1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 26 września 2013 r. grupy "Skrzaty" i "Zuchy" z Przedszkola Nr 1 w Brusach wraz z wychowawczyniami zaprosiły pana Policjanta do przedszkola. Dzieci powitały gościa (...) więcej

26 września 2013r. uczniowie kl. VI SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem oraz wychowawcą p. Anną Pestka i p. Krystyną Teca spotkali się na (...) więcej

„Już umiemy postępować!” Takimi słowami uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnie podsumowali zajęcia, jakie odbyły się 12.09.2013r. Tego dnia trzej strażacy OSP w Leśnie, panowie: (...) więcej

„Już jesień mój panie przyszła niespodziewanie.  I liście pożółkły spadają z drzew dywanem ścieląc się u naszych stóp.” * W dniu 23 września zawitała do nas astronomiczna (...) więcej

W dniu 20 września 2013 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach po raz kolejny włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji “Sprzątanie Świata”, której inicjatorem jest Fundacja Nasza (...) więcej

Anna Majer- uczennica klasy III a Gimnazjum w Brusach, uczestniczka projektu „Pomorskie-dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru (...) więcej

Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Edukacja przedszkolna sprzyja (...) więcej

Dnia 18 września 2013 roku w Gimnazjum w Lubni odbył się uroczysty apel upamiętniający 74 rocznicę walk podczas wojny obronnej Polski w 1939 r. W montażu słowno-muzycznym złożonym z tekstów, (...) więcej

Dnia 17.09.2013r. uczniowie klas trzecich Gimnazjum w Lubni wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Skansenu Muzeum Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich. Młodzież mogła nauczyć się (...) więcej

Dnia 02.09.2013 po dwóch miesiącach ciszy ponownie rozbrzmiały szkolne mury. Najpierw jednak uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w uroczystej mszy świętej, a dopiero później udali się (...) więcej

Utrwalając zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy, „Muchomorki” z Przedszkola Nr 1 w Brusach wybrały się 13 września 2013 r. na spacer w towarzystwie dzielnicowego Rafała (...) więcej

Buggie Park - Centrum Edukacji i Rozrywki w Chojnicach zaprasza dzieci na cudowne chwile zabaw i relaksu. Z tego zaproszenia skorzystały dzieci z grup Żabki i Zuchy z Przedszkola (...) więcej

12 września 2013r. uczniowie SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, których rodzice zgłosili na j. kaszubski pojechali na bezpłatną wycieczkę do zamku w Człuchowie. Towarzyszyły im. (...) więcej

5 września 2013r. uczniowie kl. V i VI uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego wybrali się ze swoją nauczycielką Anną Pestka na wycieczkę rowerową. Jej celem był udział w lekcji muzealnej w (...) więcej

2 września 2013r. we wszystkich szkołach zabrzmiał pierwszy powakacyjny dzwonek, a w szkole zrobiło się gwarno od uczniowskich głosów, bowiem rozpoczął się nowy rok szkolny 2013/2014. W (...) więcej

6 września 2013 roku dzieci przedszkolne wybrały się na wycieczkę do leśnieńskiego parku i biblioteki. W parku dzieci zbierały żołędzie, podziwiały pomnik przyrody i spacerowały po kamienistej (...) więcej

Dnia 10 września 2013r. uczniów ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie odwiedzili panowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie. Panowie Mirosław Radtke i Sławomir Gliszczyński pokazali (...) więcej

W dniu dzisiejszym w świetlicy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach nastąpiło uroczyste pasowanie uczniów na ,,Świetliczaka”. Do grona uczestników zajęć (...) więcej

W piątek 6 września uczniowie szkoły w Męcikale udali się na pieszą wycieczkę z Drzewicza do Męcikała. Trasa wycieczki biegła wzdłuż rzeki Brdy oraz jezior Dybrzk i Kosobudno. Uczniowie (...) więcej

Gimnazjum w Brusach, zajęło V miejsce na (358 gimnazjów sklasyfikowanych)  w ogólnej klasyfikacji Szkół Gimnazjalnych Województwa Pomorskiego oraz okazało się najlepsze w Powiecie (...) więcej

2 września b.r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu kolejny raz rozpoczęli uroczyście nowy rok szkolny 2013/2014. Po uroczystym rozpoczęciu, które prowadziła p. dyrektor Bożena Rolbiecka, (...) więcej

    Dnia 2 września 2013 r. sto siedemdziesięcioro czworo dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie zainaugurowało nowy rok szkolny 2013/2014. (...) więcej

         Koniec roku szkolnego jest przez wszystkich najbardziej oczekiwanym momentem. Dnia 28.08.2013 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Kardynała (...) więcej
2013-09-05 • Z wizytą w Bytowie

W czerwcu 2013 r. uczniowie klas IV-V Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Leśna udali się na wycieczkę do Bytowa. Celem wyprawy na zamek krzyżacki  było (...) więcej
2013-09-05 • Dzieci z Leśna w Łebie

        25 kwietnia 2013 r. uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Leśnie uczestniczyli w wycieczce do Łeby. (...) więcej

Już po raz kolejny grupa uczniów ze SP w Męcikale spędziła wspólnie czas podczas wakacyjnego wyjazdu, tym razem w Tatry. 13.07.13 r. w sobotę, wczesnym rankiem, uczniowie pożegnali się z (...) więcej

W tym roku szkolnym Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2013/2014 wypadła dnia drugiego września.  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach rozpoczął (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!