1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 22 czerwca br. pożegnaliśmy kolejnych absolwentów Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Uczniom zostały uroczyście wręczone przez p. dyrektor Bożenę Rolbiecką dyplomy ukończenia szkoły, natomiast (...) więcej

„Czego trzeba żałować, gdy przyjdzie stąd odejść? Wszystkiego, Wszystkiego!”               Rozstania bywają (...) więcej

Katarzyna Rolbiecka uczennica klasy II  Szkoły Filialnej w Przymuszewie zajęła II m-ce w II Edycji Wojewódzkiego Konkursu Logopedycznego ,,Rymowanki na dżdżyste poranki”. Wierszyk (...) więcej

21 czerwca br. dzieci z młodszych grup przedszkolnych oficjalnie pożegnały swoich starszych kolegów, którzy od września 2011 roku staną się uczniami Szkoły Podstawowej. Maluchy przygotowały (...) więcej

21 czerwca br. dzieci klas II ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z opiekunami wyruszyli na pielgrzymkę do Lichenia. Chciały w ten sposób podziękować za dar I Komunii Świętej, (...) więcej

W dniu 11 czerwca br. uczniowie bruskiej podstawówki z klas IV – VI wraz z nauczycielkami języka kaszubskiego, wzięli udział w wycieczce do nadmorskiej krainy Słowińców. Celem wycieczki (...) więcej

Dnia 16 czerwca br. roku klasy IV-VI Szkoły Podstawowej w Leśnie udały się na zajęcia terenowe. Celem wyprawy było poznanie osobliwości przyrodniczych i kultury materialnej najbliższej (...) więcej

          "I Wy wspomnijcie nas, szkołę, nauczycieli, którzy co najlepsze przekazać Wam chcieli. Łezka smutku się kręci w oku, że nie będzie Was (...) więcej

Oddział Przedszkolny w Zalesiu brał udział w zajęciach zorganizowanych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe. W dniu 3 czerwca br. dzieci odwiedziły wystawę, na której prezentowano ich własne (...) więcej

Dnia 15 czerwca br. oddział przedszkolny i klasy I-III ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę do Brus. Dzieci odwiedziły firmę rodzinną (...) więcej

Dnia 26 maja br. uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu i oddziału przedszkolnego udali się do Kościerzyny. Celem wycieczki było Muzeum Kolejnictwa. Dzieci miały okazję zobaczyć (...) więcej

Piknik rodzinny zorganizowany przez Przedszkole Nr 1 stał się doskonałą okazją, by przedszkolaki wspólnie z rodzicami mogły aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Wymarzona pogoda, wiele (...) więcej

W dniach od 10 do 17 czerwca br. dzieci 6 i 7-letnie odwiedziły w Szkole Podstawowej w Brusach nauczanie początkowe na bloku E. Były to grupy: „Muchomorki” p. M. Baran, (...) więcej

Uczniowie z klas IIa, IIc oraz członkowie Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach 10 czerwca br. wyjechali do Grudziądza, gdzie w sobotę i niedzielę odbywały (...) więcej

Dnia 16 czerwca br. przedszkolaki z naszej gminy uczestniczyły we Mszy Świętej z okazji zakończenia roku szkolnego. Mszy przewodniczył ksiądz Franciszek Pielecki. Udzielając błogosławieństwa (...) więcej

2 czerwca br. w Gimnazjum nr 2 w Chojnicach odbyło się wręczenie nagród uczestnikom I Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno - Historycznego ,,Ludzkości Dzieje Malowane”. W zmaganiach (...) więcej

Gimnazjum w Brusach przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie IDEA. Przedsięwzięcie uczniowskie realizowane tytułem ,,Przedszkolaki poznają (...) więcej

Dnia 21 maja br. gimnazjalistki z Brus walczyły o wygranie II edycji Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Zawodniczki spotkały się w chojnickiej sali OSIR aby zagrać z UKS SANTECH (...) więcej

W dniu 7 czerwca br. Szkoła Podstawowa z Kosobud wyruszyła na wycieczkę w Góry  Świętokrzyskie oraz Kazimierza Dolnego wraz z opiekunami i piątką rodziców. Przez cztery dni poznawali (...) więcej

W roku szkolnym 2010/2011uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zmagali się z trudnościami w różnych konkursach, m.in. w Wojewódzkim Konkursie Matematyka z Przyrodą (...) więcej

Ten szczególny dzień upłynął wszystkim przedszkolakom bardzo przyjemnie. Oprócz wesołej zabawy w salach, dzieci uczestniczyły w pokazach ratownictwa medycznego na stadionie i Międzygrupowych (...) więcej

6 czerwca br. uczniowie uczęszczający na lekcję języka kaszubskiego w Gimnazjum w Lubni wraz z opiekunami, odwiedzili Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. W programie znalazło się (...) więcej

Uczniowie kl. „0” – III ze Szkoły Podstawowej w Czyczkowach wraz ze swoimi nauczycielkami udali się 8 czerwca br. na wycieczkę, by zwiedzić Toruń i dowiedzieć się o nim (...) więcej

  18 maja br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu wzięli udział w wycieczce do  Muzeum Zamkowego w Malborku. Pojechały na nią dzieci z klasy IV, V i VI. Po przybyciu na miejsce (...) więcej

Ostatni tydzień dostarczył Motylom i Muchomorkom z Przedszkola Nr 1 w Brusach mnóstwo wrażeń. Przedszkolacy wspólnie z wychowawczyniami wybrali się do Miejskiego Teatru "Miniatura" w (...) więcej

W piękny, słoneczny dzień 2 czerwca 2011 r. uczniowie klas IV - VI ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach wybrali się na wycieczkę po północnych Kaszubach. (...) więcej

W dniu 6 czerwca 2011r. wolontariusze z klasy VIb wspólnie z ich rówieśnikami z zespołów edukacyjno-terapeutycznych uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Leśniczówki w Czernicy,. Uczniowie (...) więcej
2011-06-14 • Wycieczka do Częstochowy

Wycieczka do Częstochowy - Zakopanego – Kalwarii Zebrzydowskiej – Wadowic - Oświęcimia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich opiekunów z terenu miasta i gminy Brusy (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się 17 lutego 2011r. etap szkolny konkursu biblijnego pt. Braterstwo w Biblii. Do konkursu zgłosiło się 23 uczniów: z klasy IV – 6 uczniów, z klasy (...) więcej
2011-06-14 • Wycieczka do Gdańska

31 maja br. dzieci uczęszczające na lekcje języka kaszubskiego ze Szkoły Podstawowej  w Leśnie i Szkoły Filialnej w Przymuszewie pojechały na wycieczkę do Gdańska. W Polskiej Filharmonii (...) więcej

Dzień Dziecka w Szkole Filialnej w Przymuszewie w tym roku odchodziliśmy pod hasłem ,,Naucz się mówić ,,nie’’. Uczniowie odgrywali scenki tematyczne jak zachować się w sytuacjach gdy (...) więcej
2011-06-14 • Dzień Leśnika

      W piątek 3 VI 2011roku, zgodnie z tradycją, społeczność Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uroczyście obchodziła Dzień (...) więcej

  Już po raz drugi Bractwo „Kerin” przyjechało do uczniów Szkoły Podstawowej w Czyczkowach, by przedstawić im żywą lekcję historii. Dla uczniów była to okazja, by poznać kodeks (...) więcej

  1 czerwca 2011 roku w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka i Sporu. Na apelu szkolnym pani Dyrektor Małgorzata Ostrowska złożyła wszystkim uczniom życzenia z okazji ich święta. (...) więcej
2011-06-14 • Z wycieczka w Toruniu

Dnia 17.05.2011 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbyli wycieczkę autokarową do Torunia. Dzieci zwiedziły Stare Miasto, Muzeum (...) więcej

26 maja uczniowie Gimnazjum w Brusach wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Gdańska na IX Bałtycki Festiwal Nauki. Na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki (...) więcej

03.06.2011 (piątek) w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyło się podsumowanie projektu "Mały mistrz obserwacji przyrody". Projekt realizowany był przez Zaborskie (...) więcej

W dniach 4-5.06.2011 w Chmielnie odbył się wojewódzki Finał 40. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej "Rodnô Mowa". Celem dorocznych spotkań jest popularyzacja folkloru (...) więcej

W ramach lekcji historii, której temat brzmiał: "W grodzie i na podgrodziu w X-XIIIw. " uczniowie zostali zapoznani z definicją grodu. Omówione zostały funkcje, znaczenie oraz zajęcia (...) więcej

Uczniowie klas IV-VI brali udział w konkursie zorganizowanym przez Zaborski Park Krajobrazowy  pt.  „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę ” . Uczniowie naszej szkoły zdobyli II (...) więcej
2011-06-13 • Wycieczka po okolicy

Uczniowie kl. IV SP z Leśna, ze swoim wychowawcą  Dionizym Ostrowskim, wybrali się 25 maja na  rajd rowerowy po najbliższej okolicy. Tym razem trasa ciekawej wycieczki wiodła przez (...) więcej

W Gimnazjum w Brusach jak każdego roku zorganizowano nietypowy dzień dziecka. Tym razem były to zawody farmerskie, pokazy ratownictwa medycznego oraz mecze piłki nożnej i piłki siatkowej (...) więcej

Impreza z okazji Dnia Dziecka  odbyła się według wcześniej zaplanowanego harmonogramu.Od początku na uczniów czekało wiele atrakcji.  Członkowie Klubu Psich Zaprzęgów ,, Szara (...) więcej

W jaki sposób najprzyjemniej spędzić Dzień Dziecka - oczywiście na łonie natury. 1 czerwca uczniowie szkoły w Męcikale najpierw pojechali do Chaty Kaszubskiej a następnie podzieleni na dwie (...) więcej

1 czerwca br. Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przygotowała dla dzieci Dzień Dziecka. Uczestniczyli w nim uczniowie szkoły i punktu przedszkolnego. Najpierw była (...) więcej

30 maja reprezentacja dziewcząt Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wywalczyła w Leśnie puchar za I miejsce, a chłopcy zdobyli miejsce II w biegu na (...) więcej

Ostatniego maja w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się egzamin na kartę rowerową. Obejmował część pisemną – teorię i praktykę – jazdę na (...) więcej
2011-06-10 • Dzień Matki w SP Leśno

Dnia  26.05.2011r. w  S.P  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył Dzień Matki. Dzieci z Mikroprzedszkola , ,,0’’, klas I-III  przygotowały dla swoich (...) więcej

31 maja 2011 na placu przy Punkcie Przedszkolnym w Czyczkowach odbył się piknik rodzinny z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. W imprezie udział wzięły dzieci uczęszczające do Punktu (...) więcej

13 maja uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odwiedzili Szczecinek. Zwiedzili Muzeum Regionalne, wdrapali się na wieżę Bismarcka, podziwiali (...) więcej

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie". O słuszności słów Paulo Coelho (...) więcej

Dnia 26 maja br. dzieci z oddziału zerowego w szkole Filialnej w Przymuszewie odwiedził pan Zbigniew Gierszewski, który w ramach projektu "Mały Mistrz Obserwacji Przyrody"  (...) więcej
2011-06-02 • Z okazji Dnia Matki

Dnia 26 maja br. uczniowie  Szkoły  Filialnej w Przymuszewie tymi słowami przywitali swoje ukochane Mamy z okazji ich święta.   Jest takie słowo, słowo jedno, Przy którym inne (...) więcej
2011-06-02 • Majówka w leśniczówce

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach należący do kółka artystycznego wybrali się wraz z opiekunem na Majówkę do Leśniczówki w Młynku. Pan Rafał (...) więcej

  Dnia 30 maja już po raz szósty odbyły się w Leśnie  GMINNE ZAWODY W BIEGU NA ORIENTACJĘ.  Do turnieju przystąpiło 14 drużyn ze szkół podstawowych z: Lubni,  Kosobud,  (...) więcej

W słoneczny poranek 24 maja br. uczniowie z S.P. im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach wybrali się na wycieczkę do Gdyni. Były to dzieci z klas I – III, uczący się języka (...) więcej

 Wycieczka szkolna, to dzień  którego dzieci oczekują   przez cały rok szkolny. Tym razem nasi młodsi uczniowie wybrali się 18 maja do Łeby. Celem wycieczki było zwiedzenie (...) więcej
2011-06-02 • „Piątki piłkarskie”

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach brali udział w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w tzw. „Piątkach piłkarskich”, w których zajęli trzecie miejsce. (...) więcej

25 maja 2011r.  w  Gimnazjum nr 2 w Chojnicach zostały ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody IV Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno- Plastycznego. Na konkurs wpłynęło około 900 (...) więcej
2011-06-01 • Z okazji Dnia Matki

26-go maja mamy ze swoimi pociechami z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Błog. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pojechały na wycieczkę niespodziankę. Wychowawczyni grupy do (...) więcej

  26 maja to znane wszystkim święto – Dzień Matki. Tego dnia w WDK w Czyczkowach zebrały się mamy, gdyż ich dzieci – uczniowie SP im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!