1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2012-10-31 • Niedziela Misyjna

 W niedzielę, 21 października 2012 r. Kościół rozpoczął Tydzień Misyjny pod hasłem „Głosić wiarę z radością”. Z tej okazji dzieci ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy (...) więcej

Już po raz IX społeczność Szkoły Podstawowej w Czyczkowach świętowała nadanie im. bł. ks. Józefa Jankowskiego. Obchody rozpoczęły się już tydzień przed przypadającą rocznicą. Uczniowie mieli (...) więcej
2012-10-24 • Przedszkolaki w SKALI

  W ramach cyklu spotkań z rodzicami pt. „Zawody moich rodziców”  przedszkolaki z grupy Misiaki z Przedszkola Nr 1 w Brusach udały się 22 października do Przedsiębiorstwa (...) więcej

15 października 2012r. podczas uroczystości DEN odbyło się też pasowanie kl. I. Zanim to nastąpiło pierwszaczki musiały się wykazać umiejętnościami. Starsza koleżanka – w roli wróżki (...) więcej

Dnia 01.10.2012 odbył się turniej piłki nożnej szkół podstawowych Gminy Brusy w ramach GLPN organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” oraz Szkołę Podstawową (...) więcej
2012-10-24 • DEN w SP Wielkie Chełmy

Dzień Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach uczciła apelem, który odbył się 11 października. W apelu wzięli udział uczniowie szkoły wraz z Radą (...) więcej

Dnia 15.10.2012 r. w Gimnazjum w Lubni obchodzono XII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Wszystkie klasy uczestniczyły w lekcjach, na których miały (...) więcej

Dnia 15.10.2012r. w Gimnazjum w Lubni odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony z uroczystym ślubowaniem klas pierwszych. W poczet gimnazjalistów przyjęto 53 uczniów, a rotę (...) więcej
2012-10-23 • Wycieczka do Czernicy

Dnia 04.10.2012 r. Słoneczka z Przedszkola Nr 1 w Brusach odwiedziły w Czernicy przesympatyczną rodzinkę dzików. Dzień wcześniej przedszkolaki zebrały mnóstwo żołędzi, które to okazały się (...) więcej
2012-10-23 • Piknik rodzinny kl. Ia

Uczniowie klasy Ia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II wraz z rodzicami, rodzeństwem, babciami i dziadkami spotkali się na swej pierwszej szkolnej imprezie. Wszyscy wraz z wychowawczynią panią (...) więcej

28 i 29 września 2012r. uczniowie Gimnazjum w Brusach po raz trzeci wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Podziel się posiłkiem”. Na terenie   sklepu  (...) więcej

28 września z pewnością  trwale zapisze się w pamięci uczniów klasy piątej SP w Kosobudach. Tego dnia po raz pierwszy mieli okazje żeglować po Jeziorze Charzykowskim. Stało się tak dzięki (...) więcej

9 i 11 października dzieci 5- i 6-letnie z przedszkola nr 1 i punktu przedszkolnego w Brusach uczestniczyły w zajęciach z pierwszej pomocy pt. Wiem, jak pomagać, znam numer alarmowy 112, (...) więcej

Uczniowie wszystkich klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach udali się do Kościerzyny na swą pierwszą szkolną wycieczkę. 4 października 2012 roku zwiedzili Muzeum Ziemi (...) więcej

W październikowe popołudnie uczniowie kl. III i IV uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego udali się wraz ze swoją nauczycielką p. Anną Pestka do lasu na żywą lekcję j. kaszubskiego. (...) więcej
2012-10-19 • Zajęcia na basenie

Uczniowie klasy III SP w Zalesiu przez trzy kolejne tygodnie brali udział w zajęciach na basenie organizowanych w chojnickim Parku Wodnym. Uczniowie pod okiem instruktora uczyli się techniki (...) więcej

  Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu wraz ze swymi wychowawcami wzięli udział w akcji sprzątania świata. Pomimo zdecydowanej poprawy czystości we wsi Zalesie, na przestrzeni (...) więcej
2012-10-19 • Grzybobranie w Zalesiu

17 września 2012r. uczniowie z Zalesia wybrali się wraz ze swoimi wychowawcami na doroczne szkolne grzybobranie. Cudowna pogoda powodowała, iż wędrówki w poszukiwaniu grzybów dla wszystkich były (...) więcej

1 października 2012r. uczniowie i przedszkolaki SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii.Była to żywa lekcja historii, w której dzięki (...) więcej

Dnia 28 września tego roku w nowym pomieszczeniu świetlicy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbyło się pasowanie na świetliczka. Z początkiem roku szkolnego (...) więcej

 W lesie króluje jesień. Maluje liście drzew czerwienią, brązem i złotem, a nam pozwala cieszyć oczy owocami leśnego runa – grzybami. Kto żyw rusza więc w leśne ostępy, by zebrać (...) więcej

Dziewczynki z samorządów klasowych kl. IV - VI i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przygotowały dla chłopców wyjątkową niespodziankę z (...) więcej

                Ziemia to nasz wspólny dom. (...) więcej

24 września br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski  i Plastyczny "Powitanie Jesieni". Młodsi uczniowie przygotowali piękne ilustracje do (...) więcej

27 września 2012r. 28 – osobowa reprezentacja z SP im. bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wzięła udział w XVI Biegu „Gryfa”.2 uczennice wróciły z medalami.  Agata (...) więcej
2012-10-15 • "Słoneczka w lesie"

Początek jesieni to doskonały pretekst, by wybrać się na wycieczkę do lasu. Zmieniająca się przyroda dostarcza, bowiem mnóstwo niezapomnianych wrażeń."Słoneczka" z Przedszkola Nr 1 (...) więcej

25 września wychowawczyni grupy Misiaki z Przedszkola nr 1 w Brusach, zaprosiła rodziców do udziału w jesiennych zajęciach otwartych. Rodzice mieli okazję zobaczyć, jak przebiegają zajęcia (...) więcej
2012-10-15 • Muchomorki w lesie

„Z wielkim koszem  idzie jesień po lesie. Co w tym koszu Pani Jesień nam niesie?Kurki, rydze i maślaki, borowiki i kozaki, pozbieramy dziś.Muchomora ominiemy z daleka. Niech muchomor (...) więcej
2012-10-15 • Wycieczka do lasu

21 września 2012r. przedszkolaki z grup "Misiaki" i "Skrzaty" wybrały się z wychowawczyniami i chętnymi rodzicami do lasu na grzyby. Pogoda dopisała i grzybów w koszykach (...) więcej
2012-10-15 • Mobilne obserwatorium

Dnia 25.09. uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej w Leśnie udali się do CEW w Chojnicach. Tam wzięli udział w zajęciach astronomicznych oraz  pokazach fizyko-chemicznych w ramach (...) więcej

Dnia 24.09. uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Leśnie uczestniczyli w warsztatach grzyboznawczych zorganizowanych przez Nadleśnictwo więcej

    Tradycyjnie w miesiącu wrześniu, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna edycja akcji nosiła hasło (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!