1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W dniu Zaduszek, w czas zieleni, odwiedzamy bliskich groby, zapalamy, zasmuceni, małe lampki – znak żałoby.   Światła cmentarz rozjaśniły, że aż łuna bije w dali, lecz i takie (...) więcej

W październiku br. uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie wzięli udział w programie edukacyjnym "Pomóżmy kasztanowcom", którego zadaniem jest ratowanie kasztanowców przed (...) więcej

W nagrodę za bardzo aktywny udział w tegorocznej Akcji Sprzątania Świata , w którą włączyli się wszyscy uczniowie naszej szkoły- współorganizator Akcji - Zaborski Park Krajobrazowy ufundował i (...) więcej

Szachiści Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zajęli II miejsce w półfinałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach. Zawody odbył się w Kolbudach. Na starcie stanęły (...) więcej

Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny rozstrzygnięty. Organizatorem  konkursu była Szkoła Podstawowa w Męcikale. 22 października zostały rozdane nagrody dla najlepszych młodych fotografów. II (...) więcej

Uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w nagrodę za zajęcie I miejsca w szkolnym konkursie rysunkowym klas drugich pt. „Jan Paweł II – papież (...) więcej

Jak co roku na zakończenie Tygodnia Misyjnego Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przygotowało oprawę liturgiczną Mszy świętej. Dzieci przebrane w stroje z (...) więcej

    18 października 2013r. w Swornychgaciach odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Indywidualnych Biegach Przełajowych. W kategorii dziewcząt Gimnazjum w Brusach i Gminę Brusy (...) więcej

W dniu 22 października na zaproszenie wychowawczyni grupy Słoneczek Punkt Przedszkolny odwiedziło dwóch policjantów. Zaproszeni goście rozmawiali z przedszkolakami o zasadach ruchu drogowego a (...) więcej
2013-10-29 • EKO ART 2013

Dnia 22.10.2013r., po raz dwudziesty drugi, w Chojnickim Domu Kultury odbywały się eliminacje powiatowe Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „EKO ART 2013”. Gimnazjum w Lubni (...) więcej

28 października 2013r. uczniowie kl. I – III SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pod opieką nauczycielek p. Elżbiety Rzeźnik, p. Ireny Daniels i p. Anny Pestka udali się do (...) więcej

Aktorzy z krakowskiego teatru w dniu 24 pażdziernika b. r. w roli zwierząt:  Krecika Ecika i Liska dali pokaz uczniom Szkoły Podstawowej przedsatwienie dotyczące segregacji śmieci. Wesołe i (...) więcej

24 października 2013r. do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przybyli niecodzienni goście – leśni przyjaciele, kret i lis, by nauczyć dzieci odpowiedniej (...) więcej

JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK… - takim akcentem rozpoczęła się uroczystość PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA, która odbyła się w piątek 25 października 2013 r. w Przedszkolu nr 1 w Brusach.  (...) więcej

24 października był dla Krasnoludków z Punktu Przedszkolnego w Brusach dniem szczególnym. Odświętny strój dzieci i przyozdobiona sala wskazywały, że już wkrótce czeka wszystkich coś specjalnego (...) więcej
2013-10-28 • Zapobiegamy zagrożeniom

W dniach 23 – 24 października 2013 roku  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zorganizowano przedsięwzięcie pn. „Zagrożenia współczesności – cyberprzemoc, (...) więcej

21 października br.  w Gimnazjum w Brusach po raz kolejny odbyła się akcja sprzedaży „Zdrowej kanapki”. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie prawidłowego odżywiania się oraz (...) więcej

Po raz drugi w Chojnickim Domu Kultury, dnia 23.10.2013r., odbywały się eliminacje powiatowe Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Kaszёbsczi EKO ART 2013”. Gimnazjum w Lubni (...) więcej

Kto porwał psy? Skąd bileter miał pieniądze? Którędy wymykał się sprzedawca słodyczy? Na te oraz inne pytania uczniowie szkoły w Męcikale poznali odpowiedzi w środę 23 października. Tego bowiem (...) więcej

W dniach 4 i 5 października 2013r. uczniowie Gimnazjum w Brusach po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Podziel się posiłkiem", która realizowana była we współpracy z (...) więcej

9 października 2013 roku uczniowie klasy IIc ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrali się na pieszą wycieczkę do Czarnowa. W czasie wędrówki obserwowali prace polowe na polach i (...) więcej

22 października 2013r. był wielkim świętem dla całej społeczności Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach.  Jeśli święto, to zgodnie z wyznawanymi wartościami, (...) więcej

Co roku w dniach poprzedzających rocznicę nadania im. bł. ks. Józefa Jankowskiego Szkole Podstawowej w Czyczkowach uczniowie uczestniczą w szeregu konkursów, by w ten sposób jeszcze bardziej (...) więcej

19 października 2013 r. odbył się XIV Powiatowy Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej w Rytlu. Szkoła Podstawowa  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie w tym roku (...) więcej

22 października 2013 roku w Gimnazjum w Brusach zorganizowano zajęcia w planetarium  dla wszystkich uczniów klas pierwszych. W ramach zajęć i specjalnego pokazu uczniowie mieli możliwość (...) więcej
2013-10-25 • Spotkanie z policjantem

Dnia 21 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się spotkanie z policjantem panem Rafałem Szczęsnym z bruskiego Posterunku Policji. W spotkaniu uczestniczyli (...) więcej

            Z udziałem 13 uczniów Szkoły Podstodbyły się Szkolne Igrzyska Młodzieży w Szachach. Zawody odbyły się 24 września. Rywalizacja (...) więcej

16 października w szkole podstawowej w Brusach obchodzono Dzień Edukacji Narodowej i XIII  rocznicę nadania szkole im. Jana Pawła II oraz poświęcenia sztandaru. Społeczność szkoły wraz z (...) więcej

W dniu 17 października 2013r. grupa Słoneczka wraz z wychowawczyniami przygotowała teatrzyk pt."Muchomorze, do widzenia". Na występ zaproszono przedszkolaki z młodszych grup z (...) więcej

Dnia 15 października w Szkole Podstawowej w Leśnie uroczyście obchodzono Dzień Nauczyciela. Serdeczne życzenia, miłe uśmiechy i kwiaty, jakie otrzymali pracownicy szkoły od uczniów nadały temu (...) więcej

Tradycją w Szkole Podstawowej w Leśnie stały się warsztaty grzyboznawcze. Rozpoczęły się prezentacją przygotowane i przedstawioną przez leśniczego Tomasza Orzłowskiego  .  Pan (...) więcej

15 października 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 13 pierwszoklasistów zaprezentowało się w wierszach i piosenkach, po czym złożyli uroczystą przysięgę na (...) więcej

więcej

11298 - to liczba puszek aluminiowych, które w tym roku zebrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Męcikale w ramach akcji Sprzątania Świata. Informacja ta przekazana została podczas uroczystości (...) więcej

15 października 2013r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zebrali się na uroczystym apelu. Samorząd Uczniowski przygotował akademię na cześć (...) więcej
2013-10-21 • BIEDRONECZKI W FUNGOPOLU

15 października 2013r. grupa dzieci 4-letnich ,,Biedronki” z Przedszkola Nr 1 w Brusach wraz ze swoimi wychowawczyniami wybrała się na wycieczkę do zakładu przetwórstwa runa leśnego (...) więcej

W dniu 11 października br. w Gimnazjum w Lubni odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy Ia. Młodzież przygotowała montaż (...) więcej

10 października w naszej szkole od rana panował uroczysty nastrój. 22 dzieci klasy pierwszej w obecności wszystkich nauczycieli , pracowników , uczniów, zaproszonych gości oraz rodziców zostało (...) więcej

10 października  2013 r. to data  długo oczekiwana  przez  Pierwszaków z  Gimnazjum w Brusach, gdyż  tego dnia odbyło się w naszej szkole pasowanie  ich na (...) więcej

10 października 2013 r. do SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zawitali aktorzy Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART – RE z Krakowa, by pokazać (...) więcej

11 października 2013 w SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się niecodzienna uroczystość – ślubowanie i przyjęcie do społeczności szkolnej uczniów kl. I. Pierwszaki (...) więcej
2013-10-14 • "Muchomorki" na basenie

Promując zdrowy tryb życia, wychowawczyni grupy Muchomorki z Przedszkola nr 1 zabrała wychowanków 10 października do Parku Wodnego w Chojnicach. Przedszkolaki poznały zasady bezpiecznego (...) więcej

W dniu 27.09.2013r w Teatrze Miejskim w Kwidzynie odbyła się Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2013/2014 oraz Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok 2012/ 2013. (...) więcej

W piątek 4 października 2013 r. grupa dzieci 4-letnich „Biedronki” wraz ze swymi rodzicami i wychowawczyniami wyjechały autokarem szkolnym na piknik integracyjny o nazwie ŚWIĘTO (...) więcej

3 października br. uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie razem ze swoimi kolegami i koleżankami z III klasy ze szkoły w Leśnie wybrali się na wycieczkę edukacyjną do miejscowości Laska. (...) więcej

Dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w dniu 2 października 2013 roku udały się do Posterunku Policji w Brusach. Dzielnicowy Pan (...) więcej

Dnia 7 października 2013 roku dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odwiedziły Centrum Edukacji i Rozrywki w Chojnicach – Buggie Park . (...) więcej

           Tradycyjnie, w miesiącu wrześniu, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata. (...) więcej

Dnia 08.10.2013r. odbył się turniej piłki nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy w Ramach GLPN. Organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” oraz Szkołę (...) więcej

Jak piecze się bułki?, jak pracują współcześni kowale? i jak grzyby trafiają do słoika? Uczniowie szkoły w Męcikale poznali odpowiedzi na te wszystkie pytania podczas piątkowej wycieczki do (...) więcej

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, który był w piątek 4 października 2013r., uczniów w szkole w Męcikale odwiedził pan Marcin Ogrodzki, który przeprowadził bardzo interesującą pogadankę i (...) więcej

Dnia 3 października b.r. w  Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach  odbył się teatrzyk pt. „Lekcja plastyki na wesoło”. Teatrzyk miał (...) więcej

Początek jesieni to doskonały moment, by wybrać się do pobliskiego lasu w poszukiwaniu jego darów. Właśnie tak zrobiły Słoneczka i Krasnoludki z Przedszkola Nr 1. Nie zapominając o koszykach i (...) więcej

W dniu 02.10.2013 roku Dzieci z Przedszkola Nr 1 w Brusach z grupy ,, Misiaki ” wybrały się na pieszą wycieczkę do firmy Fungopol  w Brusach .  Podczas zwiedzania zakładu dzieci (...) więcej

„Miło jest chodzić po leśnych ścieżkach. A wiecie, dzieci, kto w lesie mieszka?”  O tym, że miło jest chodzić po leśnych ścieżkach przekonały się dzieci 6-letnie z grupy (...) więcej

3 października 2013 r. Szkołę Podstawową w Kosobudach odwiedził Teatr Prekursor Artystyczny Bamm Baamm z Krakowa. Uczniowie szkoły oraz wychowankowie przedszkola obejrzeli bardzo wartościowy (...) więcej

25 września grupa przedszkolaków „Muchomorki” z Przedszkola nr 1 w Brusach wybrała się na wycieczkę, by podziwiać uroki jesiennej szaty lasu oraz korzystając z dobrodziejstw natury (...) więcej

1 października 2013r. Samorząd Uczniowski SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach z okazji Dnia Chłopaka zorganizował dyskotekę, na której bawili się najpierw uczniowie kl. I – (...) więcej

23 września 2013 r. w Przedszkolu nr 1 w grupie dzieci 4-letnich Biedronki odbyło się spotkanie integracyjne z udziałem chętnych rodziców. Celem spotkania była przede wszystkim miła zabawa. (...) więcej

Dziś ekologia modne słowo,Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.Jej strażnikami się ogłaszamy,od dziś przyrodzie wszyscy pomagamy!   Uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie  wzięli (...) więcej

30 września 2013r. na bruskim stadionie już po raz XVII odbył się Bieg Gryfa, w którym startowały dzieci ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Brusy. Również uczniowie z Czyczków pojechali ze (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!