1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W I semestrze roku szkolnym 2013/14 na zajęciach SKC w Kosobudach uczęszczało 22 uczniów. Wolontariusze poznawali zakres działań koła, wybierali władze i tworzyli regulamin oraz prowadzili różne (...) więcej

16 stycznia 2014r. w WDK w Czyczkowach odbył się bal przebierańców dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału zerowego oraz Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego (...) więcej

17 stycznia 2014r. w WDK Czyczkowy odbył się uroczysty Dzień Babci i Dziadka zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach we współpracy z Radą Rodziców.W (...) więcej
2014-01-31 • Zuchy kolędują

Święta Bożego Narodzenia już za nami, mimo to okres noworoczny daje jeszcze możliwość wspólnego przeżywania nastroju minionych świąt. Dzieje się tak między innymi za sprawą wspólnego kolędowania (...) więcej

Również i w tym roku Uczniowie z Zalesia wzięli udział w konkursie na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową. Jak co roku złożono mnóstwo prac, a wszystkie oryginalne i po prostu przepiękne. Z (...) więcej

Szkoła Podstawowa w Zalesiu na czele z p. dyrektor Bożeną Rolbiecką zorganizowała w tym roku spotkania wigilijne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Swą obecnością zaszczycili nas p. (...) więcej

Wychowawczyni klasy I w SP w Zalesiu p. L. Miloch wpadła na świetny pomysł jak zacieśnić współpracę z rodzicami. Ojcom uczniów klasy I zaproponowano przeprowadzanie ćwiczeń śródlekcyjnych. (...) więcej

Uczniowie z oddziału przedszkolnego w Zalesiu i Lubni wybrali się do Charzyków do Siedziby Parku Narodowego Bory Tucholskie. Tam odbyły się zajęcia pt. "Goście w karmniku". Dzieci (...) więcej

Szkoła Podstawowa w zalesiu zorganizowała II Mikołajkowy Konkurs Ortograficzny. W konkursie wzięło udział 29 uczniów z sześciu szkół Gminy Brusy. Uczniowie (...) więcej

Młodsze dzieci z Zalesia przednio bawiły się na imprezie zorganizowanej w szkole z okazji andrzejek. Moc tańców przy nowoczesnej i trochę starszej muzyce rozrywkowej, słodyczy i napojów (...) więcej

Uczniowie z Zalesia w ramach lekcji przyrody i wiązania teorii z praktyką odwiedzili wzorcową hodowlę krów p. Roberta Frymaka z Leśna. Właściciel zapoznał uczniów z najnowocześniejszą (...) więcej

Dzień Pluszowego Misia niby dzień jak co dzień, ale nie do końca. Młodsze klasy obchodziły dzień z pluszakiem, a wtem niespodziewany gość - odwiedził nas Brusek - maskotka Gminy Brusy. Wszyscy (...) więcej

Uczennice klasy VI ze swoją nauczycielką muzyki p. Lucyną Miloch przygotowały nietypowy apel - Przerwa z piosenką i poezją o jesieni. Apel istotnie odbył się w czasie przerwy i istotnie (...) więcej

Dzieci z oddziału przedszkolnego w Zalesiu też symbolicznie stały się przedszkolakami. Skromna uroczystość ślubowania odbyła się w klasie oddziału. Po złożeniu przysięgi dzieci otrzymały też (...) więcej

Dzieci z oddziału przedszkolnego z Zalesia wraz ze swymi kolegami z oddziału przedszkolnego z Lubni miały okazję odbyć zajęcia przyrodnicze na ścieżce dydaktycznej nadleśnictwa Czersk. Dzieci (...) więcej

16 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczniowie klasy IIc wykonały zabawne przedstawienie pt. „Zabawa w jasełka”. Mali aktorzy wykonali w tym dniu (...) więcej
2014-01-14 • Jasełka w Lubni

W przedświąteczny dzień, 20 grudnia 2013 r., grupa 22 gimnazjalistów z klas II, ucząca się języka kaszubskiego zaprezentowała Jasełka Kaszubskie pt. „BETLEJEMSKÔ GWIÔZDA” (...) więcej
2014-01-14 • Jasełka w Przymuszewie

Dnia 16  grudnia w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem rodziców i pana Dyrektora Piotra Elszkowskiego. Uczniowie przedstawili jasełka, wszyscy (...) więcej

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie przygotowali upominki dla pracowników Nadleśnictwa Przymuszewo oraz złożyli życzenia z okazji świąt i zbliżającego (...) więcej

Końcówka grudnia to nie tylko czas przygotowań i porządków, ale także miłe chwile przy wigilijnym stole. Tak też było w szkole podstawowej w Męcikale. Jak co roku, do wspólnego wigilijnego (...) więcej

Uczniowie Gimnazjum i  Szkoły Podstawowej w Brusach wzięli udział w wyjeździe na mecz piłki siatkowej Plus Ligi, pomiędzy drużynami: Skra Bełchatów vs  Transwer Bydgoszcz. (...) więcej

W dniu 19.12.2013r. nauczycielki ze Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Brusach zorganizowały wyjazd do Domu Dziecka w Tucholi. Celem wyjazdu były występ uczniów kl. II SP w Brusach, (...) więcej

19.12.2013r. w grupie Słoneczek z Punktu Przedszkolnego w Brusach odbyło się spotkanie wigilijne, na które dzieci zaprosiły swoich rodziców. Na początku przedszkolaki przedstawiły jasełka, ktore (...) więcej

Dzień 20 grudnia 2013 r. był dniem szczególnym dla całej społeczności szkolnej. Podniosłość i ranga tego dnia stwarza właściwe relacje między uczniami oraz buduje rodzinną atmosferę w szkole. (...) więcej

     Jak co roku do Szkoły Podstawowej w Kosobudach zawitał Święty Mikołaj. Radość dzieci tego dnia była ogromna.  Święty Mikołaj nie zawiódł  – pojawił się w (...) więcej

20 grudnia 2013r. dzieci z grupy MUCHOMORKI z Przedszkola nr 1 w Brusach zaprosiły swoich rodziców na spotkanie wigilijne. Z tej okazji przedstawiły przygotowaną przez siebie inscenizację (...) więcej

Końcówka grudnia to nie tylko czas przygotowań i porządków, ale także miłe chwile przy wigilijnym stole. Tak też było w szkole podstawowej w Męcikale. Jak co roku, do wspólnego wigilijnego (...) więcej

Uczniowie kl. IIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach 5 grudnia 2013 roku udali się do Bytowa. Miejscem docelowym wyjazdu był Kompleks Basenowo - Rekreacyjny NIMFA. Dzieci z dużym (...) więcej

W dniach od 3 do 11 grudnia uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach po raz pierwszy uczestniczyli w Stypendiadzie. To akcja, która obejmuje: konkurs czytelniczy (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie otrzymali od mieszkanki Przymuszewa ciasteczka, które mogli samodzielnie ozdobić i ze smakiem skosztować. Dziękujemy za słodką niespodziankę. (...) więcej

12 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się spotkanie wigilijne. Uczniowie kl. IIa wprowadzili w przedświąteczną atmosferę licznie przybyłych gości, wśród (...) więcej

 Jak co roku, uczniowie SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, przygotowani przez p. Krystynę Teca z pomocą p. Anny Pestka wystąpili z jasełkami podczas wiejskiej wigilii, która (...) więcej

„Zwyciężamy dzięki wytrwałości” – pod tym hasłem odbył się w Zalesiu 5 grudnia 2013 r. II Międzyszkolny Mikołajkowy Konkurs Ortograficzny. Słowa te do serca wzięła sobie (...) więcej

  W piątek 13 grudnia 2013r. uczniowie kl. VI wraz z rodzicami, nauczycielami i zaproszonym gośćmi przeżyli piękny dzień, który był antycypacją świąt Bożego Narodzenia i wigilii (...) więcej

10 grudnia 2013r. w godzinach popołudniowych w SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się rada szkoleniowa dla nauczycieli. W radzie wzięli udział nauczyciele ze Szkoły (...) więcej

28 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przeprowadzono szkolne eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych. W zmaganiach (...) więcej
2014-01-08 • Akcja zbiórki upominków

10 grudnia 2013r. zakończyła się akcja zbiórki upominków dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy w okresie przedświątecznym, którą prowadziły grupy Biedronki i Muchomorki z Przedszkola nr 1 w (...) więcej

5 grudnia 2013 roku uczniowie Szkoły Podstawowej z Kosobud odwiedzili swoją kaszubską stolicę – Gdańsk. Spacerowali urokliwymi uliczkami Starego Miasta. Ich uwagę przykuwał olbrzymi Żuraw (...) więcej

Warsztaty plastyczno – techniczne „Odlewy gipsowe” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się w dniach 28 i 29 listopada 2013. Uczestniczyli w nich uczniowie (...) więcej

4 grudnia 2013r. wszystkie klasy IV oraz kl. VI d wyruszyły na wycieczkę do Bydgoszczy. Pierwszą atrakcją dla dzieci było obejrzenie spektaklu w reżyserii Łukasza Gajdzisa (...) więcej
2014-01-08 • BIEDRONKI w Buggie Parku

11 grudnia dzieci z Biedronek wraz ze swoimi paniami wybrały się do centrum edukacji i rozrywki Buggie Park w Chojnicach. Wyjazd był upominkiem mikołajkowym ze środków Rady Rodziców. Dzieci (...) więcej

18 grudnia uczniowie kl. V i VI Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, wraz z p. dyrektor Ewą Rokita oraz ze swoją nauczycielką wychowania fizycznego, p. Krystyną (...) więcej

Baśń o "Śpiącej Królewnie" Charlesa Perraulta zna każdy, ale ta sama historia opowiedziana za pomocą tańca na lodzie, to zupełnie coś nowego. Na takim niezwykłym przedstawieniu byli (...) więcej

        Dnia 10 grudnia 2013r. przedszkolaki przygotowały przedstawienie pt: „ Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć”, w ramach przystąpienia (...) więcej

Przedświąteczny okres to dla nas wszystkich czas szczególny. Atmosfera oczekiwania na Gwiazdkę udziela się także w szkole. Podczas zajęć plastycznych i świetlicowych dzieci maja okazję (...) więcej

Czas przedświąteczny  to okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, który inspiruje nas  do tworzenia atmosfery i radości z podejmowanych działań. W tym okresie uczniowie kl. I (...) więcej

12 grudnia 2013r. w SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyło się spotkanie z kolędą zorganizowane przez nauczyciela muzyki p. Mariusza Zdolskiego. Wspólne kolędowanie połączono ze (...) więcej

W dniu 19 listopada 2013 r. uczennice ze  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach reprezentowały naszą gminę w  Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym w (...) więcej

29 i 30 listopada uczniowie Gimnazjum w Brusach wraz z rodzicami i nauczycielami wzięli udział w kolejnej „Świątecznej Zbiórce Żywności” przeprowadzanej na terenie sklepu (...) więcej

  Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pod kierunkiem p. Anny Pestka prowadzi działalność charytatywną na rzecz innych osób. Ostatnio (...) więcej

Dnia 11 grudnia 2013r. uczniowie klas 0-III obejrzeli spektakl Teatru Gargulec z Gdyni w sali widowiskowej CKiB w Brusach  pt: ,,Sygnalizator Jacek”. Dzieci miały okazję przypomnieć i (...) więcej

Dnia 11 grudnia dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach udały się do Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach na spektakl pt. „ Sygnalizator (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!