1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Jest to konkurs o zasięgu gminnym, który cieszy się dużą popularnością wśród uczniów. Celem konkursu było rozwijanie u uczniów aktywności poznawczej środowisk naturalnych, a także inicjowanie (...) więcej

Dnia 25 listopada obchodziliśmy niezwykłe urodziny,  ponieważ solenizantem był pluszowy niedźwiadek. Obchodził  on swoje 111 urodziny.       W tym dniu (...) więcej

Dnia 22 listopada grupa przedszkolna wraz z zerówką wyjechały na wycieczkę do „Buggie Parku”  w Chojnicach . Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji , m.in. dmuchany zamek, tunele, (...) więcej

17.10.2013 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej.  Do grona uczniów  przyjęto 3 uczniów ze Szkoły (...) więcej

29. 09. 2013 uczniowie ze Szkoły Filialnej w Rolbiku wzięli udział w rodzinnej wycieczce do Torunia. Uczestnikami wycieczki byli wszyscy uczniowie wraz z całymi rodzinami. Wycieczkę (...) więcej

20.09.2013 uczniowie ze Szkoły Filialnej w Rolbiku uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata. Każdy uczeń otrzymał worek na odpady oraz rękawiczki. Uczniowie sprzątanie rozpoczęli od własnych (...) więcej

31.10.2013 uczniowie z Rolbika odwiedzili pobliskie miejsce pamięci. Okoliczny krzyż jest miejscem pamięci ofiar drugiej wojny światowej. Uczniowie zmówili w intencji wszystkich zmarłych (...) więcej

Światowy Dzień Pluszowego Misia stał się wyjątkowym dniem w szkole w Rolbiku. 25.11.2013 uczniowie świętowali Dzień Misia. Uczniowie klasy II i III przygotowali wcześniej prac konkursowe, (...) więcej

22 listopada uczniowie z Rolbika uczcili pierniki. Podobnie jak w ubiegłym roku Dzień Piernika zagościł w kalendarzu szkolnym.  Każdy uczeń z okazji tego wyjątkowego dnia ozdobił piernikowe (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach  w dniu 21 listopada odbył się  Gminny Międzyszkolny Konkursu wiedzy o Patronie Szkoły pt. „Życie ziemianina (...) więcej

19 listopada dzieci 5-letnie z Przedszkola Nr 1 i Punktu Przedszkolnego w Brusach miały okazję by sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Turniej wiedzy o (...) więcej

22 listopada 2013 pięciu uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach udało się do Szkoły Podstawowej w Męcikale na V Gminny Konkurs „Poetyckie Podróże po (...) więcej

21 listopada 2013r. do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zawitał wyjątkowy gość – BRUSEK. BRUSEK to chodząca maskotka – grzybek promująca Gminę Brusy. (...) więcej

W dniach 5 i 6 listopada 2013r.  w Gimnazjum w Lubni odbyły się warsztaty dla uczniów oraz szkolenie dla rodziców i nauczycieli pt. „Requiem dla życia- dopalacze”. Warsztaty (...) więcej

W dniu 6 listopada 2013r. w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt. W turnieju brały udział (...) więcej

13 listopada 2013r. nauczycielka grupy Muchomorki z Przedszkola Nr 1 w Brusach zaprosiła rodziców na zajęcia otwarte pt. Jesienne zbiory. Na tę okazję dzieci przygotowały inscenizację kukiełkową (...) więcej

Dnia 19.11.2013r. w Konarzynach odbyła się Powiatowa Gimnazjada Tenisa Stołowego. Po zaciętej i wyrównanej walce dziewczęta z Gimnazjum w  Brusach  zajęły III miejsce, natomiast (...) więcej

W dniach 7 – 9 listopada 2013r. uczniowie Gimnazjum w Brusach uczestniczyli w wycieczce na największą w Europie tropikalną wyspę niedaleko Berlina „TROPICAL ISLAND”. (...) więcej

Uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wzięły udział w zawodach powiatowych w unihokeja i zajęły II miejsce. Zawody odbyły się 30 października w Ogorzelinach. Sukces drużyny (...) więcej

W dniu 20 października 2013 r. w Chojnickim Domu Kultury odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego "Barwy Jesieni” pod hasłem „Jesienią malowane”. (...) więcej

Dnia 4 listopada 2013 r. uczniowie uczący się języka kaszubskiego i kultury własnej ze Szkoły Podstawowej i Filialnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uczestniczyli w wycieczce do (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie, 13 listopada odbył się apel z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie akademii, przy śpiewie pieśni (...) więcej

W dniu 08.11.2013 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się apel z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie klasy IVc oraz grupa muzyczna wraz z nauczycielami, przygotowali (...) więcej

Dnia 7 listopada 2013 r. w Przedszkolu nr 1 w grupie Zuchy odbyło się spotkanie z panią pielęgniarką Blandyną Januszewską na temat dbałości o higienę osobistą, zachowania zdrowia przez (...) więcej

11 listopada 2013 r. świętowaliśmy 95 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji 12 listopada grupa uczniów, pod kierunkiem pań: Barbary Wardyn i Małgorzaty Sznajdrowskiej, (...) więcej

Reprezentacja dziewcząt i chłopców z Gimnazjum w Brusach wzięła udział w Gimnazjadzie Sztafetowych Biegów Przełajowych. Organizatorem etapu gminnego było Gimnazjum w Lubni. Reprezentacje naszej (...) więcej

więcej

Dnia 16 października 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się apel upamiętniający XIII Dzień Papieski. Tegoroczny przebiegał pod hasłem” Jan Paweł (...) więcej

Uczniowie klasy piątej i szóstej ze Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie w październiku uczestniczyli w wycieczce na basen do Kościerzyny. Zajęcia miały charakter (...) więcej

17 października 2013 r. uczniowie klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uczestniczyli w wycieczce do skansenu we Wdzydzach Kiszewskich. Muzeum (...) więcej
2013-11-19 • Cyrk ,,Wesoły Maks ”

13 listopada 2013r. Szkołę Podstawową im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odwiedził cyrk pt. ,,Wesoły Maks ” Występowali: Mechaniczny Pajac, Clown Maks i jego pomocniczka. Był (...) więcej

Podczas zajęć j. kaszubskiego uczniowie SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, pod okiem nauczycielki Anny Pestka, rozwijają różnorodne umiejętności. Wśród zajęć szczególną sympatią (...) więcej

W dniu 29 października 2013 r. odbyło się uroczyste włączenie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach do świetlicowej gromady. W spotkaniu zorganizowanym przez (...) więcej

Młodzież Gimnazjum w Brusach, uczęszczająca na język kaszubski, odwiedziła miejsce pamięci jednego z najwybitniejszych Młodokaszubów – Jana Karnowskiego. Uczniowie zapalili znicze przy (...) więcej

Uczniowie Gimnazjum w Brusach, uczęszczający na naukę języka kaszubskiego, w dniu 6 listopada 2013r.  mieli możliwość obejrzenia w kinie „Remus”  filmu wyreżyserowanego (...) więcej

Dnia 18 października 2013r. reprezentacja Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wzięła udział w Powiatowej Halowej Piłce Nożnej Szkół Wiejskich w Ogorzelinach. Drużyna (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Męcikale dzień 11 listopada uczcili na kilka sposobów. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w szkole odbył się apel, na którym przybliżone zostały uczniom (...) więcej

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, dnia 8 listopada 2013 r., uczniowie klasy II a, pod opieką polonistki p. Barbary Narloch, przygotowali montaż słowno – muzyczny. Upamiętnił on 95 (...) więcej

Jak co roku tuż przed świętem Wszystkich Świętych delegacja uczennic klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach  złożyła kwiaty , zapaliła znicze i odmówiła modlitwę  przy Pomniku (...) więcej

23 października 2013 r. uczennice Szkoły Podstawowej w Kosobudach, kochające przyrodę i sztukę recytacji, wzięły udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Kaszëbsczi (...) więcej

W piątek 8 listopada 2013r. cała społeczność Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zgromadziła się na uroczystym apelu poświęconym pamięci Polaków, którzy oddali życie (...) więcej

Dnia 30 października chętni uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełamch uczcili jedno ze świąt  kalendarza świąt nietypowych – Dzień Spódnicy. Wesoło (...) więcej

8 listopada uczniowie kl. II wraz z zaproszonymi rodzicami oraz nauczycielką Anną Pestka w ramach lekcji j. kaszubskiego obchodzili Dzień Zdrowego Śniadania i z tej okazji przygotowali sałatkę (...) więcej

Dnia 30 października 2013 r. uczniowie Gimnazjum w Lubni wybrali się do kręgielni „Mistral” w Chojnicach. Przez dwie godziny rywalizowali na torach strącając ogromne ilości (...) więcej

5 listopada 2013r. chętni uczniowie kl. IV – VI mieli okazję spędzić czas w szkole aż do wieczora i chętnie z tej propozycji skorzystali, bowiem po lekcjach odbyła się projekcja filmu (...) więcej

W dniu 6 listopada 2013r. na zaproszenie wychowawcy p. Gabrieli Jankowskiej klasę zerową odwiedził pan policjant. Dzieci wysłuchały pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w (...) więcej

1 listopada to dzień, który od wielu lat poświęcamy na modlitwę i odwiedziny grobów naszych bliskich zmarłych. W myśl tej zasady uczniowie klas III -IV ze Szkoły Podstawowej w Męcikale (...) więcej

„Razem ze mną kundel bury, penetruje wszystkie dziury. Kundel bury, kundel bury, kundel bury fajny pies…”   Taką piosenkę o kundlu śpiewały dzieci z Męcikała, kiedy (...) więcej

Dokąd trafiają ścieki? Uczniowie ze szkoły w Męcikale poznali odpowiedź na to pytanie. W piątek 31 października udali się do oczyszczali ścieków w Brusach, aby tam dokładnie przyjrzeć się (...) więcej
2013-11-07 • "SKRZATY" W FUNGOPOLU

W słoneczny poranek dnia 31 października 2013 r. 5-latki z grupy „Skrzaty” wraz z wychowawczyniami wybrały się na pieszą wycieczkę. Celem wycieczki była wizyta w firmie (...) więcej

Miłym zakończeniem tygodnia dla dzieci 5-letnich z grupy „Skrzaty” i 6-letnich z grupy „Zuchy” z Przedszkola Nr 1 w Brusach była wycieczka do Czarnowa, która odbyła się (...) więcej

Dnia 30.10.2013 r. grupa młodzieży z klas II i III Gimnazjum w Lubni, ucząca się języka kaszubskiego, wybrała się na wycieczkę do Brus i Chojnic. Na bruskim cmentarzu uczniowie zapalili znicze i (...) więcej

Gimnazjum w Lubni i Szkoła Podstawowa w Lubni wzięły udział w zbiórce publicznej z okazji XIII Dnia Papieskiego na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Akcja odbyła się w (...) więcej

16 października 2013 roku uczniowie Gimnazjum w Brusach rozpoczęli udział w programie „Kibicuję bezpiecznie”  W tym dniu wraz z przedstawicielami powiatu chojnickiego oraz (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!