Szkoły podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie prezentacji zatytułowanej „ (...) więcej
2017-02-15 • Zabawa z DJ Filonem

 Dnia 2 lutego 2017 r. grupa przedszkolaków wraz z klasą „0” bawiła się na Świetlicy Wiejskiej w Lubni. Chodziliśmy na szczudłach, jeździliśmy na desce, na hulajnodze, a (...) więcej

Dnia 1 lutego 2017r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej dziewcząt. Do rywalizacji zgłosiły się trzy (...) więcej

9 lutego w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się zabawa karnawałowa dzieci z przedszkola i klas 0-III, a po niej klas IV-VI. Uczniowie bawili się na sali gimnastycznej przebrani za postacie (...) więcej
2017-02-09 • Pamiętamy o zwierzętach

Uczniowie klasy III a Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak co roku zimą pamiętają o mieszkańcach lasu. Zgromadzoną karmę dla zwierząt dzieci zaniosły do pobliskiego lasu, (...) więcej

Dzień Babci i Dziadka od wielu lat wpisany jest w kalendarz uroczystości Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach. Jest to niezwykły dzień, nie tylko dla dzieci z (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. bł.ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach obejrzały spektakl teatralny  pt Kopciuszek. Maluchy wcale nie pojechaly do teatru, a (...) więcej

We wtorek 1 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska w mini piłce siatkowej dziewcząt. W turnieju wzięły udział reprezentacje trzech szkół (...) więcej

W styczniu rozstrzygnięty został w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Leśnie konkurs plastyczno-techniczny „Stroik świąteczny”. W tym roku uczniowie (...) więcej
2017-02-08 • Smaczne wypieki

Uczniowie klasy III a z pomocą mam: paniami Agnieszką Kalaczyńską i Katarzyną Wałdoch przygotowali ciasto do gofrów, które później samodzielnie również upiekli. Dzieciom dużo radości sprawiła (...) więcej
2017-02-06 • Dzień Babci i Dziadka

1 II 2017 r. WDK w Leśnie miało miejsce spotkanie babć i dziadków z wnukami. Przygotowali je uczniowie przedszkola, klasy „0” i klasy IIIa pod opieką swoich nauczycieli. Uroczystość (...) więcej

Tuż przed feriami, 12 I 2017r.  uczniowie klasy III b Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z rodzicami wybrali się na wycieczkę integracyjną.  W  Chojnicach (...) więcej

Uczennice Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wzięły udział w VI Gminnym Konkursie Muzycznym „Hej kolęda...- jak to leciało?”, który odbył się  10 (...) więcej
2017-02-06 • Własnoręczna zabawka

Uczniowie klasy III b Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie są bardzo pracowici. Rodzice chętnie kupują dzieciom zabawki typu gniotek. Gniotek to plastyczna piłeczka do (...) więcej
2017-02-06 • Świąteczny czas…

Okres świąt to czas wytężonej pracy. Uczniowie klasy III b Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie  w ramach zajęć rozwijających wykonywali kartki świąteczne, na (...) więcej

W dniu 12 grudnia 2016r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Leśna wybrali się do Hali Widowiskowo- Sportowej  OSiR w Chojnicach na spektakl muzyczny pt. (...) więcej
2017-02-06 • Mali kucharze

Uczniowie klasy III b ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie piekli samodzielnie przygotowane gofry. Pamiętając o bezpieczeństwie i higienie zabrali się do pracy: (...) więcej
2017-02-06 • Mikołajki w klasie III b

6 XII to wyjątkowy dzień, który jest długo wyczekiwany przez wszystkie dzieci. Uczniowie kl. III b ubrani w piękne, mikołajkowe czapki, słuchając i śpiewając zimowe piosenki wyczekiwali (...) więcej
2017-02-06 • Wyjazd do Parku Wodnego

W listopadzie 2016r. uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie trzykrotnie uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach na basenie w Parku Wodnym w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!