1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach w dniu 27 stycznia 2013 r. o godzinie 14.00 odbył się IX Konkurs Jasełek w Języku Kaszubskim. Dwadzieścioro dwoje aktorów z (...) więcej

Dnia 10.01.2013 r. w Wiejskim Domu Kultury w Leśnie na balu przebierańców zebrały się dzieci z przedszkola i kl. ,,0”, a dnia 14.01.2013 r.  uczniowie klas  I - III Szkoły (...) więcej

Jak co roku dzieci z przedszkola, zerówki i klas I-III Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uroczyście, 21 stycznia br., obchodziły Dzień Babci i Dziadka. (...) więcej

27 stycznia br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się IX Przegląd Jasełek w Języku Kaszubskim. W tym roku w kategorii przedszkole wzięło udział aż 5 (...) więcej

Z początkiem roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach wznowiła akcję „Zbieramy korki”, które tym razem miały trafić do (...) więcej

29 stycznia 2013 r. 6-letnie dzieci z grup „Muchomorki” i „Motyle” z  Przedszkola Nr 1 w Brusach wraz z towarzyszącymi im osobami dorosłymi wybrały się na (...) więcej

W dniu 23.01.2013r. Szkoła Podstawowa w Czapiewicach gościła aktorów z Torunia, którzy przeprowadzili dla uczniów żywą lekcję historii pt. „Od Mieszka I do Bolesława (...) więcej

Dnia 21.12.2012r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbyła się Wigilia połączona z Jasełkami. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie Mszą Świętą w intencji uczniów, nauczycieli i rodziców (...) więcej
2013-01-29 • "Sportowe życie jeża"

Dnia 24.01.2013r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Czapiewicach obejrzeli przedstawienie pt. ”Sportowe życie jeża” w wykonaniu aktorów Krakowskiej Mobilnej Sceny Dziecięcej. (...) więcej

21 stycznia 2013r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem pani Dyrektor, która powitała zaproszonych gości. Starsi uczniowie (...) więcej

Dnia 23 stycznia 2013 r. grupa 6-latków – „Muchomorki” obchodziła w Przedszkolu Nr 1 w  Brusach Dzień Babci i Dziadka. Podczas uroczystości wnuczęta zaprosiły (...) więcej

23 stycznia 2013 roku nauczycielki wychowania fizycznego z Gimnazjum w Brusach (M. Mankiewicz, I. Dudek-Rogalla oraz J. Peplińska) oraz nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej (...) więcej

24 stycznia br. rodzice i dzieci z Przedszkola Nr 1 i Punktu Przedszkolnego w Brusach: Biedronki, Skrzaty, Słoneczka, Krasnoludki i Stokrotki bawili się na kolejnym balu karnawałowym. (...) więcej

Dnia 24 stycznia br. Szkołę Podstawową im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odwiedzili aktorzy z Krakowa, prezentując przedstawienie pt. „Sportowe życie jeża”. Tematyka (...) więcej

Jak co roku zapewne wnuczki i wnukowie pamiętają o swoich najbliższych… 22 stycznia br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach dali dowód swojego (...) więcej

Dnia 11 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się I etap konkursu wiedzy ekologicznej klas IV-VI, zorganizowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym (...) więcej

W dniu 21 stycznia 2013r. pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach gościli Rafała Szczęsnego - policjanta z Posterunku Policji w Brusach. Niecodzienny gość (...) więcej

„Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją, póki komar i mucha morza nie wypiją” Pod takim hasłem odbył się środowiskowy Dzień Babci i Dziadka w Wiejskim Domu Kultury w (...) więcej

Najmłodsze dzieci z grupy "Biedronek" z Przedszkola Nr 1 w Brusach zaprosiły swoje babcie i dziadków  dnia 22.01.2013 r. o godz. 10.30. "Biedronki" wchodząc do sali (...) więcej

21 stycznia 2013 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Męcikale uroczyście obchodziły Dzień Babci i Dziadka. Tuż po lekcjach, wszystkie powróciły do szkoły, by w sposób szczególny odwdzięczyć się (...) więcej

17 stycznia br. dla „Słoneczek” z Przedszkola Nr 1 w Brusach był dniem wyjątkowym i pełnym emocji. Już od rana wszystkie przedszkolaki z niecierpliwością wypatrywały zaproszonych (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przymuszewie: Adam Czarnowski i Kacper Jendernal, z klasy I, zostali wyróżnieni w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. ,,A niech się wreszcie (...) więcej

16.01.2013r. grupa gimnazjalistów z Lubni wybrała się do kina „Remus” w Kościerzynie na film pt. „Hobbit - niezwykła podróż”. Filmowa adaptacja książki Tolkiena, będąca (...) więcej
2013-01-23 • Jasełka u "Skrzatów"

09.01.2013 r. w Przedszkolu Nr 1 w Brusach w grupie "Skrzatów" odbyło się przedstawienie bożonarodzeniowe. Mali aktorzy wcielając się w swoje role wprowadzili gości w świąteczny (...) więcej

Na dzień 21 stycznia br. 4-latki z Przedszkola Nr 1 w Brusach zaprosiły swoje Babcie i Dziadków, aby uczcić ich święto. Dzieci zaprezentowały przybyłym gościom Jasełka. Nie zabrakło także (...) więcej

Dnia 18 stycznia o godzinie 10:00 5-latki z grupy Żabek z Przedszkola nr 1 w Brusach zaprosiły niecodziennych gości – swoich Dziadków. Oprócz wierszyków i piosenek związanych z Dniem (...) więcej

Dnia 16 stycznia, w godz. 9:00 -11:30, odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci z Przedszkola Nr 1 w Brusach i chętnych rodziców, dysponujących wolnym czasem. Do tańca przygrywał zespół z Ostródy, (...) więcej

Uczniowie kl. Ia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach kontynuując betlejemską drogę zatrzymali się w bruskiej świątyni, gdzie w niedzielę 13.01.2013 roku zaprezentowali przygotowane (...) więcej

W ramach profilaktyki uzależnień dnia 15.01.2013 w Gimnazjum w Lubni odbył się spektakl słowno - muzyczny pt. „Samotna wśród wielu”. Poruszono tematykę środków uzależniających: (...) więcej

15 stycznia 2013r. odbył się Bal Przebierańców uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach. Dzieci już od tygodnia myślały w co się przebrać. Pomysłów było (...) więcej

11.01.2013 r. w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbyło się spotkanie z rodzicami zorganizowane przez szkołę przy udziale Rady (...) więcej

13 stycznia br. (niedziela) o godz. 9:00 uczennice Gimnazjum w Brusach w ramach II edycji Międzypowiatowej Halowej Ligi Piłki Nożnej Kobiet rozegrały mecz ligowy oraz uczestniczyły w V (...) więcej

14 stycznia 2013r. uczniowie kl. I – III Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wyjechali do Narodowego Parku „Bory Tucholskie” w Charzykowach. Dzieci (...) więcej

Dnia 11 stycznia br. o godz. 10:00 dzieci z grupy ,,Żabek”, na spotkaniu wigilijno – noworocznym, przedstawiły swoim rodzicom jasełka pt. ,,Gdy się Chrystus rodzi”. Mali (...) więcej

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w dniu 21 grudnia  br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zorganizowano Wigilijny Krąg Pojednania pod hasłem Betlejem to (...) więcej

21 grudnia w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyły się jasełka w języku kaszubskim. W przedstawieniu zaprezentowali się wszyscy uczniowie z klasy IV, V oraz VI. Tak jak wymaga tego historia (...) więcej

20 grudnia 2012r. w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyły się jasełka przygotowane przez uczniów klas II, III i IV. Przy dźwiękach kolęd uczniowie zainscenizowali moment narodzenia Pana śląc (...) więcej

Droga do Betlejem wiedzie różnymi ścieżkami. Uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zaprowadziła do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Jarcewie.    20 grudnia (...) więcej

W dniu 19 i 21 grudnia  2012 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się Szkolny Konkurs Muzyczny „Hej kolęda... – jak to leciało?”. Celem konkursu (...) więcej

10 stycznia 2013 roku w Gimnazjum w Brusach odbył się pokaz żonglerki w wykonaniu Janusza Chomontka wielokrotnego rekordzisty Księgi Guinnesa w podbijaniu różnych rodzajów piłek. Zawodnik (...) więcej

Dnia 18 grudnia 2012 r. Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach spotkało się na uroczystej Wigilii. Życzenia, kolędy, smakołyki, prezenty towarzyszyły tej (...) więcej

Dnia 6 stycznia 2013r. Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przygotowało oprawę liturgiczną na Mszę Świętą w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich (...) więcej

Każdego roku zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pachną choinką i piernikami. Takie zapachy wprowadzały w świąteczny nastrój Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w (...) więcej

7 stycznia 2013r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się żywa lekcja plastyki na wesoło. Aktorzy w zabawny sposób przekazali uczniom wiedzę (...) więcej

W te święta nastrój dość szybko udzielił się Słoneczkom z Przedszkola Nr 1 w Brusach. Kilka dni przed Wigilią, dzieci wspólnie z Państwem Masiak - rodzicami Zuzi, przygotowywały (...) więcej

Uczennica klasy pierwszej Nina Terlecka reprezentująca Gimnazjum w Brusach zajęła II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Pływaniu Indywidualnym, w stylu grzbietowym. Zapewniła sobie tym (...) więcej

Dnia 13 grudnia 2012r. w Szkole Podstawowej w Przymuszewie odbyły się warsztaty plastyczne w technice decoupage, prowadzone przez panie Katarzynę Kołacką i Emilię Rekowską. Uczniowie oraz ich (...) więcej

„Nad deseczką na karmniku daszek. Leci jeden, drugi, trzeci ptaszek, I już dziobki zaczynają stukać, Są ziarenka – nie trzeba ich szukać.” Uczniowie ze Szkoły Podstawowej (...) więcej

Grupa świetlicowa ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach po raz pierwszy zorganizowała kiermasz świąteczny. Akcję koordynowały nauczycielki: Pani Katarzyna (...) więcej

Dnia 19 grudnia w Szkole Podstawowej w Przymuszewie odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem rodziców i Dyrektora Piotra Elszkowskiego. Uczniowie przedstawili jasełka pt. ,,Spotkanie z (...) więcej

21 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach uczniowie zaprezentowali przygotowane przez siebie przedstawienie jasełkowe. Pod wodzą (...) więcej

Odział przedszkolny „Krasnoludki” bierze udział w akcji zimowego dokarmiania ptaków – „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” - zorganizowaną przez Zaborski Park (...) więcej

Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi świętami, na które czekają nie tylko dzieci, ale i dorośli. Są to święta najbliższe i najdroższe naszym sercom, gdyż towarzyszy im niepowtarzalna (...) więcej

Dnia 30.11.2012r. w oddziale „Krasnoludki” i „Stokrotki” odbyły się „Andrzejki”. Dzień andrzejkowy był to wspaniały dzień zabaw i śmiechu. Dzieci zostały (...) więcej

Dnia 28.11.2012r. oddział przedszkolny „Krasnoludki” i „Stokrotki” odwiedziła krawcowa Pani Magdalena Kalitta. 5-letnie dzieci wysłuchały pogadanki na temat pracy (...) więcej

Miś, to jedna z najbardziej znanych i ulubionych zabawek wszystkich dzieci, dlatego i w tym roku dzieci postanowiły uczcić jego święto. W grupie „Krasnoludków” z Punktu (...) więcej

Dnia 23 listopada dzieci z Punktu Przedszkolnego w Brusach z grupy „Krasnoludki” i „Stokrotki” odwiedziły Centrum Edukacji i  Rozrywki w Chojnicach. Buggie Park to (...) więcej

Dnia 15.11.2012r. odział przedszkolny „Krasnoludki” i „Stokrotki” odwiedził Pan Hieronim Kosecki - pszczelarz. Dzieci 5-letnie wysłuchały pogadanki na temat życia i (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!