1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

20 lutego 2012 w świetlicy wiejskiej w Rolbiku odbyło się święto z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na uroczystość przybyli dziadkowie z bliska oraz z daleka. Kochające wnuki wystąpiły w (...) więcej

Przedszkole nr 1 w Brusach z  Leśnictwem Czersk współpracuje już od kilku lat. Wycieczki do lasu nauczycielki organizują  w różnych porach roku , wiosną, latem, jesienią i zimą, dzięki (...) więcej

Ach, co to był za dzień... Dnia 20 stycznia 2012 roku w Szkole Podstawowej w Męcikale odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, zorganizowana przez wychowawcę klasy "0" i (...) więcej

Jak co roku Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach bierze udział w akcji „Dokarmiania ptaków zimą”, w konkursie zorganizowanym przez Zaborski Park (...) więcej

Dnia 25 stycznia tego roku odbyła się w Szkole Podstawowej im. Stanisława  Sikorskiego w Wielkich Chełmach dyskoteka karnawałowa.  W dyskotece wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Nie (...) więcej

Dnia 26 stycznia bieżącego roku odwiedził nas teatrzyk, który dał popis przedstawiając żywą lekcję historii. Tematyka sięgała od Słowian  do wczesnego średniowiecza.Na samo zakończenie (...) więcej

W Przedszkolu Nr 1 w Brusach 18 stycznia na godzinę 10  najmłodsze dzieci zaprosiły swoje babcie i dziadków, aby uczcić ich święto. Wnuczęta miały okazję zaprezentować swoim babciom i (...) więcej

W Szkole Podstawowej im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie jak co roku odbył się konkurs szopek bożonarodzeniowych. W tym roku odbył się już po raz dziewiąty i wyniki przedstawiają (...) więcej

     We wtorek 24 stycznia 2012 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kosobudach odbyła się uroczystość  z okazji Dnia Babci i Dziadka . Na  spotkanie (...) więcej

            Dnia 24.01.1012 r uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie otrzymali nagrody za udział w (...) więcej

20 stycznia 2012 r. odbył się po raz kolejny Dzień Babci i Dziadka zorganizowany przez uczniów klas 0 – III oraz oddział przedszkolny 5- latków ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana (...) więcej

 "MISIAKI" z Przedszkola nr 1 w Brusach zaprosiły do siebie Babcie i Dziadków aby uczcić ich święto. Zaprezentowały więc licznie przybyłym wiersze i piosenki, wręczyły (...) więcej

Dnia 11.01.2012 r. w Szkole Podstawowej w Męcikale odbyła się wystawa zwierząt egzotycznych. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchali ciekawostek z życia dzikich zwierząt. Mieli także okazję (...) więcej

22.01.2012 w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się IX Zaborski Przegląd Kolędy Kaszubskiej, w którym wzięły udział dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. błog. ks. (...) więcej

23 stycznia 2012r. był dla uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach oraz przedszkolaków bardzo emocjonujący.  Już od rana dzieci opowiadały jakie stroje (...) więcej

Dnia 22.01.2012 r. o godz.16.00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się IX Zaborski Konkurs Kolędy Kaszubskiej. W kategorii wiekowej: gimnazjum i szkoły (...) więcej

24 stycznia w Przedszkolu Nr 1 w Brusach odbyło się spotkanie dla babć i dziadków z okazji ich święta w grupie dzieci sześcioletnich. Babcie i  dziadkowie  bardzo licznie przybyli, by (...) więcej

23 stycznia 2012r. Teatr Prekursor Artystyczny z Krakowa po raz kolejny zagościł w SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, by ukazać dzieciom kolejne ważne sprawy. Tym razem główny (...) więcej

Już po raz kolejny Ala Czarnowska – uczennica kl. VI SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wzięła udział w Zaborskim Konkursie Kolędy Kaszubskiej. I po raz kolejny zachwyciła (...) więcej

Dnia 21.01. 2012 roku w ramach rozgrywek Międzygminnej Halowej Ligi Piłki Nożnej Dziewcząt U-17 uczennice Gimnazjum w Brusach brały udział w turnieju halowym w Brusach. Po zaciętej walce (...) więcej

  " To o czym wam opowiem działo się, jak to  w legendach bywa, dawno, dawno temu. Nad rzeką Brdą leżała osada o nazwie Męczykał.  Ludzie żyli tam spokojnie i marzyli o (...) więcej

„Niech od Bałtyku, aż po szczyt Tatrżyją nam Babcie, Dziadkowie sto lat.” Takie hasło widniało na scenie WDK w Czyczkowach, który w niedzielę 22 stycznia gościł babcie i dziadków z (...) więcej

Dnia 6 stycznia 2012 r. Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z opiekunami, przygotowało oprawę liturgiczną  na Mszę świętą w Kościele Parafialnym (...) więcej

Uczniowie z Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uczestniczyli w I gminnym konkursie muzycznym „Hej kolęda-jak to leciało”.Uczennice klas I –III w (...) więcej

Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Przymuszewo dzieci ze Szkoły Filialnej w Rolbiku mogły się bawić  razem z rodzicami w Lasce. Wieczorem 7 stycznia uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności (...) więcej

W roku szkolnym 2011/2012 uczennice reprezentujące Gimnazjum w Brusach, a uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej dziewcząt uczestniczą w wielu turniejach piłkarskich oraz (...) więcej

W czwartek 12 stycznia 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej „czwórek” dziewcząt. W (...) więcej

W dniu 4 stycznia2012 roku dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w ramach przygotowań do Mistrzostw Powiatu rozegrały „na wyjeździe” mecz sparingowy z (...) więcej

  W dniach 04 – 05 stycznia 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zorganizowano przedsięwzięcie „Zagrożenia współczesności – cyberprzemoc i (...) więcej

           Czwartek , 22 grudnia 2011 r. to dzień w którym społeczność Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie  (...) więcej

W przeddzień Uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się I Gminny Konkurs „Hej kolęda… Jak to leciało”, (...) więcej

Dnia11.01.2012r.Kolędnicy z klasy  II Szkoły Podstawowej   im. Jana Pawła II w Brusach pod opieką  pani Ireny  Jażdżewskiej., odwiedziły dzieci  w przedszkolu nr I (...) więcej

           W dniu 22 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie, odbyło się otwarcie nowej sali (...) więcej

W dniu 20.12.2011r. odbyło spotkanie opłatkowe. Wielkim wydarzeniem dla dzieci z Przedszkola i kl.0 w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie była wigilia z udziałem (...) więcej

W dniu 5 stycznia 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się I Gminny Konkurs Muzyczny „Hej kolęda... – jak to leciało?”, kierowany do uczniów szkół (...) więcej

           Fundacja „ Lepiej Działać ”z siedzibą w Warszawie stawia sobie m.in. za cel wyrównywanie szans, wspieranie edukacji i (...) więcej

Jak co roku w Szkole Filialnej w Przymuszewie pani Sylwia Chełmowska-Malich przygotowała Jasełka bożonarodzeniowe. Rodzice włączyli się w śpiewanie kolęd, wszyscy dzielili się opłatkiem i (...) więcej

         Dnia 6 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się szkolny konkurs „Mam talent”. Przygotowaniem zajął się Samorząd (...) więcej

   16 grudnia w PMDK w Brusach  miało miejsce rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu plastycznego „Projekt pocztówki wigilijnej” i  wręczenie nagród (...) więcej

22 grudnia uczniowie ze Szkoły Filialnej w Rolbiku zasiedli razem ze swoimi nauczycielami do wigilijnego stołu. Po wysłuchaniu fragmentu z Pisma Świętego wszyscy podzielili się opłatkiem, (...) więcej

         W Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach został ogłoszony konkurs na wykonanie niezwykłej ozdoby bożonarodzeniowej. (...) więcej

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbyło się przedstawienie pod nazwą „ Kaszubska Wigilia”, w którym udział (...) więcej

W przedświątecznym czasie 22.12.2011r. w Gimnazjum w Lubni odbyła się inscenizacja Jasełek Kaszubskich pt. „Jak w baśni Andersena” autorstwa Jadwigi Hewelt. Przedstawienie (...) więcej

Dnia 20.12.2011r. w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Lubni odbyło się przedstawienie profilaktyczne pt. „Jedz smacznie i zdrowo” przygotowane przez klasy III i p. Monikę Trawicką (...) więcej

                "Przybieżeli do Betlejem pasterze." głosi jedna z kolęd. W myśl tekstu pasterze przybyli (...) więcej

             Od kilku dni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, wyczuwało się świąteczną atmosferę. Trwały gorączkowe (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!