1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W przeddzień Dnia Matki w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Co roku konkurs odbywa się pod innym hasłem. Tym razem (...) więcej

Uczennice z Gimnazjum w Brusach  (Monika Jakubek, Dominika Kiedrowicz, Paulina Kierszk i Magdalena Majer) w dniach 16 - 20 maja 2011 roku brały udział w ostatnim etapie konkursu (...) więcej

"Jakie to słowo, słowo jednoPrzy którym inne słowa bledną(…)Najbliższe sercu, najpiękniejszeJedno, jedyne słowo Matka" 26 maja dla każdego dziecka jest ważnym dniem, w którym może (...) więcej

W czwartek 19 maja uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wzięli udział w organizowanych po raz pierwszy Mistrzostwach Powiatu w biegach rozstawnych. W tzw. (...) więcej

21 maja w Parafii pw. Świętej Trójcy, odbył się finał XII Diecezjalnego Konkursu Maryjnego. Uczestnikami Konkursu Poezji Maryjnej w Kościerzynie byli recytatorzy i autorzy wierszy (dzieci, (...) więcej

Maj to miesiąc spotkań na łonie natury. Tradycji tej zadość uczynili także uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, którzy na swą „majówkę” zaprosili (...) więcej

23 maja br. w Gimnazjum Brusach odbył się  II etap Turnieju Piłkarskiego  COCA-COLA CUP 2011 organizowanego dla uczniów gimnazjum z rocznika 95 i młodsi. W I etapie wzięły  udział (...) więcej

Dnia 17 maja o godz. 9.00 uczniowie kl. III szkoły w Kosobudach pisali ogólnopolski test  badania umiejętności  trzecioklasistów organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. (...) więcej
2011-05-24 • Na wycieczce w Jura Parku

11 maja br., uczniowie klas 0 i 2 z Rolbika pojechali na wycieczkę do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Była to 3 z kolei wycieczka w tym roku szkolnym, ale zarazem bardzo wyjątkowa. Wycieczka ta (...) więcej

 16 maja br.  w Szkole  Podstawowej w Kosobudach odbyła się dziewiąta już edycja konkursu czytelniczego „Zaczarowany Świat Baśni”. Motywem przewodnim tegorocznej (...) więcej

  Fundacja Ekologiczna „Arka” wraz z partnerami organizowała 19 maja br.  VII Dzień Dobrych Uczynków. Jest to święto społecznych, bezinteresownych działań. W ramach akcji (...) więcej

W dniu 20 maja uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Kosobudach udali się na pieszą wycieczkę do Urzędu Miejskiego  w Brusach. Celem wizyty uczniów w Urzędzie Miejskim w Brusach było (...) więcej
2011-05-23 • DZIEŃ MATKI w Kosobudach

W dniu 19 maja br.  uroczyście obchodzono „Dzień Matki” w Szkole Podstawowej w Kosobudach. Na uroczystość zaproszono wszystkie matki uczniów uczęszczających do naszej (...) więcej

         19 maja każdego roku Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie obchodzi uroczyście swoje święto. (...) więcej

17 maja br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie  odbył się II  Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Anny Łajming. Dzieci z zerówki namalowały ilustrację do bajki  pt. (...) więcej

Dnia 18.05.2011 r. w Gimnazjum w Lubni odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursie czytelniczym pt. „Znam książkę C.S. Lewisa, Opowieści z Narnii (Lew, czarownica i stara (...) więcej

  17 maja 2011 r. odbyło się badanie wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich szkół podstawowych organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na zakończenie I etapu (...) więcej

Słowiński Park Narodowy to  cel wyjazdu drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, którzy w nadmorskie okolice udali się 12 maja 2011 roku. Największą atrakcją Parku (...) więcej

         Dnia 6 maja 2011 roku odbył się konkurs czytelniczy adresowany do klas pierwszych pt. „Moja ulubiona książka (...) więcej

              W dniu 5.05.2011r.  dzieci z punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (...) więcej

12 maja br. 6-ciu uczniów Gimnazjum w Brusach wzięło udział w Międzygimnazjalnym Konkursie z fizyki dla klas II. Konkurs odbył się w Chojnicach w Gimnazjum Nr 2. W konkursie wzięło udział 46 (...) więcej

W dniach 09.05- 13.05.2011r. grupa uczniów z Gimnazjum w Lubni wraz z opiekunami brała udział w wycieczce szkolnej Praga- Szklarska Poręba- Skalne Miasto. Gimnazjaliści mieli możliwość poznania (...) więcej

11 maja 2011r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach nastąpiło podsumowanie Gminnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Konkurs ten odbył się 13 kwietnia 2011r. w (...) więcej

By rozbudzić zainteresowania czytelnicze dzieci, warto już od najmłodszych lat ukazywać im piękno literatury. W tym celu Misiaki z Przedszkola Nr 1 wybrały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej (...) więcej

W piątek 13 maja uczniowie ze szkoły w Męcikale udali się na wycieczkę do Miasteczka Westernowego Kansas City w Rudniku koło Grudziądza. I jak to na ów pechowy dzień przystało  od rana (...) więcej

.W sobotę 14 maja 2011r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczęszczający na język kaszubski ruszyli na wycieczkę po Kaszubach. Szlak był długi i (...) więcej

                 Dnia 13 maja, w piątek, o godz. 18.00, w  Szkole Podstawowej w Kosobudach, odbyło się (...) więcej

Drugie miejsce w Gminie Brusy chłopców w czwórboju lekkoatletycznym: Szymon Pepliński, Przemek Wałdoch, Sylwester Jankowski, Szymon Bednarek, Szymon Pestka i Maciej Warnke. Pierwsze (...) więcej

Dnia 09.05. 2011r. w związku z Beatyfikacją Jana Pawła II, która miała miejsce w Rzymie 01.05.2011r., młodzież Gimnazjum w Lubni z klas II i III przygotowała uroczysty apel poświęcony pamięci (...) więcej

Dnia 30.04.2011  Sylwia Kierszk  oraz Łukasz Zblewski uczniowie Gimnazjum w Brusach  pojechali na X Międzygminny Konkurs Matematyczny zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące w (...) więcej

Dnia 04.05.2011r. w Gimnazjum w Lubni odbył się uroczysty apel upamiętniający 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas II przybliżyli ówczesne wydarzenia oraz zaprezentowali (...) więcej

Czy możliwe jest odwiedzenie kilku miejsc na świecie w ciągu jednego dnia? Oczywiście! Wyczynu takiego dokonali uczniowie szkoły w Męcikale, którzy wzięli udział w wycieczce (...) więcej

W sobote, 07.05.2011r. , odbyła się kolejna runda Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej (MALPS) dziewcząt ze szkół gimnazjalnych. Gimnazjalistki z Brus rywalizowały z drużynami z: Nowej (...) więcej

28 kwietnia 2011r. w Trąbkach Wielkich odbyły się Półfinały Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Udział w turnieju wzięły cztery drużyny: z Kościerzyny, Starogardu Gdańskiego, (...) więcej

  Dnia 06.05.2011r. w PMDK w Brusach odbyły się Eliminacje Powiatowe Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Naszą szkołę reprezentowały trzy (...) więcej

W piątek 6 maja odbyły się eliminacje powiatowe do finału 40 konkursu „Rodnô mòwa”, w którym wzięło udział również 4 uczniów SP im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w (...) więcej
2011-05-10 • Na konkursie "Rodno Mowa"

W miniony piątek - 06.05.2011 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyły się powiatowe eliminacje XXXX konkursu recytatorskiego literatury kaszubskiej "Rodnô mowa". (...) więcej

Dnia 3.05.2011r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wystąpili w uroczystym apelu i oddali cześć naszemu błogosławionemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.W (...) więcej

5 maja 2011r. , w godzinach popołudniowo-wieczornych, nauczyciele ze szkół podstawowych z Czyczków, Czapiewic, Wielkich Chełmów i Kosobud uczestniczyli w 4,5 godzinnym szkoleniu na temat (...) więcej
2011-05-10 • Uczcili beatyfikację

  Dnia 29 kwietnia uczniowie ze Szkoły  Podstawowej w Kosobudach inscenizacją poetycko-muzyczną  na szkolnym apelu, uczcili beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. W niedzielę (...) więcej
2011-05-10 • Dzień Ziemi

              W dniu 5.05.2011r. W SP im. K.S.W.  W  Leśnie odbył się Szkolny Dzień Ziemi. Wychowankowie klas II- (...) więcej

„Gdy trzeba - czuwamy po nocach:Czy łuna na niebie nie wschodzi.W ulewach i rwących potokach -Walczymy z żywiołem powodzi”        Jak co roku 4 maja w (...) więcej
2011-05-10 • Poznawali rośliny

                    Dnia 5.05.2011r. w oddziale zerowym w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana (...) więcej

  Dnia 29 kwietnia 2011r. dzieci z mikroprzedszkola Szkoły Podstawowej im .Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uczcili pamięć Wielkiego Polaka  wierszykami  i ulubionymi (...) więcej

  W środę, 27 kwietnia 2011r. w bruskim  gimnazjum odsłonięta została pamiątkowa tablica. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało szkole tytuł  ,,Szkoła Odkrywców (...) więcej

"Na dzień 3 MajaRzucajmy kwiaty po drodze,Kędy przechodzić mająSzczęście narodu wodze,Co nowy rząd składają,Weźmy weselsze szaty,Dzień to kraju święconyJakże ten król nasz bogaty!Skarb (...) więcej

 Dnia 27 kwietnia 2011 roku reprezentacja Gimnazjum w Brusach brała udział w XIII ogólnopolskim turnieju dziewcząt w piłce nożnej „Coca – Cola Cup 2011”. Uczennice naszego (...) więcej

27 kwietnia br. w szkole w Kosobudach odbyło się ogłoszenie wyników w V Konkursie Poetyckim dla Uczniów Szkół Podstawowych Gminy Brusy o Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosobudach. (...) więcej

19 kwietnia uczniowie klasy IV - VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, na zaproszenie pana leśniczego Leśnictwa Turowiec - Zbigniewa Kownackiego, udali się do lasu, aby przyjrzeć się (...) więcej

Informacja o laureatach międzyświetlicowego konkursu: ,,Pisanka Wielkanocna” Prace indywidualne klas I-IIIMiejsce I – Katarzyna Warsińska – BrusyMiejsce II- Adrian (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!