1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W dniu 27 listopada 2012 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach już po raz piąty przeprowadzono Gminny Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Bliżej lasu” dla uczniów klas V-VI Szkół (...) więcej

W piątek 23.11.2012r. obchodzono Dzień Piernika. Również uczniowie z Rolbika uroczyście uczcili ten dzień. Babcia ucznia Łukasza udostępniła swój sprawdzony przepis na ten specjał. Dzięki (...) więcej

26 listopada br. z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, w Punkcie Przedszkolnym w Kosobudach odbyła się uroczystość ku czci poczciwego, starego misia. Dzieci w tym dniu z wielką (...) więcej

21 listopada w grupie Misiaki z Przedszkola Nr 1 w Brusach odbyło się niezwykłe przedstawienie znanej dzieciom bajki pt. „Czerwony Kapturek”. Była to inscenizacja kukiełkowa w (...) więcej

13 listopada 2012r. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki nawiązujące do tego, ważnego w życiu każdego dziecka, (...) więcej

Kolejne ze spotkań z cyklu "Poznajemy ciekawe zawody" pozwoliły Słoneczkom z Przedszkola Nr 1 przybliżyć zawód kucharki. Przedszkolna kuchnia okazała się miejscem, w którym można (...) więcej

Dnia 22 listopada 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbyła się zabawa andrzejkowa z udziałem rodziców uczniów oddziału „0” zarówno (...) więcej

Dnia 23 listopada br. Słoneczka z Przedszkola Nr 1 w Brusach uroczyście obchodziły Urodziny Misia w ramach „Światowego Dnia Pluszowego Misia”. Na zajęcia zaproszono rodziców (...) więcej

W dniu 19.11.2012r. oraz 21.11.2012r. w Gimnazjum w Brusach odbyły się trzy edycje programu profilaktycznego "NOE I" z obszaru profilaktyki uzależnień. Realizatorem programu była (...) więcej

Julia Pokrzywińska i Cecylia Kosecka z Gimnazjum w Brusach zajęły I miejsce w VI Powiatowym Konkursie "Humanistyczne Potyczki", który odbył się 19 listopada w Gimnazjum nr 1 w (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach wzięli 8 listopada br. udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym ,,Śniadanie Daje Moc”. Program adresowany do uczniów i wychowawców (...) więcej
2012-11-26 • XI Dyktando Kaszubskie

10 listopada 2012 r. w Zespole Szkół w Strzepczu w gminie Linia, powiat wejherowski, odbyło się XI Dyktando Kaszubskie. Naszą gminę reprezentowali: uczennice ze Szkoły Podstawowej w (...) więcej

19 października uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie i Szkoły Filialnej w Przymuszewie, uczący się języka kaszubskiego, uczestniczyli (...) więcej

Dnia 9 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się apel upamiętniający 94. rocznicę Odzyskania Niepodległości .W tym roku celem uroczystości było (...) więcej

W dniu 14 listopada 2012r. w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. W turnieju wzięły (...) więcej

W niedzielę, 11 listopada 2012r., obchodzono 94. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przygotowali uroczysty apel pod (...) więcej

Po raz kolejny w pierwszych dniach listopada najlepsi uczniowie klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II zmagali się z rozwiązaniem testu polonistycznego na I etapie (...) więcej

Dnia 16.11.2012r. w Konarzynach odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Tenisie Stołowym. Po zaciętej walce dziewczęta z Gimnazjum w  Brusach  wygrały z reprezentantkami Chojnic, Rytla i (...) więcej

W dniu 14.11.2012r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się turniej tenisa stołowego w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Uczniowie, którzy (...) więcej

Uczniowie z Gimnazjum w Brusach zdobywali 13 listopada br. prawo jazdy na motorower. Egzamin przeprowadzany był przez nauczycieli wychowania komunikacyjnego, uprawnionych przez dyrektora (...) więcej

12  października br. w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas I z okazji Święta Edukacji Narodowej. Głównymi gośćmi przybyłymi na (...) więcej

12 listopada 2012 r. społeczność szkolna w Kosobudach uroczystym apelem uczciła 94. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Grupa uczniów, pod kierunkiem pań: Barbary Wardyn i (...) więcej

W Chojnickim Domu Kultury dnia 25.10.2012r. odbyły się powiatowe eliminacje konkursu w języku kaszubskim „Kaszёbsczi EKO-ART  2012”. Konkurs recytatorski poezji i prozy (...) więcej

Niezapomnianym  wydarzeniem dla pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu była uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia, która odbyła się 24 października 2012 r. Ceremonię (...) więcej

Muzyczna podłoga, tropy zwierząt, pismo lustrzane, narządy ludzkiego ciała, obserwacje przez mikroskop, "sama głowa", siła wiatru, kamera termowizyjna, za pomocą której można sprawdzić (...) więcej

Aby zwrócić uwagę na ważną rolę śniadania w codziennej diecie dziecka, Partnerstwo dla Zdrowia przygotowało akcję edukacyjną „Śniadanie daje moc”, skierowaną do uczniów klas 1-3 (...) więcej

„Żeby Polska była Polską” - pod takim hasłem przebiegał, 12.11.2012r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, uroczysty apel z okazji 94. rocznicy (...) więcej

8 listopada br. odbyła się ogólnopolska akcja „Śniadanie daje moc”, do której przyłączyli się również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rolbiku. Organizatorzy akcji nawołują by ten (...) więcej

Dnia 07.11.2012r. grupa gimnazjalistów z Lubni, z klas drugich i trzecich, wybrała się do chojnickiej kręgielni „MISTRAL”. Młodzież miała okazję sprawdzić swoje umiejętności gry w (...) więcej

31.10. 2012 roku uczniowie ze Szkoły Filialnej w Rolbiku w przededniu Święta Wszystkich Świętych odwiedzili okoliczne miejsce pamięci. Krzyż do którego poszli powstał w podziękowaniu za (...) więcej

„Słoneczka” z Przedszkola Nr 1 w Brusach po raz kolejny wybrały się na spotkanie z osobą o ciekawym zawodzie. Tym razem była to pani fryzjerka, która zapoznała dzieci ze swoją pracą. (...) więcej

11 listopada br. przypadła 94. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z tym wydarzeniem Gimnazjaliści z Lubni uczestniczyli w uroczystej akademii przygotowanej przez (...) więcej

Dnia 6 listopada br. uczniowie Gimnazjum w Lubni: Anna Bruska (kl. IIIa), Michalina Warsińska (kl. Ia) i Kacper Rozek (kl. Ia) zaprezentowali wiersze o tematyce ekologicznej podczas Konkursu (...) więcej

Dzień 17 października 2012 roku zapadnie na długo w pamięci uczniom klas I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach i filii w Rolbiku. Tego dnia dzieci zostały pasowane (...) więcej

25.10.2012r. dzieci z grupy „Stokrotki” i „Krasnoludki” z Punktu Przedszkolnego działającego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wzięły udział w recytatorskim (...) więcej

Dzieci z grupy „Krasnoludki” i „Stokrotki” z Punktu Przedszkolnego działającego przy ul.Armii Krajowej w Brusach, 19 października br., wybrały się na wycieczkę do lasu. (...) więcej

12 października br. dzieci z grupy „Krasnoludki” z Punktu Przedszkolnego działającego przy ul. Armii Krajowej w Brusach odwiedziły stragan z warzywami i owocami. Dzieci nie tylko (...) więcej

8 października br. dzieci z grupy „Krasnoludki” z Punktu Przedszkolnego działającego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wybrały się do ogródków działkowych. Celem wycieczki było (...) więcej

Dnia 18.10.2012r. Punkt Przedszkolny w Brusach  działający przy ul. Armii Krajowej odwiedził pan policjant Olgierd Chylewski. Dzieci  z dwóch grup: „Stokrotki” (...) więcej

W dniach 18-20 października br. uczniowie Gimnazjum w Brusach wraz z opiekunami odbyli zagraniczną podróż do Berlina. Celem wycieczki było odwiedzenie największej sztucznej wyspy (...) więcej

30 października 2012r. uczniowie klas II – VI Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czayczkowach, uczęszczający na język kaszubski, wraz ze swymi wychowawcami udali się do (...) więcej

Młodzież Gimnazjum w Lubni, uczęszczająca na język kaszubski, wybrała się 30 października br., w miejsca pamięci jednego z najwybitniejszych Młodokaszubów – Jana Karnowskiego. Uczniowie (...) więcej

Miesiąc październik pozwolił „Słoneczkom” z Przedszkola Nr 1 poznać wiele ciekawych miejsc i osób, a wszystko to za sprawą nowego projektu pod nazwą "Poznajemy ciekawe (...) więcej

Najmłodsze dzieci z Przedszkola Nr 1 w Brusach zostały prawdziwymi przedszkolakami. Na 26.10.2012 r. "Biedronki" wspólnie z wychowawczyniami Marzeną Siudą-Kopeć i Bernadetą (...) więcej

 „Ślubujemy być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię swej kochanej szkoły.” Słowa te zostały wypowiedziane przez pierwszoklasistów 15 października br. w Szkole Podstawowej im. (...) więcej
2012-11-05 • W Będominie

25 września uczniowie z Szkoły Podstawowej w Męcikale w ramach języka kaszubskiego wyjechali na wycieczkę do Będomina. Punktem pierwszym wyjazdu była wizyta w Muzeum Hymnu Narodowego. Tam dzieci (...) więcej
2012-11-05 • Wycieczka do Łeby

20. 09.2012 roku uczniowie Szkoły Filialnej wraz z absolwentami szkoły i rodzicami wybrali się na wycieczkę do Łeby.  Wycieczka rozpoczęła się od przejazdu meleksami do Wyrzutni Rakiet w (...) więcej
2012-11-05 • „Wiem, jak pomagać”

W dniach 23, 24 i 26 października 5- i 6-letni wychowankowie Przedszkola Nr1 w Brusach uczestniczyli w drugich zajęciach z cyklu „Wiem, jak pomagać” prowadzonych przez nauczycielkę (...) więcej

  12 października był wyjątkowym dniem dla uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Męcikale. W tym ważnym dniu zostali przyjęci do bractwa szkolnego. Przygotowali pod okiem swego (...) więcej
2012-11-05 • Pomóżmy kasztanowcom

Uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie również w tym roku przyłączyli się do programu edukacyjnego Pomóżmy kasztanowcom, którego zadaniem jest ratowanie kasztanowców przed szkodnikiem (...) więcej

W dniach 10-12 października 2012 r. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz fundacji (...) więcej

W piątek 19 października w świetlicy dla klas I-III  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste pasowanie dzieci z klas pierwszych na wychowanków świetlicy.Dzieci z klas (...) więcej

25 października 2012r. w Chojnickim Domu Kultury odbył się Powiatowy Konkurs „Kaszëbsczi Eko-Art.” Wśród uczestników znalazło się sześcioro uczniów ze Szkoły Podstawowej w (...) więcej

15 października 2012r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się uroczysta akademia poświęcona nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom (...) więcej

26 października 2012r. w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się halloween’owa maskarada. W zabawie wzięli udział wychowankowie szkoły, począwszy od przedszkolaków  aż po uczniów (...) więcej

13 października 2012 r. odbył się powiatowy konkurs w ramach „XIII Festiwalu Piosenki Turystycznej i Ekologicznej Rytel 2012”. Reprezentantka Szkoły Podstawowej (...) więcej

,,Aby uczcić papieża Polaka, trzeba dobrać słowa.   By prawdziwa była zawsze słów wymowa.   O jego wielkości i pracy codziennej.” Takimi słowami rozpoczęła się uroczystość (...) więcej

Dnia 15 października br. w Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Symbolem wdzięczności i podziękowaniem za trud, były (...) więcej

W ramach cyklu zajęć pt. „Zawody moich rodziców”  przedszkolaki z grupy Misiaki z Przedszkola Nr 1 w Brusach udały się 29 października br. do Piekarni GS w Brusach, aby (...) więcej

25 października br. w Przedszkolu Nr 1 w Brusach odbył się Konkurs Recytatorski pt. „Z wierszem przez jesień”. Wzięli w nim udział 5 i 6 letni wychowankowie przedszkola (...) więcej

Szkołę Podstawową im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach po raz kolejny odwiedzili aktorzy z Krakowa, aby przedstawić dzieciom bajkę „Złota kaczka”. Jest to jedna z mniej (...) więcej

W niedzielę 28 października 2012r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wystąpili w kościele w Męcikale, gdzie po Mszy Świętej, zgromadzeni wierni mieli (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!