1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wraz z opiekunami odwiedzili Centrum Zabaw „Świat Mai” w Chojnicach.Dzieci z radością (...) więcej

Uczeń klasy II, Teofil Dorszyński, ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie zdobył wyróżnienie w Gminnym Konkursie Fotograficznym „Pozostałości  lata”. (...) więcej
2014-11-27 • Strażacy w Leśnie

21 października 2014 roku Szkołę Podstawową odwiedzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie. Panowie S. Gliszczyński, M. Radtke i J. Dubicki zaprezentowali uczniom sprzęt strażacki, (...) więcej

Dnia 12 listopada 2014r. członkowie Szkolnego Koła Caritas Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zorganizowali uroczyste spotkanie  z opiekunem ks. Andrzejem Dombrowskim. Przy (...) więcej
2014-11-27 • Ślubowanie w Leśnie

16 października 2014 roku odbyło się ślubowanie uczniów klasy Ia i Ib w Leśnie. Na uroczystości towarzyszyli uczniom rodzice. To był ważny dzień w życiu każdego pierwszaka. Punktem kulminacyjnym (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zorganizowano dla uczniów klas pierwszych konkurs różańcowy pt. „Różaniec modlitwą mojego życia”. Przez cały miesiąc październik (...) więcej

19 września 2014r. w Teatrze Miejskim w Kwidzynie odbyła się uroczystość Wojewódzkiej Inauguracji Sportowej Roku szkolnego 2014/15 oraz Podsumowania Współzawodnictwa  Sportowego Województwa (...) więcej

Dnia 19 listopada 2014 r. dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego wybrały się na wycieczkę do Chojnic. Celem tej wyprawy było Centrum Zabaw „Świat Mai”. Na dzieci czekało mnóstwo (...) więcej

W dniu 13 listopada  2014 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach przeprowadzono zajęcia pod hasłem „ Uczymy ratować”. Uczniowie klas od III do VI zapoznawali się z techniką (...) więcej

Dnia 31 października przedstawiciele klas pierwszych zostali  oficjalnie powitani w świetlicowej gromadzie. Zanim nastąpił uroczysty moment pasowania, dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju (...) więcej

18 listopada „Zuchy” i „Skrzaty” z Przedszkola Nr 1 w Brusach udały się do Czerska, na spotkanie z leśniczym- Eligiuszem Osowickim, by w jego towarzystwie obserwować (...) więcej

Dnia 7 listopada 2014roku w Gimnazjum w Lubni odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie klas II przedstawili historię utraty oraz odzyskania niepodległości (...) więcej

Dnia 16 października 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie obchodzono Dzień Nauczyciela i ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła Msza święta (...) więcej
2014-11-25 • Wycieczka do parku

6 października 2014 roku dzieci klasy Ia i Ib wybrali się na pieszą wycieczkę do pobliskiego parku. Dzieci obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, zbierały liście drzew, kasztany i (...) więcej
2014-11-25 • Orange w Leśnie

6 października 2014 r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się wyjątkowa impreza. Firma Orange w ramach projektu „Szerokopasmowe Pomorskie” (...) więcej

14 listopada 4  uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach wzięły udział w Konkurskie Recytatorskim, który został zorganizowamy przez Szkołę Podstawową w (...) więcej

6 listopada uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach w ramach zajęć z języka kaszubskiego odwiedzili ,,Chatę Kaszubską" w Brusach Jagliach. (...) więcej

Czwartek, 13 listopada 2014 r.,  upłynął uczniom naszej szkoły pod hasłem bezpieczeństwa. W naszej placówce gościł pan Janusz Szmaglik z OSP w Brusach. Najpierw spotkał się z grupą (...) więcej
2014-11-25 • Nagrody dla Kosobud

W piątek 14 listopada 2014 r. uczennice Szkoły Podstawowej w Kosobudach uczestniczyły  w VI Kaszubskim Konkursie Poetyckim „Poetyckie podróże po Kaszubach”, który odbył się w (...) więcej

14 listopada 2014r. uczniowie z Czyczków początek weekendu spędzili w szkole. I mimo, że było już popołudnie, każdy chętnie przyszedł do niej po raz drugi, bowiem odbyła się projekcja ciekawego (...) więcej

14 listopada 2014r. w Szkole Podstawowej w Męcikale już po raz szósty odbył się konkurs Poetyckie Podróże po Kaszubach. Z roku na rok konkurs się rozrasta, a uczniowie bardzo chętnie w nim (...) więcej

7 listopada z okazji zbliżającego się Święta Odzyskania Niepodległości społeczność Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zebrała się na apelu, który przygotowała p. (...) więcej

13 listopada  br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki nawiązujące do tego ważnego wydarzenia w życiu (...) więcej

W kuchni naszej mamy gotujemy sami…   O tym, jak smaczne są potrawy przygotowywane przez kucharki w szkolnej stołówce przekonaliśmy się nie raz i nie dwa; o tym, jak ciężka jest (...) więcej

W dniu 5 listopada 2014 roku w Gimnazjum w Brusach już po raz drugi zorganizowano zajęcia w planetarium  dla wszystkich uczniów klas pierwszych. W ramach zajęć i specjalnego pokazu (...) więcej

W dniach 16 -18 października 2014r. uczniowie Gimnazjum w Brusach uczestniczyli w rekreacyjno-sportowym wyjeździe na pełną atrakcji tropikalną wyspę pod Berlinem. Podczas całodniowego pobytu w (...) więcej

23 października 2014r. w Swornychgaciach odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Indywidualnych Biegach Przełajowych. W kategorii dziewcząt Gimnazjum w Brusach i Gminę Brusy reprezentowały: (...) więcej

Dnia 8 października 2014 r. w Konarzynach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Chłopcy Szkoły Podstawowej w Brusach (...) więcej

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II –PRZYJACIEL DZIECI to temat przewodni tegorocznego wspomnienia papieża Polaka. Najstarsi uczniowie naszej szkoły przedstawili kilka myśli o dzieciach z lat pontyfikatu (...) więcej
2014-11-21 • W nagrodę na wycieczce

W dniu 06.11.2014 r. uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczestniczyli w autokarowej wycieczce zorganizowanej przez Zaborski Park (...) więcej

Uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, Zuzanna Maria Maciejewska, została wyróżniona w powiatowym konkursie EKO-ART. Jest to konkurs recytatorski poezji i prozy (...) więcej

W dniach 23 i 24 października 2014 roku w Jastrzębiej Górze odbyło się seminarium Szkół Promujących Zdrowie z województwa pomorskiego pod nazwą „SMACZNA SZKOŁA” zorganizowane przez (...) więcej

W związku z minionym Dniem Wszystkich Świętych uczniowie ze Szkoły  Podstawowej w Rolbiku odwiedziły groby swoich bliskich, a dokładnie miejsce poległych  podczas II wojny światowej. (...) więcej

Maluchy z Punktu Przedszkolnego przy SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowaxch miały możliwość nauczyć się przygotowywania i wypieku pysznych gofrów.. Panie zgromadziły potrzebne (...) więcej

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, w refleksyjnych nastrojach,  grupa młodzieży ucząca się języka kaszubskiego w Gimnazjum w Lubni z klas II i III, wybrała się na wycieczkę do (...) więcej

24 października był dniem szczególnym dla Misiaków. Odświętny ubiór dzieci, przyozdobiona sala wskazywały że, tego dnia wydarzy się coś specjalnego, otóż dzieci zostały przyjęte w poczet  (...) więcej

Dnia 7 listopada cała społeczność Szkoły Podstawowej w Kosobudach spotkała się na uroczystym apelu, by uczcić zbliżające się Święto Niepodległości.    Grupa uczniów pod kierunkiem pań (...) więcej
2014-11-13 • Polski EKO – ART

Po eliminacjach wstępnych przeprowadzonych w szkołach, dnia 22.10.2014 r., odbył się etap powiatowy kolejnej edycji konkursu recytatorskiego poezji i prozy o tematyce przyrodniczej i (...) więcej
2014-11-07 • PAMIĘTAMY…

Dnia 31 października 2014r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Kosobudach udali się na pieszą wycieczkę  do Pomnika Ofiar Zbrodni Hitlerowskich 1939-1945, który znajduje się przy (...) więcej

Dnia 30 października 2014 r. w Przedszkolu nr 1 w Brusach w grupie ,,Skrzaty” odbyła się uroczystość  pasowania na przedszkolaka.  Do grona przedszkolnej społeczności (...) więcej

W środę 22 października dzieci z grupy Misiaki wybrały się w odwiedziny do Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach. Na miejscu przedszkolaki przywitał Pan Strażak, który opowiedział zaciekawionym (...) więcej

W poniedziałek 20 października grupę Misiaków odwiedził Pan Policjant Rafał Szczęsny. Gość rozmawiał z dziećmi na temat zasad o ruchu drogowym, a także dał dzieciom kilka wskazówek jak zachować (...) więcej

22 października 2014r. cała społeczność Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach obchodziła 11 rocznicę nadania jej imienia. Świętowanie rozpoczęło się od uczestnictwa (...) więcej

W dniach pamięci o tych, co już odeszli, których już nie ma wśród nas uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie porządkowali groby ludzi, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Dzieci (...) więcej
2014-11-04 • XIV Dzień Papieski

             XIV Dzień Papieski upłynął w tym roku pod hasłem „Świętym bądźcie”.   Z tej okazji w Szkole (...) więcej

W poniedziałek 20 października 2014 r. uczniowie uczący się języka kaszubskiego ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   w Leśnie i Szkoły Filialnej w Przymuszewie (...) więcej

Chojnicki Dom Kultury, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oraz Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej zorganizowali kolejną edycję konkursu recytatorskiego „Kaszubski (...) więcej

W dniu 8 października 2014 r. w Konarzynach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. W zawodach rywalizowały mistrzynie gmin naszego powiatu oraz (...) więcej

27 października 2014 r. w Chojnicach odbył się konkurs recytatorski poezji i prozy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej "EKO - ART". Tego dnia swoje niezwykłe umiejętności (...) więcej

29 października 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej z Kosobud wybrali się do kina „Remus” w Kościerzynie. Obejrzeli tam film „Wakacje Mikołajka” w reżyserii Laurenta (...) więcej

21 października 2014r. w Gimnazjum w Brusach, odbyła się akcja propagująca zdrowe odżywianie i spożywanie drugiego śniadania wśród młodzieży pod nazwą ,,Zdrowa kanapka''. Kanapki wykonane (...) więcej

W dniu 15 października br. w Gimnazjum w Lubni odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na początku uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie  i zostali w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!