1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W Szkole Podstawowej w Zalesiu, już 7 lutego br., Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem zorganizowali dyskotekę walentynkową. Ze względu na ferie zimowe termin imprezy był nieco wcześniejszy, (...) więcej

5 lutego br., przed feriami zimowymi, w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyło się przedstawienie profilaktyczne dotyczące szeroko pojmowanego bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw i spędzania (...) więcej

31 stycznia w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbył się bal przebierańców dla uczniów klas I-III oraz oddziału przedszkolnego. Najróżniejsze postaci zaczęły w rytm muzyki przemierzać  (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu, w dwóch grupach wiekowych - kl. II-III i IV-VI, kierowani przez nauczycielkę muzyki p. A. Skórczewską wzięli udział w organizowanym w Brusach (...) więcej

Bardzo często uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu wykazują się ponadprzeciętną pomysłowością w kreowaniu zajęć i zabaw. Tym razem podczas pewnych styczniowych zajęć z wf-u, uczniowie klas V (...) więcej

21 stycznia br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu zaprosili wszystkie babcie i wszystkich dziadków na tradycyjne obchody ich świąt. Uczniowie klas I-III i oddziału przedszkolnego (...) więcej

15 stycznia w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyła się sesja fotograficzna. Tematem zdjęć, do których, w scenerii zaśnieżonych gór pozowali uczniowie szkoły, były sporty zimowe. Ważnym momentem (...) więcej

Przy świetle choinkowych lampek i dźwięku kolęd 21 grudnia 2012 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Rolbiku rozpoczęli uroczystą Wigilię Szkolną. Spotkanie zostało przygotowane przez uczniów (...) więcej

11 grudnia 2012 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Rolbiku obchodzili Święto Chruścika. Mieli możliwość poznania przepisu na, jak się okazało, ulubione ciasto dzieci. Każdy ze smakiem zjadł (...) więcej

22 stycznia 2013 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rolbiku zorganizowali Dzień Babci i Dziadka, na który zostali zaproszeni również mieszkańcy sołectwa Rolbik. Wszyscy Dziadkowie (...) więcej

29 stycznia w Sali Nadleśnictwa Przymuszewo odbył się bal karnawałowy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rolbiku oraz ich rodzin. Podczas balu wszyscy uczestnicy wspólnie się bawili. Zorganizowano (...) więcej

31 stycznia br. w  Szkole Podstawowej w Przymuszewie odbył się bal karnawałowy. W zabawie wzięło udział 40 dzieci z całego sołectwa. Uczniowie podziękowali Panu Nadleśniczemu Arturowi (...) więcej

Aby tegoroczne ferie były przyjemne i bezpieczne, nauczycielki grupy Misiaki z Przedszkola nr 1 w Brusach zaprosiły do przedszkola policjanta pana Rafała Szczęsnego, który opowiedział dzieciom o (...) więcej

Dnia 07.02.2013r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Czapiewicach bawili się na zabawie karnawałowej zorganizowanej przez panie Magdalenę Rudnik i Katarzynę Olszewską. Zabawa trwała od godziny (...) więcej
2013-02-12 • Muzyczne kręgle

W dniu 11 lutego 2013 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczęszczający na dodatkowe zajęcia muzyczne, rozpoczęli bardzo aktywnie zimowy wypoczynek. Wraz z (...) więcej

„Św. Walenty ja bardzo Cię proszę,  użyj swej mocy czar.  We wszystkich sercach spróbuj rozpalić,  uczucia miłości żar.  Serca samotne niech więcej nie (...) więcej

Dnia 5 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Stanisława  Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas IV – VI. Tradycyjna dyskoteka z przebojami (...) więcej

Już od rana, 8 lutego br., w budynku szkoły unosiły się niesamowite zapachy kulinarne. Z okazji „Dnia Pizzy”, obchodzonego 9 lutego, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława (...) więcej

W dniu 7.02.2013r. grupa "Skrzaty" z Przedszkola Nr 1 w Brusach wraz z wychowawczyniami wybrała się do leśnictwa Olszyny. Pogoda dopisała przedszkolakom. Dzieci miały okazję (...) więcej

Dnia 07.02.2013 r. w Przedszkolu działającym przy Szkole  Podstawowej w Kosobudach zostały przeprowadzone  zajęcia w ramach programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele (...) więcej

W dniu 30 stycznia br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach  uczestniczyli w lekcji historii, która znacznie różniła się od tej codziennej, tradycyjnej. Szkoła (...) więcej

W dniu 5 lutego br. uczniowie klas VI a i VI d wraz z wychowawcami p. A. Meyer i A. Goebel- Kutelą  udali się do kina Remus w Kościerzynie na projekcję filmu ”Życie Pi” w (...) więcej

Dnia 1 lutego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się uroczysty apel  z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez miasto Brusy. Uczniowie upamiętnili dzień  2 lutego (...) więcej

Dnia 31 stycznia 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się Szkolny Konkurs Biblijny pt. „Rok wiary z Ewangelią wg św. Łukasza”. Brało w nim udział 38 (...) więcej

W dniu 29 stycznia uczniowie klas Ia oraz Ic Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach bawili się na balu karnawałowym. Wspólnie z nimi te pełne emocji chwile przeżywali uczniowie (...) więcej

Dnia 24 stycznia 2013r. uczniowie klasy I b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z wychowawcą Ireną Jażdżewską uczcili uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci (...) więcej

Karnawał to wspaniały czas, kiedy wszyscy beztrosko oddają się w wir tańców i wesołej zabawy. Wiedzą o tym dobrze dzieci uczęszczające do przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Kosobudach. (...) więcej

6 lutego 2013r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się uroczysty apel, podczas którego p. dyr. Ewa Rokita podsumowała naukę uczniów oraz wyróżniła (...) więcej

5 lutego 2013r. Szkołę Podstawową im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odwiedził niecodzienny gość – p. Janusz Kawski – dziadek chorej Natalki, dla której uczniowie (...) więcej

W dniu 2 lutego 2013r. grupa uczniów  z Gimnazjum w Brusach  oraz Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II w Brusach wybrała się na ligowe mecze siatkówki do Bydgoszczy. (...) więcej

„Zdrowia, szczęścia i słodyczy Babci i Dziadkowi wnuczka i wnuczek dzisiaj życzy!”  22 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Przymuszewie świętowano Dzień Babci i Dziadka. (...) więcej

Tradycyjnie, jak co roku, Wiejski Dom Kultury w Leśnie zorganizował konkurs na „Najpiękniejszy stroik świąteczny”. W konkursie brali udział uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej (...) więcej

31 stycznia 2013r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie podsumowano konkurs na szopkę bożonarodzeniową. Konkurs odbywał się w dwóch etapach. W pierwszym, szkolnym (...) więcej

W piątek, 21 grudnia 2012r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uroczyście obchodzono zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Cała społeczność szkolna (...) więcej

We wtorkowe popołudnie, 29 stycznia br., uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach mieli okazję spędzić w swojej szkole na nietypowej imprezie bibliotecznej. W ramach cyklu (...) więcej
2013-02-01 • NOC W SZKOLE

Szkoła nie musi się kojarzyć tylko jako miejsce nauki, trudnych sprawdzianów czy stresu. Szkoła to również miejsce, gdzie uczniowie mają czuć się dobrze, gdzie mają okazję zawierać nowe (...) więcej

Dnia 27.01.2013r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się IX Konkurs Jasełek w Języku Kaszubskim. Grupa jasełkowa ze Szkoły Podstawowej w (...) więcej

25 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach II odbył się konkurs "Hej kolęda - jak to leciało?", w którym wzięły udział uczennice ze Szkoły Podstawowej w (...) więcej

Dzień Babci i Dziadka to jedne z najpiękniejszych dni w roku. W tych dniach babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. Dnia 23.01.2013 r. w Szkole Podstawowej w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!