1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Zakończenie roku szkolnego w SP w Kosobudach odbyło się 28 czerwca 2013 roku. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie Mszą Świętą o godzinie ósmej. Następnie na sali gimnastycznej, uczniowie (...) więcej

  Szkołę Podstawową imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie ukończyło w roku szkolnym 2012/2013 21 szóstoklasistów. Uroczystość odbyła się 28 czerwca .Po Mszy świętej, na szkolnej (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Zalesiu podczas ostatniego comiesięcznego apelu rozstrzygnięto konkursy ortograficzne w klasach I-III i IV-VI. Również i teraz w dobie autokorekty komputerowej można (...) więcej

Uczennice klasy V ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu odniosły wspaniały sukces. Przygotowany przez nie projekt „Z łyżką i wiosłem – kulinarny rejs po Bałtyku” realizowany w ramach (...) więcej

W czerwcu jak w każdym miesiącu gościła u nas higienistka p. Kazimiera Skiba. Pani pielęgniarka zawsze odwiedza nas przy okazji fluoryzacji, ale też z okazji zaplanowanych spotkań, pogadanek, (...) więcej

Tradycyjnie już uczniowie klas I-III oraz oddziału przedszkolnego z SP w Zalesiu obchodzili Dzień Matki. Słów brakuje, aby określić uczucia jakimi darzy swoją matkę każdy z nas. Uczniowie naszej (...) więcej
2013-08-21 • Dla dzieci w Zalesiu

W tym roku kalendarz zrobił nam psikusa i postanowiliśmy obejść Dzień Dziecka dopiero 4 czerwca. To nic, że trochę później jak i i tak było wspaniale – wynika z relacji dzieci. Podobnie (...) więcej

Z okazji trwania Roku Juliana Tuwima w naszej szkole odbył się cykl konkursów pod nazwą  „Cudowna i zabawna Kraina Juliana Tuwima” . Konkursy związane były z twórczością tego (...) więcej

W dniu 24 czerwca 2013 roku już po raz kolejny odbył się Piknik rodzinny z okazji „Dnia Mamy i Taty”. Celem obchodów tegorocznego „Dnia Rodziny” było wdrażanie uczniów i (...) więcej

O godz. 8.00 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczestniczyli we Mszy Świętej, a potem udali się na ostatni apel w tym roku szkolnym. Podczas  spotkania podsumowano (...) więcej

 ''Nie dla szkoly się uczymy, lecz dla siebie''- takim hasłem pożegnano tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej w Kosobudach w dniu 27 czerwca 2013 roku. Uroczystość uświetnili swoją (...) więcej

 Dzieci z grupy: „Krasnoludki” i „Stokrotki” zaprezentowały krótki układ artystyczny złożony z elementów, których dzieci nauczyły się w ciągu roku, dla zaproszonych (...) więcej

 „Mały Mistrz Obserwacji”- uroczyste wręczenie dyplomów konkursu plastycznego zorganizowanego przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Dzieci przywitała bardzo miło i serdecznie (...) więcej

19.06.2013r. III Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych w Brusach- występ taneczno – ruchowy dzieci z Punktu Przedszkolnego w Brusach z grupy: „Krasnoludki” i (...) więcej

Kochani! Oto nadszedł dzień ,w którym opuszczacie nasza szkołę .Dziś dzwonek wezwał Was tu po raz ostatni w charakterze uczniów. Być może zechcecie nas kiedyś odwiedzić , a może oddacie pod (...) więcej

Dnia 27 czerwca b.r. rankiem pożegnaliśmy naszych uczniów z zerówki i przedszkola. „ Dziś my małe przedszkolaki smutne miny mamy, wystrojeni uroczyście przedszkole żegnamy. Przywitamy (...) więcej
2013-08-08 • Piknik rodzinny w Leśnie

Dzieci 5-6 letnie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie miały przyjemność uczestniczyć w pikniku rodzinnym u państwa Szymlek. Moc atrakcji i piękna pogoda sprawiły, (...) więcej

28 czerwca 2013r. zadźwięczał ostatni dzwonek, który zwiastował wakacje. Uczniowie, rodzice i nauczyciele SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zebrali się na placu przed szkołą. P. (...) więcej

W przeddzień zakończenia roku szkolnego 27 czerwca 2013r. odbyła się wyjątkowa uroczystość. Uczniowie kl. VI, kończący Szkołę Podstawową im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach spotkali (...) więcej

W dniach 20 – 22 czerwca 2013r. uczniowie kl. III – VI Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz ze swoimi nauczycielkami: p. Krystyną Stoltmann, p. (...) więcej

28 czerwca 2013r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 oraz pożegnanie absolwentów. Na uroczystość przygotowaną przez wychowawczynię (...) więcej

O godz. 8.00 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. uczestniczyli we Mszy Świętej, a potem udali się na ostatni apel w tym roku szkolnym. Podczas  spotkania podsumowano (...) więcej

W maju 2013 roku tradycyjnie już ogłoszono i przeprowadzono konkursy klasowe promujące zasady savoir-vivre’u. Celem konkursu było uświadomienie dzieciom, iż właściwe postępowanie zgodne z (...) więcej

W dniu 25 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się apel promujący czytelnictwo wśród najmłodszych uczniów szkoły. Dzieci z klasy VIc pod kierunkiem pani Beaty (...) więcej

Dnia 27 i 28 czerwca miało miejsce uroczyste pożegnanie się dzieci z przedszkolem na czas wakacji. Niektóre z dzieci żegnały się przechodząc do szkoły  po czterech latach uczęszczania. (...) więcej

Dnia 28 czerwca 2013 r. w sali gimnastycznej w Lubni odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 w Gimnazjum w Lubni. Pani Dyrektor Wioletta Ryduchowska powitała zaproszonych (...) więcej

Nastał czas pożegnania klas III Gimnazjum w Lubni, którego finałem był Bal Absolwenta. Dnia 26.06.2013r. trzecioklasiści dziękowali za wspólnie przeżyte trzy lata w murach szkoły. Nadeszła (...) więcej

W roku szkolnym 2012/2013 piątoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach brali udział w projekcie „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”. Liderem projektu jest Departament (...) więcej

Jakie słowo najczęściej powtarzali uczniowie szkoły w Męcikale w ostatni dzień szkoły. Słowem tym było: mniam, mniam, mniam. W czwartek, dzień przed otrzymaniem świadectw cała szkoła udała się (...) więcej

„Trzy krótkie słowa: Przepraszamy, dziękujemy, żegnamy My będziemy tęsknić za wami, a wy tęsknijcie za nami”   Tak brzmiał fragment wiersza, którym ze szkołą podstawową, (...) więcej

U progu wakacji Misiaki z Przedszkola Nr 1 w Brusach wybrały się do Chaty Kaszubskiej w Brusach-Jagliach, aby poznać jedno z ciekawych miejsc, w swojej okolicy. Miały możliwość obejrzeć (...) więcej

W dniu  17 czerwca. br. nagrodzono laureatów konkursu z j. angielskiego. Uczniowie klas I-III wykonali prace plastyczne pod tytułem „Greeting from Poland”. Uczniowie klas IV (...) więcej

W bruskim gimnazjum przez cały rok szkolny odbywał się konkurs na „Najlepszego Sportowca” Gimnazjum w Brusach. Konkurs prowadziła pani Monika Mankiewicz. Brali w nim udział wszyscy (...) więcej

W Gimnazjum w Brusach odbył raz pierwszy szkolny turniej piłki siatkowej plażowej drużyn mieszanych (1 dziewczyna i 1 chłopak). Zawody zorganizowali n-le wychowania fizycznego: Monika Mankiewicz (...) więcej

            W dniach od 7 do 9 czerwca, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczestniczyli  w XVI Spotkaniach (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Leśnie brali udział w konkursie plastycznym p.t. ,,Nasz kolorowy trzeźwy świat’’. Uczennica klasy IV Kinga (...) więcej

Gminny Konkurs Ortograficzny „Jak to się pisze?” dla klas 2, odbywał się w 4 etapach.   W konkursie brało udział 17 uczniów z  6 szkół:   Szkoła Podstawowa im. (...) więcej

19 czerwca br. dzieci ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie z inicjatywy pana Damiana Gierszewskiego, taty Bartka wybrali się na przejażdżkę konną. Dzieci z zadowoleniem wsiadły do bryczki, którą (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie wybrali się do Nadleśnictwa Przymuszewo aby dowiedzieć się jak wygląda obserwacja lasów za pomocą kamery zamieszczonej na wieży obserwacyjnej. Pan (...) więcej
2013-08-07 • Poznali pracę rolnika

19 czerwca uczniowie klas O-III wybrali się na wycieczkę do gospodarstwa rolnego państwa Łosińskich. Oprócz wesołych gier i zabaw mogli poznać bliżej pracę rolnika, dowiedzieć się o pracach, (...) więcej

Dnia 20 czerwca b. r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego z Wielkich Chełmów i Rolbika udali się na wycieczkę, która była nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie (...) więcej

W dniu 20 czerwca  br. na placu tuż przy boisku Orlik odbył się piknik rodzinny dla wszystkich dzieci i rodziców z okazji Dnia Dziecka , Matki i Ojca pt. ,,Z rodzicami bawię się wesoło i (...) więcej

Dnia 17 czerwca 2013r. w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyło się spotkanie z policjantem dzielnicowym, panem Karolem Cuppa.  Policjant przeprowadził pogadankę, oraz przygotował (...) więcej
2013-08-05 • Z wizytą w księgarni

27 maja dzieci grupa Krasnoludki wybrała się na wycieczkę do księgarni. Celem wycieczki było poznanie jednego z miejsc gdzie mieszkają książki, a przede wszystkim zaszczepienie w nich (...) więcej

  Dnia 3 czerwca dzieci z Punktu Przedszkolnego w Brusach z grupy „Krasnoludki” i „Stokrotki” z okazji Dnia Dziecka odwiedziły Centrum Edukacji i Rozrywki w (...) więcej
2013-08-05 • Z wizytą w bibliotece

Przedszkolacy z Punktu Przedszkolnego z grupy „Krasnoludki” 24 maja odwiedziły Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Przedszkolaki miały okazję zapoznać się z zasadami (...) więcej
2013-08-05 • Wycieczka do Fojutowa

Dnia 21 maja dzieci z grupy „Krasnoludki” i 28 maja dzieci z grupy „Stokrotki” wybrały się na wycieczkę z mami. Nauczycielki wraz z mamami i dziećmi przechodziły (...) więcej

       Dnia 6,7 czerwca 2013r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lubni i Leśnie udali się na wycieczkę Szlakiem Orlich Gniazd. (...) więcej

Dnia 7 .06.2013r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uczniowie szkoły spotkali się jak co roku z okazji dnia Leśnika z pracownikami Nadleśnictwa Przymuszewo. (...) więcej

Dnia 17.06.2013 r. w Pałacu Młodzieży w Gdańsku odbył się  finał konkursu plastycznego p.t. ,,Uwolnić odblaski’’ . Organizatorem konkursu była Grupa LOTOS. W wyżej wymienionym (...) więcej

Dnia 20 czerwca br. dzieci z grupy Muchomorki z Przedszkola Nr 1 w Brusach gościnnie zawitały w Szkole Podstawowej w Brusach. Przedszkolaki odwiedziły swoich kolegów częszczających już do (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!