1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 29 stycznia br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbył się coroczny bal karnawałowy. W zabawie wzięły udział dzieci z całego sołectwa. Zebranych gości przywitała  kierownik Szkoły (...) więcej

Aby Babcia i DziadziuśW zdrowiu długo żyli,Aby uśmiech dla nas mieliW każdej wolnej chwili. W Szkole Filialnej w Przymuszewie uroczyście świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Uczniowie wraz z (...) więcej
2016-02-17 • Bal maskowy w Kosobudach

Dnia 8 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach odbyły się dwa bale karnawałowe: jeden dla wychowanków przedszkola i uczniów klas 0-II, zaś drugi dla (...) więcej

3.lutego 2016r. odbył się bal karnawałowy dla przedszkolaków. Pięknie przebrane Słoneczka wspólnie bawiły się przy muzyce dyskotekowej dla dzieci. Również panie nauczycielki miały okazję pobawić (...) więcej

21 stycznia 2016r. w sali Słoneczek pojawili się dostojni goście Babcie i Dziadkowie przedszkolaków. Po przywitaniu wszystkich przez Panią Dyrektor dzieci zaprezentowały swoim ukochanym Babcią i (...) więcej

19 stycznia 2016r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się Gminny Konkurs „Hej kolęda... Jak to leciało”. Uczestniczyły z nim dwie drużyny z Czyczków, przygotowane (...) więcej

W ostatni dzień karnawału9 lutego 2016r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach po południu dzieci zgromadziły się po raz drugi, aby wspólnie spędzić wesołe chwile na (...) więcej

21 stycznia br. uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  w Brusach uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych z piłki siatkowej, wybrali się do Gdyni  na mecz Ligi Mistrzów Siatkarzy. (...) więcej

Dnia 18 stycznia uczniowie kl. Id,Ie, IIg, IIf, IIa, IIe bawili się na wyjątkowym balu karnawałowym. Na parkiecie pojawiły się księżniczki, baletnice, wróżki, piraci, rycerze oraz zwierzątka. (...) więcej

9 lutego w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyło się podsumowanie Szkolnego Konkursu Fotograficznego wymyślonego i przeprowadzonego przez p. Mariusza (...) więcej

Aby Babcia i Dziadziuś W zdrowiu długo żyli, Aby uśmiech dla nas mieli W każdej wolnej chwili. W Szkole Filialnej w Przymuszewie uroczyście świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Uczniowie wraz (...) więcej
2016-02-11 • Spotkanie z policjantem

 Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach przybliżył aspekty służby w ramach misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Dnia 08.02.2016 r. w (...) więcej

Dnia 3 lutego w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się Bal Przebierańców dla dzieci z Przedszkola nr 1 oraz Punktu Przedszkolnego w Brusach. Bal na tak dużej sali był dla wszystkich (...) więcej

Dzień 4 luty 2016r. był dla uczniów kl. V SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach i chętnych uczniów z innych klas bardzo emocjonujący. Po raz pierwszy byli w prawdziwym teatrze. (...) więcej

Karnawał to czas zabawy, w myśl tej zasady, 3 lutego 2016r. w szkole w Męcikale odbył się Bal Przebierańców. Goście, którzy na zabawę zawitali byli zacni, począwszy od clownów, pszczółek, kotów, (...) więcej

Dnia 22 stycznia uczniowie klasy „0” Zespołu Szkół w Lubni wraz z wychowawcą p. Martą Jażdżewską  gościli Babcie i Dziadków. Dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki oraz (...) więcej

W środę 20 stycznia dzieci z klasy „0” Zespołu Szkól w Lubni odwiedził wyjątkowy gość. Był to Pan Leśniczy - Bolesław Jankowski. Dzieci z zaciekawieniem słuchały, jak zwierzęta (...) więcej

Za nami kolejna, V edycja Gminnego Konkursu Muzycznego „Hej kolęda… - jak to leciało?”, którego nasza szkoła jest organizatorem. Uczniowie szkół podstawowych swoje (...) więcej

Dnia 22 stycznia 2016r. Krasnoludki z Punktu Przedszkolnego w Brusach uroczyście świętowały Dzień Babci i Dziadka. Śmiechom i wzruszeniom nie było końca. Zaproszeni goście wysłuchali szeregu (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!