1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Kocham Cię, Mamo,Bo serce Twoje bije tak samo jak serce moje…A kiedy będzie słońce i latoPójdziemy sobie na spacer z Tatą…Dzień 25 maja 2016 roku zapisał się wyjątkowo w szkolnym (...) więcej

Dnia 21.04.2016r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się warsztaty rękodzieła, prowadzone przez p. Katarzynę Gierszewską. Tematem warsztatów był haft matematyczny. Do (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz z mamami oraz Panią Kasia i Panią Eweliną wybrały się na wycieczkę rowerową do Chaty (...) więcej

Organizatorami Konkursu Matematycznego „Pangea”, którego założeniem głównym  jest propagowanie matematyki wśród młodzieży, są Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnia Vistula. (...) więcej

„Jak Rumcajs Cypiska uratował” to tytuł przedstawienia teatralnego jakie obejrzały dzieci punktu i oddziału przedszkolnego w Chojnickim Centrum Kultury w dniu 9 maja 2016 r. (...) więcej

Smacznie, zdrowo, kolorowo tak było na jednej z lekcji języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej w Męcikale. Robieniem sztulów zakończył się cykl lekcji na temat jedzenia. Oczywiście nie ma co (...) więcej

Od 11 lat Szkole Podstawowej w Leśnie patronuje ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, a dzień 19 maja obchodzony jest jako Święto Szkoły.Uroczystości rozpoczęła Msza św. celebrowana przez księdza (...) więcej

28 kwietnia 2016 r. uczniów klas drugich ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego odwiedził niezwykły gość,  Pan Piotr Szczepański, który skorzystał z zaproszenia i podzielił (...) więcej

W czwartek 12 maja 2016 r.  w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się szkolny konkurs czytelniczy pod hasłem „Znam życie i twórczość H.Ch. (...) więcej

Zakończył się konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III o tematyce „Zakładka do książki” w ramach programu „Książka moich marzeń”.Prace przyjmowano do 30 kwietnia 2016 (...) więcej

Wierszowanie z Brzechwą  - taki tytuł miały scenki, które rodzicom zaprezentowali uczniowie klas IV i VI, podczas wywiadówki. Każda klasa przygotowała humorystyczną scenkę na podstawie (...) więcej

Niezwykłą przygodę przeżyły dzieci z klas II b i II d w piątek 6 maja br. Wczesnym rankiem wraz z wychowawcami i opiekunami wybrały się na wycieczkę do Torunia. Na miejscu czekało na nich (...) więcej

27 kwietnia 2016  roku uczniowie klas O-III ze Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego wybrali się do Chojnickiego Centrum Kultury na film 3D pod tytułem „Księga dżungli”. (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się apel z okazji święta Konstytucji 3 maja. Uczniowie klasy IV w czasie akademii przybliżali społeczności uczniowskiej (...) więcej

W połowie kwietnia w naszej szkole rozpoczął się cykl spotkań związanych z czytelnictwem, który adresowany był do uczniów klas IV  - VI zainteresowanych różnorodną literaturą dla dzieci i (...) więcej

12 maja 2016r. w CKiB w Brusach odbył się powiatowy etap konkursu „Rodnô Mòwa”, w którym udział wzięli uczniowie powiatu chojnickiego.Szkołę Podstawową im. bł. ks. (...) więcej

27 kwietnia 2016r. podczas, gdy kl. III - VI były na wycieczce w Warszawie uczniowie kl. I i II pojechali do siedziby Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie, by tam (...) więcej

17 maja 2016r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Pomysłodawczynią i inicjatorką (...) więcej

12 maja 2016r. pan Janusz Chomontek, który odwiedzał szkoły naszej gminy dotarł również do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach. Pan Janusz jest wpisany do Księgi (...) więcej

więcej

Czy miejska biblioteka w Brusach różni się od szkolnej biblioteki w Męcikale? -  odpowiedzi na to pytanie uczniowie męcikalskiej podstawówki szukali 13 maja 2016 roku, podczas wizyty w (...) więcej

Wielokrotny rekordzista Księgi Guinessa Janusz Chomontek gościł w Szkole Podstawowej  w Męcikale 11 maja 2016 roku. Podczas spotkania z dziećmi pokazał swoje umiejętności w (...) więcej

26 kwietnia 2016 r. uczniowie Szkolnego Koła Caritas wybrali się pieszo do Chaty Kaszubskiej na warsztaty regionalne „Gliniana zastawa”.       Na (...) więcej

„Bóg, Honor, Ojczyzna” – takim hasłem rozpoczęły się obchody uroczystości II rocznicy kanonizacji Jana Pawła II - Patrona szkoły  oraz 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji (...) więcej

W dniu 13 maja 2016 roku uczniowie klas I-III naszej szkoły oraz dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego wraz z wychowawcami uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym zorganizowanym przez (...) więcej
2016-05-16 • Z wizytą w stolicy

W dniach 26 – 29 kwietnia 2016r. uczniowie kl. III – VI Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach oraz kilku gimnazjalistów również z Czyczków byli na (...) więcej

12 maja, w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia gościł Pan Janusz Chomontek Polski sportowiec, który jest  wielokrotnym rekordzistą Księgi rekordów Guinnessa  w (...) więcej

Lena Kloskowska, Kacper Hamerski z Punktu Przedszkolnego oraz Maja Szultka z oddziału "0"reprezentowali Czyczkowy w kategorii wiekowej przedszkole w powiatowych eliminacjach Konkursu (...) więcej

W czwartek 12 maja 2016r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyły się eliminacje powiatu chojnickiego 45. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej (...) więcej

„Aktywne Kaszuby. Krajobraz. Ludzie. Wydarzenia.” Tak brzmiał tytuł konkursu plastycznego organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie i Stowarzyszenie Trefl Pomorze, (...) więcej

Z powodu coraz większego zainteresowania siatkówką wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Brusach, kolejny raz w tym sezonie został zorganizowany wyjazd do Gdańska. Młodzi sympatycy tej (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wiedzą jak ważne są wizyty u stomatologa. Dlatego razem z Panią Kasią i Panią Eweliną (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odwiedziły Ochotniczą Straż Pożarną w Brusach. Na miejscu powitał nas strażak Pan Janusz (...) więcej

Dnia 19 kwietnia 2016 r. uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie pod kierunkiem Sylwii Chełmowskiej-Malich, Zofii Peplińskiej i opieką Elżbiety (...) więcej

W poniedziałek, 25.kwietnia br., odbyła się wycieczka uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni uczęszczających na język kaszubski. Dzieci  wraz z (...) więcej

Czwartkowe popołudnie, 28.04.2016r., trzecioklasiści Gimnazjum w Lubni spędzili w kręgielni „Mistral” w Chojnicach. Była to doskonała okazja na rozładowanie stresu i napięcia po (...) więcej

    Przed gimnazjalistami klas trzecich poważne dylematy dotyczące wyboru dalszej ścieżki kariery zawodowej, decydujące o przyszłości uczniów. W podejmowaniu tych jakże istotnych (...) więcej

23 kwietnia br. uczniów klasy II g i II f odwiedziła pani Anna Kosecka, która wspólnie z mężem prowadzi Gospodarstwo Pasieczne ,,Kaszubskie miody’’. Pani Anna opowiedziała dzieciom o (...) więcej

W roku szkolnym 2015/ 2016 odbył się kolejny Turniej „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Brusach reprezentował zespół uczniów z klas (...) więcej

22 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się apel z okazji Światowego Dnia Ziemi. W tym roku  obchodzony był pod hasłem „Palący temat – niska (...) więcej

Dnia 13 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcji historii, która znacznie różniła się od tej, którą znają na co dzień. W odpowiedzi na nasze zaproszenie odwiedzili nas rycerze (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach na przedmajowym apelu 29 kwietnia.Opracowanie: SP im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach więcej

W dniach 5 – 6.04. 2016 r. odbyły się w Chojnicach XII Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Szkół Gimnazjalnych w Strzelectwie  Pneumatycznym organizowane przez Kuratorium Oświaty w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!