1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

21 listopada 2011 r. odbyło się w naszej szkole Pasowanie Uczniów Klas Pierwszych. Za przygotowanie odpowiedzialne były klasy IIA i IIC. Pod czułym okiem wychowawców, pana Stanisława Lubińskiego (...) więcej

Zabaw andrzejkowych nadszedł czas, więc uczniowie klasy IIIa oraz IIIc Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach postanowili potańczyć. Kolejną szkolną zabawę dla swych uczniów (...) więcej

Andrzejki to ostatni czas przed Adwentem, który można wykorzystać na zabawę, tańce i wróżby. Uczniowie szkoły w Męcikale spotkali się na dyskotece andrzejkowej 23 listopada. Wspólny czas (...) więcej

IV  Kaszubski Konkurs Poetyckidla Uczniów Szkół Podstawowych„Poetyckie podróże po Kaszubach” „Mała szkoła o wielkim sercu dla kaszubszczyzny” – takiego wpisu (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach zaapelowała do dzieci z akcją „Nie będę palić”. 17 listopada przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu (...) więcej

10 listopada 2011 roku nasi uczniowie razem z rodzicami pojechali na wycieczkę do Gdyni do Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej na spektakl „Shrek”. Musical jest wystawiany na (...) więcej

28 września 2011 roku w naszej szkole wszyscy uczniowie poznawali wspólnie warzywa. Każdy uczeń przyniósł warzywa, które były potrzebne do przygotowania warzywnej sałatki. Wszyscy uczniowie (...) więcej

21 września 2011 roku uczniowie klasy pierwszej i trzeciej wspólnie poznawali owoce krajowe i zagraniczne. Każdy uczeń narysował swój ulubiony owoc. Najlepszymi owocami dla uczniów były (...) więcej

23 listopada w Szkole Filialnej w Rolbiku obchodzono DZIEŃ PIERNIKA. Dzięki uprzejmości babci naszych uczniów mogliśmy  skosztować wyśmienitego ciasta piernikowego oraz pierników (...) więcej

W dniu 8 listopada 2011 roku Szkoła Filialna w Rolbiku wzięła udział w akcji „Śniadanie daje moc”. Honorowy patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Zdrowia współpracujące z (...) więcej

Dnia 25 listopada  obchodzony jest w Polsce Dzień Pluszowego Misia. Na zajęciach świetlicowych prowadzonych przez P. Annę Kowalczyk - dzieci poznały ciekawą historię misiów, malowały, (...) więcej
2011-11-30 • Andrzejki w Kosobudach

25 listopada w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się zabawa andrzejkowa dla klasy VI. Uczniowie wspólnie przygotowali wróżby, prześcigali się w pomysłach; można było w ciekawy sposób (...) więcej

W czwartek 24 listopada odbył się w szkole niezwykle humorystyczny dzień – chętni uczniowie biorący udział w konkursie przybyli na zajęcia w „szalonej fryzurze”. Szanowne jury (...) więcej

W dniu 25.11.2011 r. (piątek) uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum w Brusach brały udział w Mistrzostwach Chojnic w pływaniu. Zawody pływackie odbyły się na basenie 25 - (...) więcej

Pluszowy miś - najlepszy przyjaciel małych i dużych, po raz kolejny obchodził swoje święto. 25 listopada przypada Światowy Dzień Pluszowego Misia.      Trudno wyobrazić (...) więcej

W dniu 21 listopada 2011 r. w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1 odbyła się Konferencja, w trakcie której 400 uczniom szkół gimnazjalnych i (...) więcej

       25 listopada 2011r. był dniem szczególnym w naszym przedszkolu, ponieważ odbyła się impreza andrzejkowa. W tym dniu dzieci poznały zwyczaje i obrzędy ludowe (...) więcej

W dniu 4 listopada 2011 r. w Chojnickim Domu Kultury odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Barwy Jesieni”. Motywem przewodnim tegorocznej edycji były dary (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach już po raz drugi gościła uczniów ze Szkoły Podstawowej z Nakła nad Notecią. Dzieci z Krajny wraz z opiekunami przyjechały na (...) więcej

24 listopada Szkołę Podstawową im. bł. ks. Jóżefa Jankowskiego w Czyczkowach odwiedził policjant, by poprowadzić pogadankę w kl. I.Tematy dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci. Pan (...) więcej

Dzień Zaduszny nakłania nas do wspominania tych, którzy odeszli. Dnia 9 listopada 2011 roku uczennice Gimnazjum w Brusach pod opieką nauczycielki języka polskiego, p. Joanny Szczukowskiej (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie oraz uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie dnia 16 listopada 2011r. uczestniczyli w wycieczce do Gdańska. Pierwszym (...) więcej

Dnia 15 listopada 2011 r. grupa 17 uczniów z Gimnazjum w Lubni wraz z opiekunkami Justyną Górską i Anną Klonowską - Dorszyńską wybrała się do Nowego Teatru im. Stanisława Witkacego w Słupsku na (...) więcej

10 listopada 2011 r.,  w przeddzień 93.  rocznicy   odzyskania   niepodległości, w   Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się uroczysty apel. Grupa (...) więcej

9 listopada br. uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie  wybrali się na wycieczkę do Zapcenia. W kościele parafialnym dzieci mogły obejrzeć leśną i łowiecką wystawę zwierząt i ptaków z (...) więcej

27 października 2011 r. uczennice i uczniowie ze szkół podstawowych naszej gminy brali udział w Mistrzostwach Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych,które przeprowadzono w (...) więcej

Uczniowie kl. III c ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach 10 listopada 2011r. zaprosili swoich kolegów z klas I – III na przedstawienie z okazji zbliżającej się 93 rocznicy (...) więcej

W czwartek 27.10.2011r. w Swornegaciach odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Nasze Gimnazjum reprezentowało 12 osób 6 dziewcząt i 6 chłopców. Po bardzo zaciętej (...) więcej

14 listopada br. uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie oraz dzieci z zerówki ze Szkoły Podstawowej w Leśnie pojechały do Chojnickiego Domu Kultury w Chojnicach na film pt. ,,Mniam! Ktoś (...) więcej

10 listopada w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów naszej szkoły wychowanków klasy I oraz przedstawienie z okazji Święta Niepodległości. (...) więcej

Dnia 28 października tego roku naszą szkołę odwiedziła grupa teatralna z Torunia. Przedstawiła nam inscenizację, fenomenalną mieszankę edukacji z ogromną dawką humoru pt." Piekielnie (...) więcej

Dnia 9 listopada 2011 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbyła się dość nietypowa zabawa hallowenowo – andrzejkowa. Na zabawę zaproszeni zostali (...) więcej

Dnia 09.11.2011r. uczniowie z Gimnazjum w Lubni postanowili odpocząć od nauki i wybrać się do kręgielni „Mistral” w Chojnicach. Podczas gry młodzież z klas I, II i III integrowała (...) więcej

 10 listopada 2011r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Uczniowie klasy V i VI słowem i śpiewem (...) więcej

Święto Niepodległości, które wszyscy Polacy obchodzą 11 listopada, na pamiątkę  odzyskania wolności i państwowości, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczczono apelem. (...) więcej

Dzień 8 listopada 2011 roku obchodzony jest jako „Dzień Zdrowego Śniadania”. Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, dzięki niemu nasze dzieci mają energię do nauki, lepiej (...) więcej

W sobotę 5 listopada 2011 r. uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, pod opieką rodziców oraz nauczycieli uczących języka kaszubskiego, udali się na (...) więcej

Szachiści Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zajęli II miejsce w półfinałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach. Zawody odbył się w Kolbudach. Na starcie stanęły (...) więcej

10 listopada 2011 roku w Gimnazjum w Brusach odbył się uroczysty apel z okazji 93. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach niewoli. Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu (...) więcej

Dnia 10 września br. z okazji obchodzonego w naszym kraju Święta Dnia Niepodległości zorganizowany został Apel przez nauczyciela Pana Janusza Leszczyńskiego i wychowanków naszej Szkoły (...) więcej

10 listopada – w przededniu 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczciła tę okazję poprzez udział w (...) więcej

Uczniowie klas „ 0 – IV” Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie jak co roku pamiętali o grobach pomordowanych w czasie II wojny światowej, które (...) więcej

Dnia 05.11.2011 r. na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku odbyło się X Dyktando Kaszubskie pt. „Królewianka w Stolicy Kaszub”. Uczniowie SP w Lubni i Gimnazjum w Lubni wraz z (...) więcej

04 listopada 2011r. SP i Gimnazjum w Lubni gościły twórców ludowych z Tucholi oraz Prezesa tamtejszego Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego p. Jolantę Bągorską. Podczas spotkania goście (...) więcej

Dnia 28 października 2011r. w Chojnickim Domu Kultury odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Eko- Art.’ 2011” . Gimnazjum w Lubni reprezentowały uczennice Anna Górska (kl. (...) więcej

   Dzień 18.10 2011 był w Szkole Podstawowej w Kosobudach dniem wyjątkowym.  Z okazji Święta Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość  przyjęcia pierwszoklasistów do (...) więcej

W Dzień Zaduszny dzieci z grupy ,,Muchomorki” z Przedszkola nr 1 w Brusach  wybrały się  na cmentarz, aby uczcić pamięć  zmarłych. Przedszkolaki  zapaliły znicze na (...) więcej

           Dnia 24.10.2011r. w Gimnazjum w Lubni odbyły się warsztaty profilaktyczne  pt. „Jak pokonać agresję?”. Spotkanie (...) więcej
2011-11-04 • Wycieczka do Woziwody

25 października 2011r. grupa „Stokrotki” z Mikroprzedszkola w Brusach wybrała się na wycieczkę do Nadleśnictwa Woziwoda. Celem wycieczki było poznanie zwierząt zamieszkujących nasze (...) więcej

Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach włączyło się w ogólnopolską akcję zbiórki na stypendia dla uzdolnionej młodzieży pod hasłem „Jan Paweł (...) więcej

Dnia 13 października 2011 r. w Szkole Podstawowej w Kosobudach na lekcji języka polskiego gościł pan Ludgard Czapiewski. To znany dzieciom tej miejscowości człowiek ceniony za niezwykły (...) więcej

Dnia 13 października br. w naszej szkole im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbył się uroczysty apel z okazji „pasowania pierwszoklasisty”. Na uroczystość zaproszeni (...) więcej

Dnia 12 października 2011 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela, który ustanowiony został w Polsce na dzień (...) więcej

W dniach 20 i 25 października 2011 roku Gimnazjum w Brusach było współorganizatorem   warsztatów „Decyduję o swoich zasobach finansowych-KIESZEŃ GIMNAZJALISTY”. Warsztaty (...) więcej

W październiku br. uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie wzięli udział w programie edukacyjnym ,,Pomóżmy kasztanowcom’’, którego zadaniem jest ratowanie kasztanowców przed (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach reprezentowali nasz powiat w Mistrzostwach Województwa w sztafetowych biegach przełajowych, które odbyły się  20 października (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!