1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

„WIELKANOC WIELU KULTUR” – pod tym hasłem dnia 15.04.2014r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się przedświąteczne spotkanie połączone z (...) więcej

14 kwietnia 2014r. wychowawczynie grup Żabki i Muchomorki z Przedszkola nr 1 w Brusach zabrały swoich wychowanków do Teatru Lalki w Słupsku na przedstawienie pt. Misie Ptysie. Ponad 2-godzinna (...) więcej

W tym roku wielkanocny zajączek również pamiętał o uczniach ze Szkoły Filialnej w Przymuszenie i obdarował ich słodkimi upominkami. Dzieci przystroiły koszyczki i wykonały gipsowe baranki, (...) więcej

„Najlepsza część ludzkiego więcej

W pierwszy dzień wiosny najmłodsze dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie przywitały nową porę roku radosnym spacerem. Barwny korowód przeszedł ulicami witając (...) więcej

Palma wielkanocna to nieodłączny atrybut Świąt Wielkanocnych, zwanych na Kaszubach Jastrami.  To ważne, by nasze rodzime tradycje były kultywowane.  Trzeba włożyć wiele pracy i czasu (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyły się eliminacje do rejonowego konkursu czytania w języku kaszubskim „Czytanie Remusa”. Przystąpiło do nich łącznie 22 uczniów: 15 z klas (...) więcej

Już od kilku miesięcy trwały w Szkole w Kosobudach zmagania uczniów w konkursie „Mam Talent”. Dzieci prezentowały swoje umiejętności w różnych dziedzinach:  śpiew, (...) więcej

Na zaproszenie pana Jana Kozłowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego uczniowie Gimnazjum w Brusach (Aleksandra Miloch, Szymon Januszewski oraz Patryk Janikowski) wyjechali w dniu 06.04.2014r (...) więcej
2014-04-24 • Wycieczka do kwiaciarni

Dnia 7.04.2014 r. dzieci z zerówki w Szkole Podstawowej im .Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odwiedziły miejscową kwiaciarnię. Dzięki uprzejmości pani Ireny Banasiak zapoznaliśmy się z (...) więcej

5 kwietnia 2014r. na bruskim stadionie odbyły się III APRYLISOWE MINI ZAWODY PSICH ZAPRZĘGÓW – CANICROSS. Udział w nich wzięła uczennica SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w (...) więcej

Dnia 14 kwietnia b.r. został zaproszony do naszej szkoły teatrzyk. Głównym celem było poruszenie tematyki uzależnień: alkoholu, nikotyny, narkotyki, agresji, przemocy; zjawiska coraz bardziej (...) więcej

7 kwietnia 2014r. do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach po raz kolejny zawitał teatr, by uczniom, zwłaszcza tym najmłodszym w sposób zabawny i przystępny przybliżyć (...) więcej

10 kwietnia 2014r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Kościerzyny, zorganizowaną przez nauczycielkę religii i (...) więcej
2014-04-16 • Gimnastyczki z Czyczków

26 marca 2014r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Mistrzostwa Gminy Brusy Szkół Podstawowych w Gimnastyce Dziewcząt. Wzięła w nim udział również reprezentacja Szkoły (...) więcej

Z przyjemnością informujemy, że konkurs "Zwierzęta jako symbol Świąt Wielkanocnych" został rozstrzygnięty. Dnia 9 kwietnia b.r. do naszej szkoły zaprosiliśmy laureatów konkursu wraz z (...) więcej

Po raz pierwszy uczniowie klas III i IV  ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przystąpili do II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Szlakiem pomorskich baśni i (...) więcej

W Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach  wspólnie z rodzicami wychowanków prowadzimy akcję „Rodzice czytają bajki dzieciom.” Czytanie bajek (...) więcej

Dnia 8 kwietnia 2014 r. Krasnoludki wspólnie ze Stokrotkami z Punktu przedszkolnego w Brusach wybrały się na wycieczkę do Woziwody. Tam w towarzystwie p. leśniczego poznawały zwierzęta (...) więcej

2 kwietnia 2014r. nauczycielki z Przedszkola nr 1 w Brusach zabrały swoich wychowanków z grup: MUCHOMORKI i ZUCHY na wycieczkę do Muzeum Zachodniokaszubskiego z siedzibą na Zamku w Bytowie. (...) więcej

Dnia 04.04.2014r. w Gimnazjum w Brusach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”. Szkołę Podstawową w Lubni reprezentowała grupa 4 (...) więcej
2014-04-14 • Krasnoludki w Hipolandzie

I któż by pomyślał, że w Brusach można uczestniczyć w profesjonalnej lekcji jazdy konnej. Otóż można. Przekonały się o tym Krasnoludki z Punktu przedszkolnego w Brusach, które wybrały się do (...) więcej

W dniu 4 kwietnia b.r na zaproszenie Pani Anny Kowalczyk i szkoły odwiedziła nas Pani Hania Rudnik  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnicach. Pani Psycholog  (...) więcej

Dnia 02.04.2014 r. uczennice Gimnazjum w Brusach brały udział w XVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Coca- Cola Cup 2014. Do tego turnieju w tym roku zgłosiło się 3.929 (...) więcej

2 kwietnia  2014 w 9. rocznicę śmierci Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Kosobudach na apelu szkolnym uczniowie przygotowani przez nauczycieli katechetów przedstawili drogę do świętości (...) więcej

Jastrowe jajka - tym zajmowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale na jednej z lekcji języka kaszubskiego. Oczywiście jajka także były kaszubskie, bo oklejone kaszubskimi wzorami. Takie (...) więcej

14 marca 2014r. zakończył się regionalny etap III edycji Konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej ”Mam 6 lat i jestem aktywny”. Celem tej edycji konkursu  było (...) więcej

Drapieżne ptaki w jednaj klasie z uczniami, czy to możliwe? Oczywiście. Do takiego niecodziennego spotkania doszło w Szkole Podstawowej w Męcikale 25 marca 2014r.. Wtedy to uczniowie wzięli (...) więcej

4 kwietnia 2014 r. w piątkowy poranek 4-latki z grupy „Stokrotki” i „Krasnoludki” wybrały się na wycieczkę do Olszyn. Dzieci miały okazję zobaczyć konie i kucyki, (...) więcej
2014-04-08 • Julia i Kacper w Gdańsku

Dnia 31 marca 2014r. Julia Janikowska z klasy IIb i Kacper Rozek z klasy II a, w siedzibie Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku odebrali nagrody za III miejsce w wojewódzkim (...) więcej

Dnia 26.03.2014 r. uczniowie Gimnazjum w Lubni wzięli udział i odnieśli sukces w powiatowych eliminacjach XXXI  Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej.  Michalina (...) więcej

Dnia 26.03.2014 r. uczniowie klas I – III ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wybrali się na wycieczkę do Przymuszewa. Zwiedzili siedzibę Nadleśnictwa (...) więcej

Wtorek, 25 marca 2014 r. był dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wyjątkowy. Tego dnia odwiedził nas Ksiądz Biskup Diecezjalny dr Ryszard Kasyna. (...) więcej

Jak w całej Polsce, tak i w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach uczniowie klasy VI przystąpili do napisania sprawdzianu. Przed wejściem na salę egzaminacyjną (...) więcej
2014-04-02 • Biedronki i Misiaki w ZOO

28.03.2014r. przedszkolaki z grup Biedronek i Misiaków  z Przedszkola nr 1 w Brusach wybrały się wraz ze swoimi paniami do ZOO w Sieroczynie.  Na zajęciach dzieci od pewnego czasu (...) więcej
2014-04-02 • Słoneczka u dentysty

Dnia 18 marca dzieci z Punktu Przedszkolnego w Brusach wybrały się do gabinetu denstystycznego w Szkole Podstawowej w Brusach. Celem wycieczki było poznanie wyposażenia gabinetu oraz poznanie (...) więcej

Dziewczęta z Gimnazjum w Brusach uczęszczające na SKS-y z siatkówki wraz z panią Izabelą Dudek Rogalla miały przyjemność na żywo obejrzeć cały trening drużyny grającej w Plus Lidze, a mianowicie (...) więcej

Kolejnym etapem prowadzonych w naszej szkole warsztatów dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej były zajęcia z panią pielęgniarką. Zajęcia przeprowadziła pielęgniarka szkolna pani Kazimiera (...) więcej

Szkołę w Zalesiu odwiedził zastęp strażacki. Strażacy przeprowadzili prezentację wozu bojowego i jego wyposażeniu, wyposażeniu strażaka i jego obowiązków. Uczniowie dowiedzieli się kiedy i w (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyło się spotkanie z policjantem. Spotkanie poprowadził dzielnicowy st. asp. Bogumił Olter. Pan policjant przedstawił dzieciom strukturę organizacyjną policji i (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyły się zajęcia z i o ptakach. Zajęcia były o tyle niecodzienne, że dzieci mogły z bliska podziwiać chronione ptaki drapieżne występujące w Polsce i podziwiać (...) więcej

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Zalesiu cały czas doskonalą się i podnoszą swoje umiejętności. Od listopada większość nauczycieli w szkole bierze udział w programie Cyfrowa Szkoła Aktywna (...) więcej

Pod koniec lutego i w marcu pani Lucyna Miloch nauczycielka SP w Zalesiu zorganizowała konkursy: "Mistrz Pięknego Pisania", w którym I miejsce zajął Krystian Rogala, a wyróżniony (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Zalesiu zgodnie z wcześniej opracowany przez nauczycieli harmonogramem odbyły się warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa w sieci, (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!