1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Spotkanie z Teatrem GrupaT w Szkole Podstawowej w  Kosobudach 18 grudnia 2015 r. Czy Święty Mikołaj istnieje?Takie pytanie przed uczniowską publicznością w szkole w Kosobudach postawili (...) więcej
2015-12-23 • Mikołajki w Przymuszewie

6 grudnia - jak dobrze wiecie,Święty Mikołaj chodzi po świecie.Dźwiga swój worek niezmordowanieI każde dziecko prezent dostanie…,,Szósty grudnia” Halina Szal Jak co roku wszyscy (...) więcej

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie przygotowali upominki dla pracowników Nadleśnictwa Przymuszewo oraz złożyli życzenia z okazji świąt i zbliżającego (...) więcej

Na gałązce choinkowej wiszą dwa jabłuszkaPrzy jabłuszku pierwszym pajac, przy drugim kaczuszkaPajac biały jest jak piekarz, mąkę ma na brodzieA kaczuszka złota, jakby kąpała się w (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie otrzymali od mieszkanki Przymuszewa pani Anieli Wera piernikowe wypieki, które mogli samodzielnie ozdobić i ze smakiem skosztować. Dziękujemy za (...) więcej
2015-12-22 • Jasełka w Przymuszewie

W poniedziałek, 14 grudnia 2015r. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbyło się spotkanie opłatkowe, na którym uczniowie zaprezentowali Jasełka bożonarodzeniowe. Wszyscy zebrani wspólnie śpiewali (...) więcej

Dnia 7 grudnia najmłodszych uczniów z Zespołu Szkół w Lubni odwiedził niezwykły gość. Okazało się, że  Święty Mikołaj  pamiętał o dzieciach nawet w szkole. Była to wyjątkowa wizyta, (...) więcej

Dnia 11.12.2015r. uczniowie Zespołu Szkół w Lubni uczestniczyli w III Konkursie Pięknego Czytania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach. W tym roku konkurs obejmował utwór (...) więcej

Uczniowie Zespołu Szkół w Lubni 12 grudnia 2015 roku uczestniczyli w inauguracji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w Diecezji Pelplińskiej, które odbyło się w bazylice katedralnej w Pelplinie. (...) więcej

W piątek 18 grudnia 2015r. w Konarzynach odbyła się Powiatowa Gimnazjada Tenisa Stołowego. Gimnazjum w Brusach reprezentowała drużyna dziewcząt oraz chłopców. Po zaciętych walkach ostatecznie (...) więcej

W Czyczkowach jak co roku podtrzymywana jest tradycja kolędowania po domach. W tym roku kl. V pod kierunkiem wychowawcy p. Krystyny Teca nawiedzała domy mieszkańców, a także szkołę i (...) więcej

W ramach zajęć pozalekcyjnych odbyły się międzyklasowe turnieje piłki nożnej dziewcząt. W dniu 30.10.2015 r. zostały rozegrane eliminacje klas I, dwa tygodnie później (13.11.2015 r.) eliminacje (...) więcej

"Wszewchnica?, w tym tajemniczo brzmiącym miejscu uczniowie Szkoły Podstawowej mieli okazję przebywać 10 grudnia. Jak się okazało, była to po prostu biblioteka, tylko trochę większa, niż (...) więcej

    W dniach 4 i 5 grudnia uczniowie Gimnazjum w Brusach aktywnie włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej pod nazwą „Świąteczna Zbiórka Żywności 2015”. (...) więcej

„Dziś na moje rozkazanie,Miły nastrój niech się stanie.Uśmiech dzisiaj niech zagościW oczach, sercach naszych gości”Takimi słowami 27 listopada 2015 r. uczniowie klas III – VI (...) więcej

Pluszowy przyjacielJest jedyny, najdroższy, wspaniały,wśród wielu zabawek najbardziej znany.Zawsze mnie wysłucha, pomoże, doradzii moich sekretów nikomu nie zdradzi. 25 listopada 2015r. dzieci (...) więcej

26 listopada br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie gościli uczniowie klasy IV a   z Lipnicy. Brali oni udział w zajęciach z szydełkowania prowadzonych przez panią Mirosławę Łącką. (...) więcej

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliłaWisława Szymborska W ramach realizowanego programu ,,Magiczny świat książek”,  którego celem jest (...) więcej
2015-12-15 • Święto Pluszowego Misia

Najmłodsze dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie świętowały imieniny Pluszowego Misia. Z tej okazji cały dzień pobytu w szkole wypełniony był wspólnymi (...) więcej

10 grudnia 2015 r.  uczniowie klasy piątej, w ramach zajęć z języka kaszubskiego, uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Muzeum Historyczno- Etnograficzne w (...) więcej

Dnia 24.11.2015r. w  Zespole Szkół w Lubni odbyło się wręczenie nagród w ramach Gminnego Konkursu „Kolorowy świat papieroplastyki” pt. Świat zwierząt”, który przeznaczony (...) więcej

Dnia 24 listopada 2015 r., w związku ze zbliżającymi się andrzejkami, Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Lubni wraz z wychowawcami zorganizował dyskotekę szkolną. Przygrywali DJ Łukasz i DJ (...) więcej

13 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie najmłodsze dzieci uczyły się jak prawidłowo szczotkować zęby . Dowiedziały się też , które produkty spożywcze są (...) więcej

W dniu 16.11.2015 r.  po terrorystycznych atakach we Francji cała Europa uczciła minutą ciszy ofiary tej zbrodni. Uczniowie  naszej szkoły w odpowiedzi na ten apel zebrali się w sali (...) więcej
2015-12-15 •

13 listopada br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Uczniowie pochwalili się recytatorskimi i muzycznymi talentami. Wszyscy doskonale (...) więcej
2015-12-15 • Żywa lekcja przyrody

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie brali udział w niecodziennej lekcji przyrody.  Jej tematem były owady. Dzieci z uwagą słuchały zajmujących opowieści (...) więcej

24 listopada 2015 r. uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia udali się na wycieczkę do Eksperymentarium w Chojnicach i Wyłuszczarni Szyszek w Klosnowie. (...) więcej

Każdego roku 25 listopada obchodzimy „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Grupa dzieci 3 i 4 – letnich „Misiaki” z naszego przedszkola również nie zapomniała o swoim (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 10 listopada odbył się apel z okazji 97rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie akademii, przy śpiewie pieśni (...) więcej

„Miód – cud” właśnie pod takim tytułem Krasnoludki z Punktu Przedszkolnego w Brusach świętowały Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dodatkowo, na ten dzień, dzieci zaprosiły do (...) więcej

Dzieci uczące się języka kaszubskiego w S.P. im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach miały okazję wyjechać na wycieczkę edukacyjną do zamku krzyżackiego w Człuchowie. Uczniowie poznali (...) więcej

Towarzystwo Nasz Dom co roku, na przełomie listopada i grudnia organizuje w szkołach i przedszkolach akcję charytatywną pod nazwą Góra Grosza. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc (...) więcej

W dniu 26 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach, już po raz ósmy przeprowadzono Gminny Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Bliżej (...) więcej
2015-12-15 • Pasowanie Gimnazjalistów

25 listopada 2015 r. uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę i stali się pełnoprawnymi uczniami Gimnazjum w Brusach. W tym dniu musieli się wykazać też wieloma umiejętnościami, pomysłowością (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach od kilku lat uczestniczy w europejskim programie „Owoce i warzywa w szkole”. Realizując założenia programu uczniowie klasy I a (...) więcej

Dnia 26 listopada 2015r. w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa dla uczniów klas IIa, IIe, IIf i IIg. Dzieci z wielką radością odczytywały andrzejkowe wróżby oraz brały udział w różnych (...) więcej

W Zespole Szkół w Lubni zorganizowano gminny konkurs pt. „Kolorowy świat papieroplastyki – świat zwierząt”. Na konkurs wpłynęło 231 prac z 9 szkół. Uczniowie Szkoły Podstawowej (...) więcej
2015-12-11 • Pokaz historyczny

Dnia 27 października 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Leśnie odbyła się rekonstrukcja historyczna pt. „Staropolski Sarmatyzm i Epoka (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!