1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

14 kwietnia 2014 r. w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach rozstrzygnięto I etap Wiosennego Konkursu przeznaczonego dla dzieci kl.0 i I powiatu chojnickiego. (...) więcej

3 maja minęła kolejna -223 rocznica uchwalenia najstarszej polskiej Konstytucji. Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbyła się uroczysta akademia. (...) więcej

3 2 1 Internet 2013 tak brzmiał tytuł spotkania, które odbyło się w piątek 16 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej w Męcikale. Szkolenie dla uczniów klas IV-VI przeprowadziła przedstawicielka PPP (...) więcej

Dnia 12 maja 2014 r. ponad 40 uczniów Gimnazjum w Lubni udało się na wycieczkę do Gdyni. Wyjazd ten, oprócz elementów czysto rekreacyjnych niósł ze sobą również cele edukacyjne. Na początek (...) więcej

W Zespole Szkół im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach odbyło się rozdanie nagród w II edycji konkursu fotograficznego „Piękno przyrody”. Uczennica (...) więcej

14 maja w grupach Muchomorków i Zuchów z Przedszkola nr 1 w Brusach odbyły się zawody sportowe. Przed rozpoczęciem zawodów obie drużyny złożyły uroczyste przyrzeczenie, w którym dali słowo iż (...) więcej

15 maja 2014r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyły się powiatowe eliminacje 43 Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Kaszubskiej ,,Rodnô (...) więcej

13 maja 2014r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się 5 edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W tym roku do konkursu (...) więcej

  Szkoła Podstawowa w Kosobudach od XI 2013 do VI 2014 r. uczestniczy w ogólnopolskim programie „Aktywna edukacja”. Trzech nauczycieli biorący udział w programie i dyrektor (...) więcej

Uczniowie klasy IV b I IV d w niecodzienny sposób utrwalili wiadomości o hymnie narodowym zdobyte na lekcjach j. polskiego i historii. W środę 14 maja 2014r. pod okiem wychowawczyń i (...) więcej
2014-05-27 • Dzień Ziemi w Leśnie

        Dnia 30.04.2014r.uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie brali udział w zabawach i konkursach przygotowanych z okazji (...) więcej

Dnia 9 maja 2014 r.  w Gimnazjum nr 1 w Chojnicach został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Jan Paweł II w oczach dziecka”. W konkursie wzięło udział 117 uczniów z całego (...) więcej

8 maja 2014 roku wybrali się na swoją coroczną wycieczkę. Tym razem postanowili zwiedzić Toruń. Pierwszym punktem programu był pobyt w „Muzeum Piernika”, gdzie po krótkiej prelekcji, (...) więcej

Dnia 8.05. b.r. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Leśna i Przymuszewa udali się do Teatru Muzycznego , w Gdyni ,aby obejrzeć musical ,,Shrek’’. Wrażenie na wszystkich zrobił rozmach (...) więcej
2014-05-27 • Wyprawa do Gdynii

25.04.2014 r. uczniowie klas IV-VI  Szkoły Podstawowej w Leśnie pod opieką pań S.Chełmowskiej Malich , Z. Peplińskiej , K.Błoch  i E.Topki udali się na wyprawę do Gdyni. Atrakcji było (...) więcej

5 maja 2014r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Do Konkursu przystąpiło 11 uczniów z klas V oraz 16 (...) więcej
2014-05-26 • Słoneczka w szkole

12 maja Słoneczka z Punktu Przedszkolnego w Brusach wybrały się w odwiedziny do szkoły. Dzieci z grupy Słoneczek od września rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej w Brusach dlatego też były (...) więcej

10 maja 2014r. 4 osobowa grupa uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wzięła udział w regionalnym konkursie „Czytanie Remusa”, który co roku odbywa (...) więcej

„Na miarę Broadwayu!” – tak brzmi jedna z wielu opinii na temat największej produkcji w historii gdyńskiego Teatru, czyli pozbawiony higieny i dobrych manier zielony Ogr, (...) więcej

W dniu 30 kwietnia 2014 r. obchodzono w szkole podstawowej w Brusach uroczystość kanonizacji Jana Pawła II, patrona szkoły, i rocznicę Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w (...) więcej

9 maja 2014 r. uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Kosobudach, Oliwia Kin, odebrała nagrodę uzyskaną w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moje wymarzone wakacje w Europie” (...) więcej

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach już po raz drugi zorganizowało konkurs o Wielkim Polaku – już świętym – Janie Pawle II. Konkurs obejmował kategorie wiekowe od (...) więcej

30 maja 2014 roku wychowawczynie grup Biedronki i Zuchy z Przedszkola nr 1 w Brusach zabrały swoich przedszkolaków do lasu w leśnictwie Parzyn. Celem wycieczki było zapoznanie się z pracą (...) więcej

Dieta chudej Haliny – tak brzmiał tytuł tekstu ortograficznego, z którym zmierzyli się uczniowie grupy starszej  na Szkolnym Konkursie Ortograficznym „Ortek” 2014. Konkurs (...) więcej

„Tajniki kultury kaszubskiej” – pod tym hasłem, dnia 05.05.2014r., odbyły się warsztaty regionalne prowadzone przez mieszkanki Brus p. Irenę Peplińską i p. Gabrielę Wanta. (...) więcej

7 maja 2014 r. uczniowie kl. I – III Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, pod opieką nauczycielek: p. Ireny Daniels, Elżbiety Rzeźnik i Anny Pestka, wzięli (...) więcej

Dnia 6 maja 2014 roku dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach obejrzały spektakl pt. ,,Tajemnica zaginionych liter" w wykonaniu aktorów z Teatru (...) więcej

Dnia 16.04.2014r. dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odwiedził wielkanocny zajączek. Przedszkolaki szukały niespodzianek zostawionych przez (...) więcej
2014-05-07 • Słoneczka w ZOO

15.04.2014 Słoneczka z Punktu Przedszkolnego w Brusach wybrały się na wycieczkę do ZOO koło Człuchowa. Pogoda była wymarzona. Dzieci z wielką ochotą spacerowały po ZOO, podziwiając kolejno (...) więcej
2014-05-07 • Program profilaktyczny

Dnia 28 kwietnia w Gimnazjum w Brusach odbył się program profilaktyczny- odżywianie młodzieży. Zajęcia, przeprowadziła pani Iwona Jażdżewska z  Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej (...) więcej

Dnia 02.05.2014 r. uczennice Gimnazjum w Brusach brały udział w Turnieju Piłki Nożnej z okazji X rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Piłkarki nożne reprezentujące UKS Gryf Brusy (...) więcej

23 kwietnia 2014 roku odbył się apel z okazji Światowego Dnia Ziemi pod hasłem „Zmieniaj nawyki- nie klimat”. W tym roku przybliżyła tę tematykę klasa III b w przedstawieniu pt (...) więcej

Świetnie spisał się reprezentant Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, Bartosz Ossowski w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Gdyni. (...) więcej

29 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się akademia z okazji Dnia Ziemi, którą przygotowali uczniowie kl. V i VI pod kierunkiem p. Grażyny (...) więcej

Dzień po doniosłym dla Polaków wydarzeniu – kanonizacji Jana Pawła II – społeczność Czyczków oraz zaproszeni goście zebrali się na placu przed szkołą, by uczcić wielkiego świętego. (...) więcej

23 kwietnia 2014 r. uczniowie klas IV- VI z Kosobud rozpoczęli kilkudniowy pobyt w Zielonej Szkole w Schodnie. Placówka ta położona  jest na malowniczych terenach Wdzydzkiego Parku (...) więcej

 W dniu 28 kwietnia 2014roku obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu odbył się uroczysty apel w czasie którego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów. Przebieg (...) więcej

Dnia 16 kwietnia uczennice Gimnazjum w Brusach brały udział w Półfinale Wojewódzkiej Gimnazjady Piłki Siatkowej Dziewcząt w Starogardzie Gdańskim. Gimnazjalistki z Brus rozegrały trzy spotkania; (...) więcej

„WIELKANOC WIELU KULTUR” – pod tym hasłem dnia 15.04.2014r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się przedświąteczne spotkanie połączone z (...) więcej

Dnia 25.04.2014 r. (piątek) o godz. 16.30 zespół UKS Gryf Brusy brał udział w towarzyskich meczach piłki nożnej dziewcząt w Chojnicach. Reprezentacja UKS Gryf Brusy składa się z uczennic (...) więcej

Zajączka słodkiego, śmigusa mokrego, pisanek kolorowych, świąt wesołych i zdrowych &#x2013; takie życzenia składali sobie uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Męcikale dzieląc się (...) więcej

W środę 16 kwietnia w Szkole Podstawowej w Męcikale rozstrzygnięty został konkurs na wianek wielkanocny, którego organizatorem był nauczyciel Łukasz Gerigk. Celem konkursu było pobudzenie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!