1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 22 czerwca 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

22 kwietnia br. jest obchodzony Dzień Ziemi. W Szkole Podstawowej w Czapiewicach także postanowiono uczcić to święto. Uczniowie klasy II i III przygotowali przedstawienie „Królewna (...) więcej

22 kwietnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach w wesoły, ale i bardzo pouczający sposób uczcili ,,Dzień Ziemi”. Grupa uczniów ze świetlicy (...) więcej

W sobotę 20 kwietnia 4 uczennice SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach:  Aleksandra Januszewska z kl. II, Oliwia Frymark z kl. III, Agata Pestka z kl. V i Kamila Teca z kl. VI, (...) więcej

W środę 17 kwietnia 2013r. w Człuchowie odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Do udziały w tych zawodach zakwalifikowało się dwóch uczniów (...) więcej
2013-04-25 • Coca-Cola Cup 2013

         Dnia 12.04.2013 r. uczennice Gimnazjum w Brusach brały udział w XV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Coca- Cola Cup (...) więcej

         Wraz z zakończeniem II edycji Międzypowiatowej Halowej Ligi Piłki Nożnej Kobiet piłkarki nożne nie spoczęły na laurach i przystąpiły do nowej (...) więcej

21.03.2013 r. uczniowie ze Szkoły Filialnej w Rolbiku pożegnali zimę, wrzucając jej symbol - marzannę do rzeki Zbrzycy. Kukłę przygotowano dzień wcześniej, używając siana, trzciny i starych (...) więcej

12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Rolbiku obchodzono szczególny dzień. Było to święto czekolady. Każdy uczeń, po wejściu do szkoły, częstował się czekoladą. Na przerwie wszyscy mieli okazję (...) więcej

Zgodnie ze szkolną tradycją w ostatni dzień przed wielkanocną przerwą uczniowie Szkoły Podstawowej w Rolbiku wraz z nauczycielami zasiedli do śniadania wielkanocnego. Na stole pojawiły się (...) więcej

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach wzięli udział w XIII Przeglądzie Piosenki „Na powitanie wiosny”, który odbył się w Brusach w Centrum Kultury (...) więcej

18 kwietnia 2013r. przedszkolaki i uczniowie SP im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach mieli okazję uczestniczyć w teatrze profilaktycznym. Artyści w zabawny i ciekawy sposób poruszyli (...) więcej

Uczniowie klasy piątej naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację (...) więcej

W dniu 9 kwietnia 2013 roku uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej w Kosobudach wzięli udział w wyjazdowych warsztatach edukacyjnych do Konarzyn w ramach udziału w projekcie (...) więcej

6 kwietnia br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Konkurs składał się z dwóch etapów: (...) więcej
2013-04-17 • Mimo zimy pamiętał

Mimo zimowej pogody za oknem wielkanocny zajączek pamiętał o uczniach  ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie. Dzieci przystroiły koszyczki i wykonały wielkanocne ozdoby a od zajączka (...) więcej

W Szkole Filialnej w Przymuszewie odbył się coroczny konkurs pt. „Życie i twórczość Anny Łajming”. Brali w nim udział wszyscy uczniowie placówki. Dzieci z zerówki rysowały (...) więcej
2013-04-11 • Kangur w Kosobudach

21 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur 2013". Jest to konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, (...) więcej

W dniach 18 – 22 marca 2013r. w Gimnazjum w Brusach odbyła się akcja zbiórki żywności pod nazwą „Wielkanocna Zbiórka Żywności 2013” organizowana przy współpracy ze (...) więcej

3 kwietnia 2013 roku już po raz trzeci odbył się  Poświąteczny Marsz NORDIC WALKING, organizowany przez Gimnazjum w Brusach. Mimo przedłużającej się zimy w imprezie (...) więcej
2013-04-11 • Świątecznie w Zalesiu

W oddziale przedszkolnym w Zalesiu w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc dzieci naprawdę poczuły nastrój świąt. Wraz ze swoimi mamami wykonały ozdoby świąteczne w formie pisanek wykonanych (...) więcej

W marcu w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika. W poczet czytelników szkolnej biblioteki przyjęci zostali wszyscy pierwszoklasiści. Aktyw biblioteczny (...) więcej
2013-04-11 • Wyjazd do filharmonii

19 marca w Szkole Podstawowej w Zalesiu został zorganizowany wyjazd na koncert z okazji powitania wiosny do filharmonii w Gdańsku. Ze względu na nagły atak zimy i fatalne warunki drogowe (...) więcej
2013-04-11 • Test szóstoklasisty

W dniu 4 kwietnia 2013 uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach pisali sprawdzian szóstoklasisty. To pierwszy poważny test uczniów kończący (...) więcej

Dnia 25 marca br. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu III Edycji „Palemki Wielkanocnej”.  Prac (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Zalesiu odbył się przedświąteczny apel podsumowujący pracę szkoły ostatniego miesiąca. Podczas apelu podsumowano akcję zbiórki plastikowych nakrętek oraz rozstrzygnięto (...) więcej

Jeszcze zima i śnieg trzyma, jednak uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu próbują przegonić przedłużającą się zimę i odnaleźć wiosnę. W tym celu jak co roku zorganizowano barwny i głośny (...) więcej

Uczniowie ze szkół w Leśnie i Przymuszewie wybrali się na widowisko ,,Disney On Ice. Magiczna zabawa!’’, które odbyło się na Ergo Arenie w Gdańsku. Motywem przewodnim (...) więcej

W powiatowym konkursie muzycznym „Na powitanie wiosny”, który odbył się 22 marca 2013 r. w Brusach  Szkołę Podstawową im. K. S. Wyszyńskiego w Leśnie reprezentowały: Martyna (...) więcej

Dnia 26 marca 2013 r. pięć  uczennic  naszej szkoły otrzymało nagrody w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno- Plastycznym odbywającym się pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, a (...) więcej

Dnia 4 kwietnia szóstoklasiści w Kosobudach, jak ich rówieśnicy w całej Polsce pisali swój wielki poważny Sprawdzian umiejętności i wiedzy nabytej w szkole podstawowej. Sprawdzian przebiegał (...) więcej

14 marca w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się kolejna „lekcja otwarta”. Tym razem temat dotyczył utrwalenia dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie (...) więcej

W Szkole w Kosobudach przed Świętami Wielkanocnymi podczas tradycyjnego apelu podsumowano wiele konkursów, które zostały uwieńczone sukcesami uczniów oraz rozmawiano o świątecznych (...) więcej

25 marca 2013r. najmłodsi uczniowie z klas O-III ze Szkoły Podstawowej w Czapiewicach pojechali do Chojnic na baśń muzyczną pt. "W tajemniczej krainie krasnali". Dzieciom bardzo (...) więcej

28 marca 2013r. Szkoła Podstawowa w Czapiewicach gościła teatrzyk kukiełkowy przedstawiający „Jasia i Małgosię”. Przy dźwiękach muzyki oraz na tle wspaniałej dekoracji obejrzano (...) więcej

Dnia 21 marca 2013r. przedszkolaki oraz zerówka  wyruszyły na przywitanie wiosny. Barwnym korowodem z „wiosennymi kapeluszami” i  balonikami w ręku przeszły przez (...) więcej

Dnia 27 marca br. dzieci z grupy „Muchomorki” z Przedszkola nr 1 w Brusach wybrały się do Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na spotkanie z panem (...) więcej

Dnia 26.03.2013r. w Gimnazjum nr 2 w Chojnicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom VI Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno- Plastycznego. W tejże uroczystości wzięły udział (...) więcej

Już po raz 23 podsumowano Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Bory Tucholskie w Oczach Dziecka. Podobnie jak w latach minionych, wśród laureatów znaleźli się uczniowie Gimnazjum w (...) więcej

Dnia 26 marca 2013r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Mistrzostwa Gminy Brusy Szkół Podstawowych w gimnastyce dziewcząt. W imprezie tej brały udział 4-osobowe (...) więcej

W bibliotece w Leśnie zorganizowano cykliczne zajęcia dla dzieci do 10 lat. Na wspólnych spotkaniach z bajką każdorazowo uczestniczyło ok. 20 dzieci. Po obejrzeniu animowanej bajki odbywały (...) więcej

Dnia 21 marca tego roku Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach dość nietypowo przywitała wiosnę, jednocześnie żegnając zimę. Pierwszą atrakcją był teleturniej (...) więcej

Uczennice ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczestniczyły  26 03. 2013r. w MISTRZOSTWACH GMINY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GIMNASTYCE SPORTOWEJ (...) więcej

22 marca 2013 r., w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, odbył się XIII przegląd piosenki „Na powitanie Wiosny”. Uczniowie wystąpili w różnych kategoriach – soliści, (...) więcej

22 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego „ Droga Krzyżowa Pana Jezusa”, w którym uczestniczyli uczniowie kl. 0 (...) więcej

25 marca br. w Chojnickim Domu Kultury gościli aktorzy Teatru Dzieci i Młodzieży „Duduś” z Łodzi.  Przedstawili oni spektakl pt. „Baśń muzyczna z prezentami w (...) więcej

11 marca br. odbył się gminny etap turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Jak co roku, eliminacje przebiegały w dwóch etapach. Najpierw uczniowie odpowiadali na pytania testowe, następnie (...) więcej

Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej odbywa się cztery razy w roku. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach już od kilku lat uczestniczą w tym doniosłym wydarzeniu. (...) więcej

„Temu, który ukochał Miłością największą…” to tytuł filmu, którego nagranie odbyło się w ubiegłym roku szkolnym z udziałem uczniów obecnie uczęszczających do klasy IVa (...) więcej

Mimo niesprzyjającej aury dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. błog. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pod opieką Pań: Anety Synak, Katarzyny Daniels i Eweliny Styp (...) więcej

„A ty zimo uciekaj za górkę, za las i nie marudź nie zwlekaj, już na wiosnę czas” -  jak co roku dzień 21 marca był dla dzieci z Przedszkola Nr 1 w Brusach okazją do powitania (...) więcej

Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Chojnicach oraz Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Chojnicach były organizatorami dwuetapowego Powiatowego Drużynowego Konkursu Wiedzy o Matce Bożej (...) więcej
2013-04-03 • W Lubni powitano wiosnę

Dnia 21.03.2013r. w Gimnazjum w Lubni obchodzono powitanie wiosny. Poszczególne klasy wraz z wychowawcami, przebrały się tego dnia w kolorowe stroje. Dominowały w nich wcześniej wylosowane (...) więcej

W bruskim gimnazjum po raz drugi odbyły się zawody we wspinaczce skałkowej. Przeprowadzili je nauczyciele wychowania fizycznego: Monika Mankiewicz oraz Karol Gierszewski. Wzięło w nich (...) więcej

Dnia 11 marca 2013 roku w Gimnazjum w Brusach odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W turnieju wzięło udział 9  trzy- osobowych drużyn ze szkół (...) więcej

Dnia 19 marca 2013r. w Gimnazjum w Brusach  odbyły się Mistrzostwa Powiatu Chojnickiego w Piłce Siatkowej Chłopców. W zawodach wzięły udział 4 drużyny: Gimnazjum nr 2 z Chojnic, (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!