1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Mięciutkie, duże, małe, kolorowe, pluszowe misie opanowały Punkt Przedszkolny w Kosobudach, które wraz ze swoimi właścicielami przybyły, aby bawić się i świętować. W dniu 25 listopada 2015r. (...) więcej

          W piątek 27 listopada 2015r. dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego  wybrały się na wycieczkę do Chojnic do „Świata (...) więcej

Taniec, muzyka i wesoła zabawa - tak było na dyskotece andrzejkowej w Szkole Podstawowej w Męcikale. Uczniowie bawili się znakomicie przy dźwiękach swoich ulubionych piosenek. Były tańce solo, (...) więcej

W poniedziałek 23 listopada 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia z Kosobud reprezentowali swoją placówkę w Męcikale na VII Konkursie „Poetyckie podróże po (...) więcej

25 listopada 2015r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się wieczór andrzejkowy. Dzieci miały okazję bawić się przy dobrej muzyce. Był też czas na konkursy (...) więcej

23 listopada 2015r. już po raz VII odbył się w Męcikale konkurs Poetyckie Podróże po Kaszubach. W tym roku urósł on do rangi regionalnego. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa (...) więcej

„Teatr to jest takie miejsce, W którym mocniej bije serce.” (M. Głogowski) O tym, że tak rzeczywiście  jest, mogli przekonać się uczniowie z Kosobud. 19 listopada 2015 roku (...) więcej

10 listopada 2015 r. cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach spotkała się na uroczystym apelu z okazji  Święta Niepodległości, by wspólnie i (...) więcej

6 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach zostało zorganizowane zdrowe śniadanie w ramach ogólnopolskiej akcji „ Śniadanie daje (...) więcej

22 października br. w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach odbył się uroczysty apel szkolny poświęcony Św. Janowi Pawłowi II. Wszyscy uczniowie mieli okazję (...) więcej

„Pasowanie na przedszkolaka" to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu każdego wychowanka, który we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczął swoją przygodę z przedszkolem w grupie (...) więcej
2015-11-23 • Misiaki w leśniczówce

W dniu 29.09.2015 dzieci z Grupy „Misiaki” z Przedszkola nr 1 w Brusach wraz z Rodzicami  i Nauczycielkami wybrały się na wycieczkę do Leśniczówki w Czersku. Dla wielu (...) więcej

Na cmentarzu płomyki złote i groby w chryzantemach. Ludzie przyszli tu z myślą o tych, których już nie więcej
2015-11-23 • Kapuściana przygoda

Uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie  uczestniczyli w warsztatach pt.: „Kapuściana przygoda”, które odbyły się w Chacie Kaszubskiej. Uczniowie zapoznali się z (...) więcej
2015-11-23 • Zajęcia na basenie

W październiku br. uczniowie kl. III ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach uczestniczyli trzykrotnie w dodatkowych zajęciach w Parku Wodnym w Chojnicach. Pod (...) więcej

We wtorek, 30 września,  w Lubni, odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Trasa biegu przebiegała przez urokliwy leśny teren. (...) więcej

Dnia 18 września 2015 roku w Gimnazjum w Lubni odbył się uroczysty apel upamiętniający 76  rocznicę walk podczas wojny obronnej Polski w 1939 r. W montażu słowno-muzycznym  złożonym z (...) więcej

07 października 2015r. w Szkole Podstawowej w Lubni obchodzono rocznicę nadania imienia Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. W klasach 0-III zorganizowano konkurs (...) więcej

Dnia 29 października 2015r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów na wychowanków świetlicy. Był to szczególny dzień dla dzieci, które występowały przed zaproszonymi (...) więcej

Dnia 6 listopada 2015r. uczniowie klasy II a i  II b wraz z wychowawcami: panią Gabrielą Warnke i Anną Rudnik odwiedzili Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Dzieci ciekawy sposób poznawały (...) więcej

Szachiści Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zajęli II miejsce w półfinałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach. Zawody odbyły się w Kolbudach. Na starcie (...) więcej

Gdy zobaczysz gdzieś topoleKrólujące ponad polem.To jest Polska. Gdy zobaczysz płowe wrzosyRozbłyskane w kroplach rosy.To jest Polska. Kiedy drogim jest ci w życiuŻyto srebrne przy księżycu.To (...) więcej

Przedszkolaki z grup „Motyle” i „Stokrotki” na zajęciach w przedszkolu zrealizowały tematy dotyczące zwierząt domowych, leśnych oraz egzotycznych. W związku z tym (...) więcej

5-latki z grupy „Stokrotki”   27 października 2015 r. miały swój ważny dzień w przedszkolu  -  „Pasowanie na przedszkolaka”.  Dzieci tego dnia (...) więcej

Dnia 11 października 2015 roku w ramach projektu grantowego „Start do siatkówki” został zorganizowany przez Izabelę Dudek-Rogalla i Bartosza Rogalla III Rodzinny Turniej Piłki (...) więcej

Oni nie wrócą, więc my przyjdziemyNa odwiedziny radości szczerzeCieplej im będzie pod kocem ziemiGdy ku pamięci zapalisz świecę2 listopada, w Dzień Zadusznych, uczniowie Szkoły Podstawowej w (...) więcej

Audycja na żywo w Radio Kaszebe taka niespodzianka spotkała uczniów 4 szkół: Szkoły Podstawowej w Męcikale, Szkoły Podstawowej w Czyczkowach, Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Szkoły Podstawowej w (...) więcej

W dniach 27 i 28 października 2015r. uczniowie kl. I, II, IV, V i VI Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczestniczyli w bardzo ciekawych lekcjach przyrody w (...) więcej

Chwile refleksji towarzyszyły grupie dzieci i młodzieży uczącej się języka kaszubskiego w Zespole Szkół w Lubni z klas III SP i III gimnazjum, która wybrała się na cmentarze do Brus oraz (...) więcej

Dnia 21 października br. uczniowie klasy II g oraz I e wybrali się na wycieczkę do miejscowości Laska. Na miejscu, na uczestników wyprawy czekał pan leśniczy Tomasz Orzłowski. Opowiedział on o (...) więcej

We wtorek 20 października 2015r.w Chojnickim Centrum Kultury spotkali się wielbiciele języka kaszubskiego, przyrody, teatru i literatury. Tego dnia odbył się konkurs recytatorski  (...) więcej

Dnia 19 października br. uczniowie klas II b i II g wybrali się na wycieczkę do Leśna. Celem wyjazdu było zwiedzenie położonego w malowniczej okolicy gospodarstwa ekologicznego, należącego do (...) więcej

W dniu 18 października 2015 r., w Kościele obchodzono Światową Niedzielę Misyjną.    Również w parafii p. w. „Wszystkich Świętych” w Brusach nie zbrakło akcentu (...) więcej

Dnia 17 października 2015r. w bazylice katedralnej oraz auli Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie odbył się Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci. Z tej okazji, członkowie Koła Misyjnego i (...) więcej

          Dnia 16 października 2015 r. uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Brusach w ramach realizacji projektu (...) więcej

Dnia 16.10.2015r., z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca,  Gimnazjum w Brusach przystąpiło do Ogólnopolskiej Akcji Bicia Rekordu     (...) więcej

W dniu 13 października 2015 r. z okazji Święta Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach odbyła się uroczystość  pasowania uczniów (...) więcej

Tegoroczne uroczystości XV Dnia Papieskiego przebiegały pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. W dniach od 5 do 7 października 2015r. członkowie Szkolnego Koła Caritas, (...) więcej

Tradycyjnie, na początku każdego roku szkolnego dzieci klas pierwszych poznają znaki i zasady ruchu drogowego. Lekcje poświęcone tej tematyce mają na celu nauczyć najmłodszych poprawnego (...) więcej

            W dniu 1 października 2015 roku do chojnickiego ChDk-u przybyli artyści z Wrocławskiego Teatru Edukacji (...) więcej

Dnia 30 września  br. dla uczniów kl. II g i II f zorganizowano wyjazd do Fojutowa. Podczas wycieczki dzieci mogły podziwiać akwedukt wodny - skrzyżowanie dwóch rzek płynących na różnych (...) więcej

W dniu 28 września br. w naszej szkole uczniowie klas II f i II g świętowali Dzień Jabłka.  Obchody święta wychowawczynie rozpoczęły od omówienia sposobów wykorzystania jabłek. W krótkiej (...) więcej

W dniach 18-20 września uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Brus, pod opieką Izabeli Dudek-Rogalla i Bartosza Rogalla, uczestniczyli w obozie sportowym. Zgrupowanie zostało zorganizowane (...) więcej

Czy uda się obudzić Śpiącą Królewnę? takie pytanie zadawali sobie uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale, podczas przedstawienia grupy ART RE z Krakowa, która gościła w naszej szkole. Występ (...) więcej

W tym roku szkolnym akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2015” odbywała się pod hasłem „Wyprawa – poprawa”. Z tej okazji, w dniach 15-19 września br. uczniowie (...) więcej
2015-11-04 • Mój przyjaciel zwierzak

„Mój przyjaciel zwierzak” tak brzmiał tytuł VI Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego organizowanego przez panią Annę Różek, nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Męcikale. Liczba (...) więcej

W piątek 16 października 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Ślubowanie to jedno z (...) więcej

5 października Krasnoludki  z Punktu Przedszkolnego w Brusach zaprosiły na zajęcia swoje Mamy, by wspólnie świętować Urodziny Marchewki. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania (...) więcej

W dniu 23 września 2015 r. klasa IV c wraz z wychowawcą wzięła udział w warsztatach wikliniarskich. Organizatorem kursu był Dom Kultury w Swornegaciach. Podczas zajęć uczniowie zaznajomili (...) więcej

Uczniowie klasy II d zajęli I miejsce w zbiórce makulatury w roku szkolnym 2014/2015. W nagrodę, we wrześniu bieżącego roku zorganizowano wycieczkę do Stryszej Budy. W programie zaplanowano (...) więcej

Dnia 28 września Krasnoludki z Punktu Przedszkolnego w Brusach uroczyście świętowały Dzień jabłka. Był to kolejne radosne spotkanie podczas którego dzieci uczestniczyły w szeregu zabaw ruchowych (...) więcej

Dnia 23 X 2015 r. w Zespole Szkół w Lubni odbyła się rekonstrukcja historyczna p.t. „Staropolski Sarmatyzm i Epoka Szlachecka”. Zaprezentowała ją grupa „Rekonstrukto” z (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!