1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 21 maja 2013 roku dzieci 6-letnie z grupy Muchomorki z Przedszkola Nr 1 w Brusach odbyły pieszą wycieczkę do Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach. Przedszkolaki mogły podziwiać zebranych (...) więcej

Dzieci z kl. ”0” otrzymały zaproszenie na rodzinny piknik do p. Greinke. W ogrodzie  pełnym atrakcji, maluchy spędziły miło czas. Prawdziwą niespodzianką były słodycze, (...) więcej

Dnia 29.05.2013r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się Dzień Dziecka. Zamiast tradycyjnych zajęć lekcyjnych w szkole odbyły się liczne konkursy i atrakcje. Odpowiedzialnymi za (...) więcej

27 maja br. odbył się zaplanowany wyjazd do sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu z inicjatywy rodziców i uczniów kl. III w  pierwszą rocznicę Komunii Św. (...) więcej

Weronika Szopińska reprezentowała szkołę 25 maja br. w rejonowym etapie IV diecezjalnego konkursu „Dzieła Biblijnego” poświęconego świadectwu wiary. Tegoroczny konkurs dotyczył (...) więcej

25 maja 2013r. Natalia Kiedrowska – uczennica III kl. Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach reprezentowała powiat chojnicki w finale 42 Konkursu (...) więcej

24 maja 2013r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się szkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas IV – VI pt. „Najlepszy matematyk w klasie” zorganizowany przez (...) więcej

Dnia 17.05.2013r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii. W konkursie zorganizowanym przez polonistkę Katarzynę Olszewską (...) więcej

Dnia 22 maja 2013 roku uczniowie klasy III i IV ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach odbyli niesamowitą  podróż w czasie. Doświadczyli życia, jakim żyli dawni Kaszubi, dotknęli (...) więcej

Uczennice Gimnazjum w Brusach brały udział w Półfinale Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Starogardzie Gdańskim. Po zaciętej walce gimnazjalistki z Brus ostatecznie zajęły (...) więcej

W dniu 8 maja 2013 roku na Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym chłopców. Uczniowie z ośmiu szkół podstawowych gminy (...) więcej
2013-05-28 • Wycieczka do Bytowa

Najmłodsze dzieci ze Szkoły Podstawowej w Leśnie wybrały się na wycieczkę do Bytowa. Najważniejszym punktem wycieczki była lekcja muzealna pt „Kręć się kręć wrzeciono”. (...) więcej

         Dnia 14.05.2013 r. uczennice Gimnazjum w Brusach brały udział w III rundzie XV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Coca- (...) więcej

Już po raz kolejny 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przygotowanych przez nauczycielkę j. kaszubskiego Annę Pestka wzięło udział w eliminacjach (...) więcej
2013-05-28 • "Słoneczka" w Żabnie

W dniu 9 maja Słoneczka z Punktu Przedszkolnego w Brusach odwiedziły gospodarstwo p. Romana Tecy w Żabnie. Przedszkolaki z zachwytem oglądali różnorodne gatunki ptaków domowych i egzotycznych. (...) więcej
2013-05-28 • Recytowali po kaszubsku

16 maja 2013 roku w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyły się powiatowe eliminacje konkursu prozy i poezji kaszubskiej RODNO MOWA. Z Punktu Przedszkolnego przy (...) więcej

W dniu 8 maja 2013 roku na Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt Uczennice z dziewięciu szkół podstawowych (...) więcej

13 maja 2013r. uczniowie kl. I – III SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wybrali się do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na zajęcia w terenie. Cała grupa (...) więcej

Las rośnie wolno, w myśl tej zasady, co roku odbywa się zalesianie terenów leśnych. W tym roku, na zaproszenie leśniczego z leśnictwa Turowiec, pana Zbigniewa Kownackiego, uczniowie klas IV - (...) więcej

W gminie Brusy już po raz siódmy uczniowie szkół podstawowych, początkujący poeci stanęli w szranki walcząc o miano najlepszego poetyckim słowem. Tematyka wierszy miała nawiązywać do (...) więcej

Dnia 30.04.2013r. w Gimnazjum w Lubni odbył się uroczysty apel upamiętniający 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie klasy I a, pod opieką polonistki p. Barbary (...) więcej

Podsumowano Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Zamki, pałace, dwory i dworki w otoczeniu parków". Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń Gimnazjum w Lubni Robert (...) więcej

Uczeń klasy III B Gimnazjum w Lubni Robert Przewoski brał udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum przeprowadzonym w dniu 04.03.2013r. w Gdyni. Uczeń uzyskał (...) więcej

Uczennica klasy I a Gimnazjum w Lubni - Barbara Łukowicz zakwalifikowała się do etapu centralnego IX Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. (...) więcej

Dnia 30.04.2013 roku w Przedszkolu Nr 1 w Brusach odbył się konkurs piosenki przedszkolnej pt. „Śpiewamy wiosną”. W zmaganiach muzycznych wzięło udział 25 dzieci   (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach starają się przynajmniej 2-3 razy w roku odwiedzić schronisko „Przytulisko” dla bezdomnych zwierząt w Chojnicach. Tym (...) więcej

30.04.2013r. na Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się coroczne gminne zawody lekkoatletyczne. Wzięli w nich udział uczniowie Gimnazjum z Brus oraz z Lubni. Zawody przeprowadzili i sędziowali (...) więcej

Dnia 29.04.2013 r. uczennice Gimnazjum w Brusach brały udział w II rundzie XV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Coca- Cola Cup 2013. Do tego ogólnopolskiego turnieju w (...) więcej

22.04.2013r. w Punkcie Przedszkolnym w Brusach wyświetlono prezentację multimedialną pt. „Zaborskie spotkanie z przyrodą” - dotycząca roślin, (...) więcej

Punkt przedszkolny w Brusach, a dokładnie grupy: „Krasnoludki” i „Stokrotki” odwiedziła pani Renata Wardyn – pomoc stomatologiczna, która poprowadziła zajęcia z (...) więcej

W dniu 22 kwietnia 2013 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach włączyli się w obchody Międzynarodowego „Dnia Ziemi”. Z tej okazji w szkole odbyły się prelekcje (...) więcej

Dnia 10.04.2013r. w Chojnicach odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Wzięły w niej udział cztery drużyny z powiatu  chojnickiego: gimnazjum z Czerska, Konarzyn, (...) więcej

Już po raz kolejny uczniowie SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach mieli okazję przeżyć ciekawe lekcje j. kaszubskiego w terenie. Tym razem kl. I ze swoją nauczycielką p. (...) więcej

26 kwietnia 2013r. uczniowie kl. III – VI udali się na wycieczkę do kina „Remus” w Kościerzynie, zorganizowaną przez p. Annę Pestka. Opiekunami były również p. Krystyna (...) więcej

Jak co roku w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach obchodzono Dzień Ziemi. Nauczycielka przyrody, p. Grażyna Zdolska przygotowała i przeprowadziła 2 konkursy: (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!