1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Na przełomie 2014/15 roku w naszej szkole odbył się Szkolny konkurs plastyczny  pt. „Dzieje patriarchy Jakuba i jego synów” dla kl. I-VI. Łącznie wpłynęło 87 prac. Komisja (...) więcej

11 lutego, od 23 lat, obchodzony jest Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II. Tego też dnia członkowie Szkolnego Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej im. (...) więcej

W czwartek 29 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Jan Pawła II w Brusach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej „czwórek” dziewcząt. W (...) więcej
2015-02-18 • SIATKARSKIE FERIE

 4 lutego 2015 r. uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  w Brusach pod opieką nauczycieli: Izabeli Dudek-Rogalli, Bartosza Rogalli, Moniki Mankiewicz, Bożeny Czapiewskiej oraz (...) więcej

Dnia 27 stycznia 2015r. w Gimnazjum w Brusach odbyły się Mistrzostwa Szkoły Piłki Siatkowej Dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje wszystkich klas. Po zaciętych walkach najlepszą (...) więcej

W przeddzień ferii zimowych, 30 stycznia 2015r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyły się szkolne zawody gimnastyczne. W zawodach mógł wziąć udział każdy (...) więcej

Dani 29 stycznia w CKiB im. Jana Karnowskiego odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci  i Dziadka. To dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla Babć  i (...) więcej

30 stycznia 2015 roku w grupie Skrzatów z Przedszkola nr 1 w Brusach odbył się koncert życzeń dla babci i dziadka. Był to dla nas wszystkich bardzo uroczysty dzień. Dzieci przybyły do (...) więcej

Dzieci 4-letnie z grupy „Misiaki” z Przedszkola nr 1 w Brusach wybrały się dnia 28 stycznia 2015 r. na wycieczkę do Czarnowa. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci ze znajdującą się (...) więcej

Dnia 28.01.2015r. w Gimnazjum w Lubni odbył się apel profilaktyczny przygotowany przez uczniów klasy III a i III b oraz pedagoga szkolnego Monikę Trawicką. Przedstawienie pt. „Telewizja (...) więcej

W karnawale wszyscy urządzają bale. To tradycja bardzo stara – strojów pięknych co niemiara… Niech się bawią duzi, mali zgromadzeni na tej sali! Tymi słowami 26 stycznia 2015 r. (...) więcej
2015-02-04 • Kolędowanie w Żabkach

,,Hej kolęda, kolęda hej kolędy to czas…” 28 stycznia 2015 roku w grupie  Żabek z Przedszkola nr 1 w Brusach  odbyło się kolędowanie.  Dzieci uroczyście ubrane (...) więcej

14 stycznia br. odbyła się kolejna edycja Gminnego Konkursu Muzycznego „Hej kolęda... – jak to leciało?”. Uczniowie szkół podstawowych już po raz czwarty prezentowali swoje (...) więcej

Dnia 23 stycznia 2015r. uczniowie klasy Ig  wraz z wychowawcą p. Martyną Ostrowską uczcili Dzień Babci i Dziadka. Dzieci pod kierunkiem nauczycielki przygotowały piękny program artystyczny. (...) więcej

21 stycznia 2015r. w Wiejskim Domu Kultury w Czyczkowach zebrała się pełna sala babć i dziadków oraz ich wnuków. Tego dnia bowiem wnuczęta miały coś do powiedzenia i wyśpiewania swoim babciom i (...) więcej

„Dziękujemy dzieciom za piękne występy, nauczycielom za przygotowanie części artystycznej. Wróciły nam wspomnienia z lat szkolnych. VIII Wieczór Kaszubski je fëjn. Tak (...) więcej

W poniedziałek 26 stycznia dzieci z Punktu Przedszkolnego w Czyczkowach oraz starszaki z zerówki bawiły się na balu karnawałowym.   Dla części przedszkolaków była to pierwsza taka zabawa (...) więcej

„Kocham mocno babcię, dziadka to nie żarty moi mili…” Grupa Stokrotek z Punktu Przedszkolnego zaprosiła swoje babcie i dziadków do przedszkola, aby razem z nimi świętować te (...) więcej

20 stycznia 2015 roku naszą szkołę odwiedzili przemili goście- Babcie i Dziadkowie uczniów klas I – III. Przybyli licznie i chętnie, bo bardzo kochają swoje wnuczęta. Dzieci z klasy I i (...) więcej

  Jaki dzisiaj dzień wesoły-najprawdziwsze święto! Widzę Babcię tak szczęśliwą-pięknie uśmiechniętą.Dziadek taki elegancki, pięknie ogolony.To dla Babci –mojej Babci, czyli jego (...) więcej

21 stycznia odbył się w sali Wiejskiego Domu Kultury w Zalesiu szkolny Dzień Babci i Dziadka. Dumni dziadkowie najpierw mieli okazję zobaczyć występ swych wnucząt z klas I-III i oddziału (...) więcej

Proce, koniki bujane, lale szmaciane i drewniane - tego typu zabawki kaszubskie reaktywowała młodzież w  miejscowości Czyczkowy w ramach projektu pt. "Kaszubskie zabawki i zabawy (...) więcej

Dnia 21 stycznia 2015 r. dzieci z grupy 4-latków – Misiaki obchodziły w Przedszkolu nr 1 w Brusach Dzień Babci i Dziadka. Podczas przygotowanej uroczystości wnuczęta zaprosiły swoje babcie (...) więcej

Dnia 20.01.2015r. w Gimnazjum w Lubni odbyła się dyskoteka karnawałowa. Przygrywał DJ Przemek Chełmowski z klasy III B. Młodzież wzięła udział w konkursie na najefektowniejsze przebranie (...) więcej

20 stycznia 2015r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się bal karnawałowy. W zabawie uczestniczyli uczniowie klas I, którzy bawili się wspólnie z wychowawcami przy (...) więcej

16 stycznia 2015 roku w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację w 2014 roku na terenie miasta i gminy Brusy kampanii „Zachowaj Trzeźwy (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach już po raz XV ogłosiło powiatowy konkurs „Projekt pocztówki wigilijnej 2014”. Jednym z tematów zaproponowanych uczniom (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!