1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W sobotni wiosenny dzień, 25.04.2015 r., już po raz IX odbywał się konkurs „Czёtanié Remùsa”. W tym roku gospodarzem była Szkoła Podstawowa w Czapiewicach. (...) więcej

21 kwietnia 2015 r. w Męcikale dzieci oraz ich opiekunowie wstali razem z pierwszymi promieniami wiosennego słońca, tak około godziny 5.00. Cóż było powodem tak wczesnej pobudki? Szkolna (...) więcej

25 kwietnia 2015r. w małej, ale bardzo gościnnej szkole w Czapiewicach odbył się IX Regionalny Konkurs Czytelniczy „Czëtanié Remùsa”, który zgromadził rekordową (...) więcej

23 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Ziemi. Akademię poprowadziła klasa V i VI, przygotowana przez p. (...) więcej

Ryk motorów i zapach spalin powodowały, że serce z emocji chciało wyskoczyć z piersi. Takie niesamowite wrażenia przeżyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale podczas pobytu na MOTO ARENIE W (...) więcej

21 kwietnia 2015r. Szkołę Podstawową im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach kolejny raz odwiedzili aktorzy Studia Artystycznego Akada. Tym razem wystąpili z programem „Po Polsce (...) więcej

W samo poniedziałkowe południe dzieci ze Szkoły Podstawowe w Kosobudach zgromadziły się  w sali gimnastycznej, aby obejrzeć spektakl teatralny pt. „Jaś i drzewo fasolowe”. Morał (...) więcej

16 kwietnia 2015r. uczniowie klas trzecich pisali Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty. Tegoroczny sprawdzian składał się z dwóch części : z języka polskiego i matematyki. Test z (...) więcej
2015-04-20 • Owoce i warzywa w szkole

W Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach realizowany jest program „Owoce i warzywa w szkole”. Jak co roku uczniowie poznają dobre wartości i działanie (...) więcej

10 kwietnia 2015r. w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” odbyło się spotkanie, które zgromadziło uczniów wyróżnionych w XIV Konkursie Humanistyczno – Przyrodniczym (...) więcej

15 kwietnia  br. w Szkole Podstawowej w Kosobudach  po raz pierwszy odbył się  pierwszy etap Szkolnego Konkursu Religijnego. Dzień ten upłynął w muzyczno-wokalnej atmosferze. Do (...) więcej

Podsumowano wyniki XII edycji wojewódzkiego konkursu pn." Zaproś gości do swej miejscowości". Zadaniem uczestników było stworzenie strony internetowej poświęconej atrakcjom (...) więcej

We wtorek 14.04.2015 r., grupa Misiaki z Przedszkola nr 1 w Brusach skorzystała z zaproszenia i wybrała się w odwiedziny do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach. Misiaki zostały zaproszone na (...) więcej

Wielką niespodziankę sprawił nam w tym roku zajączek. Przyszedł osobiście, aby obdarować dzieci słodkimi upominkami. Koszyczki z niespodzianką otrzymały najmłodsze dzieci z przedszkola (...) więcej

Dnia 10 kwietnia 2015r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach  odbyły się gminne eliminacje konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. Ze Szkoły Podstawowej im. Tajnej (...) więcej

30 marca 2015 roku dzieci z grup Żabek i Skrzatów z Przedszkola nr 1 w Brusach wybrały się wraz z wychowawczyniami do Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach.  Mimo niesprzyjającej pogody (...) więcej

Po wielu próbach wraz  z udziałem rodziców, dzieci oraz nauczycieli z grupy dzieci 4, 5 letnich Skrzatów wreszcie nadszedł ten długo oczekiwany dzień w którym wystąpiliśmy na małej scenie (...) więcej

Uczniowie Gimnazjum w Lubni, dnia 30.03.2015r,. brali udział w wydarzeniu społecznym  pt. "Dzień Zdrowia". Uczestniczyli w nim: młodzież gimnazjum, Rada Rodziców, dyrekcja, (...) więcej

27 marca 2015r. chętni uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach mogli skorzystać z atrakcji parku wodnego w Kościerzynie. Wyjazd zorganizowała p. Krystyna Teca, (...) więcej

Z przyjemnością informujemy, że konkurs "Karta wielkanocna” został rozstrzygnięty. Dnia 27 marca prowadzące konkurs: Pani Katarzyna Cysewska i Anna Kowalczyk, osobiście odwiedziły (...) więcej

„Alleluja biją dzwony. Alleluja echo głosi. Chrystus, bowiem Zmartwychwstały w serca nasze pokój wnosi.” 31 marca w Szkole Podstawowej w Męcikale odbyło się tradycyjne śniadanie (...) więcej

Dnia 25 lutego 2015 w Gimnazjum w Brusach odbyły się Gminne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej, w których brały udział Gimnazja z Lubni i z Brus. W  wyniku rozegranego spotkania Gimnazjum w (...) więcej

Uczniowie Gimnazjum  z Brus od października 2014 są uczestnikami XIV edycji  Ogólnopolskiego Konkursu   „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski ”. Konkurs przebiega (...) więcej

Z okazji Świąt Wielkanocnych uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie udali się do Nadleśnictwa Przymuszewo aby złożyć życzenia świąteczne oraz przekazać przygotowane upominki wszystkim (...) więcej

W 1984  roku, ogłoszonym Jubileuszowym Rokiem Odkupienia, postanowiono po raz pierwszy przedstawić Misterium Męki Pańskiej dla uczczenia męczeństwa Polaków. Misterium odgrywane jest każdego (...) więcej

"Żółty żubr zajada żur" - z takimi zawiłościami ortograficznymi oko w oko stanęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale biorąc udział w kolejnym Szkolnym Konkursie (...) więcej

Dnia 11 marca  br. w Gimnazjum w Brusach odbyła  się Powiatowa Gimnazjada  w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W zawodach wzięło udział 5 drużyn: Gimnazjum nr 2 z Chojnic, Gimnazjum z (...) więcej

Dnia 25 marca 2015 roku w Gimnazjum w Brusach odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W turnieju wzięło udział 7  cztero- osobowych drużyn ze szkół (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!