1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

19 lutego 2014r klasa II a, IIb i IIc ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach  wybrały się do ChDK na spektakl teatralny pt: „Bajki Pana Perrault’a”. Sztukę dla (...) więcej

W dniu 21.03.2014 r. Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Lubni, wraz z opiekunami: p. Justyną Górską i p. Witoldem Malichem,  przygotował powitanie Pierwszego Dnia Wiosny w naszej szkole. Do (...) więcej

26 marca w grupach Muchomorki i Zuchy  z Przedszkola nr 1 w Brusach odbył się turniej rycerski, w którym kandydaci na rycerzy musieli wykazać się siłą, zręcznością i umiejętnością (...) więcej

Dawno temu wierzono, że zima sama nie odejdzie, dlatego należy ją  przegnać, aby na jej miejsce mogła przyjść wiosna. 20 marca 2014 r. był  właśnie pierwszym dniem astronomicznej (...) więcej

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach dnia 21.03.2014r. uczestniczyły w XIV Przeglądzie Piosenki „Na powitanie wiosny”, który odbył się (...) więcej

Wreszcie przyszła WIOSNA, a przedszkolaki aby ja przywitać wyszły na ulice miasta w kolorowym korowodzie.  Z kwiatami w ręku i z piosenką na ustach oznajmiały wszystkim, że panowanie zimy (...) więcej

13 marca Muchomorki z Przedszkola nr 1 uczestniczyły w zajęciach muzycznych w CKiB  w Brusach pt. „Poznajmy instrumenty muzyczne”, które poprowadził pan Maciej Stoltman. Dzieci (...) więcej

Uczniowie Gimnazjum w Brusach tradycyjnie powitali wiosnę podczas kolejnej edycji szkolnego konkursu „Mam Talent” przygotowanej przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Brusach.  (...) więcej

„Niegrzeczna żabka” – taki tytuł nosiło przedstawienie, które z okazji pierwszego dnia wiosny przygotowane zostało przez nauczyciela klas 0, I pana Łukasza Gerigka i kilku (...) więcej

“Kwiatowo  mi …”  tego roku uczniowie Szkoły  Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach  przywitali pierwszy Dzień Wiosny ubierając się w (...) więcej

Dnia 19.03.2014r. grupa uczniów z klas pierwszych i drugich Gimnazjum w Lubni wybrała się na wycieczkę do kina „Remus” w Kościerzynie. Młodzież obejrzała ekranizację lektury szkolnej (...) więcej

20 marca 2014r. w SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”. Nad przebiegiem konkursu czuwała p. Halina Urbańska – (...) więcej

18 marca br. w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach nastąpiło podsumowanie szkolnego konkursu z języka angielskiego pt. ‘The Windsors Family Tree’, (...) więcej

W dniu 17.03.2014r. oraz 19.03.2014r. w Gimnazjum w Brusach odbyły się trzy edycje programu profilaktycznego „NOE I” z obszaru profilaktyki uzależnień. Realizatorem programu była (...) więcej

Dnia 18 marca  br. w Gimnazjum w Brusach odbyła  się Powiatowa Gimnazjada  w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W zawodach wzięło udział 5 drużyn: Gimnazjum nr 2 z Chojnic, Gimnazjum z (...) więcej

W środę 12 marca 2014r. w Punkcie Przedszkolnym w Brusach został przeprowadzony, przez uczennice Gimnazjum w Brusach, projekt edukacyjny „Czy wiem,  co jem?”. (...) więcej

Jak co roku – by tradycji stało się zadość, 21 marca – w pierwszy dzień wiosny – uczniowie SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach spalili Marzannę. Marzanna to (...) więcej

  Z okazji obchodów 70 rocznicy bitwy pod Męcikałem, w wiejskiej remizie zorganizowana została wystawa fotograficzna użyczona przez IPN w Gdańsku na temat działalności Tajnej Organizacji (...) więcej

Jak na chwilę oderwać się od szkolnej rzeczywistości… wznieść się do gwiazd! Taką możliwość otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale 10 marca. Tego dnia w jednej z klas (...) więcej

Od listopada 2013 r. do końca lutego 2014 r. dzieci w SP im. Jana Pawła II w Brusach miały okazję brać udział w pierwszym etapie konkursu  plastycznego pt. „Dialogi Jezusa w Ewangelii (...) więcej

Dnia 13 marca 2014r. dzieci z punktu przedszkolnego i zerówki  zwiedzały remizę strażacką i posterunek policji w Brusach. Na początku spotkania Panowie opowiedzieli o swojej pracy i o tym, (...) więcej

Mija już 16 lat, gdy po raz pierwszy uczniowie Gimnazjum w Lubni wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pn. Bory Tucholskie w Oczach Dziecka. Jest to jeden z najwspanialszych (...) więcej

Dnia 7 marca Krasnoludki z Punktu przedszkolnego w Brusach uroczyście świętowały Dzień Kobiet. Po raz pierwszy, dzieci na chwilę zamieniły się w prawdziwe modelki i modeli, którzy w (...) więcej

Zbliżająca się wielkimi krokami wiosna zainspirowała opiekunki grupy Krasnoludków: Małgorzatę Gerigk i Teresę Bruską i  jedną z mam p. Marzenę Mankiewicz do przygotowania przedstawienia (...) więcej

W pięknym marcowym tygodniu, w dniach od 11 do 14 marca 2014r. wszystkie grupy uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczestniczyły wraz ze swoją nauczycielką (...) więcej

  Ruchanki, purcle, i wiele innych słodkich wypieków można było skosztować na VII Wieczorze Kaszubskim w Męcikale, który odbył się 28 lutego w remizie wiejskiej. Tym razem na przybyłych (...) więcej

W dniu 11 marca b. r. na zaproszenie Pań: Katarzyny Cysewskiej i Anny Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach dla zainteresowanych rodziców, szczególnie (...) więcej

W dniach 10  i 11 marca br. dzieci z Przedszkola Nr 1 w Brusach z grup Zuchy i Biedronki wybrały się do gospodarstwa ogrodniczego p. Aleksandry Bloch- Wieckiej. Celem wycieczki było (...) więcej

„Nudno byłoby bez kobiet, więc wiwat kobiety!”             Na 11 marca 2014 roku 4-latki z Punktu Przedszkolnego zaprosiły (...) więcej

Tradycją już stało się, że co roku na początku lutego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbywa się apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Brusy. Ten ważny fakt (...) więcej

Lekcje przyrody mogą być ciekawe- tak stwierdzili uczniowie klasy szóstej ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach. Program obejmuje różnorodne treści z wszystkich nauk przyrodniczych, jak (...) więcej

  W dniu 6 marca 2014 roku chłopcy z klasy czwartej przygotowali niespodziankę swoim koleżankom z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Chłopcy wcześniej przygotowali konkursy, zagadki i (...) więcej
2014-03-12 • "Muchomorki" w bibliotece

Przedszkolaki z grupy Muchomorki z Przedszkola nr 1 w Brusach, znają już literki, zaczynają też czytać, stąd pomysł aby wybrać się do Biblioteki Miejskiej i sprawdzić, czy wśród zgromadzonych (...) więcej

Uczniowie klasy piątej naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację (...) więcej

Pod koniec lutego w SP w Zalesiu odbyły się konkursy organizowane przez p. Lucynę Miloch. W konkursie "Mistrz pięknego pisania" I miejsce zdobył Krystian Rogala, a wyróżnienie (...) więcej

25 lutego w Szkole Podstawowej w Kosobudach gościł Teatr „PREKURSOR”  z Krakowa, z przedstawieniem „HIPCIO-HLIPCIO” – o tolerancji i szacunku. Aktorzy (...) więcej

27 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie stąd, nie zawsze tutaj. Czy ich znamy? Możemy się nimi pochwalić.” Bohaterem i (...) więcej

Nawiązując do tematyki zajęć o podróżach i środkach transportu, 28 lutego Muchomorki udały się, w towarzystwie mam i nauczycielki, do Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Tam z pomocą przewodnika, (...) więcej

„Zagrożenia współczesności – bezpieczeństwo w sieci” W Szkole Podstawowej w Zalesiu w ramach warsztatów „Zagrożenia współczesności – bezpieczeństwo w (...) więcej

Dnia 4 marca 2014 r. zaproszono do szkoły niezwykłego gościa, aby w pełni wykorzystać ostatni dzień karnawału.  Klown, bo to o nim mowa zaprosił do wspólnej zabawy dzieci z przedszkola, (...) więcej

20 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczniowie klas trzecich i czwartych brali udział w zimowisku zorganizowanym pod hasłem „Smokowisko”. Dzieci (...) więcej
2014-03-05 • Stokrotki u fryzjera

W środowe przedpołudnie  12 lutego 2014 roku 4-latki z Punktu Przedszkolnego w Brusach wybrały się z wychowawczynią na wycieczkę do salonu fryzjerskiego "Milano". Celem (...) więcej
2014-03-05 • Żywa lekcja historii

12 lutego 2014r. w SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się żywa lekcja historii, w której uczniowie dowiedzieli się o rycerstwie w dawnych wiekach historii Polski. Poznali (...) więcej

13 lutego 2014r. w SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się apel podsumowujący pracę w I półroczu. P. dyrektor Ewa Rokita wyczytała najlepszych uczniów oraz pochwaliła (...) więcej

14 lutego 2014r. znany jest jako dzień św. Walentego. Z tej okazji SU w Czyczkowach zorganizował szkolny konkurs „Mam talent”, w którym przedstawiciele lub całe klasy zaprezentowały (...) więcej

Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Dnia 6 lutego 2014 roku w Oddziale Przedszkolnym odbył się bal karnawałowy, podczas którego najmłodsi mieli możliwość (...) więcej

Dnia 19 grudnia 2013 r. odbyło się przedświąteczne spotkanie wigilijne w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, w którym uczestniczyli również rodzice.Dzieci (...) więcej

W Dniu Chorego tj. 11 lutego 2014 r. Szkolne Koło Caritas udało się w odwiedziny do Państwa Andrzejczaków.  Dzieci postanowiły wypełnić usłyszane słowa  papieża Franciszka, aby nie być (...) więcej

Dnia 14 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie obchodzili walentynki. Święto rozpoczęło się rozdaniem życzeń walentynkowych , słodyczy opatrzonych (...) więcej

Karnawał to czas zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Kultywując tę tradycję Samorząd Uczniowski ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach zorganizował 13 lutego2014 r. bal przebierańców dla (...) więcej

Uczniowie Gimnazjum w Brusach po raz pierwszy  wzięli udział w Powiatowej Gimnazjadzie Piłki Ręcznej w Czersku. Zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców do rywalizacji stanęli uczniowie (...) więcej

W tym roku tradycyjnie jak już od wielu lat, babcie i dziadkowie młodszych klas naszej szkoły spotkali się, aby w ten wyjątkowy dzień choć  chwilę spędzić ze swoimi wnukami i (...) więcej

Dzięki grupie "Rekonstrukto" uczniowie szkoły w Zalesiu mogli na chwilę przenieść się do czasów średniowiecza. W telegraficznym skrócie mogliśmy usłyszeć i zobaczyć jak młodzieniec (...) więcej

W sali WDK w Zalesiu odbył się karnawałowy bal przebierańców organizowany przez Radę Rodziców i  Radę Pedagogiczną  Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Koło Gospodyń Wiejskich. w balu (...) więcej
2014-03-05 • "Mam Talent" w Zalesiu

Samorząd Uczniowski SP w Zalesiu zorganizował wzorowany na popularnym telewizyjnym show szkolny konkurs "Mam Talent". Uczestnicy zmagali się z "trudnym jury", dwoili się i (...) więcej

Dnia 18 lutego br. gimnazjaliści z Lubni wybrali się do teatru na sztukę pt. ”Romeo i Julia” do Kościerzyny.  Piękna sztuka, opowiadająca o tragicznej miłości, świetnie (...) więcej

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczą się języka kaszubskiego nie tylko przy pomocy książek, ale też w praktyce. Ostatnie lekcje poświęcili (...) więcej

           W ramach przystąpienia do programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, organizowanego przez markę Kubuś odbyły (...) więcej

Uczniowie klasy I zostali zaproszeni do biblioteki szkolnej na „Wycieczkę  do Krainy Książek”.  Aktyw biblioteczny z klasy V i VI przygotował  inscenizację, której (...) więcej
2014-03-05 • BIEDRONKI u fryzjera

6 lutego 2014 roku grupa dzieci 4-letnich BIEDRONKI z Przedszkola nr 1 w Brusach  wybrała się wraz ze swoimi wychowawczyniami na wycieczkę do salonu kosmetyczno- fryzjerskiego ,, (...) więcej

11 lutego 2014 r. był w naszej szkole dniem szczególnie uroczystym. Przybyli do nas wspaniali goście: Babcie i Dziadkowie. Po przywitaniu przez Panią Dyrektor, seniorzy obejrzeli piękny (...) więcej

Dnia 18 lutego pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach wstąpili w szeregi czytelniczej braci. Zostali uroczyście pasowani na „rycerzy książki” podczas swojej pierwszej (...) więcej

W czwartek 6 lutego 2014 r. dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Brusach wzięły udział w Półfinałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej (...) więcej

14 lutego to dzień wyjątkowy - nie tylko dla zakochanych. Krasnoludki, Stokrotki i Słoneczka z Punktu przedszkolnego w Brusach postanowiły ten dzień uczcić wspólnie. Wesoła zabawa podczas (...) więcej

W Szkole Filialnej w Przymuszewie uroczyście świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Zaproszeni goście przy kawie i słodkim poczęstunku wysłuchali i obejrzeli program artystyczny  (...) więcej

11 lutego Krasnoludki i Słoneczka z Punktu przedszkolnego w Brusach wybrały się autokarem do Czernicy. Zaopatrzone w ziemniaki, marchewkę, kapustę i inne smakołyki ruszyły na spotkanie ze (...) więcej

Dnia 16 stycznia br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbył się bal przebierańców. W zabawie wzięły udział dzieci z całego sołectwa. Zebranych gości przywitała  kierownik Szkoły (...) więcej

25 lutego 2014r. grupa uczniów z kl. III i IV Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, uczęszczających na j. kaszubski poszła ze swoją nauczycielką p. Anną Pestka do (...) więcej

Wtorek, 18 lutego br., był wyjątkowym dniem dla społeczności Gimnazjum w Brusach. Tego dnia bowiem odwiedził naszą szkołę Biskup Pelpliński dr Ryszard Kasyna. Spotkał się z uczniami klas (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!