1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Tłusty Czwartek był dla dzieci z kl. „0” ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wielkim wydarzeniem dniem pieczenia gofrów. Każdy miał okazję upiec dla (...) więcej

           W poniedziałek 27 lutego 2012r. zaraz po lekcjach, uczniowie kl. IV wraz z wychowawczynią p. Anną Pestka oraz nauczycielką wychowania (...) więcej

Dnia 19 i 20 stycznia 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach  goszczono  szczególne osoby. Uczniowie z klas I d i I b zaprosili swoje babcie i dziadków, aby uczcić (...) więcej

W czwartek 24 stycznia 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Brusach odbyły się Półfinały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  w mini piłce siatkowej (...) więcej

Dyrekcja Gimnazjum w Brusach zaprasza wszystkich sympatyków piłki nożnej, uczniów szkoły oraz rodziców na turniej piłki nożnej dziewcząt, który odbędzie się w dniu 03.03.2012 r. (sobota) o godz. (...) więcej

            Dnia 25.02.2012 roku w ramach rozgrywek Międzygminnej Halowej Ligi Piłki Nożnej Dziewcząt U-17 uczennice Gimnazjum w Brusach (...) więcej

Mamy dzisiaj walentynki,święto chłopca i dziewczynki.Takich co to się kochają,no i sobie też ufają.Dają sobie dziś prezenty,mówiąc przy tym to WALENTY (...) więcej

Dnia 26.02.2012 roku w Gimnazjum w Brusach odbyły się Gminne Zawody w Piłkę Siatkową. W zawodach uczestniczyły reprezentacje dziewcząt i chłopców  z Gimnazjum w Lubni i w Brusach.Mecze (...) więcej

Na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Gdańsku członkowie koła przedsiębiorczości z Gimnazjum w Brusach w składzie: Patryk Borzyszkowski, Beata Ossowska, Dawid Pelowski i Julia Zakrzewska  pod (...) więcej
2012-02-22 • Bal w Przymuszewie

            Co roku w Szkole Filialnej w Przymuszenie odbywa się „Bal przebierańców”. Uczniowie podziękowali Panu Nadleśniczemu (...) więcej

              Uczniowie sportowych zajęć pozalekcyjnych z  obu bruskich szkół uczestniczyli w wyjeździe zorganizowanym przez (...) więcej

Dnia 14 i 15 lutego w Centrum Kultury i Bibliotek odbył się bal karnawałowy wszystkich dzieci z przedszkola i punktu przedszkolnego. Ze względu na dużą liczebność dzieci grupy zostały podzielone (...) więcej

W dniach od 30 stycznia do 3 lutego dzieci z Męcikała i okolic mogły korzystać ze sprzętu, jaki zaoferowała im szkoła w Męcikale. Do ich dyspozycji była trampolina, suchy basen, przeróżne gry (...) więcej

Ferie zimowe były okazją, by z innymi koleżankami i kolegami spędzić je wspólnie i niekoniecznie na  lekcjach w szkole. Uczniowie kl. III – VI wraz z nauczycielkami – p. Jolantą (...) więcej

W dniu 30 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wzięli udział w wyjeździe na kręgle. Wesoła atmosfera towarzyszyła nam od pierwszych minut naszego spotkania, aż do (...) więcej

26 stycznia w naszej szkole odbył się karnawałowy bal maskowy dla uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego. Dzieci bawiły się przednio zajadając się słodyczami i popijając oranżadą. Dlaczego (...) więcej

Dnia 26 stycznia bieżącego roku odwiedziła nas już po raz kolejny grupa teatralna prezentująca różne historyczne wydarzenia w barwny i ciekawy sposób. Tym razem tematyka sięgała od Słowian  (...) więcej

Juz po raz kolejny Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zalesiu zorganizowała zabawę karnawałową dla dorosłych. Jak od dobrych kilku lat mieszkańcom i ich gościom towarzyszył podczas zabawy (...) więcej

23 stycznia w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyły się występy uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego w związku z obchodami święta wszystkich babć i dziadków. Dzieci przygotowały atrakcyjne (...) więcej

Jak co roku Szkoła Podstawowa w Zalesiu współorganizuje z Rada Sołecką i Radą Rodziców przy Szkole podstawowej w Zalesiu bal karnawałowy z Mikołajem i paczkami dla wszystkich małych mieszkańców (...) więcej

Dnia 04.02.2012 roku uczennice Gimnazjum w Brusach brały udział w czwartym  turnieju Międzypowiatowej Halowej Ligi Piłki Nożnej Kobiet U- 17. Tym razem piłkarki naszej szkoły podczas ferii (...) więcej

         W czwartek 26 stycznia w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się karnawałowy bal przebierańców. W zabawie udział wzięły dzieci z przedszkola, (...) więcej

Było mroźne popołudnie 25 stycznia. Ze wszystkich stron Męcikału: Strugi, Dąbrówki, Turowca, przybyły do szkoły barwnie przebrane dzieci. To już tradycja, że w karnawale, w Szkole Podstawowej, (...) więcej

Dnia 29.01.2012 r. w Centrum Kultury i Biblioteki  im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się VIII Konkurs Jasełek w Języku Kaszubskim, organizowany przez Burmistrza Brus, Centrum Kultury i (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!