1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

       18.05.2012r. społeczność szkolna w Leśnie obchodziła VII rocznicę nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego szkole. Jak co roku uroczystość rozpoczęła (...) więcej

Dnia 26.05.2012 r. uczniowie klas 0-III brali udział w wycieczce do Trójmiasta. Zwiedzali  Akwarium w Gdyni , port, statek Błyskawica. Następnie spacerowali po Molo i obejrzeli port (...) więcej

Dnia 23 maja 2012 roku dzieci z grupy "Muchomorki" z Przedszkola Nr 1 w Brusach obchodziły ze swoimi mamami święto z okazji ,,Dnia matki”. Dzieci przygotowały dla swoich mam (...) więcej

           W ramach zajęć pozalekcyjnych odbyły się międzyklasowe turnieje piłki nożnej dziewcząt. W dniu 11.05.2012 r zostały rozegrane (...) więcej

            Niezapomniane wrażenia  dostarczyła  uczniom  SP w Zalesiu  wycieczka do Gdańska i Gdyni. Miała ona miejsce (...) więcej

          22 maja uczniowie klas I, II i III ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu udali się na wycieczkę do Grudziądza. Odwiedzili tam (...) więcej

         Na eliminacjach rejonowych, które odbyły się 28 marca 2012r. w Zespole Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance, uczennice naszej Szkoły Julia (...) więcej
2012-05-31 • Powstaje film...

            W sobotę, 26 maja 2012 roku uczniowie klasy IIIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach kolejny już raz udali się na (...) więcej

W dniach od 15 do 19 maja 2012 r. grupa uczniów oraz rodziców ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach uczestniczyła w wycieczce w Sudety i do Czech. Na trasie wyprawy znalazł się też Wrocław z (...) więcej

Dzień Mamy jest obowiązkowym świętem w kalendarzu przedszkolaków. Dzieci jednak nie przygotowały występów przed rodzicami. Nie było, wierszy, piosenek, tańców, teatrzyków, bo ... 29 maja 2012 (...) więcej

28 maja dzieci z grupy MISIAKI z Przedszkola nr 1 w Brusach gościły swoje mamusie. Zaprezentowały przygotowane z okazji Dnia Matki wiersze i piosenki oraz wręczyły własnoręcznie wykonane (...) więcej
2012-05-30 • Dzień Ziemi w Rolbiku

23.04.2012 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rolbiku uczcili Dzień Ziemi. Każda klasa wykonała własnoręczny plakat dotyczący ochrony naszej planety. Tego dnia również wspólnie zasadziliśmy (...) więcej

Dzień Matki w Szkole Filialnej w Przymuszewie był bardzo udany.Przedstawienie, które przygotowała A. Prądzinska było ciekawe, a mamy wzruszyły się, gdy ich dzieci recytowały wiersze i śpiewały (...) więcej

          Dnia 24 maja 2012 roku dzieci z grupy "Biedronek" z Przedszkola Nr 1 w Brusach zaprosiły swoje kochane mamy, aby wspólnie z nimi (...) więcej

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Kosobud                    i okolicy na Festyn (...) więcej

            Na dzień 25 maja 2012 roku dzieci z grupy "Skrzaty"  z Przedszkola Nr 1 w Brusach zaprosiły swoje mamy, aby (...) więcej

„Chto bëlnym chce Kaszëbą bëc,Ten mùszi pò kaszëbskù czëc…”(Aleksander Labuda) (...) więcej

        Dnia 23 maja br. do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach zaproszeni zostali rodzice dzieci grupy opiekuńczej – (...) więcej

Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” , który odbył się 9 maja 2012 r. w Brusach, przyniósł uczennicom Szkoły Podstawowej w Kosobudach wspaniałe (...) więcej

Dzień Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach uczciliśmy dnia 10 maja b.r., gdzie główny popis występom dała klasa V, której wychowawcą jest P. (...) więcej

 Grupa świetlicowa prowadzona przez P. Annę Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach zdobyła III miejsce w Konkursie „Pomóżmy ptakom przetrwać (...) więcej

Dnia 16 maja 2012 roku klasy I ,II i III pojechały do Gdańska. Podczas pierwszego postoju zjedliśmy pyszne śniadanie w plenerze. Pierwszym punktem naszej wycieczki był film  „Piraci (...) więcej

           15 maja odwiedzili naszą szkołę żołnierze z patrolu saperskiego z Lęborka. Tematem krótkiego szkolenia był "Tryb postępowania z (...) więcej

Dnia 14 maja 2012 odbył się apel podsumowujący konkurs ogłoszony dla uczniów klas IV-VI pt. "Mój Pamiętnik". W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klas starszych. W swoich (...) więcej

Paweł Żywicki uczeń III klasy SP Zalesie odniósł wielki sukces na powiatowym etapie konkursu Rodnej Mowy, który odbył się 9 maja b.r. Nasz uczeń zajął I miejsce w swojej kategorii. GRATULUJEMY! (...) więcej

W dniu 24 kwietnia b.r. ratownicy medyczni bruskiego pogotowia ratunkowego zorganizowali zajęcia dla uczniów klas IV-VI. Podczas zajęć uczniowie uczniowie uczyli się między innymi właściwego (...) więcej
2012-05-21 • Humanistyczne Potyczki

            W dniu 10 maja 2012r. uczniowie Gimnazjum w Brusach brali udział w V Powiatowym Konkursie ,,Humanistyczne Potyczki ", (...) więcej

         W dniu 11 maja 2012 roku na Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt. (...) więcej

          Dnia 18.05.2012 w Gimnazjum w Lubni odbył się apel związany z Dniem Książki oraz Dniem Bibliotekarza. Nagrodzono także uczniów, którzy (...) więcej

Dnia 10 maja 2012r. wszyscy uczniowie kl. I-III wraz z wychowawcami udali się na szkolną wycieczkę do siedziby Parku Narodowego ,,Bory Tucholskie” w Charzykowach. Uczniowie kl. I  (...) więcej

          Dnia 14.05.2012r. w Gimnazjum w Lubni odbyły się warsztaty dla klas III dotyczące wyboru przyszłego zawodu szkoły ponadgimnazjalnej oraz (...) więcej

Dnia 15.05.2012r. w Gimnazjum w Lubni odbyły się warsztaty profilaktyczne, które prowadziły panie  z Pracowni Profilaktycznej „Krokus” w Krakowie. Zajęcia te przeznaczone były (...) więcej

        16 maja 2012r. SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odwiedziły przedstawicielki Zakładu Zagospodarowania Odpadów z Nowego (...) więcej

16 maja 2012 r. uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach  byli na wycieczce w Bydgoszczy, w Centrum Zabaw Rodzinnych „Family Park”. Po wejściu do środka (...) więcej

         Dnia 15 stycznia 2012 r. na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się GMINNE ZAWODY SPORTOWE KLAS (...) więcej

         Reprezentacja dziewcząt kl. IV – VI SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, pod opieką p. Jolanty Ortmann wzięła udział w (...) więcej

15 maja 2012r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska kl. „0”. Ze Szkoły Podstawowej im. bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczniowie (...) więcej

        W dniu 11 maja 2012 roku na Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt Uczennice (...) więcej

          Dnia 09.05.2012 r. w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach im. Jana Karnowskiego odbyły się eliminacje powiatowe 41. Konkursu (...) więcej

           Dnia 21.04.2012r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego  w Brusach odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy (...) więcej

          „Czy wiesz jakie święto obchodzimy 3 maja?” Tak brzmiało pytanie fotoreportera, który przeprowadzał sondę uliczną, by (...) więcej

       Aleksandra Januszewska, uczennica kl. I SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach otrzymała wyróżnienie i nagrodę za udział w VI Wiosennym Konkursie (...) więcej

W dniu 27 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kosobudach uroczyście obchodzono „Dzień Ziemi”.            Na początku uroczystego apelu (...) więcej

         Troje uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach brało udział w Mistrzostwach Województwa w indywidualnych biegach przełajowych, (...) więcej

        9 maja w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się konkurs „Rodnô mowa” – eliminacje powiatu (...) więcej

           Dnia 8 maja 2012 roku odbył się w Przedszkolu Nr 1 w Brusach konkurs plastyczny pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Konkurs (...) więcej

          27 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale, wraz ze swoimi nauczycielami i rodzicami, wybrali się na wycieczkę do Gdyni. Pierwszym (...) więcej

          Przedszkolaki z grupy MISIAKI na zaproszenie Państwa Brunke wybrały się 10 maja do ich gospodarstwa. Dzieci chętnie oglądały zwierzęta (...) więcej

          Dzień Ziemi już za nami, ale uczniowie SP w Leśnie i Przymuszewie obchodzą go od początku kwietnia. W poniedziałek 30.04 podsumowaliśmy (...) więcej

     W ostatnią sobotę kwietnia uczniowie klas IV-VI  Szkoły Podstawowej w Leśnie wybrali się na Półwysep Helski.   Już pierwszy etap wyprawy był niezwykle (...) więcej

       28 kwietnia 2012 roku w Wiejskim Domu Kultury w Czyczkowach odbyła się zabawa charytatywna zorganizowana przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną Szkoły (...) więcej

         W ostatnich dniach kwietnia rozstrzygnięto konkurs II edycji programu edukacyjnego „Jedz Smacznie i Zdrowo”. Cieszył się on (...) więcej

        W środę 25 kwietnia 2012r. w SPim. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się akademia z okazji Dnia Ziemi przygotowana przez uczniów kl. VI (...) więcej

           Dnia 23 kwietnia 2012 roku uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach pojechali na wycieczkę do Szkółki Leśnej w (...) więcej

             W dniu 28.04.2012 (sobota) o godz. 13.00 dziewczęta reprezentujące Gimnazjum w Brusach, w ramach przygotowań do (...) więcej

            Dnia 20 kwietnia br. reprezentacja uczniów Gimnazjum w Brusach  w składzie Wiktor Januszewski, Maciej Borzyszkowski i (...) więcej

        Dnia 20 marca 2012r. w Gimnazjum w Brusach  odbyły się Mistrzostwa Powiatu Chojnickiego w Piłce Siatkowej Chłopców. W zawodach wzięły udział 4 (...) więcej

By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa,by prawdziwa była zawsze słów wymowa;o Jego wielkości i pracy codziennej,o Jego wysiłku, miłości niezmiennej.Dla tego, co dobre i co sprawiedliwe,co oznacza (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!