1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia  21 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej w Kosobudach od rana panowała świąteczna atmosfera. Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami po złożeniu sobie życzeń  i podzieleniu się (...) więcej

Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej, Stało się - między ludzi wszedł Mistrz - Wiekuisty I do historii, która wielkich zdarzeń czeka,  Dołączył biografię każdego człowieka, Do (...) więcej

Coroczną tradycją Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach jest organizacja uroczystej Wigilii dla wszystkich przedszkolaków, ich rodziców i (...) więcej

Szkoła Podstawowa w Kosobudach, 27 listopada 2012 roku, przeprowadziła Gminny Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Bliżej lasu” dla uczniów klas V-VI Szkół Podstawowych gminy (...) więcej

„Dziady” Adama Mickiewicza należą do kanonu lektur szkolnych. Wielu uczniów stroni od czytania tego mickiewiczowskiego dzieła, bowiem uważa je za nudne. Czy może być inaczej? (...) więcej

19 grudnia 2012r. przedszkolaki z grupy MISIAKI z Przedszkola Nr 1 w Brusach wraz z wychowawczyniami gościły rodziców z okazji spotkania wigilijnego. Dzieci zaprezentowały Jasełka oraz (...) więcej

W ramach zajęć pozalekcyjnych odbyły się międzyklasowe turnieje piłki nożnej dziewcząt. W dniu 22.11.2012 r zostały rozegrane eliminacje klas I, tydzień później (29.11.2012) eliminacje (...) więcej

Czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia jest też czasem organizowania wigilii przez różne wspólnoty i społeczności. Tradycją Czyczków jest również spotkanie opłatkowe dla wszystkich (...) więcej

W dniu 7 grudnia w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbył się Mikołajkowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych z terenu gminy Brusy. W konkursie wzięło udział 24 (...) więcej

W dniu 17 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbył się Szkolny Konkurs Muzyczny „Hej kolęda... – jak to leciało?”, którego (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbył się konkurs na najpiękniejszy i najbardziej oryginalny stroik na wigilijny stół. Wzięli w nim udział uczniowie z (...) więcej

VII konkurs ornitologiczny o Kulika Wielkiego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbył się 14 grudnia 2012 roku w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach. Konkurs (...) więcej

17 grudnia 2012r. w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbył się koncert kolęd polskich i kaszubskich w wykonaniu artystów Leszka Boliboka i Rafała Rompcy. Bogaty, a jednocześnie bliski (...) więcej

Na przełomie listopada i grudnia Szkoła Podstawowa w Zalesiu organizowała dla swoich uczniów wyjazdy do kina Remus w Kościerzynie. Wszystkie projekcje odbywały się w formacie 3D, co potęgowało (...) więcej

30 listopada br. Szkołę Podstawową w Zalesiu odwiedził profesjonalny Teatr Kukiełkowy Mefisto. Grupa teatralna przybliżyła dzieciom legendę o dawnych dziejach Krakowa. Istotnym faktem, było (...) więcej

29 listopada młodsze klasy Szkoły Podstawowej w Zalesiu uczestniczyli w zorganizowanej dla nich zabawie andrzejkowej. Kilka godzin dobrej zabawy, przeplatanej konkursami i słodkimi (...) więcej

30 listopada uczniowie oddziału przedszkolnego w Zalesiu zorganizowały Dzień Pluszowego Misia. W ramach obchodów tego dnia dzieci nauczyły się piosenki o misiu, wysłuchały bajki (...) więcej

20 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach rozbrzmiały melodie pięknych polskich kolęd,  a to za sprawą konkursu „Hej kolęda... Jak to (...) więcej

W czwartek 13 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej „czwórek” dziewcząt. W turnieju (...) więcej

Dnia 18. 12. 2012 r. uczniowie klasy II d wraz z wychowawczynią Marią Ostrowską  zaprosili rodziców na jasełka pt. Betlejem to my sami. W przedstawieniu przybliżyli wydarzenia z (...) więcej

„Hej kolęda, kolęda” - to słowa wprowadzające w świąteczny nastrój  uczniów kl. Ia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, ich rodziny oraz zaproszonych gości. W dniu (...) więcej

Dnia 10 grudnia w Chojnickim Domu Kultury odbyło się wyjątkowe przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie. Perypetie rodzeństwa Jasia i Małgosi obserwowali (...) więcej

W dniu 03.12.2012r. w Gimnazjum w Brusach odbyły się trzy edycje programu przeciwdziałania narkomanii. Zajęcia objęły wszystkich uczniów klas trzecich gimnazjum (150 uczniów). Cykl (...) więcej

W środę 12 grudnia 2012r. w SP im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej czwórek chłopców. Turniej rozpoczął się o godzinie 10.00. W (...) więcej

W dniu 17 listopada 2012 r. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach zorganizowała wieczorek taneczny dla rodziców i gości w świetlicy wiejskiej w Małych (...) więcej

Dnia 13.12.2012r. uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie udali się do Swornychgaci, aby wziąć udział w warsztatach   ,,Tropami (...) więcej

Własnoręczne wykonywanie ozdób na choinkę stanowiło ważny element świątecznych przygotowań, a także było obowiązkowym zwyczajem we wszystkich domach. Dzisiaj również trudno wyobrazić sobie (...) więcej

Już po raz szósty uczniowie Gimnazjum w Brusach wzięli udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności organizowanej przez Banki Żywności. Od 2010 roku wolontariusze Gimnazjum w Brusach (...) więcej

  17 grudnia br. w przemiłym okresie przedświątecznym z życzeniami i gwiazdkowym przedstawieniem do Przedszkola Nr 1 w Brusach przybyli niecodzienni aktorzy - uczestnicy Warsztatów Terapii (...) więcej

Pierwsze dni adwentu to dobry czas, by zacząć przygotowywać świąteczne ozdoby. W związku z tym w Szkole Podstawowej w Kosobudach zorganizowane zostały warsztaty plastyczne przygotowane przez (...) więcej

Dnia 17 grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego w Zalesiu gościły rodziców. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia wspólnie z rodzicami wykonywały świąteczne ozdoby. Zarówno (...) więcej

W dniu 15.12.2012 r. (sobota) o godz. 10.00 uczennice Gimnazjum w Brusach w ramach II edycji Międzypowiatowej Halowej Ligi Piłki Nożnej Kobiet uczestniczyły w Halowym Turnieju Piłki Nożnej (...) więcej

12 grudnia br. po raz kolejny w tym roku szkolnym uczniowie mieli okazję uczyć się poprzez zabawę. Tym razem dzięki Studiu Artystycznemu AKADA z Suwałk. Aktorzy poprzez zabawne historie (...) więcej

W dniu 4 grudnia 2012 roku wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas w Kosobudach uczestniczyli w wyjeździe do Domu Dziecka w Tucholi. Akcja dla dzieci mieszkających w tej placówce trwała od (...) więcej

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach udali się na Ogólnopolski Zjazd Mikołajów  w Szymbarku.  W tym roku na zjazd pojechali uczniowie kl. Ia, Ic (...) więcej
2012-12-14 • Stypendia przyznane!

W dniu 3 grudnia 2012 r. w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyła się Konferencja, podczas której 400 uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostały (...) więcej

11 grudnia 2012 r. uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Kosobudach pojechali na wycieczkę do kina „Remus” w Kościerzynie. Tam obejrzeli francuski film przygodowy, (...) więcej

29 listopada br. odbyła się zabawa andrzejkowa dla uczniów klas Ia, Ic oraz IIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Dzieci bawiły się wyśmienicie, gdyż do tańca przygrywał im (...) więcej

15 listopada 2012 r. odbyło pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły gimnazjalnej w Brusach. Za przygotowanie uroczystości były odpowiedzialne klasy II E i II D. Pod okiem wychowawców, (...) więcej

W dniu 4.12.2012r. w Chojnicach odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia. Gimnazjalistki z Brus Magdalena Kasprzykowska oraz Monika Szmaglik (...) więcej

W dniu 1 grudnia 2012 roku dla uczniów Gimnazjum w Brusach został zorganizowany, w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowanie uczniów sportem i turystyką, (...) więcej

Przed południem, 6 grudnia br. do każdej klasy zawitał niecodzienny gość -  Święty Mikołaj, który grzecznym dzieciom rozdawał słodycze, a niegrzecznym rózgi. Na twarzach (...) więcej

W ramach upominku Mikołajkowego dzieci z Przedszkola Nr 1 i Punktu Przedszkolnego w Brusach otrzymały nietypowy upominek - opłacony bilet do parku zabaw Buggie Park w Chojnicach oraz (...) więcej

W dniu 7 grudnia odział przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odwiedził Świety Mikołaj. Ten  niecodzienny gość przyniósł przedszkolakom (...) więcej

Wraz z miesiącem listopadem, zakończyła się akcja „Czytamy dzieciom bajki także w przedszkolu”, skierowana do rodziców, a zainicjowana przez nauczycielki z grupy (...) więcej

6 grudnia br. uczniów ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie odwiedzili pracownicy Nadleśnictwa Przymuszewo, którzy przynieśli słodkie mikołajkowe upominki dla wszystkich dzieci.. Dziękujemy Panu (...) więcej

29 listopada br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbyły się Andrzejki.  Uczniowie wróżyli sobie przyszłość podczas tradycyjnego lania wosku, ustawiania butów czy przekłuwania  (...) więcej

6.12.2012r., w czwartek, Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odwiedził niezwykły gość-Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci i uczniowie szkoły otrzymały słodkie upominki. (...) więcej

6 grudnia br. grupę "Słoneczek" z Punktu Przedszkolnego w Brusach odwiedził niecodzienny gość z dalekiej Północy. Św. Mikołaj przybył do dzieci i obdarował je słodkimi upominkami, w (...) więcej

6 grudnia wspominamy Św. Mikołaja. Był on biskupem, a znamy go jako dużego krasnala w czerwonej czapce i z długą brodą. Każdego roku widujemy go w sklepach, na ulicach (...) więcej

29 listopada 2012r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach gościł Teatr Iluzji i Marionetek Mefisto z Krakowa, który zaprezentował bajkę animowaną (...) więcej

„Mój kochany Mikołaju cały rok czekałem Byłem bardzo, bardzo grzeczny, bardzo się starałem...” Takimi słowami piosenki przywitali Mikołaja uczniowie Szkoły Podstawowej (...) więcej

2 października 2012 r. uczniowie klas II b i II d  ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odwiedzili zwierzaki z chojnickiego schroniska „Przytulisko”.  (...) więcej

W środę, 5 grudnia br. w  świetlicy  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Mikołajki o charakterze regionalnym. Dzieci z klasy Ib wraz z dziećmi z Zespołu (...) więcej

W  dniu 29 listopada br. 85 uczniów klas szóstych  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przystąpiło do próbnego sprawdzianu. Miał on sprawdzić wiedzę i umiejętności (...) więcej

Okazją dla maluchów z Punktu Przedszkolnego w Czyczkowach, by dowiedzieć się co czeka je w przyszłości, było spotkanie andrzejkowe zorganizowane 30.11.2012 br. Tradycja wróżenia w wigilię św. (...) więcej
2012-12-10 • Andrzejki w Czyczkowach

W środę, 28 listopada 2012r, uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach jak co roku spotkali się na wspólnej zabawie andrzejkowej. Uczennice należące do (...) więcej

W dniu 16 listopada 2012 r. uczniowie ze  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach reprezentowali naszą gminę w  Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym w (...) więcej

Z okazji Andrzejek, w Gimnazjum w Lubni, odbyła się dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski Szkoły. W imprezie, która odbyła się 27 listopada br. uczestniczyli uczniowie z klas (...) więcej

26 listopada 2012 r. dzieci z grupy "Biedronek" i "Skrzatów" z Przedszkola Nr 1 w Brusach przyniosły swoje misie, aby świętować Światowy Dzień Pluszowego Misia. Paczka (...) więcej

29 listopada 2012r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie dzieci z Zerówki i klas I-III wróżyły sobie przyszłość. Popularne Andrzejki odbyły się przy nowo zakupionym (...) więcej

Dzieci z  Przedszkola, Zerówki oraz z klas I-III z Kosobud miały okazję uczestniczyć w dodatkowych działaniach edukacyjnych, których celem było pieczenie babeczek. (...) więcej

W piątek 30 listopada br. dzieci z grupy „Słoneczek” z Punktu Przedszkolnego w Brusach świętowały Andrzejki. W ten magiczny dzień przedszkolaki przeniosły się do „krainy (...) więcej

23 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie dzieci z Przedszkola i Zerówki obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia najbardziej znana i (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!