1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

13 czerwca2013 r. uczniowie klas IV- VI ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach udali się na dwudniowa wycieczkę.  Pierwszego dnia odwiedzili stolicę Wielkopolski, Poznań. Na początku (...) więcej

W dniu 12 czerwca 2013 roku  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach zorganizowała dla uczniów biorących udział w zbiórce puszek wyjazd do (...) więcej

W środę 12. 06. 2013r. odbyło się uroczyste zakończenie ligi w Czyczkowach, na które przyjechało dziesięć drużyn.  Pięć zespołów z grupy „A” i pięć z grupy „B” (...) więcej

17 czerwca 2013r. uczniowie kl. I – III oraz klasa zerowa wybrali się na wycieczkę do Bydgoszczy. Dzieci korzystały z atrakcji w centrum zabaw Family Park,, miały również okazję obserwować (...) więcej

7 czerwca 2013r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach nastąpiło podsumowanie Gminnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Konkurs ten odbył się 13 maja 2013r. (...) więcej

19 czerwca uczniowie klasy II i III  Szkoły Podstawowej w Kosobudach  spędziły atrakcyjnie czas na placu zabaw w Fojutowie. Dzieci miały  okazję korzystania z licznych atrakcji (...) więcej

„Cudze chwalicie, swojego nie znacie” to powiedzenie przysłaniało wyjazdowi gimnazjalistów z Lubni  do Chojnic. Wycieczka odbyła się 18 czerwca 2013 r. Grupa młodzieży, ucząca (...) więcej

W dniu 17 czerwca 2013 r. grupa „Skrzaty” z Przedszkola Nr 1 w Brusach wybrała się wraz z opiekunami do Minii Zoo Canpol w Sieroczynie. Dzieci miały okazję z bliska zobaczyć (...) więcej
2013-06-26 • WYCIECZKA "BIEDRONEK"

Dnia 18 czerwca 2013 roku dzieci z grupy „Biedronek” z Przedszkola Nr 1 w Brusach wybrały się wraz z wychowawczyniami do fermy strusi w Leśnie. Dzieci miały okazję przyjrzeć się z (...) więcej

Przez cały rok szkolny uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej w Kosobudach czekali na dzień wycieczki szkolnej. Tym razem udaliśmy się do Torunia. Poznaliśmy i podziwialiśmy zabytki Starego (...) więcej

15 czerwca 2013r. uczniowie SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz z katechetką Anną Pestka udali się do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach na konkurs. Dotyczył on (...) więcej

Jak w wielu placówkach edukacyjnych w Polsce, tak i w Szkole Podstawowej w Kosobudach prowadzona jest akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Wśród nich są  różne działania i (...) więcej

4 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej  w Kosobudach odbył się 11 Gminny  Konkurs Czytelniczy „Zaczarowany Świat Książki”.  Tym razem uczniowie zmagali się z zadaniami (...) więcej

 Dnia  13 czerwca br. uczniowie klas 0 – III ze  Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach, odbyli wycieczkę do Trójmiasta. Naszym milusińskim (...) więcej

8 czerwca 2013r. w Chojnicach odbyła się uroczysta Gala Siatkarska podsumowująca zmagania młodych siatkarek w IV edycji Młodzieżowej Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej. W kategorii gimnazjalistek (...) więcej

          Dnia 05.06.2013r. dziewczęta Gimnazjum w Brusach z klasy I B: Marta Erdmańczyk, Julia Gierszewska, Patrycja Kuklińska, Agnieszka (...) więcej

W kwietniu w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się po raz siódmy Gminny Konkurs Poetycki o nagrodę Dyrektora szkoły. W kategorii klas II- III I miejsce zajęła Zuzanna Maria Maciejewska (...) więcej

Zwiedzanie Torunia uczniowie rozpoczęli od Orbitarium. Jego centralnym elementem jest model sondy Cassini. Z pulpitów umieszczonych wokół sondy zwiedzający mogli sterować urządzeniami, a także (...) więcej
2013-06-26 • Zdali kartę rowerową

11 czerwca 2013r. uczniowie kl. IV SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pod czujnym okiem p. Mariusza Zdolskiego odbyli teoretyczny i praktyczny egzamin na kartę rowerową. Okazało (...) więcej

10 czerwca 2013r. w WDK w Czyczkowach odbył się środowiskowy Dzień Matki i Ojca przygotowany przez Szkołę Podstawową im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach oraz Radę Rodziców. Najpierw z (...) więcej

12 czerwca 2013r. uczniowie kl. II wraz z rodzinami oraz mieszkańcami Czyczków i okolic udali się na autokarową pielgrzymkę do Lichenia zorganizowaną przez katechetkę Annę Pestka. Celem (...) więcej

11 czerwca 2013 roku grupa 41 uczniów Gimnazjum w Lubni uczących się języka kaszubskiego, wraz z opiekunami, udała się na jednodniową wycieczkę do Malborka. Głównym punktem programu było (...) więcej

Dnia 10 czerwca br. dzieci z grupy Żabek i ich rodzice bądź inni opiekunowie mieli możliwość wspólnego wyjazdu na wycieczkę autokarową do Szymbarku. Zwiedzanie  dawnych budowli (dom (...) więcej

Uczniowie klas pierwszych i drugich sprawdzili swoje umiejętności z chemii, biorąc udział w sesji wiosennej Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Olimpus. Uczeń klasy I a, Szymon Michał (...) więcej

Spotkanie z Profesorem dr hab. Grzegorzem Karwaszem Kierownikiem ZDF Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  28 maja 2013r. w (...) więcej

Dnia 3 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się Dzień Dziecka i Sportu. Celem imprezy było uświadomienie uczniom szkodliwości dla zdrowia nikotyny, alkoholu i narkotyków (...) więcej

Dnia 05.06.2013r. w baszcie Kurza Stopa w Chojnicach odbyło się rozdanie nagród w konkursie "Moja przygoda w muzeum"- etap wojewódzki. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w (...) więcej

Już niedługo wakacje, a słoneczne dni zachęcają do wycieczek rodzinnych do lasu, czy nad wodę. Lecz, czy wszyscy pamiętamy o właściwych zasadach zachowania się podczas odpoczynku na łonie (...) więcej

5 czerwca przedszkolaki z grupy MISIAKI z Przedszkola Nr 1 w Brusach wraz z rodzicami wybrały się na wycieczkę do Mini zoo Canpol w Sieroczynie. Z zainteresowaniem podziwiały egzotyczne (...) więcej

4 czerwca 2013r. już po raz jedenasty w SP Kosobudy odbył się gminny konkurs czytelniczy. W tym roku był on pod hasłem "Zaczarowany Świat Książki". Motywem przewodnim tegorocznego (...) więcej

3 czerwca 2013r. wszyscy uczniowie SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach obchodzili Dzień Dziecka. Z tej okazji poszli ze swymi nauczycielami na stadion sportowy, by tam uczestniczyć (...) więcej

7 czerwca 2013r. w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach odbyło się wręczenie nagród za udział w dwóch konkursach: Jan Paweł II w oczach dziecka oraz Jan Paweł II – droga do (...) więcej

Jak w środku Europy spotkać się z kulturą odległej Afryki? Nic prostszego - przekonali się o tym uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale, którzy 28 maja 2013 roku udali się na wycieczkę do (...) więcej

W dniu 27 maja 2013 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu młodzi karatecy z sekcji Karate Kyokushin w Brusach brali udział w wewnątrzklubowym turnieju. Zawody odbywały się w formule (...) więcej
2013-06-07 • Z wizytą w Toruniu

Dnia 28 maja 2013 roku uczniowie Gimnazjum w Lubni udali się na jednodniową wycieczkę do Torunia. Celem wyjazdu było zwiedzenie miejsc związanych z życiem i działalnością wybitnego polskiego (...) więcej

4 czerwca 2013 r. w Leśnie, odbył się VIII Gminny Bieg na Orientację zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Leśnie. Zawody przeprowadzono w lasach przyległych do „Kręgów (...) więcej

Dnia 29 maja b.r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbyła się dziecięca imprezka z okazji Dnia Dziecka. Tego roku zaproszeni zostali goście strażacy, (...) więcej

W dniu 28.05.2013r. odbyły się po raz czwarty w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Brusach Gminne Zawody Sportowe pod hasłem „Sport to zdrowie”. Do uczestnictwa w (...) więcej

Uczennica Gimnazjum w Lubni  Monika Mucha-uczennica klasy IIb zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn. "Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta". Opiekę nad (...) więcej
2013-06-06 • Wycieczka do Zakopanego

W dniach od 21- 24 maja 2013 r. młodzież z Gimnazjum w Lubni przebywała na  wycieczce. Wyjazd ten  na długo pozostanie w ich pamięci.  Docelowym miejscem podróży było (...) więcej

3.06.2013 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie upłynął pod znakiem radości i zabawy. Tego dnia obchodziliśmy ,,Dzień Dziecka”. Były zatem gry i (...) więcej

28 maja w Szkole Podstawowej w Leśnie odbyły się warsztaty ornitologiczne. Bohaterem był ,,zimorodek- klejnot naszych jezior i rzek’’, Pani Grażyna Jaszewska pracownik ZPK w (...) więcej

Dnia 3 czerwca 2013 r. dzieci z przedszkola i punktu przedszkolnego obchodziły ,,cukierkowo” Dzień Dziecka. Zawody i wyścigi sportowe dawały dzieciom dużo emocji  i radości (...) więcej
2013-06-06 • Dzień Dziecka w Lubni

Dnia 03.06.2013r. w Gimnazjum w Lubni obchodzono Dzień Dziecka i Dzień Sportu. W programie  imprezy  znalazło się przedstawienie pt. „Dziady współczesne” na podstawie (...) więcej

Aby uczcić Dzień Dziecka, uczniowie ze szkoły w Męcikale, 3 czerwca pojechali na krótką wycieczkę do Brus. Miejsce docelowe było oczywiście niespodzianką. Jakież było zdziwienie dzieci, kiedy (...) więcej

          Dnia 25.05.2013 r. uczennice Gimnazjum w Brusach brały udział w Finale Wojewódzkim XV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt (...) więcej

2 czerwca 2013r. w Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego o objawieniach fatimskich oraz wręczenie nagród. Spośród 18 (...) więcej
2013-06-06 • Rajd rowerowy w Leśnie

29 maja 2013 r. uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wraz z wychowawcą Dionizym Ostrowskim oraz Rodzicami, uczestniczyli w rajdzie rowerowym, którego (...) więcej
2013-06-03 • Wycieczka na Hel

Dnia 24 maja 2013 roku uczniowie klas IV– VI  naszej szkoły wraz z wychowawcami i panią od języka kaszubskiego byli na wycieczce na Helu. Podczas tej wycieczki mieliśmy (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!