1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Święta Bożego Narodzenia to czas wielkich przygotowań nie tylko w naszych domach, ale także i w szkole. Kiedy nadszedł ten dzień - 19 grudnia 2014 r. - w naszej szkole zapanowała świąteczna (...) więcej

Dnia 18-go grudnia br. na godz. 10:00 przybyli do sali Biedronek /odświętnie wystrojonej/ zaproszeni goście. Biały obrus, opłatek i sianko,  zapach palonych świec, piernikowych ciastek itp. (...) więcej

"Jest taki dzień tylko jeden w całym roku" 18 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne w grupie Słoneczek. Przedszkolaki wraz z wychowawczynią przygotowały Jasełka, na które zaproszono (...) więcej

Wtorek 16 grudnia 2014r. był dla kl. VI SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach innym wtorkiem niż zazwyczaj. Tego dnia bowiem przeżyli swą ostatnią wigilię w murach szkoły podstawowej. (...) więcej

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zorganizowało zbiórkę rzeczy, zabawek i słodyczy dla dzieci potrzebujących na zbliżające się Święta Bożego (...) więcej

Chcę być dobrym kolegą- takie hasło towarzyszyło Misiakom ostatnimi dniami w przedszkolu. Kto to jest przyjaciel? Co to znaczy być dobrym kolegom? Na te pytania Misiaki odpowiadały w ciągu (...) więcej

13 grudnia 2014r. w CKiB w Brusach odbył się konkurs „Mój Jan Karnowski z Czarnowa”. Na konkurs przybyli uczestnicy z Gminy Brusy, Chojnice i Kartuzy. Konkurs polegał na recytacji (...) więcej

11 grudnia 2014r. uczniowie kl. IV pod opieką wychowawcy p. Krystyny Teca wcielili się w tradycyjne role kaszubskich kolędników, by podtrzymać tradycję chodzenia od domu do domu z życzeniami i (...) więcej

Dnia 28 listopada 2014r. uczniowie klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach udali się na wycieczkę do Swornegaci. Głównym celem wyjazdu był udział w warsztatach ukazujących (...) więcej
2014-12-23 • Teatr AKADA w Czyczkowach

15 grudnia 2014r. Szkołę Podstawową im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach nawiedzili aktorzy ze studia artystycznego AKADA z Suwałk. Celem przedstawienia teatralnego było zachęcenie (...) więcej

19 grudnia 2014 r. w Gimnazjum w Lubni odbyły się Jasełka Kaszubskie, które wprowadziły społeczność szkolną w świąteczny nastrój. Sztukę pt. „Dzéwczã ze (...) więcej
2014-12-23 • Misiaki w Świecie Mai

Dnia 10 grudnia, grupa Misiaki z Przedszkola nr 1 w Brusach wybrała się na wycieczkę do Chojnic. Celem wycieczki był „Świat Mai”, a więc to co dzieci lubią najbardziej- plac zabaw, (...) więcej
2014-12-23 • Sukces uczennic z Kosobud

W sobotę 13 grudnia odbył się konkurs o zasięgu regionalnym „Mój Jan Karnowski z Czarnowa”, który został zorganizowany przez  Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział w (...) więcej

Dnia 17 grudnia 2014 roku, uczeń Gimnazjum w Lubni Kacper Rozek z kl. III a uczestniczył w V Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego „Deutsch macht Spaß”. Konkurs (...) więcej

25 listopada uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci do społeczności Gimnazjum w Brusach. Na jedno popłudnie szkoła zamieniła się w Gimlandię, a pierwszoklasiści musieli wziąć (...) więcej

Pod tym hasłem klasa 1f SP im. Jana Pawła II w Brusach wspominała Świętego Mikołaja, który lubił obdarowywać innych podarkami. Pierwszaki pod okiem wychowawczyni przygotowywały paczuszki dla (...) więcej

Dnia 10 grudnia 2014 r. uczniowie klasy II w składzie Julia Krzoska, Teofil Dorszyński, Karol Łonski ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie reprezentowali szkołę na (...) więcej

         Uczniów klas I Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   w Leśnie odwiedził strażak OSP z Leśna ,pan Mirosław Radtke, (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczniowie uczą się jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Klasy I we wrześniu przystąpiły do programu „Klub bezpiecznego Puchatka”. W (...) więcej

Do uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie przybył  Święty Mikołaj z ogromnym workiem prezentów. Mikołaj odwiedził uczniów wszystkich klas  i dla każdego (...) więcej

Grudzień to miesiąc, na który przedszkolaki czekają cały rok. 5 grudnia grupę Słoneczek niespodziewanie odwiedził długo oczekiwany Święty Mikołaj. Przedszkolaki zaśpiewały Mikołajowi piosenkę, (...) więcej
2014-12-16 • Słoneczka w Świecie Mai

Grupa Słoneczek wraz z opiekunami wybrała się 27.11br. na wycieczkę do centrum rozrywki "Świat Mai". W tym dniu dzieci mogły korzystać bez ograniczeń ze zjeżdżalni, basenu kulkowego, (...) więcej

25.11.2014r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt."Mój kochany pluszowy miś". Dziewczynki z grupy Słoneczek z Punktu Przedszkolnego w Brusach wykonały piękne obrazki swoich (...) więcej

Z okazji "spóźnionego" Mikołaja dzieci z Punktu Przedszkolnego przy SP im. błog. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach w poniedziałek - 8.12.2014, pojechały do Centrum Zabaw (...) więcej

Najmłodsze dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie bardzo lubią ten dzień. Mogą wtedy przynieść do przedszkola swoją najukochańszą zabawkę-misia. Wspólne zabawy (...) więcej

W ubiegły wtorek, 9 grudnia uczniowie klasy czwartej ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach w ramach zajęć z j. kaszubskiego wyjechali do Chojnic. Tam uczestniczyli (...) więcej

O tym, że miło być obdarowywanym, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak równie przyjemnie jest wręczać upominki drugiej osobie. W myśl tej zasady w Szkole Podstawowej w Męcikale, jak co roku, (...) więcej

8 grudnia, w pochmurny  poniedziałkowy ranek, do Szkoły Podstawowej w Kosobudach zawitał niezwykły gość. Swą wizytą sprawił ogromną niespodziankę wszystkim dzieciom, tym najmłodszym i tym (...) więcej

„Mikołaj, mikołaj jedzie samochodem…” W piątek, 5 grudnia od samego rana można było słyszeć tę wesołą piosenkę w sali Misiaków. Przedszkolaki przekonane były, że gdy będą (...) więcej

Dnia 8 grudnia 2014 r. w KLO w Brusach odbyła się II edycja Konkursu Pięknego Czytania dla uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych. Uczniowie mieli okazję w tym roku prezentować fragmenty tekstów (...) więcej

Andrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju. Tego dnia, zgodnie z tradycją, św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy za sprawą znaków- wróżb. 27 listopada uczniowie klasy I b spotkali się na wieczorze (...) więcej

Dnia 5 grudnia 2014r. odbył się III Międzyszkolny Mikołajkowy Konkurs Ortograficzny zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Zalesiu. Jak co roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. (...) więcej

„7 krasnoludków  ratuje śpiącą królewnę” - tak brzmiał tytuł bajki, na którą 2 grudnia 2014r. pojechali uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale do ChDK. Film bardzo sie (...) więcej

  Dnia 27 listopada dzieci z Punktu Przedszkolnego w Brusach z grupa „Smerfy” odwiedziły Centrum Edukacji i Rozrywki w Chojnicach. Świat Mai to miejsce, które łączy wszystko (...) więcej

  Dnia 28 Listopada nasze przedszkole odwiedził niezwykły gość: pan leśniczy Jacek Orzłowski. Pan Jacek opowiedział nam o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. (...) więcej

  Miś, to jedna z najbardziej znanych i ulubionych zabawek wszystkich dzieci. Dlatego i w tym roku dzieci postanowiły uczcić jego święto. W grupie „Smerfów” z Punktu (...) więcej

„Pasowanie na przedszkolaka" to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Dzieci z (...) więcej

Na sali świetlicy w Rolbiku bawiły się dzieci ze Szkoły Podstawowej z Rolbika absolwenci tej szkoły. Panie wychowawczynie zorganizowały wiele ciekawych zabaw i konkursów, tradycyjne  lania (...) więcej

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 20 listopada b.r w szkolnej sali. Na holu korytarza można było pooglądać prace nagrodzone oraz prace pokonkursowe. Konkurs tego roku zaadresowany był również (...) więcej

28 listopada 2014r. do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zawitał miły i niespodziewany gość – św. Mikołaj ze swoim pomocnikiem reniferem. Mikołaj opowiadał o (...) więcej

28 listopada 2014r. w Sobowidzu, odbyły się Półfinały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym ,do którego awansowała  po rozgrywkach gminnych i powiatowych drużyna ze (...) więcej

26 listopada 2014 r, w ramach promowania aktywności ruchowej wśród młodzieży Gimnazjum w Brusach,   zorganizowany został popołudniowy wyjazd na lodowisko do Gdańska. Uczniowie podczas (...) więcej

W ramach zajęć pozalekcyjnych odbywały się międzyklasowe turnieje piłki nożnej dziewcząt. W dniu 24.10.2014 r. zostały rozegrane eliminacje klas I, tydzień później (31.10.2014 r.) eliminacje (...) więcej

„Na noc św. Andrzeja dziewkom z wróżb nadzieja”. W ten tajemniczy i pełen wróżb wieczór swoją przyszłość poznać mogły nie tylko dziewczynki ale chłopcy, którzy 27 listopada przyszli (...) więcej

Dzień 25 listopada wpisał się w życie przedszkolne już na stałe. W tym dniu swoje święto obchodzi pluszowy miś.  Wszystkie przedszkolaki we wtorkowy ranek przyszły ze swoim ulubionym (...) więcej

Światowy Dzień Pluszowego Misia stał się wyjątkowym dniem w Przedszkolu nr 1 w Brusach. 25.11.2014 dzieci świętowały Dzień Pluszowego Misia. Przedszkolaki z grup 4 i 5 letnich przygotowały (...) więcej

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie – pluszowe misie opanowały salę w grupie Misiaki. Przytulanki przybyły do Przedszkola nr 1 do grupy Misiaki ze swoimi małymi właścicielami dnia (...) więcej

26 listopada 2014r. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zorganizował Andrzejki połączone z Dniem Pluszowego Misia. Opiekę nad dziećmi sprawowali (...) więcej

26 listopada 2014 r. już po raz kolejny uczniowie klas IV- VI uczestniczyli w spotkaniu z książką i filmem zorganizowanym przez bibliotekę i samorząd szkolny pod opieką pań Małgorzaty (...) więcej

Dnia 21listopada 2014r. uczniowie klasy IIIc ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrali się na wycieczkę do Swornegaci. Po przyjeździe na miejsce najpierw zwiedzili malowniczą (...) więcej
2014-12-04 • Nauka pływania

Od 29 września do 3 listopada 2014 roku uczniowie klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach  uczestniczyli w zorganizowanym programie nauki pływania. Każdy uczeń trzykrotnie (...) więcej

Dnia 24 listopada 2014 roku w murach SP im. Jana Pawła II w Brusach pojawił się teatr i to nie byle jaki. Byli to artyści Scen Wybrzeże ze spektaklem pt. „ Podróż w krainę czarodziejskich (...) więcej

Podczas uroczystego apelu 7 listopada 2014 społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach świętowała 96 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Polska była w niewoli przez (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się apel z okazji Dnia Niepodległości . Uczniowie poprzez montaż słowno-muzyczny przedstawili wydarzenia i postacie (...) więcej
2014-12-04 • Misiaki w piekarni

24 listopada 2014 r. dzieci 4-letnie z Przedszkola nr 1 w Brusach z grupy Misiaki udały się na wycieczkę do piekarni w Brusach. Przedszkolaki miały możliwość zobaczyć, jak wyglądają poszczególne (...) więcej

Uczniowie klasy I byli w sklepie spożywczym, gdzie rozróżniali i nazywali owoce i warzywa. Pani ekspedientka zaprezentowała uczniom wagę elektroniczną i szalkową oraz opowiedziała o swojej (...) więcej

W dniach 28-29 listopada 2014 roku uczniowie Gimnazjum w Brusach, we współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach zorganizowali w naszym mieście Świąteczną Zbiórkę Żywności – w ramach (...) więcej

W dniach 05.10. – 22.10.2014r. społeczność  Gimnazjum w Lubni  zaangażowała się w zbiórkę na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (...) więcej

W dniach pamięci o zmarłych uczniowie za Szkoły Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie porządkowali więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!