1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Płonie ognisko w lesie... Tradycją Szkoły Podstawowej w Męcikale jest, że w przed dzień zakończenia roku szkolnego wszyscy uczniowie i nauczyciele udają się na ognisko. Dzięki życzliwości (...) więcej

Czy w Chojnicach jest coś, czego jeszcze nie widzieliśmy? Oczywiście, że tak. Przekonali się o tym uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale uczęszczający na zajęcia z języka kaszubskiego, (...) więcej

Kochany Tato zacznę zwyczajnie, że z Tobą w domu jest fajnie. W deszczu i w słońcu, w radości wspierasz i uczysz życia w miłości. Za Twe czułe serce, za mądre nakazy, w dniu Twojego święta (...) więcej

22 czerwca 2015r. uczniowie kl. „0” – I oraz II – VI pojechali na wycieczkę do Chojnic. Maluchy autokarem szkolnym udały się do kina i obejrzały film „Ups! Arka (...) więcej

9 czerwca 2015r. uczniowie kl. „0” Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wybrali się na wycieczkę do Solca Kujawskiego, do parku dinozaurów. Dzieci (...) więcej

W dniu 25 czerwca 2015r. odbyło się pożegnanie szóstoklasistów. Na sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel, na który przybyli uczniowie, rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele, oraz (...) więcej

Uczniowie klasy IIIa oraz IIIc wybrali się w dniach od 11 do 14 czerwca 2015 roku na biwak do Rybna. Trasa do Rybna wiodła przez Sopot oraz Gdańsk. W Sopocie dzieci spędziły dwie godziny na (...) więcej

W sobotę 30 maja 2015 r. dzieci z języka kaszubskiego wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrały się na wycieczkę do Chojnic i Człuchowa. W Chojnicach (...) więcej

Dnia 10.06.2015r. uczniowie klasy If i Ig Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrali się na wycieczkę do Gdyni i Gdańska. Odwiedzili słynne Akwarium w Gdyni. W tym niezwykłym miejscu (...) więcej

Maj to czas różnych wydarzeń i uroczystości... Od wielu lat w Brusach Jagliach obok domu Józefa Chełmowskiego, przy kapliczce jego autorstwa, odbywają się nabożeństwa majowe. 26 maja przypada (...) więcej

W ostatnim tygodniu roku szkolnego dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego wybrały się na basen do Chojnic. Wyjazd zaplanowano w poniedziałek 22 czerwca 2015 r. Przedszkolacy spędzili 1,5 (...) więcej

Już po raz kolejny dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego wybrały się na wycieczkę do Chojnic do Centrum Zabaw „Świat Mai”. Wyjazd odbył się 15 czerwca 2015r. Choć atrakcje w (...) więcej

Dwie uczennice Gimnazjum w Brusach- Aleksandra Miloch i Weronika Kłopotek Główczewska- wzięły udział w powiatowym konkursie literackim organizowanym przez Gimnazjum nr 3 wraz z chojnickim (...) więcej

W czwartek 25 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach mieli możliwość uczestniczyć w sesji Rady Miejskiej w Brusach, obrady odbywały się bowiem w ich (...) więcej
2015-06-30 •

Bezpieczne wakacje! Jak bezpiecznie spędzić wakacje? Tego dowiedzieli się uczniowie i wychowankowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach. W czwartek 25 czerwca 2015 r. (...) więcej

24 czerwca 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach pożegnali swoją szkołę. Punktualnie o godz. 16.00 do sali gimnastycznej zawitali zaproszeni goście, (...) więcej

Uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie w ciągu całego roku szkolnego uczestniczyli w programie „Owoce i warzywa w szkole”. Degustacji owoców i warzyw towarzyszył szereg działań (...) więcej

W Szkole Filialnej w Przymuszewie odbył się coroczny konkurs pt. „Życie i twórczość Anny Łajming”. Brali w nim udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Dzieci z zerówki rysowały (...) więcej

Uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie uczyli się udzielać pierwszej pomocy. Teoretyczne podstawy zdobyli z „Mojego podręcznika do nauki pierwszej pomocy”. Uczniowie ćwiczyli (...) więcej

Dzień Dziecka w Szkole Filialnej w Przymuszewie upłynął na wesołych grach, zabawach i konkursach na świeżym powietrzu. Wszyscy uczniowie otrzymali słodkie niespodzianki, lody oraz nagrody za (...) więcej

2 czerwca 2015r. w Szkole Podstawowej w Przymuszewie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Uczniowie złożyli swoim mamom gorące życzenia płynące prosto z serca oraz przedstawili ,,Smerfną (...) więcej

16 czerwca 2015 r. wyruszyliśmy na zaplanowaną od dawna wycieczkę. Jej trasa wiodła przez Malbork, gdzie z wielkim zainteresowaniem zwiedziliśmy zamek krzyżacki. Ta ogromna gotycka twierdza (...) więcej

12 czerwca 2015 r. uczestnicy koła plastycznego działającego przy Szkole Podstawowej w Kosobudach wybrali się wraz z opiekunem, p. Małgosią Sznajdrowską na zajęcia plenerowe. Gościny udzielili (...) więcej

12 czerwca 2015 r. w muzeum Historyczno- etnograficznym w Chojnicach odbyło się podsumowanie I etapu Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w (...) więcej
2015-06-19 • Misiaki w ZOO

16 czerwca 2015 r. przedszkolaki z Przedszkola nr 1 w Brusach z grupy Misiaki pojechały na wycieczkę autokarową do Mini ZOO w Canpolu za Człuchowem. Ogród zoologiczny jest  wspaniałym (...) więcej

Uczniowie naszej szkoły  wzięli udział w  Ogólnopolskim Konkursie „Ratujemy i Uczymy Ratować” zorganizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (...) więcej

W dniu 7 maja w Zaborskim Parku Krajobrazowym odbył się etap gminny konkursu "Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy". Do rywalizacji stanęło dwadzieścia drużyn z gminy i miasta (...) więcej

Dnia 18.05.2015r.  reprezentacja dziewcząt i chłopców Gimnazjum w Brusach, pod opieką p. Moniki Mankiewicz i p. Mariusza Kalafusa, wzięła udział w Powiatowej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej, (...) więcej

Na ostatnią wycieczkę – 11 czerwca br. – wybraliśmy się do lasu w towarzystwie starszych koleżanek i kolegów z grupy „Muchomorki”. Najpierw odwiedziliśmy Nadleśnictwo (...) więcej

W dniu 9 czerwca 2015 roku na Stadionie im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach brały udział w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży (...) więcej
2015-06-19 • Piknik rodzinny Zuchów

12 czerwca nauczycielka grupy Zuchy zaprosiła wychowanków wraz z rodzicami na wspólny piknik nad Jeziorem Charzykowskim. Pogoda była wyśmienita, więc czas spędzony na plaży sprawił wszystkim (...) więcej

1 czerwiec jest Międzynarodowym Dniem Dziecka. Tego dnia wszystkie dzieci na całym świecie świętują i cieszą się z daru dzieciństwa. Również szkoły podejmują działania, aby ten dzień był dla (...) więcej

12 maja 2015r. uczniowie kl. IV – VI SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pod opieką wychowawców: p. Krystyny Stoltmann, p. Grażyny Zdolskiej i p. Krystyny Teca wyjechali na 3 (...) więcej

25 maja 2015r. w wyjątkowo ciepły i słoneczny dzień uczniowie kl. I – III Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego wraz z nauczycielkami p. Gabrielą Jankowską, p. Haliną (...) więcej

13 maja 2015 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach klasa III b uczestniczyła w prelekcji na temat historycznych zbiorów dotyczących ziemi kaszubskiej. Przygotował ją p. (...) więcej

W czwartek 28 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w klasie III b odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Dzieci przygotowały dla swoich gości inscenizację słowno (...) więcej

W czwartek 11 czerwca 2015 r. klasa III b ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrała się na wycieczkę do Żabna i Brus Jaglii. Pierwszym punktem programu była przejażdżka (...) więcej

Dnia 28 maja dzieci z Punktu Przedszkolnego w Brusach z grupy „Smerfy” wraz z mamami udały się  na wycieczkę autokarowa do „Campolu”  w Sieroczynie. (...) więcej

            Słoneczny dzień towarzyszył grupie młodzieży klas I – III uczącej się języka kaszubskiego w Gimnazjum w Lubni, która dnia (...) więcej

W dniach 18-22.05.2015 r. odbyła się wycieczka szkolna uczniów Gimnazjum z Lubni. Pierwszym jej punktem było zwiedzanie Jasnej Góry w Częstochowie. Uczniowie uczestniczyli w uroczystej mszy, (...) więcej

Sala zabaw "Honolulu" w Lipienicach k. Chojnic cieszy się niezwykłą popularnością. Tam też dzieci z grupy "Żabki" z Przedszkola nr 1 w Brusach wybrały się 3 czerwca 2015r., (...) więcej

W dniu 2 czerwca 2015 roku na Stadionie w Czersku dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wywalczyły miano mistrza powiatu w 4-boju lekkoatletycznym. W Powiatowych (...) więcej

Wyniki dziewcząt: Lp. Nazwisko i imiona Wynik Miejsce 1 Gierszewska (...) więcej

Na konkurs przesłano 59 wierszy własnego autorstwa, napisanych pismem komputerowym, nigdzie nie publikowanych. Tematem przewodnim w  roku 2015, (...) więcej

W dniach 5 i 6 czerwca br. odbyła się pielgrzymka dzieci kl. III i ich rodzin do Częstochowy. Naszym celem było dziękczynienie za łaski otrzymane w sakramentach. Wszyscy uczestnicy brali udział (...) więcej

2 czerwca br. w Szkole  Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia na uroczystym apelu szkolnym odbyło się podsumowanie Szkolnego Konkursu SKO. Gościem tego spotkania był Dyrektor Banku (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Kosobudach zaprosiły swoje mamy, aby uczcić to piękne święto, które przypada 26 maja. Sala przedszkolna stała się sceną, na której dzieci  w pięknych (...) więcej

26 maja w Szkole Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w kl. II odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Ta niecodzienna lekcja była okazją do autoprezentacji uczniów i dzieci. Każdy (...) więcej

1 czerwca każdego roku jest szczególnym dniem. Na całym świecie obchodzimy bowiem Międzynarodowy Dzień Dziecka. Tegoroczny dzień w przedszkolu minął nam równie wesoło i szybko jak każdego roku. (...) więcej

Zamiast planowanego wyjazdu do Fojutowa grupa „Żabki” z Przedszkola nr 1 w Brusach zorganizowała sobie rodzinną wycieczkę rekreacyjną  do Ekoparku „Szarlota” (Stare (...) więcej

W związku z trwającym w dniach 26.05.-1.06. 2015r.  Europejskim Tygodniem Sportu, uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Brusach wzięli udział w zorganizowanym z tego powodu Marszu (...) więcej

Dmuchane zamki, trampolina, karuzela czy bańki mydlane  - takie atrakcje czekały na dzieci, które 30 maja 2015 roku przyszły  na Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka organizowany (...) więcej

  W jaki sposób najlepiej spędzić Dzień Dziecka? Oczywiście na świeżym powietrzu! Jak co roku, 1 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale wraz z nauczycielami ruszyli na pieszą (...) więcej

Regionalnie i ekologicznie – pod tym hasłem odbyła się wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia z  Kosobud. W środę 10 czerwca 2015 r. uczniowie klas IV (...) więcej

Dnia 28 maja 2015r. na boisku sportowym w Czyczkowach spotkali  się wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach piłkarskich "GLPNSzP" - około 120 zawodników. Rozgrywki (...) więcej

Dzień 25 maja br. przebiegał w Gimnazjum w Lubni wyjątkowo twórczo i aktywnie. Działo się to za sprawą zaproszonych gości ze Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddziału w Tucholi. Grupa (...) więcej

Dnia 27 maja 2015 r. uczniowie Gimnazjum w Lubni udali się na wycieczkę do Łeby. Wyjazd ten, oprócz elementów czysto rekreacyjnych niósł ze sobą również cele edukacyjne. Na początek młodzież (...) więcej

Poniedziałek 1 czerwca 2015 r. był w Gimnazjum w Lubni Dniem Dziecka i Sportu. To radosne święto zaczęło się od przedstawienia pt. „Zamieszanie w krainie bajek”. W sposób dowcipny i (...) więcej

„Mądrze przekὸnёwac młodzёznᾶ…” – ta myśl prof.dr hab. Jerzego Tredera, którego nieodżałowanie kaszubszczyzna pożegnała w kwietniu tego roku (...) więcej

5 maja 2015r. w naszej szkole odbył się szkolny etap Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Nauczycielki j. angielskiego przygotowały test sprawdzający wiedzę uczniów z (...) więcej

20 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się niecodzienna impreza. Uczniowie szkoły gościli swoich rodziców. Wszyscy zaproszeni goście zebrali się licznie w sali gimnastycznej . (...) więcej

Europejski Tydzień Sportu stał się dla nas - uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia z Kosobud - pretekstem do niecodziennej wyprawy. 29 maja 2015 r. wraz z nauczycielkami, (...) więcej

28 maja 2015 r. już po raz trzynasty Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach zorganizowała Gminny Konkurs Czytelniczy. Tematem tegorocznej edycji były ptaki w (...) więcej

Dnia 29.05.2015 r. o godz. 10.00 w Brusach odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. O tytuł najlepszej żeńskiej drużyny piłkarskiej walczyły reprezentacje dwóch szkół: Gimnazjum  (...) więcej

„Nad  rzeczką opodal krzaczka, mieszkała kaczka – dziwaczka”.  Ten oraz inne wiersze polskich poetów, były tematem XII Gminnego Konkursu „Zaczarowany świat (...) więcej

W dniu 18 maja 2015 roku na Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt Uczennice z ośmiu szkół podstawowych gminy Brusy (...) więcej
2015-06-08 • Piknik rodzinny

 Maj to miesiąc spotkań na łonie natury. Tradycji tej zadość uczynili także uczniowie klasy IB Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie, którzy zostali zaproszeni na (...) więcej
2015-06-08 • Dzień Mamy u Misiaków

26 maja 2015 r. dzieci z grupy Misiaki z Przedszkola nr 1 w Brusach zaprosiły  swoje mamy na wycieczkę do Nadleśnictwa Woziwoda.  Dzieci z grupy Misiaki bardzo kochają i pamiętają o (...) więcej

27 maja odbył się dziesiąty Gminny Bieg na Orientację, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie. Bieg na orientację jest konkurencją szczególną, (...) więcej

W dniach od 20 do 25 kwietnia  45 uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z wychowawcami pojechało na wycieczkę w góry.  Trasa wycieczki to: (...) więcej

W dniach od 19 do 20 maja odbył się biwak klas V b i V d w Ośrodku Wypoczynkowym EFKA we Wielu. Uczniowie przebywali pod opieką wychowawców, p. Ireny Ryżek, p. Aleksandry Meyer oraz opiekunów p. (...) więcej

„Usta milczą, dusza śpiewa” czy fragmenty ze „Skrzypka na dachu” - takimi operowymi i operetkowymi przebojami uraczone zostały mamy, które 25 maja przybyły do Szkoły (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. błog. ks. Józefa Jankowskiego wraz z Panią Eweliną i Panią Kasią przygotowały nietypowy "dzień matki". W ramach obchodów (...) więcej

22 maja przedszkolaki z grupy ZUCHY wraz z nauczycielką wybrały się do biblioteki dziecięcej w CKiB w Brusach. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z działalnością biblioteki oraz pracą (...) więcej

Dnia 12.05.br. na stadionie w Brusach odbyła się Gimnazjada Miejsko - Gminna w Lekkiej Atletyce. Trenerami i opiekunami uczniów Gimnazjum w Lubni byli nauczyciele wychowania fizycznego: p. Anna (...) więcej

W poniedziałek 18 maja 2015r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się żywa lekcja przyrody. Dzieci w dwóch grupach miały okazję obejrzeć i dotknąć żywe (...) więcej

8 maja 2015r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się 6 edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W tym roku do konkursu (...) więcej

JESTEM KASZUBĄ… – edukacja regionalna dla przedszkolaków Dnia 20.05.2015 r. dzieci z Przedszkola nr 1 w Brusach z grupy Misiaki wybrały się do CKiB w Brusach. Dzięki uprzejmości (...) więcej
2015-06-03 • Na Kaszubach my mieszkamy

JESTEM KASZUBĄ… – edukacja regionalna dla przedszkolaków We wtorek 19.05.2015 r. dzięki zaproszonym do przedszkola gościom – pani Danucie Miszczyk i panu Arkadiuszowi Prieba (...) więcej

Nie po raz pierwszy wychowankowie Przedszkola nr 1 w Brusach wyjechali do Parku Wodnego w Chojnicach. Kolejna wycieczka rekreacyjna na basen odbyła się w środę 13 maja 2015 r. w godzinach (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!